21 lutego 2018 r. Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus

Pogoda: Siedlce

Numer 7
15-21 lutego 2018r.

menu

NEWS

24 lutego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się III Diecezjalny Kongres Różańcowy.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmowy

 
 

Rozmowa ECHA

18 stycznia 2017 r.

Plac zabaw za segregację


fot. M. JAROŃ

Rozmowa z Mariuszem Grudą, prezesem Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach

Naszym celem jest zwiększanie świadomości mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów, a w efekcie podniesienie w mieście współczynnika segregacji śmieci. Wpadliśmy na niekonwencjonalny pomysł, wymyślając konkurs, który jeszcze bardziej rozpropaguje selektywną zbiórkę odpadów. Projekt pod nazwą Eko Budżet 2017 jest wspólnym przedsięwzięciem ZUO i miasta Siedlce.

Zakład Utylizacji Odpadów nie ustaje w staraniach, aby zachęcić jak największą liczbę mieszkańców miasta do segregacji. Wraz z nowym rokiem ruszył projekt Eko budżet. Na czym polega najnowsza inicjatywa ZUO?

Naszym celem jest zwiększanie świadomości mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów, a w efekcie podniesienie w mieście współczynnika segregacji śmieci. Wpadliśmy na niekonwencjonalny pomysł, wymyślając konkurs, który jeszcze bardziej rozpropaguje selektywną zbiórkę odpadów. Projekt pod nazwą Eko Budżet 2017 jest wspólnym przedsięwzięciem ZUO i miasta Siedlce. W ramach gospodarki odpadami miasto jest podzielone na cztery sektory ich odbioru. Odpowiadają one okręgom wyborczym do rady miasta. Pomiędzy sektorami przez cały 2017 r. będzie trwała rywalizacja o uzyskanie jak najlepszego współczynnika segregacji. A skoro konkurs, to musi być nagroda. Miasto Siedlce wspólnie z nami zaproponowało 12 instalacji infrastrukturalnych do zrealizowania. Za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na naszej stronie internetowej mieszkańcy mogą głosować do 30 czerwca, wybierając projekt, który najbardziej przypadnie im do gustu. Jeżeli dany sektor wygra rywalizację o współczynnik segregacji, to na jego terenie w 2018 r. zostanie wykonana inwestycja wybrana w głosowaniu. Postaramy się podawać informację o stanie selektywnej zbiórki odpadów po każdym miesiącu, aby siedlczanie mieli orientację, jak w ich sektorze wygląda kwestia poziomu recyklingu. Na inwestycję, która jest nagrodą w konkursie, przeznaczono 100 tys. zł. Wszystkie projekty są mniej więcej tej samej wartości.

O jakie inwestycje mogą walczyć mieszkańcy?

W każdym z sektorów zaproponowaliśmy po trzy inwestycje. Wymienię po jednej z każdego z nich: park trampolin przy amfiteatrze, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna przy ul. Jagiełły, plac zabaw dla małych dzieci przy ul. Bieszczadzkiej czy urządzenia do street workout’u nad zalewem. W lipcu - po zakończeniu ankiety - będziemy wiedzieli, która instalacja w przypadku zwycięstwa sektora będzie realizowana.

W jaki sposób można głosować?

Ankieta ze wszystkimi projektami zagospodarowania terenu, jakie zostały zaproponowane w konkursie, znajduje się na stronie ZUO w zakładce „Eko budżet”. Zagłosować można tylko i tylko na jeden projekt w sektorze. Wyniki są dostępne na stronie internetowej, gdzie zamieszczane są również szczegółowe informacje dotyczące akcji, łącznie z zasadami segregacji. Przygotowaliśmy także ulotki informacyjne dotyczące sposobu segregowania odpadów, które trafią do mieszkańców domów jednorodzinnych razem z harmonogramem odbioru. Będą także roznoszone w budynkach wielorodzinnych. Myślę, że dotrzemy z informacją o nowych zasadach segregacji i Eko budżecie do prawie wszystkich mieszkańców. Każdy będzie mógł oddać głos, a jeśli nie segreguje, zacząć to robić.

A jak obecnie wygląda poziom segregacji w Siedlcach?

Wszyscy wiedzą, że segregacja jest ważna, a jest o tyle ważniejsza, że obowiązują nas pewne uregulowania prawne, które musimy spełnić. Mam tu na myśli współczynnik poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. W 2016 r. wynosił on 18% segregowanych śmieci. Nasze miasto ten współczynnik wypełniło. Za rok 2017 należy osiągnąć poziom ponad 20%. Potem ten współczynnik skokowo rośnie, w 2018 r. - 30%, w 2019 r. - 40%, a w 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia musi wynieść 50%. W związku z tym wyszliśmy z inicjatywą, żeby jeszcze wydzielić niektóre odpady ze zmieszanych śmieci komunalnych. Od nowego roku do obowiązujących frakcji doszły dwie kolejne: odpady higieniczne oraz odzież i tekstylia.

Czy nie ma obaw, że te zmiany spowodują odwrotny skutek, czyli zniechęcą mieszkańców do selektywnej zbiórki?

Poprawa segregacji leży w naszym wspólnym interesie. To nie jest robienie komuś na złość. Po dwóch tygodniach tego roku widać, że te zmiany się przyjęły, przynajmniej w sektorze czwartym, w którym ZUO odbiera odpady. Prosiłem pracowników, aby monitorowali na bieżąco gromadzenie nowych frakcji odpadów. Wiem, że pojemniki się zapełniają, a to oznacza, iż wprowadzone zmiany spotkały się z pozytywnym odzewem mieszkańców. Dążymy do modelu segregacji odpadów obowiązującego na Zachodzie, gdzie nie ma już pojęcia „odpady zmieszane”. To, co u nas występuje jako odpad zmieszany, w ich nomenklaturze funkcjonuje jako odpad resztkowy, czyli coś, czego już nie można poddać żadnej formie recyklingu i odzysku, tylko złożyć na składowisku odpadów.

A więc nie jest źle, ale trzeba jeszcze trochę wysiłku, żeby osiągnąć współczynnik 50% odpadów segregowanych w 2020 r.

W Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej mamy dwie linie technologiczne: jedną do odpadów zmieszanych, drugą do gromadzonych selektywnie. Te ostatnie tylko doczyszczamy. Po wstępnej segregacji, która odbywa się w naszych domach, surowce typu papier czy plastik lub szkło oczyszczamy, czyli wybieramy to, co można dalej poddać przetworzeniu, za co otrzymamy od odbiorcy dokument przekazania do recyklingu. Bo tak naprawdę jego współczynnik wylicza się na podstawie tych dokumentów. Natomiast jeżeli chodzi o linię odpadów zmieszanych - pozyskujemy z niej tylko do recyklingu metale żelazne i nieżelazne. Bardzo ważne, aby surowców typu papier, plastik, szkło było w odpadach zmieszanych jak najmniej, bo jeżeli ich nie wyodrębnimy na poziomie mieszkania czy domu, to później na linii do odpadów zmieszanych są - jeśli chodzi o papier i plastik - co prawda odseparowane, ale idą do spalenia, czyli odzysku, nie zapełniają naszego składowiska, ale nie wpływają też na poziom recyklingu. Zgodnie z przepisami i uzyskanym pozwoleniem zintegrowanym możemy przyjąć na RIPOK w Woli maksymalnie 60 tys. Mg (megagramów) zmieszanych odpadów komunalnych. Obecnie mamy limit: 50 tys. Mg dla niesegregowanych oraz 10 tys. Mg dla selektywnie gromadzonych odpadów. Możemy zwiększać liczbę przyjętych odpadów selektywnych, a zmniejszać niesegregowanych, lecz tylko w ramach limitu 60 tys. Mg, który pozostanie bez zmian. Żeby osiągnąć poziom recyklingu 50%, nie wystarczy tylko praca sortowni w Woli Suchożebrskiej. Musimy jej pomóc i dostarczyć jak najwięcej odpadów selektywnie gromadzonych. Tu należy wspomnieć, że ratyfikowane obecnie przepisy unijne nakładają na nas także ograniczenia w składowaniu odpadów. Od 2030 r. tylko 5% będzie można magazynować na składowiskach. To kolejna przesłanka, która musi nas skłaniać do jak najlepszego segregowania śmieci, żeby jak najwięcej odpadów można było poddać recyklingowi bądź odzyskowi.

Wiele mówi się o tym, że naukę segregacji warto rozpocząć już od najmłodszych lat. Czy ZUO stara się propagować wiedzę także wśród najmłodszych mieszkańców?

Wspieramy wszelkie szkolne inicjatywy, które do nas trafiają. Ruszył właśnie konkurs organizowany rokrocznie przez Szkołę Podstawową nr 11 dotyczący segregacji odpadów. Ze swojej strony dodatkowo planujemy lekcje ekologiczne dla każdej klasy w każdej szkole. Podpisaliśmy porozumienie z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach dotyczące współorganizacji przedstawienia „Duszek Śmieciuszek”, które przybliży dzieciom temat śmieci. Prawdopodobnie zostanie ono zrealizowane w marcu, a skierowanie będzie do przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas. Powstaną filmu instruktażowe o prawidłowej segregacji odpadów, zostaną opublikowane w różnych mediach artykuły przybliżające selektywną zbiórkę śmieci. Mam nadzieję, że propagowanie i nauka segregacji odpadów będzie docierała do wszystkich - od najmłodszych do najstarszych.

Dziękuję za rozmowę.

Kinga Ochnio

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Spektakl o unitach


Już po raz 16 w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbyła się premiera spektaklu nawiązującego do prześladowań i męczeństwa unitów, zatytułowanego „Są obok nas”. Jego scenariusz przygotowała Ewa Strok, która też wyreżyserowała spektakl. [fot. P. Stefaniuk]

FOTOGALERIA

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem


Na deskach sceny Włodawskiego Domu Kultury zaprezentowało się 19 zespołów w tym dwa z Białorusi i cztery z Ukrainy. Przyjechali śpiewacy m.in. z Wyryk, Woli Uhruskiej, Zabłocia, Kamienia czy Dorohuska. Organizatorami wydarzenia kulturalnego było starostwo powiatowe, WDK, a także Fundacja Wrota Europy. [fot. JS]

PATRONAT "ECHO"


„Pielgrzym pokoju”
Rozpoczął się pierwszy etap Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Hasło tegorocznej, 14 już rywalizacji brzmi „Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju”.
więcej »
 

POLECAMY


Być sobą
Kazania bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFM Cap nieodmiennie od lat przyciągają swoją lekkością, a zarazem szczerą troską, żarliwością, miłością do Kościoła i ojczyzny, wyrażanymi w prosty, bezpośredni sposób.
więcej »
Prawdziwa historia
Film pt. „Moją miłość” - fabularna opowieść o Rachel Joy Scott, pierwszej spośród 13 ofiar strzelaniny w Columbine High School - w kinach od 2 marca!
więcej »
Trudne miejsca w Ewangelii
Książka Gianfranco Ravasiego „Trudne miejsca w Ewangelii. Skandalizujące słowa Jezusa” jest znakomitą podpowiedzią dla ludzi pragnących czytać słowo Boże, rozumieć je i żyć nim na co dzień!
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Środa
Czytania:
Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19
Ewangelia:
Łk 11, 29-32

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR