19 września 2018 r. Imieniny obchodzą: Konstancja, January

Pogoda: Siedlce

Numer 37
13-19 września 2018r.

menu

NEWS

Dlaczego czcimy krzyż? Jak rozumieć jego sens i jakie miejsce powinien zajmować on w życiu każdego chrześcijanina? Odpowiedź w cyklu NA MARGINESIE KATECHIZMU!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmowy

 
 

Rozmowa ECHA

18 stycznia 2017 r.

Plac zabaw za segregację


fot. M. JAROŃ

Rozmowa z Mariuszem Grudą, prezesem Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach

Naszym celem jest zwiększanie świadomości mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów, a w efekcie podniesienie w mieście współczynnika segregacji śmieci. Wpadliśmy na niekonwencjonalny pomysł, wymyślając konkurs, który jeszcze bardziej rozpropaguje selektywną zbiórkę odpadów. Projekt pod nazwą Eko Budżet 2017 jest wspólnym przedsięwzięciem ZUO i miasta Siedlce.

Zakład Utylizacji Odpadów nie ustaje w staraniach, aby zachęcić jak największą liczbę mieszkańców miasta do segregacji. Wraz z nowym rokiem ruszył projekt Eko budżet. Na czym polega najnowsza inicjatywa ZUO?

Naszym celem jest zwiększanie świadomości mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów, a w efekcie podniesienie w mieście współczynnika segregacji śmieci. Wpadliśmy na niekonwencjonalny pomysł, wymyślając konkurs, który jeszcze bardziej rozpropaguje selektywną zbiórkę odpadów. Projekt pod nazwą Eko Budżet 2017 jest wspólnym przedsięwzięciem ZUO i miasta Siedlce. W ramach gospodarki odpadami miasto jest podzielone na cztery sektory ich odbioru. Odpowiadają one okręgom wyborczym do rady miasta. Pomiędzy sektorami przez cały 2017 r. będzie trwała rywalizacja o uzyskanie jak najlepszego współczynnika segregacji. A skoro konkurs, to musi być nagroda. Miasto Siedlce wspólnie z nami zaproponowało 12 instalacji infrastrukturalnych do zrealizowania. Za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na naszej stronie internetowej mieszkańcy mogą głosować do 30 czerwca, wybierając projekt, który najbardziej przypadnie im do gustu. Jeżeli dany sektor wygra rywalizację o współczynnik segregacji, to na jego terenie w 2018 r. zostanie wykonana inwestycja wybrana w głosowaniu. Postaramy się podawać informację o stanie selektywnej zbiórki odpadów po każdym miesiącu, aby siedlczanie mieli orientację, jak w ich sektorze wygląda kwestia poziomu recyklingu. Na inwestycję, która jest nagrodą w konkursie, przeznaczono 100 tys. zł. Wszystkie projekty są mniej więcej tej samej wartości.

O jakie inwestycje mogą walczyć mieszkańcy?

W każdym z sektorów zaproponowaliśmy po trzy inwestycje. Wymienię po jednej z każdego z nich: park trampolin przy amfiteatrze, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna przy ul. Jagiełły, plac zabaw dla małych dzieci przy ul. Bieszczadzkiej czy urządzenia do street workout’u nad zalewem. W lipcu - po zakończeniu ankiety - będziemy wiedzieli, która instalacja w przypadku zwycięstwa sektora będzie realizowana.

W jaki sposób można głosować?

Ankieta ze wszystkimi projektami zagospodarowania terenu, jakie zostały zaproponowane w konkursie, znajduje się na stronie ZUO w zakładce „Eko budżet”. Zagłosować można tylko i tylko na jeden projekt w sektorze. Wyniki są dostępne na stronie internetowej, gdzie zamieszczane są również szczegółowe informacje dotyczące akcji, łącznie z zasadami segregacji. Przygotowaliśmy także ulotki informacyjne dotyczące sposobu segregowania odpadów, które trafią do mieszkańców domów jednorodzinnych razem z harmonogramem odbioru. Będą także roznoszone w budynkach wielorodzinnych. Myślę, że dotrzemy z informacją o nowych zasadach segregacji i Eko budżecie do prawie wszystkich mieszkańców. Każdy będzie mógł oddać głos, a jeśli nie segreguje, zacząć to robić.

A jak obecnie wygląda poziom segregacji w Siedlcach?

Wszyscy wiedzą, że segregacja jest ważna, a jest o tyle ważniejsza, że obowiązują nas pewne uregulowania prawne, które musimy spełnić. Mam tu na myśli współczynnik poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. W 2016 r. wynosił on 18% segregowanych śmieci. Nasze miasto ten współczynnik wypełniło. Za rok 2017 należy osiągnąć poziom ponad 20%. Potem ten współczynnik skokowo rośnie, w 2018 r. - 30%, w 2019 r. - 40%, a w 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia musi wynieść 50%. W związku z tym wyszliśmy z inicjatywą, żeby jeszcze wydzielić niektóre odpady ze zmieszanych śmieci komunalnych. Od nowego roku do obowiązujących frakcji doszły dwie kolejne: odpady higieniczne oraz odzież i tekstylia.

Czy nie ma obaw, że te zmiany spowodują odwrotny skutek, czyli zniechęcą mieszkańców do selektywnej zbiórki?

Poprawa segregacji leży w naszym wspólnym interesie. To nie jest robienie komuś na złość. Po dwóch tygodniach tego roku widać, że te zmiany się przyjęły, przynajmniej w sektorze czwartym, w którym ZUO odbiera odpady. Prosiłem pracowników, aby monitorowali na bieżąco gromadzenie nowych frakcji odpadów. Wiem, że pojemniki się zapełniają, a to oznacza, iż wprowadzone zmiany spotkały się z pozytywnym odzewem mieszkańców. Dążymy do modelu segregacji odpadów obowiązującego na Zachodzie, gdzie nie ma już pojęcia „odpady zmieszane”. To, co u nas występuje jako odpad zmieszany, w ich nomenklaturze funkcjonuje jako odpad resztkowy, czyli coś, czego już nie można poddać żadnej formie recyklingu i odzysku, tylko złożyć na składowisku odpadów.

A więc nie jest źle, ale trzeba jeszcze trochę wysiłku, żeby osiągnąć współczynnik 50% odpadów segregowanych w 2020 r.

W Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej mamy dwie linie technologiczne: jedną do odpadów zmieszanych, drugą do gromadzonych selektywnie. Te ostatnie tylko doczyszczamy. Po wstępnej segregacji, która odbywa się w naszych domach, surowce typu papier czy plastik lub szkło oczyszczamy, czyli wybieramy to, co można dalej poddać przetworzeniu, za co otrzymamy od odbiorcy dokument przekazania do recyklingu. Bo tak naprawdę jego współczynnik wylicza się na podstawie tych dokumentów. Natomiast jeżeli chodzi o linię odpadów zmieszanych - pozyskujemy z niej tylko do recyklingu metale żelazne i nieżelazne. Bardzo ważne, aby surowców typu papier, plastik, szkło było w odpadach zmieszanych jak najmniej, bo jeżeli ich nie wyodrębnimy na poziomie mieszkania czy domu, to później na linii do odpadów zmieszanych są - jeśli chodzi o papier i plastik - co prawda odseparowane, ale idą do spalenia, czyli odzysku, nie zapełniają naszego składowiska, ale nie wpływają też na poziom recyklingu. Zgodnie z przepisami i uzyskanym pozwoleniem zintegrowanym możemy przyjąć na RIPOK w Woli maksymalnie 60 tys. Mg (megagramów) zmieszanych odpadów komunalnych. Obecnie mamy limit: 50 tys. Mg dla niesegregowanych oraz 10 tys. Mg dla selektywnie gromadzonych odpadów. Możemy zwiększać liczbę przyjętych odpadów selektywnych, a zmniejszać niesegregowanych, lecz tylko w ramach limitu 60 tys. Mg, który pozostanie bez zmian. Żeby osiągnąć poziom recyklingu 50%, nie wystarczy tylko praca sortowni w Woli Suchożebrskiej. Musimy jej pomóc i dostarczyć jak najwięcej odpadów selektywnie gromadzonych. Tu należy wspomnieć, że ratyfikowane obecnie przepisy unijne nakładają na nas także ograniczenia w składowaniu odpadów. Od 2030 r. tylko 5% będzie można magazynować na składowiskach. To kolejna przesłanka, która musi nas skłaniać do jak najlepszego segregowania śmieci, żeby jak najwięcej odpadów można było poddać recyklingowi bądź odzyskowi.

Wiele mówi się o tym, że naukę segregacji warto rozpocząć już od najmłodszych lat. Czy ZUO stara się propagować wiedzę także wśród najmłodszych mieszkańców?

Wspieramy wszelkie szkolne inicjatywy, które do nas trafiają. Ruszył właśnie konkurs organizowany rokrocznie przez Szkołę Podstawową nr 11 dotyczący segregacji odpadów. Ze swojej strony dodatkowo planujemy lekcje ekologiczne dla każdej klasy w każdej szkole. Podpisaliśmy porozumienie z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach dotyczące współorganizacji przedstawienia „Duszek Śmieciuszek”, które przybliży dzieciom temat śmieci. Prawdopodobnie zostanie ono zrealizowane w marcu, a skierowanie będzie do przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas. Powstaną filmu instruktażowe o prawidłowej segregacji odpadów, zostaną opublikowane w różnych mediach artykuły przybliżające selektywną zbiórkę śmieci. Mam nadzieję, że propagowanie i nauka segregacji odpadów będzie docierała do wszystkich - od najmłodszych do najstarszych.

Dziękuję za rozmowę.

Kinga Ochnio

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Święto Wojsk Lądowych


9 września w Siedlcach gościł minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas wizyty inaugurującej obchody Święta Wojsk Lądowych zapowiedział, że w mieście stacjonować będzie 18 „Żelazna” Dywizja Zmechanizowana stanowiąca czwarty tego typu związek taktyczny w Polsce. [fot. Leszek Sawicki]

FOTOGALERIA

Dożynki diecezjalne


W święto Narodzenia NMP rolnicy z diecezji przybyli do sanktuarium maryjnego w Woli Gułowskiej na swoje doroczne święto. Pod przewodnictwem biskupa siedleckiego przedstawiali Panu Bogu owoc tegorocznego trudu pracy. Główny punkt uroczystości - Eucharystię poprzedziło widowisko obrzędowe przygotowane przez miejscowy Dom Kultury w nawiązaniu do polskiej i chrześcijańskiej tradycji. Mszy św. w intencji rolników przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Starostami tegorocznych dożynek byli Barbara i Krzysztof Komarowie z miejscowości Żurawiec. Na zakończenie Mszy św. dokonano błogosławieństwa ziarna siewnego. To wyraz upraszania Bożego błogosławieństwa na nowy rok pracy rolniczej. [fot. ks. Marek Weresa]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Stadion Młodych
Kochani, z serca zapraszamy na rekolekcje STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary, które odbędą się 6 października na PGE Narodowym w Warszawie.
więcej »
Książka jako lekarstwo na samotność
„Książka dla Hospicjum” - finał akcji organizowanej przez Caritas Diecezji Siedleckiej planowany jest na 13 października, kiedy to przypada Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.
więcej »
Wychowanie - ważna sprawa
Pytanie „Jak skutecznie przeciwdziałać agresji?” stanie się centrum rozważań uczestników XXVII Siedleckiego Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, które odbędzie się 29 września.
więcej »
20 lat I KLO
29 września I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach będzie obchodziło uroczystość 20-lecia swojego istnienia.
więcej »
Badania laryngologiczne
19 i 20 września, od 8.00 do 14.00, w przychodni AS-MED w Siedlcach będą prowadzone bezpłatne badania laryngologiczne.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Polowanie na Matkę
To opowieść o odwiecznej walce zła z dobrem. O sile polskiej tożsamości, która sprawia, że naród jest nie do pokonania.
więcej »
Bez zafałszowań
Mówić dzisiaj o „chrześcijańskich fenomenach mistycznych” znaczy zapuścić się w tajemniczy i fascynujący teren naznaczony nadzwyczajną obecnością Boga, ale również narażony na oślepiający blask i zafałszowania.
więcej »
 

SONDA

 

Jak rozpoznać powołanie?

dużo się modlić, prosząc o światło Ducha Świętego

wypatrywać znaków

nie jest to możliwe - zawsze pozostaną wątpliwościLITURGIA SŁOWA


Środa XXIV tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 ;
Łk 7, 31-35

Ewangelia:
Łk 7, 31-35

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR