19 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian

Pogoda: Siedlce

Numer 33
16-22 sierpnia 2018r.

menu

NEWS

Centrum przesiadkowe w Siedlcach - od września! Szczegóły w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmowy

 
 

Region

25 stycznia 2017 r.

Siedleckie przymiarki do reformy oświaty


fot. PIXABAY.COM

Rozmowa ze Sławomirem Kurpiewskim, naczelnikiem wydziału edukacji w siedleckim urzędzie miasta.

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły.

Od 1 września wchodzi w życie reforma edukacji, która zmieni sieć placówek oświatowych na terenie miasta. Co wiemy na pewno?

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły. Planujemy również, że od 1 września w SP nr 1, 2, 3 i 8 - taka numeracja obowiązywała także przed 1999 r. - powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów, także zostaną zorganizowane oddziały dla dzieci klas I, IV i VII. Podobnie będzie w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020. Dzięki takiemu rozwiązaniu ośmioletnie podstawówki osiągną pełny stan organizacyjny już od 1 września 2019 r. Rozłożenie przekształceń na przestrzeni trzech lat pozwoli łatwiej dostosować infrastrukturę szkolną do potrzeb uczniów.

Na stronie internetowej miasta opublikowano projekt m.in. obwodów szkolnych. Czym kierowano się przy ich wyznaczaniu?

Zgodnie z prawem oświatowym wszystkie publiczne szkoły podstawowe muszą funkcjonować w ustalonej przez radę gminy sieci. Powinna być ona zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy czym droga dziecka z domu do placówki oświatowej nie może przekraczać 3 km w przypadku dzieci uczęszczających do klas I-IV oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII. Obowiązkiem rad gmin jest ustalenie planu sieci szkół, a także określenie granic ich obwodów. Podejmując uchwałę w tej sprawie, samorząd ma dążyć do tego, aby podstawówki były placówkami o pełnej strukturze organizacyjnej oraz funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Projekt obwodów został opracowany z uwzględnieniem analiz w zakresie danych liczbowych o wszystkich dzieciach zamieszkałych w mieście (ulice, numery domów), możliwości lokalowych szkół (pomieszczenia do nauki) i symulacji zmianowości. Ustalenie planu sieci szkół podstawowych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Przedstawiony na stronie miasta projekt obwodów spełnia wymagania określone przez prawo oświatowe.

Rejonizacja budzi jednak emocje wśród rodziców…

Nie dotarły do nas żadne uwagi dotyczące zaproponowanych obwodów. Być może dlatego, że uwzględniliśmy w projekcie niemal wszystkie wnioski dyrektorów szkół. Przyznam jednak, że ze strony części radnych pojawiły się głosy krytyczne, np. dotyczące planowanego wskazania uczniom niektórych oddziałów obecnej klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII lub od klasy VII do VIII. Jednak w materiałach opracowanych przez wydział edukacji wskazano, że w pierwszej kolejności to rodzice będą decydowali o miejscu edukacji swojego dziecka. Zastosowanie normy prawnej określonej w art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe powinno mieć miejsce dopiero w drugiej kolejności i to w przypadkach takich, gdzie uczeń, pozostając w dotychczasowej szkole podstawowej, ma trudne warunki kształcenia, niemożliwe do zaakceptowania, np. ze względu na przepełnienie szkoły, dwuzmianowość itp.

A co w sytuacji, kiedy jedno z dzieci poszło np. w tym roku do klasy I, a drugie rozpocznie edukację od 1 września i - zgodnie z obwodami - będzie musiało wybrać inną placówkę niż rodzeństwo? Przyzna Pan, że dla rodziców będzie to spore utrudnienie.

Zgodnie z kompetencjami to dyrektorzy szkół będą decydować w sprawach indywidualnych. Nie wyobrażam sobie jednak, by w takich przypadkach nie uwzględnili wniosku rodziców.

Klasy, które w obecnych podstawówkach są klasami trzecimi i szóstymi, mają być przenoszone do placówek działających na bazie gimnazjów. Na jakiej podstawie będą one przenoszone? Czy będzie to dotyczyło wszystkich klas, czy tylko niektórych? Jeśli niektórych - to w jaki sposób zostaną one wybrane?

Podstawą prawną proponowanych rozwiązań jest wspomniany art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe. Przedstawiona na stronie miasta Siedlce symulacja organizacji podstawówek i gimnazjów w kontekście nowego ustroju szkolnego jest jak dotychczas jedyną propozycją możliwych rozwiązań organizacyjnych. Założyliśmy w niej, że w roku 2017/2018 w obiektach nowych szkół podstawowych (nr 1, 2, 3, 8) zostanie zorganizowanych tylko 13 oddziałów klasy IV (z 52 obecnie istniejących klasy III) i dziesięć oddziałów klasy VII (z 36 oddziałów klasy VI). Nie przewidujemy wskazań dla uczniów pozostałych klas. Podobne rozwiązania zostały zaproponowane na dwa kolejne lata szkolne także w odniesieniu do uczniów po skończonym pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Tym sposobem z dniem 1 września 2019 r. wszystkie podstawówki prowadzone przez miasto osiągną pełny stan organizacyjny, czyli będą miały klasy I-VIII. Przyjęcie zaproponowanego modelu organizacji szkół zapewnia rozwiązanie wielu problemów, szczególnie tych związanych z wygaszaniem gimnazjów. Wbrew obiegowym opiniom do pozytywnych aspektów tak przygotowanej zmiany należą: zmniejszenie liczby dzieci w oddziałach, zwiększenie liczby oddziałów w skali miasta, zwiększenie liczby godzin i etatów nauczycieli - żaden z nich nie straci pracy. Proces przekształceń jest poddawany bieżącym analizom i ocenom, które w uzasadnionych przypadkach mogą wpłynąć na modyfikację zaproponowanego modelu. Przewidujemy również utworzenie lub skorygowanie linii komunikacji miejskiej, np. z ul. Daszyńskiego do SP nr 8 lub też z południowo-zachodniej części miasta do SP nr 12.

Dziękuję za rozmowę.

MD

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II


W czwartek 26 lipca parafia św. Anny w Wohyniu przeżywała odpust parafialny, podczas którego wprowadzono do kościoła relikwie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.(Fot. Adam Tokarski)

FOTOGALERIA

Na pątniczym szlaku


Obdarowani Duchem Świętym - z tym hasłem idą do Matki, by dziękować, przepraszać, prosić i uczyć się od Maryi zaufania Bogu. 38 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę wyruszyła! (Fot. Joanna Szubstarska, Iza Chajkaluk)

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Hosanna Festival
Chcesz spędzić rewelacyjnie ostatni weekend wakacji? Mamy coś dla Ciebie! Dwa dni wypełnione brzmieniem muzyki z przesłaniem, radością i tańcem razem ze wspaniałymi ludźmi, dla których Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem! A może jesteś uzdolniony muzycznie: grasz lub śpiewasz?
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Złota jesień
19 sierpnia w Suchożebrach już po raz 11 odbędzie się festyn rodzinny „Złota jesień” połączony z Gminnymi Dożynkami.
więcej »
Święto plonów
19 sierpnia w Mokobodach odbędą się Gminne Dożynki na terenach zielonych za kościołem. Podczas dożynek na scenie wystąpi Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru - zespół Basta, a także zespół Skolim i dzieci z jednostek oświatowych.
więcej »
Dożynki parafialne
26 sierpnia, po raz piąty parafia pw. św. Bartłomieja w Grębkowie zaprasza na Dożynkowy Festyn Parafialny.
więcej »
Dożynki gminne
26 sierpnia w Rzeczycy odbędą się Gminne Dożynki w gminie Międzyrzec Podlaski. Po Mszy św. o 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie dożynek na placu przy remizie OSP.
więcej »
Powiatowe święto plonów
26 sierpnia w Wodyniach odbędą się Dożynki Powiatu Siedleckiego. Oficjalne otwarcie i ceremonia dzielenia chleba odbędą się o 13.15, a poprzedzone będą uroczystą Mszą św.
więcej »
Dni Ryk i gminne dożynki
Główną atrakcją Dni Ryk 2018 będzie zespół Zakopower. Doroczne święto miasta poprzedzi obchody gminnych dożynek.
więcej »
Wrota wolności
W niedzielę 9 września, o 13.00, na terenie przy prochowni w Kobylanach odbędzie się VI Letni Festiwal Biegów WROTA WOLNOŚCI.
więcej »
Dni z Doradztwem Rolniczym
W dniach 1-2 września na terenach Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach odbędą się XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z XIV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
więcej »
 

POLECAMY


Drzwi do Bożej prawdy
Jeśli nasze próby lektury Pisma Świętego kończyły się niepowodzeniem, możemy zacząć w inny sposób. Autorzy „Biblii opowiedzianej” postanowili swoimi słowami zrelacjonować tę trudną księgę.
więcej »
Piękno uwiecznione
Zwiedzenie wiecznego miasta to pragnienie wielu osób. Tym, dla których pozostaje w sferze marzeń, polecamy albumy w szczególny sposób przybliżające piękno i majestat Watykanu.
więcej »
 

SONDA

 

100 dni abstynencji na 100-lecie niepodległości

Propozycja polskich biskupów pięknie wpisuje się w obchody odzyskania niepodległości.

Obawiam się, że to zadanie, które przerośnie Polaków.

Jeśli ktoś podejmuje abstynencję w konkretnej intencji, wytrzyma 100 dni bez alkoholu.

Nie podejmuję takich zobowiązań, bo nie piję.LITURGIA SŁOWA


Niedziela XX tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Prz 9, 1-6; Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 ;
Ef 5, 15-20

Ewangelia:
J 6, 51-58

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR