20 maja 2018 r. Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Pogoda: Siedlce

Numer 20
17-23 maja 2018r.

menu

NEWS

W niedzielę 27 maja pod hasłem Kobieta - Życie+ w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmowy

 
 

Region

25 stycznia 2017 r.

Siedleckie przymiarki do reformy oświaty


fot. PIXABAY.COM

Rozmowa ze Sławomirem Kurpiewskim, naczelnikiem wydziału edukacji w siedleckim urzędzie miasta.

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły.

Od 1 września wchodzi w życie reforma edukacji, która zmieni sieć placówek oświatowych na terenie miasta. Co wiemy na pewno?

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły. Planujemy również, że od 1 września w SP nr 1, 2, 3 i 8 - taka numeracja obowiązywała także przed 1999 r. - powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów, także zostaną zorganizowane oddziały dla dzieci klas I, IV i VII. Podobnie będzie w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020. Dzięki takiemu rozwiązaniu ośmioletnie podstawówki osiągną pełny stan organizacyjny już od 1 września 2019 r. Rozłożenie przekształceń na przestrzeni trzech lat pozwoli łatwiej dostosować infrastrukturę szkolną do potrzeb uczniów.

Na stronie internetowej miasta opublikowano projekt m.in. obwodów szkolnych. Czym kierowano się przy ich wyznaczaniu?

Zgodnie z prawem oświatowym wszystkie publiczne szkoły podstawowe muszą funkcjonować w ustalonej przez radę gminy sieci. Powinna być ona zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy czym droga dziecka z domu do placówki oświatowej nie może przekraczać 3 km w przypadku dzieci uczęszczających do klas I-IV oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII. Obowiązkiem rad gmin jest ustalenie planu sieci szkół, a także określenie granic ich obwodów. Podejmując uchwałę w tej sprawie, samorząd ma dążyć do tego, aby podstawówki były placówkami o pełnej strukturze organizacyjnej oraz funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Projekt obwodów został opracowany z uwzględnieniem analiz w zakresie danych liczbowych o wszystkich dzieciach zamieszkałych w mieście (ulice, numery domów), możliwości lokalowych szkół (pomieszczenia do nauki) i symulacji zmianowości. Ustalenie planu sieci szkół podstawowych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Przedstawiony na stronie miasta projekt obwodów spełnia wymagania określone przez prawo oświatowe.

Rejonizacja budzi jednak emocje wśród rodziców…

Nie dotarły do nas żadne uwagi dotyczące zaproponowanych obwodów. Być może dlatego, że uwzględniliśmy w projekcie niemal wszystkie wnioski dyrektorów szkół. Przyznam jednak, że ze strony części radnych pojawiły się głosy krytyczne, np. dotyczące planowanego wskazania uczniom niektórych oddziałów obecnej klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII lub od klasy VII do VIII. Jednak w materiałach opracowanych przez wydział edukacji wskazano, że w pierwszej kolejności to rodzice będą decydowali o miejscu edukacji swojego dziecka. Zastosowanie normy prawnej określonej w art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe powinno mieć miejsce dopiero w drugiej kolejności i to w przypadkach takich, gdzie uczeń, pozostając w dotychczasowej szkole podstawowej, ma trudne warunki kształcenia, niemożliwe do zaakceptowania, np. ze względu na przepełnienie szkoły, dwuzmianowość itp.

A co w sytuacji, kiedy jedno z dzieci poszło np. w tym roku do klasy I, a drugie rozpocznie edukację od 1 września i - zgodnie z obwodami - będzie musiało wybrać inną placówkę niż rodzeństwo? Przyzna Pan, że dla rodziców będzie to spore utrudnienie.

Zgodnie z kompetencjami to dyrektorzy szkół będą decydować w sprawach indywidualnych. Nie wyobrażam sobie jednak, by w takich przypadkach nie uwzględnili wniosku rodziców.

Klasy, które w obecnych podstawówkach są klasami trzecimi i szóstymi, mają być przenoszone do placówek działających na bazie gimnazjów. Na jakiej podstawie będą one przenoszone? Czy będzie to dotyczyło wszystkich klas, czy tylko niektórych? Jeśli niektórych - to w jaki sposób zostaną one wybrane?

Podstawą prawną proponowanych rozwiązań jest wspomniany art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe. Przedstawiona na stronie miasta Siedlce symulacja organizacji podstawówek i gimnazjów w kontekście nowego ustroju szkolnego jest jak dotychczas jedyną propozycją możliwych rozwiązań organizacyjnych. Założyliśmy w niej, że w roku 2017/2018 w obiektach nowych szkół podstawowych (nr 1, 2, 3, 8) zostanie zorganizowanych tylko 13 oddziałów klasy IV (z 52 obecnie istniejących klasy III) i dziesięć oddziałów klasy VII (z 36 oddziałów klasy VI). Nie przewidujemy wskazań dla uczniów pozostałych klas. Podobne rozwiązania zostały zaproponowane na dwa kolejne lata szkolne także w odniesieniu do uczniów po skończonym pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Tym sposobem z dniem 1 września 2019 r. wszystkie podstawówki prowadzone przez miasto osiągną pełny stan organizacyjny, czyli będą miały klasy I-VIII. Przyjęcie zaproponowanego modelu organizacji szkół zapewnia rozwiązanie wielu problemów, szczególnie tych związanych z wygaszaniem gimnazjów. Wbrew obiegowym opiniom do pozytywnych aspektów tak przygotowanej zmiany należą: zmniejszenie liczby dzieci w oddziałach, zwiększenie liczby oddziałów w skali miasta, zwiększenie liczby godzin i etatów nauczycieli - żaden z nich nie straci pracy. Proces przekształceń jest poddawany bieżącym analizom i ocenom, które w uzasadnionych przypadkach mogą wpłynąć na modyfikację zaproponowanego modelu. Przewidujemy również utworzenie lub skorygowanie linii komunikacji miejskiej, np. z ul. Daszyńskiego do SP nr 8 lub też z południowo-zachodniej części miasta do SP nr 12.

Dziękuję za rozmowę.

MD

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Święto rodziny


W niedzielę 13 maja do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli narzeczeni, małżeństwa i rodziny z dziećmi z całej diecezji. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Rodzina drogą Kościoła”. [fot. K. Ochnio]

FOTOGALERIA

Jarmark św. Stanisława


Ponad 200 wystawców, występy artystyczne, a przede wszystkim słoneczna pogoda - tak wyglądał XI Jarmark św. Stanisława w Siedlcach, który odbywał się 11 i 12 maja. [fot. J. Kurzawa]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet
Odbędzie się już po raz trzeci w Pratulinie 27 maja.
więcej »
Smacznie i zdrowo
W niedzielę, 20 maja, odbędą się I Siedleckie Targi Śniadaniowe. Na pl. gen. Sikorskiego od 11.30 do 17.00 każdy, kto dba o zdrowe odżywianie, będzie mógł zasięgnąć porad specjalistów i obejrzeć produkty sprzyjające zdrowemu stylowi życia.
więcej »
Na Bożą chwałę
27 maja w parafii pw. św. Małgorzaty w Ulanie odbędzie się II Festiwal Pieśni Maryjnej.
więcej »
Znów zagrają dla Jezusa
W gronie polskich miast, które w Boże Ciało zagrają dla Jezusa, po raz drugi znajdą się także Siedlce. Koncert uwielbienia „Siedlce dla Jezusa” ph. „Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego Ducha” odbędzie się 31 maja, o 19.00, na płycie miejskiego lodowiska przy ul. B. Prusa 6.
więcej »
 

POLECAMY


NoveKino - Filmowe Rekolekcje
W ramach cyklu „Filmowe Rekolekcje” NoveKino zaprasza do obejrzenia filmu „Maria Magdalena” reż. Garth Davisza.
więcej »
Bóg nie umarł
Monolith Films przedstawia „Bóg nie umarł. Światło w ciemności”. Film w kinach od 18 maja!
więcej »
W mocy Ducha Świętego
W piątek 18 maja, o 18.00, w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach schola Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży animować będzie wydarzenie z cyklu „Jezusowi Chwała”.
więcej »
Grają o plac zabaw!
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach gra o nowy plac zabaw. Głosowanie trwa!
więcej »
 

SONDA

 

Miesiąc z Maryją...

uczestniczę w nabożeństwach majowych

kojarzy mi się z wiosną

odmawiam Litanię loretańską

nabożeństwo do Maryi nie powinno ograniczać się do jednego miesiąca

jest jak każdy innyLITURGIA SŁOWA


Niedziela
Czytania:
Dz 2,1–11; Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34 ;
Ga 5,16-25

Ewangelia:
16,12-15

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR