16 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Pogoda: Siedlce

Numer 46
15-21 listopada 2018r.

menu

NEWS

Jak świętowaliśmy 11 listopada? Przegląd relacji w bieżącym wydaniu ECHA!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmowy

 
 

Region

25 stycznia 2017 r.

Siedleckie przymiarki do reformy oświaty


fot. PIXABAY.COM

Rozmowa ze Sławomirem Kurpiewskim, naczelnikiem wydziału edukacji w siedleckim urzędzie miasta.

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły.

Od 1 września wchodzi w życie reforma edukacji, która zmieni sieć placówek oświatowych na terenie miasta. Co wiemy na pewno?

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły. Planujemy również, że od 1 września w SP nr 1, 2, 3 i 8 - taka numeracja obowiązywała także przed 1999 r. - powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów, także zostaną zorganizowane oddziały dla dzieci klas I, IV i VII. Podobnie będzie w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020. Dzięki takiemu rozwiązaniu ośmioletnie podstawówki osiągną pełny stan organizacyjny już od 1 września 2019 r. Rozłożenie przekształceń na przestrzeni trzech lat pozwoli łatwiej dostosować infrastrukturę szkolną do potrzeb uczniów.

Na stronie internetowej miasta opublikowano projekt m.in. obwodów szkolnych. Czym kierowano się przy ich wyznaczaniu?

Zgodnie z prawem oświatowym wszystkie publiczne szkoły podstawowe muszą funkcjonować w ustalonej przez radę gminy sieci. Powinna być ona zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy czym droga dziecka z domu do placówki oświatowej nie może przekraczać 3 km w przypadku dzieci uczęszczających do klas I-IV oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII. Obowiązkiem rad gmin jest ustalenie planu sieci szkół, a także określenie granic ich obwodów. Podejmując uchwałę w tej sprawie, samorząd ma dążyć do tego, aby podstawówki były placówkami o pełnej strukturze organizacyjnej oraz funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Projekt obwodów został opracowany z uwzględnieniem analiz w zakresie danych liczbowych o wszystkich dzieciach zamieszkałych w mieście (ulice, numery domów), możliwości lokalowych szkół (pomieszczenia do nauki) i symulacji zmianowości. Ustalenie planu sieci szkół podstawowych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Przedstawiony na stronie miasta projekt obwodów spełnia wymagania określone przez prawo oświatowe.

Rejonizacja budzi jednak emocje wśród rodziców…

Nie dotarły do nas żadne uwagi dotyczące zaproponowanych obwodów. Być może dlatego, że uwzględniliśmy w projekcie niemal wszystkie wnioski dyrektorów szkół. Przyznam jednak, że ze strony części radnych pojawiły się głosy krytyczne, np. dotyczące planowanego wskazania uczniom niektórych oddziałów obecnej klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII lub od klasy VII do VIII. Jednak w materiałach opracowanych przez wydział edukacji wskazano, że w pierwszej kolejności to rodzice będą decydowali o miejscu edukacji swojego dziecka. Zastosowanie normy prawnej określonej w art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe powinno mieć miejsce dopiero w drugiej kolejności i to w przypadkach takich, gdzie uczeń, pozostając w dotychczasowej szkole podstawowej, ma trudne warunki kształcenia, niemożliwe do zaakceptowania, np. ze względu na przepełnienie szkoły, dwuzmianowość itp.

A co w sytuacji, kiedy jedno z dzieci poszło np. w tym roku do klasy I, a drugie rozpocznie edukację od 1 września i - zgodnie z obwodami - będzie musiało wybrać inną placówkę niż rodzeństwo? Przyzna Pan, że dla rodziców będzie to spore utrudnienie.

Zgodnie z kompetencjami to dyrektorzy szkół będą decydować w sprawach indywidualnych. Nie wyobrażam sobie jednak, by w takich przypadkach nie uwzględnili wniosku rodziców.

Klasy, które w obecnych podstawówkach są klasami trzecimi i szóstymi, mają być przenoszone do placówek działających na bazie gimnazjów. Na jakiej podstawie będą one przenoszone? Czy będzie to dotyczyło wszystkich klas, czy tylko niektórych? Jeśli niektórych - to w jaki sposób zostaną one wybrane?

Podstawą prawną proponowanych rozwiązań jest wspomniany art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe. Przedstawiona na stronie miasta Siedlce symulacja organizacji podstawówek i gimnazjów w kontekście nowego ustroju szkolnego jest jak dotychczas jedyną propozycją możliwych rozwiązań organizacyjnych. Założyliśmy w niej, że w roku 2017/2018 w obiektach nowych szkół podstawowych (nr 1, 2, 3, 8) zostanie zorganizowanych tylko 13 oddziałów klasy IV (z 52 obecnie istniejących klasy III) i dziesięć oddziałów klasy VII (z 36 oddziałów klasy VI). Nie przewidujemy wskazań dla uczniów pozostałych klas. Podobne rozwiązania zostały zaproponowane na dwa kolejne lata szkolne także w odniesieniu do uczniów po skończonym pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Tym sposobem z dniem 1 września 2019 r. wszystkie podstawówki prowadzone przez miasto osiągną pełny stan organizacyjny, czyli będą miały klasy I-VIII. Przyjęcie zaproponowanego modelu organizacji szkół zapewnia rozwiązanie wielu problemów, szczególnie tych związanych z wygaszaniem gimnazjów. Wbrew obiegowym opiniom do pozytywnych aspektów tak przygotowanej zmiany należą: zmniejszenie liczby dzieci w oddziałach, zwiększenie liczby oddziałów w skali miasta, zwiększenie liczby godzin i etatów nauczycieli - żaden z nich nie straci pracy. Proces przekształceń jest poddawany bieżącym analizom i ocenom, które w uzasadnionych przypadkach mogą wpłynąć na modyfikację zaproponowanego modelu. Przewidujemy również utworzenie lub skorygowanie linii komunikacji miejskiej, np. z ul. Daszyńskiego do SP nr 8 lub też z południowo-zachodniej części miasta do SP nr 12.

Dziękuję za rozmowę.

MD

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wolność tańcem malowana


„Polskie DNA - wolność tańcem malowana” - widowisko muzyczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ - zainaugurowało cykl wydarzeń wpisujących się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczny spektakl został wystawiony w sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach 8 listopada. Chętnie będą mogli obejrzeć go także 11 i 27 listopad. [fot. Jarosław Grudziński]

FOTOGALERIA

100 lat Niepodległej


Siedleckie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainaugurowała Msza św. w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pw. św. Józefa. Uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta, organizacje społeczne, szkoły, służby mundurowe i samorządowcy. Po zakończeniu Eucharystii uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest ona umiejscowiona na obelisku, który powstał staraniem wszystkich siedleckich parafii. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Wolności, gdzie miał miejsce dalszy ciąg jubileuszowych obchodów. [fot. Witold Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Otwórz się na cud uzdrowienia
Współczesny świat różni się od tego, któremu stawiał czoło za czasów swojego ziemskiego życia Jezus. Osiągnęliśmy ogromne postępy w dziedzinie medycyny, psychologii oraz opieki zdrowotnej. Jednak zdobycze te nie pozwoliły rozwiązać wszystkich problemów, z jakimi borykają się ludzie.
więcej »
Na tak!
Brak właściwych granic ochronnych w życiu każdego to poważny problem, a ból spowodowany agresją ze strony innych jest ogromny.
więcej »
Rekolekcje dla małżeństw
W dniach 16-18 listopada w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla małżeństw ph. Świętość w codziennym życiu.
więcej »
Przegląd Teatrów Obrzędowych
17 listopada, o 10.00, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach odbędzie się II Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
To ty, szare Podlasie, rodzona ma kraino
Świętując jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, warto skupić uwagę na tym, co działo się sto lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj żyjemy. Książka „Tak rodziła się Niepodległość. Południowe Podlasie 1918” odsłania przed czytelnikiem panoramę wydarzeń sprzed wieku.
więcej »
 

SONDA

 

Światowy Dzień Ubogich jest okazją do...

pomocy potrzebujących

uświadomienia sobie, że bieda ma różne twarze

lekcją dzielenia się z drugim człowiekiem

przypomnienie, że miłosierdzie można czynić gestem i słowem

naukę, że czasem mniej znaczy więcejLITURGIA SŁOWA


Piątek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR