22 listopada 2017 r. Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

Pogoda: Siedlce

Numer 46
16-22 listopada 2017r.

menu

NEWS

Zachęcamy do lektury!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmowy

 
 

Region

25 stycznia 2017 r.

Siedleckie przymiarki do reformy oświaty


fot. PIXABAY.COM

Rozmowa ze Sławomirem Kurpiewskim, naczelnikiem wydziału edukacji w siedleckim urzędzie miasta.

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły.

Od 1 września wchodzi w życie reforma edukacji, która zmieni sieć placówek oświatowych na terenie miasta. Co wiemy na pewno?

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły. Planujemy również, że od 1 września w SP nr 1, 2, 3 i 8 - taka numeracja obowiązywała także przed 1999 r. - powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów, także zostaną zorganizowane oddziały dla dzieci klas I, IV i VII. Podobnie będzie w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020. Dzięki takiemu rozwiązaniu ośmioletnie podstawówki osiągną pełny stan organizacyjny już od 1 września 2019 r. Rozłożenie przekształceń na przestrzeni trzech lat pozwoli łatwiej dostosować infrastrukturę szkolną do potrzeb uczniów.

Na stronie internetowej miasta opublikowano projekt m.in. obwodów szkolnych. Czym kierowano się przy ich wyznaczaniu?

Zgodnie z prawem oświatowym wszystkie publiczne szkoły podstawowe muszą funkcjonować w ustalonej przez radę gminy sieci. Powinna być ona zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy czym droga dziecka z domu do placówki oświatowej nie może przekraczać 3 km w przypadku dzieci uczęszczających do klas I-IV oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII. Obowiązkiem rad gmin jest ustalenie planu sieci szkół, a także określenie granic ich obwodów. Podejmując uchwałę w tej sprawie, samorząd ma dążyć do tego, aby podstawówki były placówkami o pełnej strukturze organizacyjnej oraz funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Projekt obwodów został opracowany z uwzględnieniem analiz w zakresie danych liczbowych o wszystkich dzieciach zamieszkałych w mieście (ulice, numery domów), możliwości lokalowych szkół (pomieszczenia do nauki) i symulacji zmianowości. Ustalenie planu sieci szkół podstawowych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Przedstawiony na stronie miasta projekt obwodów spełnia wymagania określone przez prawo oświatowe.

Rejonizacja budzi jednak emocje wśród rodziców…

Nie dotarły do nas żadne uwagi dotyczące zaproponowanych obwodów. Być może dlatego, że uwzględniliśmy w projekcie niemal wszystkie wnioski dyrektorów szkół. Przyznam jednak, że ze strony części radnych pojawiły się głosy krytyczne, np. dotyczące planowanego wskazania uczniom niektórych oddziałów obecnej klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII lub od klasy VII do VIII. Jednak w materiałach opracowanych przez wydział edukacji wskazano, że w pierwszej kolejności to rodzice będą decydowali o miejscu edukacji swojego dziecka. Zastosowanie normy prawnej określonej w art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe powinno mieć miejsce dopiero w drugiej kolejności i to w przypadkach takich, gdzie uczeń, pozostając w dotychczasowej szkole podstawowej, ma trudne warunki kształcenia, niemożliwe do zaakceptowania, np. ze względu na przepełnienie szkoły, dwuzmianowość itp.

A co w sytuacji, kiedy jedno z dzieci poszło np. w tym roku do klasy I, a drugie rozpocznie edukację od 1 września i - zgodnie z obwodami - będzie musiało wybrać inną placówkę niż rodzeństwo? Przyzna Pan, że dla rodziców będzie to spore utrudnienie.

Zgodnie z kompetencjami to dyrektorzy szkół będą decydować w sprawach indywidualnych. Nie wyobrażam sobie jednak, by w takich przypadkach nie uwzględnili wniosku rodziców.

Klasy, które w obecnych podstawówkach są klasami trzecimi i szóstymi, mają być przenoszone do placówek działających na bazie gimnazjów. Na jakiej podstawie będą one przenoszone? Czy będzie to dotyczyło wszystkich klas, czy tylko niektórych? Jeśli niektórych - to w jaki sposób zostaną one wybrane?

Podstawą prawną proponowanych rozwiązań jest wspomniany art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe. Przedstawiona na stronie miasta Siedlce symulacja organizacji podstawówek i gimnazjów w kontekście nowego ustroju szkolnego jest jak dotychczas jedyną propozycją możliwych rozwiązań organizacyjnych. Założyliśmy w niej, że w roku 2017/2018 w obiektach nowych szkół podstawowych (nr 1, 2, 3, 8) zostanie zorganizowanych tylko 13 oddziałów klasy IV (z 52 obecnie istniejących klasy III) i dziesięć oddziałów klasy VII (z 36 oddziałów klasy VI). Nie przewidujemy wskazań dla uczniów pozostałych klas. Podobne rozwiązania zostały zaproponowane na dwa kolejne lata szkolne także w odniesieniu do uczniów po skończonym pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Tym sposobem z dniem 1 września 2019 r. wszystkie podstawówki prowadzone przez miasto osiągną pełny stan organizacyjny, czyli będą miały klasy I-VIII. Przyjęcie zaproponowanego modelu organizacji szkół zapewnia rozwiązanie wielu problemów, szczególnie tych związanych z wygaszaniem gimnazjów. Wbrew obiegowym opiniom do pozytywnych aspektów tak przygotowanej zmiany należą: zmniejszenie liczby dzieci w oddziałach, zwiększenie liczby oddziałów w skali miasta, zwiększenie liczby godzin i etatów nauczycieli - żaden z nich nie straci pracy. Proces przekształceń jest poddawany bieżącym analizom i ocenom, które w uzasadnionych przypadkach mogą wpłynąć na modyfikację zaproponowanego modelu. Przewidujemy również utworzenie lub skorygowanie linii komunikacji miejskiej, np. z ul. Daszyńskiego do SP nr 8 lub też z południowo-zachodniej części miasta do SP nr 12.

Dziękuję za rozmowę.

MD

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Laureaci nagrody Aleksandria


11 listopada w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Aleksandrii. Honorowa Nagroda Prezydenta Miasta Siedlce przyznawana jest od 1996 r. Wyróżnia osoby i instytucje, które swoją pracą, talentem, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec w różnych sferach życia. Laureatami tegorocznej edycji nagrody zostali: Jolanta Kowalska - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa - organizator festiwali muzyki organowej, st. bryg. Andrzej Celiński - komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Wojciech Cylwik - naczelnik wydziału dróg w siedleckim magistracie, Józef Fąk - ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego, Sławomir Zawieska - właściciel firmy Bozamet oraz ks. Paweł Siedlanowski - dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach, a zarazem współpracujący z nami od lat publicysta. Serdecznie gratulujemy! [fot. www.siedlce.pl]

FOTOGALERIA

Święto Niepodległości


Mieszkańcy regionu licznie wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W programie uroczystości były: Msze św., przemarsze z udziałem pocztów sztandarowych, wystawy i konkursy.

PATRONAT "ECHO"


Historia skarbnicą mądrości - konkurs
W związku z przygotowaniami do jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej, który obchodzić będziemy w 2018 r., Wydział Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej organizuje konkursy adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów.
więcej »
Tablica pamiątkowa
3 grudnia w Siedlcach odbędzie się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy dedykowanej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu z okazji 150 rocznicy jego urodzin.
więcej »
Festiwal Filmów Chrześcijańskich Arka 2017
NoveKino Siedlce organizuje Festiwal Filmów Chrześcijańskich Arka 2017. Wydarzenie ukierunkowane jest na promocję filmów, które wpisując się w polską i światową kinematografię o wysokich walorach etycznych, artystycznych i filmowych, stanowią zapis historii i kultury.
więcej »
Siedlce - moje miasto
W czwartek 16 listopada, o 18.00, w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego odbędzie się wernisaż fotografii Jarosława Grudzińskiego „Siedlce - moje miasto”.
więcej »
 

POLECAMY


Recepta na codzienność
Jak na nowo spojrzeć na wiarę i dostrzec w niej pełną radości drogę do zbawienia? Na te i wiele innych pytań odpowiada amerykański jezuita, doświadczony kierownik duchowy, dziennikarz i pisarz James Martin SJ w swojej najnowszej książce „Radość życia”.
więcej »
Boży poradnik antydepresyjny
Słowa Jezusa dzieją się dzisiaj! On zajmuje się teraźniejszością! Bóg nie przyjdzie do ciebie kiedyś! On przychodzi teraz i tu, gdzie jesteś!
więcej »
 

SONDA

 

Święto Niepodległości jest dla mnie...

dniem pamięci o rodakach, którzy poświęcili życie w walce o wolną Polskę

okazją do zamanifestowania swojego patriotyzmu, np. przez udział w stołecznym marszu

przypomnieniem o chlubnej historii naszego kraju

dniem, jak każdy inny w roku

podobnie jak wszystkie inne - okazją do świętowaniaLITURGIA SŁOWA


Środa
Czytania:
2 Mch 7,1.20-31; Ps 17,1.5-6.8.15
Ewangelia:
Łk 19,11-28

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR