17 lutego 2018 r. Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz

Pogoda: Siedlce

Numer 7
15-21 lutego 2018r.

menu

NEWS

24 lutego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się III Diecezjalny Kongres Różańcowy.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmowy

 
 

Region

25 stycznia 2017 r.

Siedleckie przymiarki do reformy oświaty


fot. PIXABAY.COM

Rozmowa ze Sławomirem Kurpiewskim, naczelnikiem wydziału edukacji w siedleckim urzędzie miasta.

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły.

Od 1 września wchodzi w życie reforma edukacji, która zmieni sieć placówek oświatowych na terenie miasta. Co wiemy na pewno?

W Siedlcach nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września samodzielne gimnazja - nr 1, 2, 3, 4) - zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dwa zespoły szkół (ZS nr 1 i ZS nr 2) staną się z mocy prawa także ośmioletnimi podstawówkami. Zatem na terenie miasta będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych. Planujemy, że nabór do klasy I odbędzie się już na rok szkolny 2017/2018. Każdej nowej ośmioletniej szkole podstawowej zostanie w marcu wyznaczony obwód. Ponieważ pojawią się cztery nowe podstawówki, wiele dzieci będzie miało bliżej do szkoły. Planujemy również, że od 1 września w SP nr 1, 2, 3 i 8 - taka numeracja obowiązywała także przed 1999 r. - powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów, także zostaną zorganizowane oddziały dla dzieci klas I, IV i VII. Podobnie będzie w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020. Dzięki takiemu rozwiązaniu ośmioletnie podstawówki osiągną pełny stan organizacyjny już od 1 września 2019 r. Rozłożenie przekształceń na przestrzeni trzech lat pozwoli łatwiej dostosować infrastrukturę szkolną do potrzeb uczniów.

Na stronie internetowej miasta opublikowano projekt m.in. obwodów szkolnych. Czym kierowano się przy ich wyznaczaniu?

Zgodnie z prawem oświatowym wszystkie publiczne szkoły podstawowe muszą funkcjonować w ustalonej przez radę gminy sieci. Powinna być ona zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy czym droga dziecka z domu do placówki oświatowej nie może przekraczać 3 km w przypadku dzieci uczęszczających do klas I-IV oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII. Obowiązkiem rad gmin jest ustalenie planu sieci szkół, a także określenie granic ich obwodów. Podejmując uchwałę w tej sprawie, samorząd ma dążyć do tego, aby podstawówki były placówkami o pełnej strukturze organizacyjnej oraz funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Projekt obwodów został opracowany z uwzględnieniem analiz w zakresie danych liczbowych o wszystkich dzieciach zamieszkałych w mieście (ulice, numery domów), możliwości lokalowych szkół (pomieszczenia do nauki) i symulacji zmianowości. Ustalenie planu sieci szkół podstawowych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Przedstawiony na stronie miasta projekt obwodów spełnia wymagania określone przez prawo oświatowe.

Rejonizacja budzi jednak emocje wśród rodziców…

Nie dotarły do nas żadne uwagi dotyczące zaproponowanych obwodów. Być może dlatego, że uwzględniliśmy w projekcie niemal wszystkie wnioski dyrektorów szkół. Przyznam jednak, że ze strony części radnych pojawiły się głosy krytyczne, np. dotyczące planowanego wskazania uczniom niektórych oddziałów obecnej klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII lub od klasy VII do VIII. Jednak w materiałach opracowanych przez wydział edukacji wskazano, że w pierwszej kolejności to rodzice będą decydowali o miejscu edukacji swojego dziecka. Zastosowanie normy prawnej określonej w art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe powinno mieć miejsce dopiero w drugiej kolejności i to w przypadkach takich, gdzie uczeń, pozostając w dotychczasowej szkole podstawowej, ma trudne warunki kształcenia, niemożliwe do zaakceptowania, np. ze względu na przepełnienie szkoły, dwuzmianowość itp.

A co w sytuacji, kiedy jedno z dzieci poszło np. w tym roku do klasy I, a drugie rozpocznie edukację od 1 września i - zgodnie z obwodami - będzie musiało wybrać inną placówkę niż rodzeństwo? Przyzna Pan, że dla rodziców będzie to spore utrudnienie.

Zgodnie z kompetencjami to dyrektorzy szkół będą decydować w sprawach indywidualnych. Nie wyobrażam sobie jednak, by w takich przypadkach nie uwzględnili wniosku rodziców.

Klasy, które w obecnych podstawówkach są klasami trzecimi i szóstymi, mają być przenoszone do placówek działających na bazie gimnazjów. Na jakiej podstawie będą one przenoszone? Czy będzie to dotyczyło wszystkich klas, czy tylko niektórych? Jeśli niektórych - to w jaki sposób zostaną one wybrane?

Podstawą prawną proponowanych rozwiązań jest wspomniany art. 205 ust. 1 i 4 ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe. Przedstawiona na stronie miasta Siedlce symulacja organizacji podstawówek i gimnazjów w kontekście nowego ustroju szkolnego jest jak dotychczas jedyną propozycją możliwych rozwiązań organizacyjnych. Założyliśmy w niej, że w roku 2017/2018 w obiektach nowych szkół podstawowych (nr 1, 2, 3, 8) zostanie zorganizowanych tylko 13 oddziałów klasy IV (z 52 obecnie istniejących klasy III) i dziesięć oddziałów klasy VII (z 36 oddziałów klasy VI). Nie przewidujemy wskazań dla uczniów pozostałych klas. Podobne rozwiązania zostały zaproponowane na dwa kolejne lata szkolne także w odniesieniu do uczniów po skończonym pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Tym sposobem z dniem 1 września 2019 r. wszystkie podstawówki prowadzone przez miasto osiągną pełny stan organizacyjny, czyli będą miały klasy I-VIII. Przyjęcie zaproponowanego modelu organizacji szkół zapewnia rozwiązanie wielu problemów, szczególnie tych związanych z wygaszaniem gimnazjów. Wbrew obiegowym opiniom do pozytywnych aspektów tak przygotowanej zmiany należą: zmniejszenie liczby dzieci w oddziałach, zwiększenie liczby oddziałów w skali miasta, zwiększenie liczby godzin i etatów nauczycieli - żaden z nich nie straci pracy. Proces przekształceń jest poddawany bieżącym analizom i ocenom, które w uzasadnionych przypadkach mogą wpłynąć na modyfikację zaproponowanego modelu. Przewidujemy również utworzenie lub skorygowanie linii komunikacji miejskiej, np. z ul. Daszyńskiego do SP nr 8 lub też z południowo-zachodniej części miasta do SP nr 12.

Dziękuję za rozmowę.

MD

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Spektakl o unitach


Już po raz 16 w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbyła się premiera spektaklu nawiązującego do prześladowań i męczeństwa unitów, zatytułowanego „Są obok nas”. Jego scenariusz przygotowała Ewa Strok, która też wyreżyserowała spektakl. [fot. P. Stefaniuk]

FOTOGALERIA

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem


Na deskach sceny Włodawskiego Domu Kultury zaprezentowało się 19 zespołów w tym dwa z Białorusi i cztery z Ukrainy. Przyjechali śpiewacy m.in. z Wyryk, Woli Uhruskiej, Zabłocia, Kamienia czy Dorohuska. Organizatorami wydarzenia kulturalnego było starostwo powiatowe, WDK, a także Fundacja Wrota Europy. [fot. JS]

PATRONAT "ECHO"


„Pielgrzym pokoju”
Rozpoczął się pierwszy etap Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Hasło tegorocznej, 14 już rywalizacji brzmi „Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju”.
więcej »
 

POLECAMY


Być sobą
Kazania bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFM Cap nieodmiennie od lat przyciągają swoją lekkością, a zarazem szczerą troską, żarliwością, miłością do Kościoła i ojczyzny, wyrażanymi w prosty, bezpośredni sposób.
więcej »
Prawdziwa historia
Film pt. „Moją miłość” - fabularna opowieść o Rachel Joy Scott, pierwszej spośród 13 ofiar strzelaniny w Columbine High School - w kinach od 2 marca!
więcej »
Trudne miejsca w Ewangelii
Książka Gianfranco Ravasiego „Trudne miejsca w Ewangelii. Skandalizujące słowa Jezusa” jest znakomitą podpowiedzią dla ludzi pragnących czytać słowo Boże, rozumieć je i żyć nim na co dzień!
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6
Ewangelia:
Łk 5, 27-32

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR