17 lutego 2018 r. Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz

Pogoda: Siedlce

Numer 7
15-21 lutego 2018r.

menu

NEWS

24 lutego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się III Diecezjalny Kongres Różańcowy.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Diecezja

 
 

Kongres Różańcowy

15 marca 2017 r.

Idźmy śladami Maryi


fot. T. MŁYNARCZYK

11 marca w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim odbył się Kongres Różańcowy. Jego uczestnikom, którzy zaimponowali liczebnością - przybyło ponad 2 tys. osób - towarzyszyło hasło trwającego roku pracy duszpasterskiej: Głosić Chrystusa wraz z Maryją.

Kongres rozpoczął ks. Grzegorz Koc, diecezjalny duszpasterz ds. ruchów maryjnych i moderator Kół Żywego Różańca, który wprowadził w temat spotkania. - Wasza obecność, tak liczna, świadczy o tym, że jesteśmy najpotężniejszą armią w diecezji, takim oddziałem specjalnym - niezawodnym i skutecznym w walce ze złem. Posługujemy się potężną bronią - Różańcem, a jest to modlitwa pokornych, która uderza w samo czoło pychy szatańskiej - mówił, witając uczestników zjazdu.

- Chcemy dzisiaj oddać cześć Matce Bożej i pogłębić duchowość maryjną - dodał. Nawiązując do hasła spotkania, przypomniał również o potrzebie głoszenia Chrystusa - wraz z Maryją, ze względu na Jej wielką skuteczność w rozszerzaniu królestwa Bożego.

Przekazać blask wiary

Kolejnym elementem spotkania była wspólna modlitwa różańcowa i modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Uczestników poruszyło świadectwo członkini ewangelizacyjnej grupy różańcowej z Warszawy. Opowiedziała o tym, w jaki sposób Różaniec wpisuje się w jej życie i jak je zmienia, o wartości przebaczenia i zawierzenia swego życia Maryi. Do zebranych skierował także słowo dyrektor Katolickiego Radia Podlasie ks. Andrzej Sochal, wyrażając uznanie wszystkim Kołom Żywego Różańca.

„Tryumf Niepokalanego Serca Maryi w moim życiu” to tytuł konferencji wygłoszonej przez szczególnego gościa kongresu - Wincentego Łaszewskiego, znanego publicystę, mariologa. Prelegent scharakteryzował m.in. objawienia, jakie miały miejsce w Fatimie.

Po konferencji rozpoczęła się koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. Kustosza radzyńskiego sanktuarium ks. prałat Roman Wiszniewski, witając czcicieli Matki Bożej Różańcowej, podkreślił, że kongres jest spotkaniem szczególnym. - Nasza obecność, nasza modlitwa i ten kongres wpisują się w jubileusz diecezji, 200 lat jej istnienia - zaznaczył. - Stajemy tutaj wszyscy do wspólnej modlitwy, by blask wiary świętej nie tylko zachować, ale i przekazać tym pokoleniom, które idą po nas - mówił dziekan radzyński.

Zasłuchani na wzór Maryi

Rozpoczynając naukę, ksiądz biskup nawiązał do tekstów z liturgii czytań, zawierających zachętę do słuchania Pana Boga. - W języku biblijnym „słuchać” oznacza nie tylko usłyszeć, ale wykazać posłuszeństwo. Ze względu na to słuchający nazwany jest szczęśliwym - zauważył. - W słuchaniu Boga patronuje nam Matka Boża. Ona jest tą, która słuchała i uwierzyła. Każdy słuchający słowa Boga staje się do Niej podobny - wchodzi na Jej ślady. Prowadzą one zawsze do Jej Syna. Dlatego uczniowie pragną kroczyć nimi przez całe życie - stwierdził bp Gurda. Podkreślając fakt nieustannej obecności Maryi w Kościele, gwarantujący trwanie przy Jezusie, zapewnił: - Jako wierzący i należący do wspólnoty Kościoła jesteśmy zainteresowani śladami Maryi pozostawionymi we współczesnym świecie. Przybywamy tutaj, by zobaczyć Jej ślady - mówił biskup, dziękując zelatorom i zelatorkom oraz członkom Kół Żywego Różańca za przybycie, ks. G. Kocowi za zorganizowanie spotkania, a ks. R. Wiszniewskiemu - za przyjęcie uczestników kongresu.

Wiara, modlitwa, pokuta

W dalszej części rozważań ksiądz biskup pochylił się nad przypadającym w 2017 r. 100-leciu objawień w Fatimie oraz ich treści, które - jak zaznaczył - potwierdzają troskę Pana Boga o człowieka i jego zbawienie, jak też obrazują prawdę o grzechu. - Maryja pokazała piekło i cierpienia tych, którzy tam się dostali. Dlatego wezwała poprzez tych małych wizjonerów - Łucję. Hiacyntę i Franciszka - do modlitwy. Najbardziej skuteczną, prowadzącą do nawrócenia jest - jak mówiła - modlitwa różańcowa - podkreślił. Przypomniał też fenomen podjętego przez dzieci fatimskie postu, cierpienia fizycznego i duchowego - jako ich odpowiedź na prośby Maryi.

Bp Gurda nawiązał również do trzeciej tajemnicy fatimskiej i jej interpretacji. Kard. Ratzinger, analizując jej tekst, powiedział, że kluczem są słowa wypowiedziane przez anioła w kierunku ziemi: „Pokuta, pokuta, pokuta”. - Maryja pokazuje szansę ratunku dla człowieka, to droga wiary, modlitwy różańcowej i pokuty. Są one siłami zdolnymi kształtować historię, mocniejszymi niż kule pocisków - mówił. Przypomniał też akt zawierzenia Kościoła i świata Matce Bożej Fatimskiej i słowa Jana Pawła II, który wzywał Maryję na pomoc ludzkości, oraz znaczenie nabożeństwa do Maryi Niepokalanie Poczętej.

Ksiądz biskup przestrzegł również, że największa batalia toczy się dzisiaj o rodzinę. Szatan chce ją zniszczyć, Maryja - pragnie ją chronić. Rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, właściwego rozwoju o tyle - o ile jest miejscem miłości, troski, przebaczenia i pomocy - warunkowanych przez posłuszeństwo słowu Bożemu. - Jako ludzie związani z Matką Bożą, którzy trzymamy w rękach różańce, musimy stanąć po stronie Maryi i wynagradzać jej Niepokalanemu Sercu za popełnione grzechy. Mamy być tymi, którzy głoszą to, czego pragnie Chrystus - nawiązał do przesłania roku duszpasterskiego.

Spotkanie w Radzyniu zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia.


MOIM ZDANIEM

Ks. Grzegorz Koc, diecezjalny duszpasterz ruchów maryjnych

Słuchając świadectw uczestników kongresu, wnioskuję, że warto organizować takie spotkania. Umacniają one wiarę w potęgę Różańca, z którym związanych jest tak wielu naszych diecezjan, i wiarę w szczególną moc Maryi. Liczba osób gromadzących się wraz ze swym biskupem wokół Matki Bożej, by oddać Jej cześć, ożywia nadzieję na tryumf Jej Niepokalanego Serca w świecie. Myślę, że dowodzi też siły pragnienia uczestników, by oni sami i ich rodziny były wolne od zniewoleń, a Maryja uprosiła każdemu czyste serce - na wzór swojego Niepokalanego Serca. Takie spotkania kształtują ponadto zdrową pobożność maryjną.

Na całym świecie ludzie zaczynają widzieć ratunek w Maryi, swojej Matce. Wnioskować o tym można, obserwując choćby odradzanie się kół różańcowych. Matka Boża nie zastępuje Chrystusa, ale zawsze do Niego prowadzi. Historia pokazuje, że Maryja w trudnych sprawach i niełatwych momentach dziejowych jest niezawodna i skora do pomocy. Odkrywajmy tę prawdę i zachęcajmy do tego innych.

LA

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Spektakl o unitach


Już po raz 16 w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbyła się premiera spektaklu nawiązującego do prześladowań i męczeństwa unitów, zatytułowanego „Są obok nas”. Jego scenariusz przygotowała Ewa Strok, która też wyreżyserowała spektakl. [fot. P. Stefaniuk]

FOTOGALERIA

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem


Na deskach sceny Włodawskiego Domu Kultury zaprezentowało się 19 zespołów w tym dwa z Białorusi i cztery z Ukrainy. Przyjechali śpiewacy m.in. z Wyryk, Woli Uhruskiej, Zabłocia, Kamienia czy Dorohuska. Organizatorami wydarzenia kulturalnego było starostwo powiatowe, WDK, a także Fundacja Wrota Europy. [fot. JS]

PATRONAT "ECHO"


„Pielgrzym pokoju”
Rozpoczął się pierwszy etap Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Hasło tegorocznej, 14 już rywalizacji brzmi „Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju”.
więcej »
 

POLECAMY


Być sobą
Kazania bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFM Cap nieodmiennie od lat przyciągają swoją lekkością, a zarazem szczerą troską, żarliwością, miłością do Kościoła i ojczyzny, wyrażanymi w prosty, bezpośredni sposób.
więcej »
Prawdziwa historia
Film pt. „Moją miłość” - fabularna opowieść o Rachel Joy Scott, pierwszej spośród 13 ofiar strzelaniny w Columbine High School - w kinach od 2 marca!
więcej »
Trudne miejsca w Ewangelii
Książka Gianfranco Ravasiego „Trudne miejsca w Ewangelii. Skandalizujące słowa Jezusa” jest znakomitą podpowiedzią dla ludzi pragnących czytać słowo Boże, rozumieć je i żyć nim na co dzień!
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6
Ewangelia:
Łk 5, 27-32

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR