24 lutego 2018 r. Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest

Pogoda: Siedlce

Numer 8
22-28 lutego 2018r.

menu

NEWS

24 lutego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się III Diecezjalny Kongres Różańcowy.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Region

 
 

Wdrażanie reformy edukacji

22 marca 2017 r.

Nie zamieszanie, ale poprawa jakości


fot. HAH

Do nowych podstawówek powstałych z likwidowanych gimnazjów ma trafić 25% oddziałów kl. III i VI. - Tryb przenoszenia w drodze uchwały planujemy jedynie wtedy, kiedy zostaną wyczerpane wszystkie możliwości - zapewnił Sławomir Kurpiewski, naczelnik wydziału oświaty urzędu miasta. Projekt nowej sieci szkół pozytywnie zaopiniował mazowiecki kurator oświaty.

W mieście mamy dobrze przygotowaną bazę oświatową, kadrę nauczycieli, a odległości między placówkami są niewielkie - przekonywał prezydent Wojciech Kudelski podczas konferencji, która odbyła się 17 marca w urzędzie miasta. - Rozumiem, że są przyzwyczajenia, lecz w szkole nie przebywamy do końca życia. Każdą kiedyś trzeba opuścić, by iść do kolejnej. Miasto poczyniło szereg działań, żeby przekonać do tej reformy rodziców.

Nie chcieliśmy robić wrażenia, że wprowadzamy ją na siłę. Zgodnie z duchem ustawodawcy pierwszymi krokami były i są negocjacje dyrektorów szkół. Przekonanie rodziców do rozwiązań proponowanych przez wydział oświaty wzrasta - dodał W. Kudelski.

Dobrze zaplanowana i przygotowana

Zmiany w szkołach zaczną się od września i potrwają przez sześć lat. Budzące największe emocje ewentualne przenoszenia mają dotyczyć 25% uczniów kl. III oraz VI - i to nie we wszystkich placówkach. Na 52 istniejące oddziały kl. III zmiana miejsca nauki obejmie 13, z kolei z 36 oddziałów kl. VI do nowych szkół zostanie przeniesionych dziesięć. Jak wynika z danych urzędu miasta, do 10 marca chęć przeniesienia wyraziło 65 rodziców uczniów kl. III, dzięki czemu powstaną dwa nowe oddziały w Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Sekulskiej, oraz 80 rodziców uczniów kl. VI, co pozwoli zorganizować jedną klasę w SP nr 1 i dwa oddziały w SP nr 3. - Skala emocji wokół ewentualnych przeniesień to szum medialny. Reforma oświaty jest bardzo dobrze zaplanowana i przygotowana - ocenił S. Kurpiewski, zapewniając, że potencjalne przeniesienia są wyłączną kompetencją dyrektorów szkół i „nikt inny nie będzie ingerował w decyzje podejmowane przez rodziców i dyrektorów”.

Koronnym argumentem za wprowadzeniem nowej sieci szkół jest zmniejszenie zmianowości nauki. - Gdyby niczego nie zmieniać, w niektórych placówkach dzieci uczyłyby się nawet na trzy zmiany. Symulacja pokazuje, że byłoby tak w przypadku SP nr 10, gdzie w kl. IV-VIII zamiast 13 dotychczasowych oddziałów mielibyśmy w przyszłym roku szkolnym nawet 21. Odwrotnie zaś byłoby w „Ósemce”, która pozostałaby pusta: w 22 salach lekcyjnych uczyłoby się 17 klas - argumentował S. Kurpiewski.

Prezydent wskaże?

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych powstałych z likwidowanych gimnazjów upływa 3 kwietnia. Dzień później prezydent miasta jako organ prowadzący będzie mógł wyjść z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą migracji oddziałów szkolnych. - Ten tryb przewidujemy jedynie wtedy, kiedy zostaną wyczerpanie wszystkie możliwości oddania decyzji w ręce rodziców - tłumaczył naczelnik. - Na pewno porozmawiamy ponownie z dyrektorami szkół i wysłuchamy opinii płynących od rodziców. Nie wykluczamy kolejnych spotkań i negocjacji oraz innych rozwiązań - zaznaczył S. Kurpiewski. - Nie zakładamy przymusu, jednak jako organ wykonawczy samorząd i prezydent mają prawo wskazania rodzicowi dziecka miejsca jego nauki, czyli realizacji obowiązku szkolnego - dodał prezydent. Jeżeli opiekunowie nie będą usatysfakcjonowani decyzją o przeniesieniu ucznia do najbliższej placówki, pozostaną im do wyboru inne szkoły. - Nie sądzę, aby rodzice złośliwie buntowali się, nie chcąc przyprowadzić dziecka do danej placówki - ocenił W. Kudelski, dodając, że liczy na rozsądek dorosłych.

Naczelnik wydziału edukacji odniósł się także do trybu przenoszenia. - Gdybym miał rekomendować jakiekolwiek kryterium uwzględniane przy decyzji administracyjnej, byłoby to przenoszenie całych oddziałów, i tylko tych o najwyższych literkach, czyli klas np. e, f, g itd. - wyjaśnił S. Kurpiewski, tłumacząc, że taki sposób planują zrobić niektóre gminy. Co jednak wtedy, kiedy okaże się, że rodzeństwo będzie musiało uczęszczać do dwóch różnych podstawówek. - Jeżeli w takim przypadku rodzic zawnioskuje, by umożliwić dziecku uczęszczanie do „starej” szkoły, nie wyobrażam sobie, aby decyzja dyrektora szkoły mogłaby być inna niż pozytywna. Pojedyncze przypadki braku zgody rodziców na podyktowane uchwałą przeniesienie będą rozpatrywane indywidualnie - stwierdził naczelnik.

Szkoły zachęcają

Projektem uchwały dotyczącej nowej sieci szkół podstawowych zajęli się radni podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta, która odbyła się 20 marca. - Wyrażam głębokie rozczarowanie, że tak ważna sprawa dotycząca przyszłości podejmowana jest bez poprzedzającej sesję komisji oświaty - stwierdził Mariusz Dobijański. - Nie mieliśmy okazji zapoznać się z informacjami, które są podstawą do podjęcia uchwały. Chęć zaangażowania i dzielenia się uwagami pozostały niewykorzystane. Jeśli zatwierdzimy sieć szkół, nie zostawimy sobie żadnych alternatyw. Wtedy organ stanowiący będzie podejmował decyzje za rodziców - argumentował radny opozycji, przyznając, że będzie głosował przeciwko projektowi uchwały.

Brak posiedzenia komisji oświaty jej przewodniczący Arkadiusz Mazurkiewicz tłumaczył przesłankami obiektywnymi. - Powoli zbliża się koniec roku szkolnego, który powoduje, że jest dużo pracy. Dyrektorzy chcieli też więcej czasu na promocję szkół, by zachęcić uczniów i rodziców do ich zmiany. Ponadto 14 marca mazowiecki kurator pozytywnie zaopiniował uchwałę rady miasta dotyczącą sieci szkół przyjętą 28 lutego. Daliśmy czas, aby władze jednostek zrobiły wszystko, aby przekonać rodziców - wyjaśniał radny, wyliczając inicjatywy podjęte przez placówki, w tym m.in. dni otwarte.

Reforma efektem merytorycznej pracy

Wdrażanie reformy chwalili radni koalicji. - Chciałam wyrazić wielkie uznanie dla pana naczelnika za ogromny wkład pracy za przygotowanie nowej sieci szkół - stwierdziła Teresa Sikorska. - Przygotowana uchwała to efekt wspólnego wysiłku, owoc merytorycznej pracy. Brano pod uwagę przed wszystkim dobro uczniów, kadry nauczycielskiej. Nie planuje się likwidacji, zamykania szkół i zwolnień nauczycieli. Wyrażam aprobatę wobec projektu, bo jest przykładem przemyślanej i racjonalnej analizy i - przekonywała radna. Z kolei Zuzanna Demczenko stwierdziła, że ze smutkiem przysłuchuje się argumentacji radnych opozycji. - Jesteście państwo nauczycielami i wiecie, że mamy bardzo dobre warunki w szkołach: wyposażone sale, nieduże odległości między nimi. Zmiany spowodują, że w miejskich szkołach będzie uczyła się podobna liczba dzieci, zminimalizowana zostanie też zmianowości nauki - podkreśliła radna.

Samą ideę reformy edukacji chwalił prezydent W. Kudelski. - Obecny system oświaty nie sprawdził się, stąd decyzja o likwidacja gimnazjów. Motywem zmiany nie jest chęć wywołania zamieszana, lecz poprawa jakości edukacji - przekonywał. - Człowiek kończący gimnazjum nie ma zawodu, a ten, który ubiega się o indeks, nie jest przygotowany do studiów. Obecny przepisy tylko wydłużają naukę - zwrócił uwagę prezydent.

Za podjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych zagłosowało 15 radnych, czterech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

HAH

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Spektakl o unitach


Już po raz 16 w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbyła się premiera spektaklu nawiązującego do prześladowań i męczeństwa unitów, zatytułowanego „Są obok nas”. Jego scenariusz przygotowała Ewa Strok, która też wyreżyserowała spektakl. [fot. P. Stefaniuk]

FOTOGALERIA

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem


Na deskach sceny Włodawskiego Domu Kultury zaprezentowało się 19 zespołów w tym dwa z Białorusi i cztery z Ukrainy. Przyjechali śpiewacy m.in. z Wyryk, Woli Uhruskiej, Zabłocia, Kamienia czy Dorohuska. Organizatorami wydarzenia kulturalnego było starostwo powiatowe, WDK, a także Fundacja Wrota Europy. [fot. JS]

PATRONAT "ECHO"


„Pielgrzym pokoju”
Rozpoczął się pierwszy etap Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Hasło tegorocznej, 14 już rywalizacji brzmi „Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju”.
więcej »
Pamięci niezłomnych
Prelekcją poświęconą niezłomnym zainaugurowane zostaną gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie uroczystości przewidzianej na 4 marca w Kobylanach jest także koncert i projekcja filmu.
więcej »
 

POLECAMY


Być sobą
Kazania bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFM Cap nieodmiennie od lat przyciągają swoją lekkością, a zarazem szczerą troską, żarliwością, miłością do Kościoła i ojczyzny, wyrażanymi w prosty, bezpośredni sposób.
więcej »
Prawdziwa historia
Film pt. „Moją miłość” - fabularna opowieść o Rachel Joy Scott, pierwszej spośród 13 ofiar strzelaniny w Columbine High School - w kinach od 2 marca!
więcej »
Trudne miejsca w Ewangelii
Książka Gianfranco Ravasiego „Trudne miejsca w Ewangelii. Skandalizujące słowa Jezusa” jest znakomitą podpowiedzią dla ludzi pragnących czytać słowo Boże, rozumieć je i żyć nim na co dzień!
więcej »
Doświadczanie krzyża
Siedem rozważań drogi krzyżowej na siedem tygodni Wielkiego Postu. Krótkie, trafne i zróżnicowane medytacje do wspólnego i indywidualnego rozważania, dla dorosłych i młodzieży.
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8
Ewangelia:
Mt 5, 43-48

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR