22 listopada 2017 r. Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

Pogoda: Siedlce

Numer 46
16-22 listopada 2017r.

menu

NEWS

Zachęcamy do lektury!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Diecezja

 
 

Parafia uczciła swoja patronkę

5 kwietnia 2017 r.

Blisko Boga i blisko ludzi


fot. Archiwum EK

W niedzielę, 26 marca, Kościół obchodził 750-lecie kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, która jest patronką kilku diecezji i 109 parafii w Polsce. W znajdującej się w tym gronie parafii w Samogoszczy 2 kwietnia miała miejsce instalacja relikwii patronki w miejscowym kościele. Wprowadzenie relikwii nastąpiło podczas Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy o 11.30.

W homilii bp Kazimierz Gurda mówił m.in. o ideale świętości, w który wprowadzili św. Jadwigę Śląską (ok. 1180-1243), żonę księcia wrocławskiego Henryka Brodatego, fundatorkę wielu kościołów i klasztorów, św. Franciszek i jego duchowi synowie. Ideał ów podkreślał cnotę pokory, ubóstwa i miłości wyrażającej się w formie praktyki miłosierdzia. - Przyszła święta potrafiła połączyć postawę Marii i Marty, sióstr Łazarza, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii.

Potrafiła siedzieć u stóp Jezusa, przeżywając swą z Nim jedność, ale także potrafiła biec do biednych i chorych; do kobiet i mężczyzn, by przychodzić im z konkretna pomocą; by głodnym dać jeść, by chorych i opuszczonych przyjąć do szpitala i tam się nimi opiekować - mówił ksiądz biskup, tłumacząc, dlaczego nazywana była matką wszystkich ubogich i pocieszycielką biednych. Nawiązał również do słów wypowiedzianych przez Papieża Polaka, który w pragnieniu świętości i świadectwie upatrywał spuściznę duchową świętych XIII w., w tym św. Jadwigi.

- Niech św. Jadwiga Śląska, patronka waszego kościoła, przez wprowadzone dzisiaj jej relikwie będzie jeszcze bardziej obecna w waszej codzienności. Twórzcie środowiska rodzinne, środowisko szkolne, środowisko pracy, które przesiąknięte będzie duchowością proponowaną nam dzisiaj przez Kościół, duchowością miłosierdzia - zachęcał bp Gurda.

Owocne przygotowania

Przypomnijmy, że reprezentacja parafii wraz ze swym proboszczem ks. Bogusławem Filipiukiem odebrała relikwie świętej - cząstkę jej ciała - z rąk kustosza Bazyliki w Trzebnicy ks. Jerzego Olszówki SDS w ubiegłym roku, 18 czerwca, podczas Pierwszej Pielgrzymki Parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Od tamtej chwili relikwie były przechowywane w kaplicy Domu Sióstr Służek NMP Niepokalanej, zaś parafianie przygotowywali się duchowo do przywitania relikwii i ich instalacji. Połączono to wydarzenie z rocznicą kanonizacji św. Jadwigi, której w 1267 r. dokonał Klemens IV.

Szczególnym czasem przygotowań były dla wspólnoty parafialnej Samogoszczy ostatnie tygodnie. W niedzielę, 19 marca, parafianie uczestniczyli w Drodze krzyżowej z Lipnik do Samogoszczy, modląc się o owocne przeżycie rekolekcji. Przeprowadził je w dniach 30 marca - 1 kwietnia asystent kościelny „Echa Katolickiego” ks. prof. ndz. dr hab. Andrzej Adamski.

W niedzielę, 26 marca, w czasie Mszy św. o 9.00 ksiądz proboszcz dokonał odsłonięcia obrazu św. Jadwigi Śląskiej, który po kilkunastoletniej przerwie znów zawisł na ścianie w nawie bocznej, tuż przy odnowionej figurze patronki parafii. Poświęcił także odrestaurowane organy.

Konkurs wiedzy

By dzieci i młodzież mogły bardziej poznać postać św. Jadwigi Śląskiej w dekanacie łaskarzewskim uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów zostali zaproszeni przez ks. B. Filipiuka i katechetkę - s. Alicję Skibę do udziału w dekanalnym konkursie „Poznajemy życie św. Jadwigi Śląskiej - patronki parafii w Samogoszczy”. Na to zaproszenie pozytywnie odpowiedziało 98 uczniów ze szkół podstawowych w Maciejowicach, Kaleniu, Dąbrowie, Antoniówce Świerżowskiej, Woli Koryckiej, Korytnicy, Trojanowie, Życzynie, Sobolewie i Samogoszczy oraz 69 uczniów z gimnazjów w Sobolewie, Życzynie i Samogoszczy. Po przeprowadzonym przez katechetów etapie szkolnym do finału konkursu zakwalifikowało się 21 uczniów ze szkoły podstawowej i sześciu z gimnazjum.

Finał konkursu odbył się - dzięki życzliwości dyrekcji i nauczycieli - w Zespole Szkół w Samogoszczy w czwartek, 30 marca, o 10.45. Finaliści mieli za zadania rozwiązać test składający się z 30 pytań otwartych i zamkniętych. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu. W kategorii „szkoła podstawowa” zostali nimi: I miejsce - Michał Brojek (Szkoła Podstawowa w Maciejowicach), II miejsce ex aequo - Ola Jakubaszek (SP w Trojanowie) i Eliza Lechniak (SP w Kaleniu), III miejsce ex aequo - Patrycja Agnieszczak (SP w Kaleniu) i Weronika Ściślak (SP w Trojanowie). W kategorii „gimnazjum” triumfowali: I miejsce ex aequo - Julia Michalczyk (Gimnazjum w Sobolewie) i Weronika Nosarzewska (Gimnazjum w Samogoszczy), II miejsce - Cezary Winek (Gimnazjum w Samogoszczy), III miejsce - Dawid Głodek (Gimnazjum w Sobolewie).

Artystycznie o św. Jadwidze

Jeszcze zanim ks. B. Filipiuk ogłosił wyniki konkursu, jego uczestnicy wraz z opiekunami i cała społeczność szkoły w Samogoszczy, nauczycielami oraz przybyłymi gośćmi, wśród których byli rekolekcjonista ks. Andrzej Adamski, ks. kan. Henryk Demiańczuk, rodzice i dziadkowie uczniów, obejrzeli inscenizację ukazującą św. Jadwigę Śląską w realizacji swego powołania do świętości.

- Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem s. A. Skiby oraz przy pomocy nauczycieli uświadomił wszystkim widzom prawdę, że każdy z nas jest wezwany do świętości. W osiągnięciu jej wspiera nas Pan Jezus i wszyscy mieszkańcy nieba - relacjonuje ksiądz proboszcz.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki - wydaną w ubiegłym roku przez parafię publikację Michała Kuracha pt. „Z historii parafii Samogoszcz”. Główne nagrody wręczył laureatów bp K. Gurda podczas niedzielnej uroczystości.


OKIEM DUSZPASTERZA

Ks. Andrzej Adamski, rekolekcjonista

Od 2 kwietnia w kościele parafialnym w Samogoszczy znajdują się relikwie patronki parafii - św. Jadwigi Śląskiej. Wierni mogą modlić się do Boga za wstawiennictwem swojej patronki, mając przed oczami materialny znak jej duchowej obecności. I kiedy pytamy o sens i celowość kultu relikwii czy też malowania obrazów, tworzenia figur świętych, właśnie gdzieś w niedoskonałości naszych zmysłów trzeba szukać odpowiedzi. Bo przecież cześć, chwała i uwielbienie należą się tylko samemu Bogu. To On jest Panem, to On jest Stwórcą wszechświata, to Jego Opatrzność rządzi i kieruje światem. Jeśli natomiast oddajemy cześć Maryi lub świętym - to tak naprawdę nadal oddajemy cześć Bogu, który w nich i przez nich dokonał swoich dzieł. Maryja to najdoskonalszy owoc Bożej łaski: cała święta, niepokalana, bez grzechu. Ale też - gdy patrzymy na świętych - widzimy, jak ta Boża łaska działała w ich życiu. Jak słabi i nieraz grzeszni ludzie, mający swoje wady i życiowe potknięcia, współpracowali z łaską, jak z ufnością zwracali się do Bożego miłosierdzia. Wierzymy, że święci i błogosławieni przed tronem Boga modlą się za nas, przedstawiają Bogu nasze prośby i potrzeby. Kult świętych to również kult naśladowania - patrzymy na nich, na historię ich życia, aby od nich się uczyć, jak w obecnej chwili, w konkretnej życiowej sytuacji, szukać i wypełniać wolę Bożą.

Czego uczy nas św. Jadwiga? Myślę, że może być patronką i orędowniczką dla ludzi w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Dzieci mogą uczyć się od niej i prosić ją o pomoc w nauce - w przygotowywaniu się do dorosłości i związanej z nią odpowiedzialności. Mogą się do niej zwracać małżonkowie, ludzie sprawujący władzę, rodzice wychowujący dzieci, ale także opłakujący śmierć swojego dziecka… Mogą się do niej zwracać wdowcy i wdowy, a także osoby życia konsekrowanego. Św. Jadwiga uczy nas postawy miłosierdzia, zatroskania o innych… ale przede wszystkim postawy odnajdywania woli Boga w każdym momencie swojego życia - tu i teraz. Cieszę się, że mogłem przez cztery dni towarzyszyć kapłanom i wiernym z parafii Samogoszcz w duchowym przygotowaniu na powitanie swojej patronki. Niech jej wstawiennictwo wyprasza obfite łaski dla całej parafii.

Ks. Andrzej Adamski

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Laureaci nagrody Aleksandria


11 listopada w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Aleksandrii. Honorowa Nagroda Prezydenta Miasta Siedlce przyznawana jest od 1996 r. Wyróżnia osoby i instytucje, które swoją pracą, talentem, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec w różnych sferach życia. Laureatami tegorocznej edycji nagrody zostali: Jolanta Kowalska - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa - organizator festiwali muzyki organowej, st. bryg. Andrzej Celiński - komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Wojciech Cylwik - naczelnik wydziału dróg w siedleckim magistracie, Józef Fąk - ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego, Sławomir Zawieska - właściciel firmy Bozamet oraz ks. Paweł Siedlanowski - dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach, a zarazem współpracujący z nami od lat publicysta. Serdecznie gratulujemy! [fot. www.siedlce.pl]

FOTOGALERIA

Święto Niepodległości


Mieszkańcy regionu licznie wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W programie uroczystości były: Msze św., przemarsze z udziałem pocztów sztandarowych, wystawy i konkursy.

PATRONAT "ECHO"


Historia skarbnicą mądrości - konkurs
W związku z przygotowaniami do jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej, który obchodzić będziemy w 2018 r., Wydział Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej organizuje konkursy adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów.
więcej »
Tablica pamiątkowa
3 grudnia w Siedlcach odbędzie się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy dedykowanej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu z okazji 150 rocznicy jego urodzin.
więcej »
Festiwal Filmów Chrześcijańskich Arka 2017
NoveKino Siedlce organizuje Festiwal Filmów Chrześcijańskich Arka 2017. Wydarzenie ukierunkowane jest na promocję filmów, które wpisując się w polską i światową kinematografię o wysokich walorach etycznych, artystycznych i filmowych, stanowią zapis historii i kultury.
więcej »
Siedlce - moje miasto
W czwartek 16 listopada, o 18.00, w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego odbędzie się wernisaż fotografii Jarosława Grudzińskiego „Siedlce - moje miasto”.
więcej »
 

POLECAMY


Recepta na codzienność
Jak na nowo spojrzeć na wiarę i dostrzec w niej pełną radości drogę do zbawienia? Na te i wiele innych pytań odpowiada amerykański jezuita, doświadczony kierownik duchowy, dziennikarz i pisarz James Martin SJ w swojej najnowszej książce „Radość życia”.
więcej »
Boży poradnik antydepresyjny
Słowa Jezusa dzieją się dzisiaj! On zajmuje się teraźniejszością! Bóg nie przyjdzie do ciebie kiedyś! On przychodzi teraz i tu, gdzie jesteś!
więcej »
 

SONDA

 

Święto Niepodległości jest dla mnie...

dniem pamięci o rodakach, którzy poświęcili życie w walce o wolną Polskę

okazją do zamanifestowania swojego patriotyzmu, np. przez udział w stołecznym marszu

przypomnieniem o chlubnej historii naszego kraju

dniem, jak każdy inny w roku

podobnie jak wszystkie inne - okazją do świętowaniaLITURGIA SŁOWA


Środa
Czytania:
2 Mch 7,1.20-31; Ps 17,1.5-6.8.15
Ewangelia:
Łk 19,11-28

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR