20 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard

Pogoda: Siedlce

Numer 33
16-22 sierpnia 2018r.

menu

NEWS

Centrum przesiadkowe w Siedlcach - od września! Szczegóły w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmowy

 
 

Szkoła Nowej Ewangelizacji

10 maja 2017 r.

Mocne i skuteczne świadectwo świeckich


fot. ARCHIWUM

Rozmowa z ks. dr. Tomaszem Bielińskim, dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej i opiekunem duchowym Wspólnoty Jednego Ducha.

Podczas parafialnych misji ewangelizacyjnych wiele zadań powierzam świeckim. Tydzień lub dwa wcześniej to właśnie oni wraz z miejscowymi parafianami odwiedzają domy, by osobiście zaprosić każdego z mieszkańców. Wręczają im program wraz z ulotkę zawierającą treść kerygmatu, ale przede wszystkim wykorzystują okazję do podzielenia się osobistym doświadczeniem spotkania żywego Jezusa, który przemienił ich życie. Dodatkowo starają się wygłosić kerygmat i zaproponować końcową modlitwę oddania życia Jezusowi.

Członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej od 14 do 21 maja prowadzą misje w parafii pw. św. Doroty w Zawadach w archidiecezji warszawskiej. Proszę opowiedzieć o tej inicjatywie.

Misje, które zaleca się przeprowadzać co dziesięć lat w każdej parafii, trwają zazwyczaj osiem dni, tj. od niedzieli do niedzieli. Jednak są one czymś więcej niż przedłużonymi rekolekcjami, jakie przeżywamy dwa razy w roku. To szczególny czas głoszenia słowa Bożego, które ma „przekłuć serca”. Takiego bowiem określenia użył dosłownie św. Łukasz, gdy relacjonował w Dziejach Apostolskich pierwsze kazanie św. Piotra w dniu Zesłania Ducha Świętego. Misje parafialne mają kilkusetletnią tradycję. Pomimo przemian kulturowo-społecznych przetrwały próbę czasu i są praktykowane również dziś w większości katolickich krajów na świecie, w tym, oczywiście, w Polsce. Jednak zmiany mentalnościowe - jakie mają miejsce zarówno ad extra Ecclesiae, czyli na zewnątrz Kościoła, jak i ad intra, tj. u tych, którzy uważają się za katolików - sprawiają, iż istnieje konieczność nieustannego interpretowania znaków czasu i rozeznawania, w jaki sposób powinniśmy dziś głosić Dobrą Nowinę, aby jej przesłanie było czytelne dla współczesnych odbiorców. Przed takim wyzwaniem stają zarówno pastoraliści, jak i duchowni przyjmujący zaproszenia do przeprowadzenia misji parafialnych.

Po pierwsze, podobnie jak wielu misjonarzy, uważam, że treścią głoszonych dziś w Polsce misji powinien być kerygmat, czyli podstawowe orędzie o zbawieniu człowieka. Prawda, że Bóg tak ukochał świat, iż dał swojego Jednorodzonego Syna, by przez śmierć odkupił ludzki grzech, a zmartwychwstając, otworzył nam bramy nieba, ma moc przemieniać życie współczesnych adresatów Dobrej Nowiny. Trzeba ją głosić nie tylko niewierzącym, ale również katolikom praktykującym, którzy chodzą do kościoła, a doświadczają paraliżującego lęku przed jutrem, przed chorobą i śmiercią. Nie reagowaliby w ten sposób, gdyby moc słowa Jezusa żyła w nich na co dzień, a to jest pragnieniem Zbawiciela, który przyszedł, by „owce miały życie w obfitości” (J 10,10).

Po drugie, według mnie i wielu innych moich kolegów pastoralistów, jednym z elementów, który powinien być bardziej dowartościowany i rozwinięty podczas parafialnych misji, jest zaangażowanie świeckich w posługę głoszenia słowa Bożego.

Francuski dominikanin i teolog Yves Congar przytoczył kiedyś anegdotę: „«Jaka jest pozycja świeckiego w Kościele?» - pada pytanie skierowane do księdza katechety. Odpowiedź brzmi: «Pozycja świeckiego w Kościele jest podwójna: przed ołtarzem ma klęczeć, pod amboną siedzieć i słuchać»”. Dzisiaj rola świeckich zaczyna wzrastać, o czym świadczy m.in. działalność SNE w naszej diecezji. W jaki sposób członkowie SNE wspierają duchownych?

Podczas parafialnych misji ewangelizacyjnych wiele zadań powierzam świeckim. Tydzień lub dwa wcześniej to właśnie oni wraz z miejscowymi parafianami odwiedzają domy, by osobiście zaprosić każdego z mieszkańców. Wręczają im program wraz z ulotkę zawierającą treść kerygmatu, ale przede wszystkim wykorzystują okazję do podzielenia się osobistym doświadczeniem spotkania żywego Jezusa, który przemienił ich życie. Dodatkowo starają się wygłosić kerygmat i zaproponować końcową modlitwę oddania życia Jezusowi. Zostali do tego przygotowani przez serię warsztatów ewangelizacyjnych. Ale najważniejszym instruktorem i doradcą w dzieleniu się wiarą jest Duch Święty. Poza tym podczas tygodnia to świeccy każdego dnia składają świadectwa, których treść odpowiada tematyce danego dnia. Nie zastępują one nauczania misyjnego realizowanego przez księdza, lecz uwiarygodniają głoszone prawdy. Inaczej mówiąc, świeccy, opowiadając o przemianie ich życia, mają przekonać niedowiarków, że moc Boża działa dziś tak samo, jak 2 tys. lat temu i dzieje się to nie tylko w życiu świętych, lecz może stać się łaską dla każdego, kto uwierzy.

Kto może zostać ewangelizatorem i jaka jest jego rola we współczesnym świecie?

50 lat temu w dokumentach Soboru Watykańskiego II Kościół przypomniał, iż każdy ochrzczony jest wezwany do dawania świadectwa o swojej wierze. Trwający obecnie rok duszpasterski stoi po hasłem: „Idźcie i głoście!”. Dotyczy to nas wszystkich, tj. duchownych i wiernych, a 25 lat mojej współpracy na polu ewangelizacji ze świeckimi dowodzi, że nierzadko robią to skuteczniej od nas - księży. Ważne tylko, aby byli tego świadomi i zechcieli podjąć właściwą formację uzdalniająca ich ku temu i - co najważniejsze - aby pragnęli to robić.

Ewangelizatorzy głoszą Dobrą Nowinę nie tylko w Kościele. Coraz częściej można ich spotkać na ulicy. Jaki jest cel i główne przesłanie takiej ewangelizacji?

By za dużo nie teoretyzować, odsyłam w tej kwestii do świadectw z zeszłotygodniowej ewangelizacji w parafii Zawady.

Dziękuję za rozmowę.


ŚWIADECTWA DZIELENIA SIĘ WIARĄ W ZAWADACH

Pojechałam do Zawad (nieopodal Niepokalanowa) z zamiarem wędrowania od domu do domu, by osobiście przekazać każdemu mieszkańcowi zaproszenie na misje ewangelizacyjne, które Wspólnota Jednego Ducha głosić będzie w tamtejszej parafii. Jednak o wiele ważniejsze od przekazania ulotki informacyjnej było podzielenie się doświadczeniem Boga w swoim życiu. Chciałam opowiadać o tym, jak odkryłam miłość Zbawiciela i doświadczam od wielu lat Jego prowadzenia. Chrystus Pan dotknął mnie swoją dłonią już w dzieciństwie, gdy moje życie było zagrożone śmiercią. Przywrócił mi upragnione zdrowie, po czym przez słowa Pisma powiedział: „Wracaj do domu, do swoich i opowiadaj, co uczyniłem dla Ciebie i jak ulitowałem się nad Tobą”. Jestem we Wspólnocie Jednego Ducha od dziewięciu lat. Naszą główną misją jest głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu oraz historii swojego osobistego spotkania z Jezusem i Jego przemieniającą serce miłością. To doświadczenie jest tak silne, że za św. Piotrem i Janem powtarzamy: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Misje ewangelizacyjne w Zawadach to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez WJD, ale pierwsza w swoim rodzaju, jeśli chodzi o pukanie do drzwi i dzielenie się w ten sposób wiarą. Dla mnie było to doświadczenie typowo ewangeliczne. Gdy przed podjęciem tego zadania miałam jakiekolwiek wątpliwości, to sam Jezus udzielał mi konkretnych wskazówek, podobnie jak kiedyś 72 uczniom, gdy rozsyłał ich po dwóch do wsi i miast, tam, gdzie sam pójść zamierzał. Gdy chodziłam w parze z miejscową parafianką od domu do domu, przypominałam sobie i moim słuchaczom, że Pan umarł za nas i zmartwychwstał. On żyje i uzdrawia dziś, a ja jestem tego dowodem, bo dał mi życie w obfitości i chcę się tym dzielić! Błogosławiłam mocą Jezusa każde domostwo i wszystkich członków rodzin - tych obecnych i nieobecnych, tych zasłuchanych i lekceważących, których na szczęście było niewielu. Spotkałam się w przeważającej większości z bardzo miłym przyjęciem, uśmiechem gospodarzy oraz niejednokrotnie łzami wzruszenia. Wszelki strach i niepewność ustępowały miejsca mocy i radości, której źródłem jest Duch Święty, bo On już zstąpił na nas i otrzymaliśmy Jego moc, by być Jego świadkami aż po krańce ziemi!

Dziękuję Bogu za każde spotkanie i serce, które wypełnił na nowo nadzieją, ale też za to, że po raz kolejny pomnożył moją wiarę i miłość, gdy odpowiedziałam na Jego wezwanie i zechciałam się nią podzielić.

Emilia (30 lat), lider Wspólnoty Jednego Ducha


Do WJD należę ponad trzy lata. Myślałam, że z powodów rodzinnych nie uda mi się pojechać do Zawad z zaproszeniem tamtejszych ludzi na misje. W pewnym stopniu poczułam nawet ulgę, że nie muszę się tym stresować. Jednak gdy moje sprawy ułożyły się i na spotkaniu wspólnotowym usłyszałam słowa ,,Zbudź się!”, moje serce zrozumiało, że muszę tam być, by podzielić się tym, jak cztery lata temu spotkałam Jezusa żywego w drugim człowieku i jak On przemienił moje życie. Pomimo zmęczenia po całym tygodniu pracy i strachu przed wyjściem z Dobrą Nowiną do drugiego człowieka, pragnę dzielić się i opowiadać innym o Bogu. Odwagę daje mi Duch Święty. Wierzę i doświadczam, że moc w słabości się doskonali, bo gdzie kończą się moje możliwości, tam zaczynają się Jego. Dzięki temu przeżyłam w Zawadach cudowny i wartościowy dzień. Rozmawiałam o Bogu z różnymi ludźmi: starszymi i młodszymi, rolnikami i właścicielami dużych firm. Każdy z nich był serdeczny i grzeczny. W wielu domach czułam się jak wyjątkowy, wyczekiwany i bardzo ważny gość. W niektórych oczach dało się dostrzec wątpliwości i zdziwienie, że Jezus może przemienić wszystko, a Jego plan na nasze życie jest rzeczywiście najlepszy. Ja siałam ziarno, Jezus zajmie się resztą. Niesamowite doświadczenie, które dało mi odwagę i siłę. Pomimo trudnego okresu w moim życiu z powodu poważnych chorób bliskich mi osób czuję radość, pokój i opiekę Jezusa i Matki Bożej.

Ania (39 lat)


Kiedy usłyszałam, że w Zawadach będzie prowadzona misja ewangelizacyjna, moje serce poczuło wezwanie. Poza tym pomyślałam sobie, że Duch Święty zdziała tam niesamowite rzeczy. Ale za chwilę uświadomiłam sobie, że przecież mam trudną sytuację w domu. Jak zatem iść, by z miłością głosić Chrystusa, gdy sama tak bardzo jej w tym momencie potrzebuję? Na szczęście na kilka dni przed ewangelizacją, podczas niedzielnej Eucharystii, zrozumiałam i poczułam kolejny raz, że Pan chce, bym tam była, że chce mówić przeze mnie do konkretnych ludzi. Nie zastanawiając się, kupiłam bilet z mojego rodzinnego domu we Władysławowie i przyjechałam na nasze wspólnotowe spotkanie, aby lepiej przygotować się do tej misji. Bałam się, iż nie będę wiedziała, jak zacząć rozmowę, co powiedzieć, gdy ktoś będzie tylko stał i dziwnie się na mnie patrzył. Ale starałam się ufać i czerpać odwagę od Pana. Siłę dawała mi świadomość, że może są tam serca, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina. Wyruszyliśmy. Pierwsze domy należały do ludzi otwartych, a nawet czekających na nas z zastawionymi stołami. Jednak w kolejnych obejściach spotkaliśmy się z podejrzliwymi spojrzeniami i różnymi pytaniami. Weszłyśmy przez podziurawione i oblepione pajęczynami drzwi, nie mając pewności, czy rzeczywiście kogoś tam zastaniemy. Był. Samotny, leżący pod kołdrą mężczyzna z amputowaną nogą i palcami. Martwica. Ale nie tylko ciała. Ból i złość zmuszają bowiem do amputacji kolejnych warstw serca. Wysłuchał, odpowiadając na wszystko buntem i krzykiem, i kazał odejść. Nie wiem, czy moje słowa pomogły komukolwiek, czy wniosły w życie światło. Mogę tylko mieć nadzieję. Na pewno była to dla mnie była wielka lekcja pokory. Nauczyłam się, że trzeba uszanować czyjąś wolę i odmowę. Zdałam sobie sprawę, ile razy to ja odmawiam Jezusowi, by na nowo się nawrócić, czy po prostu wstać z kanapy i zrobić coś dobrego. A On mimo wszystko patrzy na mnie z miłością i swoją Boską cierpliwością, czeka na moje „tak”.

Magdalena (23 lata)

MD

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II


W czwartek 26 lipca parafia św. Anny w Wohyniu przeżywała odpust parafialny, podczas którego wprowadzono do kościoła relikwie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.(Fot. Adam Tokarski)

FOTOGALERIA

Na pątniczym szlaku


Obdarowani Duchem Świętym - z tym hasłem idą do Matki, by dziękować, przepraszać, prosić i uczyć się od Maryi zaufania Bogu. 38 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę wyruszyła! (Fot. Joanna Szubstarska, Iza Chajkaluk)

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Hosanna Festival
Chcesz spędzić rewelacyjnie ostatni weekend wakacji? Mamy coś dla Ciebie! Dwa dni wypełnione brzmieniem muzyki z przesłaniem, radością i tańcem razem ze wspaniałymi ludźmi, dla których Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem! A może jesteś uzdolniony muzycznie: grasz lub śpiewasz?
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Złota jesień
19 sierpnia w Suchożebrach już po raz 11 odbędzie się festyn rodzinny „Złota jesień” połączony z Gminnymi Dożynkami.
więcej »
Święto plonów
19 sierpnia w Mokobodach odbędą się Gminne Dożynki na terenach zielonych za kościołem. Podczas dożynek na scenie wystąpi Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru - zespół Basta, a także zespół Skolim i dzieci z jednostek oświatowych.
więcej »
Dożynki parafialne
26 sierpnia, po raz piąty parafia pw. św. Bartłomieja w Grębkowie zaprasza na Dożynkowy Festyn Parafialny.
więcej »
Dożynki gminne
26 sierpnia w Rzeczycy odbędą się Gminne Dożynki w gminie Międzyrzec Podlaski. Po Mszy św. o 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie dożynek na placu przy remizie OSP.
więcej »
Powiatowe święto plonów
26 sierpnia w Wodyniach odbędą się Dożynki Powiatu Siedleckiego. Oficjalne otwarcie i ceremonia dzielenia chleba odbędą się o 13.15, a poprzedzone będą uroczystą Mszą św.
więcej »
Dni Ryk i gminne dożynki
Główną atrakcją Dni Ryk 2018 będzie zespół Zakopower. Doroczne święto miasta poprzedzi obchody gminnych dożynek.
więcej »
Wrota wolności
W niedzielę 9 września, o 13.00, na terenie przy prochowni w Kobylanach odbędzie się VI Letni Festiwal Biegów WROTA WOLNOŚCI.
więcej »
Dni z Doradztwem Rolniczym
W dniach 1-2 września na terenach Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach odbędą się XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z XIV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
więcej »
 

POLECAMY


Drzwi do Bożej prawdy
Jeśli nasze próby lektury Pisma Świętego kończyły się niepowodzeniem, możemy zacząć w inny sposób. Autorzy „Biblii opowiedzianej” postanowili swoimi słowami zrelacjonować tę trudną księgę.
więcej »
Piękno uwiecznione
Zwiedzenie wiecznego miasta to pragnienie wielu osób. Tym, dla których pozostaje w sferze marzeń, polecamy albumy w szczególny sposób przybliżające piękno i majestat Watykanu.
więcej »
 

SONDA

 

100 dni abstynencji na 100-lecie niepodległości

Propozycja polskich biskupów pięknie wpisuje się w obchody odzyskania niepodległości.

Obawiam się, że to zadanie, które przerośnie Polaków.

Jeśli ktoś podejmuje abstynencję w konkretnej intencji, wytrzyma 100 dni bez alkoholu.

Nie podejmuję takich zobowiązań, bo nie piję.LITURGIA SŁOWA


Poniedziałek XX tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Ez 24, 15-24; Pwt 32, 18-19. 20. 21 ;
Mt 19, 16-22

Ewangelia:
Mt 19, 16-22

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR