24 lutego 2018 r. Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest

Pogoda: Siedlce

Numer 8
22-28 lutego 2018r.

menu

NEWS

24 lutego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się III Diecezjalny Kongres Różańcowy.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Kościół

 
 

Ruch Światło-Życie informuje

31 maja 2017 r.

Jeszcze przed wakacjami…


fot. ARCH. RŚŻ DS

Zakończyły się zgłoszenia na rekolekcje oazowe w diecezji siedleckiej. Na różne stopnie formacyjne i rekolekcje Domowego Kościoła wybiera się w te wakacje z naszej diecezji ok. 740 osób - dzieci, młodzież, dorośli oraz rodziny.

Jednak mimo że czekamy już na rekolekcje wakacyjne, w Ruchu nie ma tzw. martwego sezonu. Do końca czerwca w grupach i kręgach Domowego Kościoła prowadzona jest formacja oazowa, której szczytem są letnie rekolekcje. Duchowym przygotowaniem do oaz są z pewnością: diecezjalna pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do grobu czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - założyciela ruchu, w związku z 30 rocznicą jego śmierci, oraz Centralna Oaza Matka (2-5 czerwca).

Miejscem obydwu tych przedsięwzięć jest Krościenko n. Dunajcem, gdzie mieści się Centrum Ruchu Światło-Życie.

Animatorzy oaz dziecięcych i młodzieżowych, którzy będą posługiwać na turnusach wakacyjnych, są zaproszeni na Oazę Jedności Animatorów do Domu Rekolekcyjnego „Moria” w Łukowie (9-11 czerwca). Będą to weekendowe rekolekcje połączone z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prowadzenia małych grup podczas wakacji. Księża moderatorzy będą mieli w tym czasie możliwość spotkania się z diakonią posługującą, by jeszcze przed oazami wspólnie je przygotować. Na zakończenie animatorzy zostaną rozesłani do oaz wakacyjnych, czego znakiem będzie zapalona świeca - jako symbol Chrystusa, służąca później podczas spotkań małej grupy.

 

Wiele pracy i serca

Przygotowania do rekolekcji wymagają wiele pracy, nie tylko duchowej - zakupy, logistyka, dbałość o kadrę i ośrodki. Od strony prawnej ich organizacją zajmuje się Katolickie Stowarzyszenie „Moria”, którego zadaniem jest służyć RŚŻ w naszej diecezji. By rekolekcje były bezpieczne, dobrze zorganizowane i przyniosły ich uczestnikom błogosławione owoce duchowe, należy włożyć wiele pracy i serca. Wiedzą to doskonale ci, którzy bezpośrednio zajmują się organizacją rekolekcji oazowych - ks. Marek Andrzejuk, moderator Ruchu Światło-Życie diecezji siedleckiej, czy Ewa i Tadeusz Lipińscy, para diecezjalna Domowego Kościoła, którzy w tym roku formacyjnym kończą swą trzyletnią posługę.

Przygotowywane są miejsca, gdzie odbywać się będą rekolekcje oazowe. Dwa należy szczególnie wyróżnić; są to: ośrodek rekolekcyjny w Bobrownikach przy parafii Nawiedzenia NMP oraz Dom Rekolekcyjny „MORIA” w Łukowie, czyli centrum Ruchu Światło-Życie diecezji siedleckiej.

 

30 lat w Bobrownikach

W ubiegłym roku minęło 30 lat, od kiedy w Bobrownikach odbyła się pierwsza oaza Domowego Kościoła. Od 1986 r. tak co roku w wakacje Domowy Kościół organizuje tutaj rekolekcje: dłuższe - formacyjne oraz krótsze - tematyczne. Z propozycji korzystają nasi diecezjanie, ale w tym czasie duchowej odnowy i rozwoju uczestniczą też rodziny z innych diecezji naszego kraju, a nawet z Białorusi, Ukrainy czy Niemiec. Kolejne pary diecezjalne, dostrzegając zalety tego miejsca, dokładały starań, by systematycznie poprawiać warunki przeżywania rekolekcji. Członkowie DK systematycznie dokonują napraw, malują pomieszczenia, wyposażają ośrodek w potrzebne sprzęty. Również w tym roku odbyła się akcja przygotowania ośrodka do wakacyjnych rekolekcji. Powstała diakonia tego miejsca, której zadaniem jest dbałość o ośrodek od strony technicznej - porządkowanie, remontowanie, adaptacja pomieszczeń, troska o najmniejsze szczegóły, ale też budowanie dobrego klimatu, w którym łaska Boża może się rozszerzać w sercach korzystających z oaz wakacyjnych. W jej skład wchodzi siedem rodzin z gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie z całej diecezji.

 

Wokół Domu „Moria”

Ośrodek w Łukowie ma krótszą historię, jednak w odróżnieniu od Bobrownik rekolekcje odbywają się tu przez cały rok. Od początku istnienia Domu „Moria”, czyli od 2013 r., funkcjonuje przy nim diakonia domu. W jej skład wchodzi 13 rodzin z rejonu łukowskiego Domowego Kościoła.

Ważną kwestią pozostaje adaptacja pomieszczeń po dawnej szkole na ośrodek rekolekcyjny. Zakończyły się pracę remontowe kuchni, jednak trzeba ją doposażyć w niezbędne sprzęty. Przed pierwszą oazą należy jeszcze wyremontować kaplicę. W dalszej perspektywie niezbędna będzie termoizolacja stropodachu. Dopracowywana jest również kwestia zagospodarowania terenu wokół budynku na przestrzeń rekreacyjną, by rodziny z dziećmi mogły skorzystać i z duchowych nauk, i ze wspólnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W tym celu powstał projekt na zagospodarowanie tej dużej przestrzeni na tereny zielone. Zainteresowani mogą zapoznać się z koncepcją na stronie: www.siedlce.oaza.pl.

W planach jest obsianie trawników, posadzenie krzewów ozdobnych, wykonanie ławek, stolików, altan, piaskownic i boiska, a także doprowadzenia systemu nawadniającego. W ramach pierwszego etapu prac zdemontowano stare ogrodzenie od strony wjazdu, postawiono na granicy działki (bliżej budynku) nowy płot z dodatkową bramą oraz wykonano opaskę budynku (od strony wjazdu). Koszty tego przedsięwzięcia są bardzo duże. Stąd też ogłoszona została tzw. Akcja - Rekreacja. Środki można wpłacać na konto bankowe: BGŻ SIEDLCE 72203000451110000000457910.

 

Wspólne dobro

Mimo że prace remontowo-inwestycyjne wymagają sporych nakładów finansowych, dzięki ludzkiej życzliwości i Bożemu błogosławieństwu udaje się je przeprowadzać. Oczywiście ciągle potrzebne są ręce i gotowość do pracy, wiele modlitwy, a także środków pieniężnych, by doprowadzić zaplanowane prace do końca. Każdy, kto bywa w Bobrownikach, bierze udział w różnych spotkaniach oraz rekolekcjach w „Morii”, widzi, ile przez lata udało się zrobić, ale też ile jest jeszcze do zrobienia. Stąd potrzeba ludzi o otwartych sercach i portfelach, by miejsca te w pełni dostosować do współczesnych wymagań i potrzeb.

Jak widać, przygotowania do rekolekcji wakacyjnych odbywają się na wielu płaszczyznach i wymagają zaangażowania. Korzyści z tego są nieporównywalnie większe - służenie Kościołowi w wychowaniu dojrzałych chrześcijan, którzy będą wzrastać w wierze i pociągać do niej innych, budując żywą wspólnotę Kościoła. Oby z Bożym błogosławieństwem dokonywało się to również w te wakacje, podczas letnich rekolekcji oazowych.

ANNA JÓŹWIK

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Spektakl o unitach


Już po raz 16 w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbyła się premiera spektaklu nawiązującego do prześladowań i męczeństwa unitów, zatytułowanego „Są obok nas”. Jego scenariusz przygotowała Ewa Strok, która też wyreżyserowała spektakl. [fot. P. Stefaniuk]

FOTOGALERIA

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem


Na deskach sceny Włodawskiego Domu Kultury zaprezentowało się 19 zespołów w tym dwa z Białorusi i cztery z Ukrainy. Przyjechali śpiewacy m.in. z Wyryk, Woli Uhruskiej, Zabłocia, Kamienia czy Dorohuska. Organizatorami wydarzenia kulturalnego było starostwo powiatowe, WDK, a także Fundacja Wrota Europy. [fot. JS]

PATRONAT "ECHO"


„Pielgrzym pokoju”
Rozpoczął się pierwszy etap Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Hasło tegorocznej, 14 już rywalizacji brzmi „Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju”.
więcej »
Pamięci niezłomnych
Prelekcją poświęconą niezłomnym zainaugurowane zostaną gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie uroczystości przewidzianej na 4 marca w Kobylanach jest także koncert i projekcja filmu.
więcej »
 

POLECAMY


Być sobą
Kazania bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFM Cap nieodmiennie od lat przyciągają swoją lekkością, a zarazem szczerą troską, żarliwością, miłością do Kościoła i ojczyzny, wyrażanymi w prosty, bezpośredni sposób.
więcej »
Prawdziwa historia
Film pt. „Moją miłość” - fabularna opowieść o Rachel Joy Scott, pierwszej spośród 13 ofiar strzelaniny w Columbine High School - w kinach od 2 marca!
więcej »
Trudne miejsca w Ewangelii
Książka Gianfranco Ravasiego „Trudne miejsca w Ewangelii. Skandalizujące słowa Jezusa” jest znakomitą podpowiedzią dla ludzi pragnących czytać słowo Boże, rozumieć je i żyć nim na co dzień!
więcej »
Doświadczanie krzyża
Siedem rozważań drogi krzyżowej na siedem tygodni Wielkiego Postu. Krótkie, trafne i zróżnicowane medytacje do wspólnego i indywidualnego rozważania, dla dorosłych i młodzieży.
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8
Ewangelia:
Mt 5, 43-48

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR