20 maja 2018 r. Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Pogoda: Siedlce

Numer 20
17-23 maja 2018r.

menu

NEWS

W niedzielę 27 maja pod hasłem Kobieta - Życie+ w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Kościół

 
 

Święcenia kapłańskie

14 czerwca 2017 r.

Jezus was wybrał


fot. FOTO ZARZYCKI

Po sześciu latach formacji seminaryjnej i tygodniowych rekolekcjach w sanktuarium maryjnym w Kodniu, w sobotę, 10 czerwca, w katedrze siedmiu diakonów przyjęło z rąk bp. Kazimierza Gurdy święcenia prezbiteratu. W tej ważnej uroczystości dla Kościoła diecezjalnego uczestniczyli: bp Piotr Sawczuk, moderatorzy seminaryjni, księża proboszczowie oraz rodziny neoprezbiterów.

Otaczamy dzisiaj w sposób szczególny naszymi modlitwami i naszą miłością kandydatów do święceń prezbiteratu. Prosimy dzisiaj Tego, który ich powołał, obdarzył ich swoją łaską i miłością, by obdarzał ich również darem uczestnictwa w Jego kapłaństwie.

Prosimy, aby ten czas kapłańskiego posługiwania w naszej diecezji, który dzisiaj rozpoczną, wypełnili wiernością, miłością do Chrystusa i do Kościoła - mówił na początku Eucharystii bp K. Gurda, przypominając o potrzebie nieustannej modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Przed odczytaniem Ewangelii kandydaci do święceń - Łukasz Bąk, Michał Bieńczyk, Damian Koryciński, Mateusz Kozłowski, Łukasz Krasucki, Michał Pniewski, Jakub Przygrodzki - wezwani z imienia i nazwiska podchodzili do biskupa, składając mu pokłon. Następnie rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im Jana Pawła II ks. kan. Piotr Paćkowski zwrócił się do pasterza Kościoła siedleckiego o ich wyświęcenie na prezbiterów. „Czy wiesz, że są tego godni?” - zapytał biskup. „Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń” - odpowiedział ksiądz rektor.

 

Plon obfity

W homilii bp K. Gurda nawiązał do tekstów z liturgii słowa. Zarówno w pierwszym czytaniu  z Dziejów Apostolskich, jak i w Ewangelii wg św. Jana pada odpowiedź na pytania pogan, którzy chcą poznać Jezusa. W Ewangelii udziela jej sam Chrystus, który siebie i zbawcze dzieło, które przyszedł wypełnić, porównuje do ziarna rzuconego przez siewcę w ziemię; aby wydać plon, musi ono obumrzeć: Ksiądz biskup przywołał również słowa Jezusa „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa”. Potwierdzeniem tego wezwania jest dzieło Jego uczniów, o którym apostoł Piotr mówi: „A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie”.

 

Bądźcie świadkami Chrystusa

- Drodzy diakoni, kandydaci do święceń prezbiteratu, chciałbym, byście prośbę, z którą w Ewangelii zwrócili się poszukujący Zbawiciela Grecy: „Chcemy ujrzeć Jezusa”, potraktowali jako zwróconą do was przez tych, którzy poszukują prawdziwego Boga i poszukują zbawienia - mówił biskup, podkreślając, że dzisiaj człowiek, również zainteresowany zbawieniem, niejednokrotnie błądzi, zatracając swoją wolności. - Jesteście wezwani przez Boga, aby mógł On zobaczyć realizację swoich pragnień i tęsknot w Jezusie Chrystusie. Od księdza dzisiaj nikt nie oczekuje niczego innego, jak tylko, by spełnił prośbę: „Chcemy zobaczyć Jezusa”. Człowiek poszukuje kogoś, kto pokaże mu sens ofiary, kto odpuści mu grzechy. Poszukuje kogoś, kto pozwoli mu żyć wiecznie, pokonać śmierć, dać prawdziwą, niezawodną nadzieję. Oto zadanie, jakie macie do wypełnienia. Macie pokazywać Jezusa człowiekowi każdego pokolenia (…). Macie być w dzisiejszym świecie świadkami Tego, którego znacie, z którym byliście, któremu towarzyszyliście przez lata seminaryjnego przygotowania, którego żeście słuchali, zasiadali z Nim przy jednym eucharystycznym stole. (…) Macie prowadzić człowieka do wiary w Jezusa, bo ten, kto w Niego uwierzy, będzie Jemu służył, otrzyma odpuszczenie grzechów, w Nim otrzyma zbawienie, czyli będzie tam, gdzie wiedzie On: w niebie - nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

 

Włączeni w Kościół

Biskup przypomniał też, że dar kapłaństwa daje uczestnictwo w dziele zbawienia dokonanym w Jezusie Chrystusie. Kontynuowane jest ono we wspólnocie Kościoła diecezjalnego liczącego 200 lat. - Zostajecie włączeni w jego świętą historię znaczoną krwią męczenników i w jego zbawczą posługę, w której uczestniczyli wierni Chrystusowi biskupi i kapłani, wasi poprzednicy. Sakramenty święte, których będziecie udzielać, będą wprowadzać wiernych w życie Boga. Wy, aby wypełnić dobrze misję, jaką zostaliście obdarzeni, jesteście nazwani świadkami Zbawiciela, czyli tymi, którzy się z Nim utożsamiają - mówił ksiądz biskup. Przypomniał też, ponownie odwołując się do symboliki  obumierania ziarna rzuconego w ziemię, o potrzebie ciągłego przewartościowywania kwestii życia ziemskiego. - Nie zapominajcie, że podejmujecie się służenia Chrystusowi i jego Kościołowi. Jezus - Najwyższy Kapłan stał się sługą wszystkich - pouczył.

- Drodzy diakoni, wiedzcie, że Jezus was wybrał. On was potrzebuje. On pragnie, by wszyscy poznali Jego święte imię, by w Niego dzięki waszej posłudze uwierzyli, by wierząc, otrzymali odpuszczenie grzechów i by zostali zbawieni - podsumował biskup, życząc, aby Maryja - matka kapłanów otaczała neoprezbiterów swoją matczyną opieką.

 

Niech Bóg dokona dzieło

Liturgia święceń kapłańskich jest złożona i bogata w symbolikę. Istotnym gestem jest włożenie rąk biskupa, będące znakiem, że nowo wyświęceni otrzymują Ducha Świętego, który odtąd będzie ich szczególnie prowadził i wspierał w posłudze, i wypowiedziana nad kandydatami modlitwa konsekracyjna. Gest włożenia rąk na głowę wyświęcanych prezbiterów wykonali także wszyscy kapłani obecni w katedrze, ustawieni wzdłuż nawy głównej.

Wcześniej kandydaci wobec wszystkich zgromadzonych odpowiadali na zadawane przez biskupa pytania, deklarując przyjęcie na siebie obowiązków płynących z kapłaństwa: „Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eucharystyczną Ofiarę i sakrament pokuty, zgodnie z tradycją Kościoła? Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?” - pytał pasterz diecezji. Następnie każdy z przyszłych kapłanów, wkładając swe ręce w dłonie biskupa, przyrzekł jemu i jego następcom cześć i posłuszeństwo oraz gotowość służenia tam, gdzie zostaną posłani. „Niech Bóg, który rozpoznał w tobie dobre dzieło, sam go dokona” - zwracał się biskup do każdego.

Po Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci do święceń leżeli krzyżem, włożeniu rąk i modlitwie konsekracyjnej, neoprezbiterzy włożyli szaty kapłańskie, w czym pomogli im proboszczowie parafii, z których się wywodzą, oraz zostali namaszczeni olejem krzyżma konsekrowanym w Wielki Czwartek - na znak namaszczenia mocą Ducha Uświęciciela i włączenia w posługę kapłańską. Dopełnieniem święceń był gest przekazania im pateny z hostią i kielicha z winem, symbolizujący związek kapłaństwa z Eucharystią. Na zakończenie obrzędu każdy z nowo wyświęconych prezbiterów otrzymał od pasterza diecezji pocałunek - symboliczny gest pokoju.

 

Pan Bóg uczynił nas swoimi sługami

Na zakończenie Eucharystii wystąpił ks. M. Kozłowski. - Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co dzieje się teraz w naszych duszach. Nasze serca przepełnione są radością: Pan Bóg uczynił nas swoimi sługami. Dlatego też Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki, że w niezgłębionej tajemnicy powołania wybrał nas do wypełniania posługi kapłańskiej - mówił. Podkreślił, że słowa wdzięczności należą się ludziom, których Stwórca postawił na ich drodze do kapłaństwa: bp. K. Gurdzie - za ojcowską troskę, zaufanie i wsparcie, bp. P. Sawczukowi - za modlitwę oraz za wkład włożony w formację duchową i intelektualną. Podziękował również kolejno: rektorowi WSD ks. kan. P. Paćkowskiemu, księżom wychowawcom: Wojciechowi Stefaniukowi i Łukaszowi Gomółce, ojcom duchownym: ks. kan. Krzysztofowi Skwierczyńskiemu i ks. Maciejowi Majkowi, kierownikom duchowym, wykładowcom, wszystkim mieszkańcom domu seminaryjnego, poprzedniemu rektorowi seminarium ks. prałatowi Mieczysławowi Głowackiemu i braciom klerykom.

Słowa podziękowania popłynęły również ku rodzicom - za dar życia i trud wychowania, oraz rodzinom, wszystkim księżom. - Bardzo prosimy o modlitwę w naszej intencji, byśmy każdego dnia coraz bardziej upodabniali się do naszego Pana Jezusa Chrystusa - mówił ks. M. Kozłowski.

Po Mszy św. nowo wyświęceni księża wraz z rodzinami udali się do Nowego Opola na uroczysty obiad, na który zaprosił rektor WSD. 1 lipca neoprezbiterzy rozpoczną swoją pracę duszpasterską w parafiach naszej diecezji.

LA

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Święto rodziny


W niedzielę 13 maja do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli narzeczeni, małżeństwa i rodziny z dziećmi z całej diecezji. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Rodzina drogą Kościoła”. [fot. K. Ochnio]

FOTOGALERIA

Jarmark św. Stanisława


Ponad 200 wystawców, występy artystyczne, a przede wszystkim słoneczna pogoda - tak wyglądał XI Jarmark św. Stanisława w Siedlcach, który odbywał się 11 i 12 maja. [fot. J. Kurzawa]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet
Odbędzie się już po raz trzeci w Pratulinie 27 maja.
więcej »
Na Bożą chwałę
27 maja w parafii pw. św. Małgorzaty w Ulanie odbędzie się II Festiwal Pieśni Maryjnej.
więcej »
Znów zagrają dla Jezusa
W gronie polskich miast, które w Boże Ciało zagrają dla Jezusa, po raz drugi znajdą się także Siedlce. Koncert uwielbienia „Siedlce dla Jezusa” ph. „Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego Ducha” odbędzie się 31 maja, o 19.00, na płycie miejskiego lodowiska przy ul. B. Prusa 6.
więcej »
 

POLECAMY


Bóg nie umarł
Monolith Films przedstawia „Bóg nie umarł. Światło w ciemności”. Film w kinach od 18 maja!
więcej »
Grają o plac zabaw!
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach gra o nowy plac zabaw. Głosowanie trwa!
więcej »
 

SONDA

 

Miesiąc z Maryją...

uczestniczę w nabożeństwach majowych

kojarzy mi się z wiosną

odmawiam Litanię loretańską

nabożeństwo do Maryi nie powinno ograniczać się do jednego miesiąca

jest jak każdy innyLITURGIA SŁOWA


Niedziela
Czytania:
Dz 2,1–11; Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34 ;
Ga 5,16-25

Ewangelia:
16,12-15

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR