20 kwietnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Pogoda: Siedlce

Numer 16
19-25 kwietnia 2018r.

menu

NEWS

W bieżącym numerze Echa Katolickiego - m.in. relacja z powtórnego pogrzebu pierwszych biskupów naszej diecezji w Janowie Podlaskim. Polecamy!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Historia

 
 

Prezydent podpisał ustawę

12 lipca 2017 r.

400 zł miesięcznie dla byłych opozycjonistów


fot. ARCHIWUM

6 lipca prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, na mocy której działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w okresie PRL otrzymają comiesięczne świadczenie.

Ustawa jest efektem wieloletnich zabiegów środowiska internowanych i represjonowanych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przyznawało wprawdzie świadczenie działaczom będącym w trudnej sytuacji materialnej, jednak tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (np. dochód osoby uprawnionej, samotnie gospodarującej, nie mógł przekraczać kwoty odpowiadającej 120% najniższej emerytury).

„Ustawa zakłada przyznanie nowych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej” - czytamy w komunikacie biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP.

 

Zmiana kryteriów

Ustawa jest efektem wieloletnich zabiegów środowiska internowanych i represjonowanych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przyznawało wprawdzie świadczenie działaczom będącym w trudnej sytuacji materialnej, jednak tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (np. dochód osoby uprawnionej, samotnie gospodarującej, nie mógł przekraczać kwoty odpowiadającej 120% najniższej emerytury). Nowe rozwiązania zmieniają zarówno kryteria, jak i sposób przyznawania pomocy jednorazowej i okresowej, o którą mogą ubiegać się byli opozycjoniści.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia br., a więc miesiąc przed wejściem w życie ustawy dezubekizacyjnej. Podczas głosowania w sejmie za nowym rozwiązaniem opowiedziało się 438 posłów.

 

Bezterminowa pomoc

W myśl nowelizacji każdy działacz opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej będą otrzymywały świadczenie w wysokości 402,72 zł miesięcznie. Dodatek ma być przyznawany do końca życia i - co istotne - bez względu na dochód.

Nowela podpisanej przez prezydenta ustawy przewiduje także możliwość przyznania nie tylko pomocy jednorazowej (w szczególnych przypadkach w wysokości 300% najniższej emerytury), ale też udzielenie wsparcia okresowego - do sześciu miesięcy w wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie. Okresowa pomoc - jak napisano w projekcie - służyć ma zaspokojeniu m.in. „potrzeb bytowych i ochrony zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne”.

 

Nowa definicja i rada

Ustawa przyznaje ponadto działaczom opozycji i osobom represjonowanym nowe uprawnienia w postaci prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmianie - co warto podkreślić - uległa też definicja osoby represjonowanej, którą objęto osoby represjonowane od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. Nowela zakłada również powołanie Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Będzie ona działać jako organ opinio-doradczy przy szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Co zakłada nowela?

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw utrzymuje, iż „przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia i okresy internowania uwzględniane będą w wymiarze podwójnym”. Z pisma informacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP wynika ponadto, że legitymacja i odznaka działacza opozycji będą odtąd przyznawane z urzędu wraz z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji, a nie - jak dotychczas - na odrębnie składany wniosek. Nowela rozszerza także zakres podmiotowy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o żołnierzy pełniących służbę w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r. (obecnie obowiązujące przepisy wyznaczają ten termin na koniec 1956 r.)


Najważniejsze, że ustawa jest i obowiązuje

O opinię w sprawie nowelizacji ustawy zakładającej przyznanie nowych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pytamy Janusza Olewińskiego - przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach.

O ustawę, która obejmowałaby działaczy opozycji niepodległościowej i patriotycznej, zabiegałem od 1990 r. Najpierw samotnie. Jednakże - jako że w pojedynkę bardzo trudno przebić się do „góry” - postanowiłem wraz z koleżankami i kolegami założyć stowarzyszenie. OSIiR z siedzibą w Siedlcach zostało zarejestrowane 6 czerwca 1998 r. Podobne lokalne organizacje pomagałem zakładać także kolegom w różnych regionach kraju. W sprawie ustawy dla weteranów opozycji wystosowaliśmy do różnych władz najwyższego szczebla mnóstwo pism, listów, petycji… Można przyjąć, iż spożytkowaliśmy na nie trzy - cztery ryzy papieru.

Po wielu latach starań - 20 marca 2015 r. sejm przyjął ustawę o działaczach opozycji. Tyle że rozporządzenie, oprócz legitymacji, okresowej czy jednorazowej pomocy niektórym działaczom, nie dawało nam żadnych przywilejów… Mimo to po wejściu ustawy w życie po raz pierwszy poczuliśmy, że zostaliśmy objęci przez państwo opieką, choć była to bardziej opieka teoretyczna niż faktyczna. Dopiero po zmianie szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, którym został Jan Józef Kasprzyk, nastąpiło przyspieszenie prac nad znowelizowaniem tej ustawy. I chociaż niewiele ona zmieniła, to jednak każdy weteran posiadający status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma od 31 sierpnia - na stałe - dodatek w wysokości 402,72 zł. Co ważne, kwota nie wlicza się do dochodu i jest wolna od podatku.

Ponadto - na mocy nowelizacji ustawy - mamy możliwość dotarcia do lekarza specjalisty poza kolejnością i otrzymania wsparcia z urzędu ds. kombatantów w razie zdarzeń losowych czy trudnych warunków bytowych. Z inicjatywy urzędu kombatantów każdego roku możemy korzystać również z leczniczo-sanatoryjnych turnusów.

Podsumowując: najważniejsze, że ustawa jest i - mimo znacznych ułomności - funkcjonuje. To dowód, iż nasz wysiłek i trud nie poszły na marne… Uważam jednak, że bez daleko idącej pomocy szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - J.J. Kasprzyka nie udałoby się osiągnąć takiego rozwiązania. Tym samym wyrażam wielką wdzięczność i serdeczne podziękowania na ręce pana ministra oraz jego współpracowników za życzliwość i pracę na rzecz weteranów opozycji.


Informacyjnie

Jak wyjaśnia J. Olewiński, przewodniczący OSIiR z siedzibą w Siedlcach, w związku ze znowelizowaną Ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych - Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotowuje kampanię informacyjną omawiającą formy świadczeń i sposoby ubiegania się o przyznanie kolejnych uprawnień. Osoby posiadające status działacza i pragnące otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł będą zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (wzór jest obecnie opracowywany przez urząd ds. kombatantów). Pismo będzie można złożyć najwcześniej w dniu 31 sierpnia br.


Konstytucyjny obowiązek

Konstytucja RP, m.in. art. 19, w sposób precyzyjny „nakłada obowiązek na państwo otoczenia specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym”. - Artykuł ten mówi o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osoby, która uczestniczyła w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły, choćby tylko przez jedną ze stron, dążąc do upragnionej wolności i niepodległości Polski. Pomoc tym osobom - zgodnie z ustawą zasadniczą - musi więc mieć wymiar specjalny i zapewnić godny poziom życia, a więc intensywność i opieka państwa powinna odróżnić się in plus od powszechnego zakresu świadczeń - apelował przed rokiem na łamach naszego tygodnika J. Olewiński [artykuł „Poczekamy jeszcze trochę” opublikowany został z datą 22 czerwca 2016 r.]

AW

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

W rocznicę katastrofy smoleńskiej


10 kwietnia minęło osiem lat od katastrofy samolotu Tu-154M, którym w 2010 r. polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele leciała na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Mieszkańcy regionu uczcili pamięć poległych - 96 osób, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, parlamentarzystów, dowódców wojskowych, duchownych, kombatantów, ludzi świata kultury. W programie obchodów były apele pamięci, składanie wieńców i przemówienia włodarzy.

FOTOGALERIA

Powtórny pochówek biskupów


14 kwietnia w krypcie janowskiej kolegiaty odbyło się uroczyste złożenie szczątków bp. Piotra Pawła Szymańskiego i ziemi z grobu bp. Marcelego Gutkowskiego. [fot. AWAW]

PATRONAT "ECHO"


„Pielgrzym pokoju”
Rozpoczął się pierwszy etap Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Hasło tegorocznej, 14 już rywalizacji brzmi „Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju”.
więcej »
Turniej tańca towarzyskiego
22 kwietnia w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy odbędzie się VI Otwarty Turniej Tańca Towarzyskiego Powiatu Radzyńskiego Par Początkujących.
więcej »
Podlasze
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zachęca do obejrzenia wystawy zdjęć Konrada Węsaka.
więcej »
Ojcowski Poligon Duchowy
Już po raz drugi Klub Ojca działający przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach wraz z Klubem Ojca z Łukowa zapraszają ojców z diecezji siedleckiej na Ojcowski Poligon Duchowy. Odbędzie się on w sobotę 21 kwietnia. Tym razem spotkamy się w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Szpakach - szczególnym miejscu kultu św. Józefa.
więcej »
Ten cenny czas
„Ten cenny czas” - to tytuł projektu Fundacji DONUM złożony w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drugiej edycji Programu Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
więcej »
Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
 

POLECAMY


Papież o „Ojcze nasz”
Papież Franciszek koryguje modlitwę „Ojcze nasz” - donosiły w grudniu ubiegłego roku media. Czy rzeczywiście? Ukazała się za to książka, która wyjaśnia medialne zamieszanie.
więcej »
Tajemnica ks. Dolindo
Aleksandra Zapotoczny podąża śladami ks. Dolindo Ruotolo. Odwiedza jego ukochane miasto - Neapol. Prowadzi nas do miejsc związanych z życiem i działalnością tego świętego kapłana.
więcej »
Warunkiem jest zaufanie
Od wielu lat otrzymywane przez pielgrzymów łaski skrupulatnie notowane są przez ojców paulinów. Na nowo postanowiła się im przyjrzeć i opisać Anita Czupryn.
więcej »
Tam, gdzie mieszka Bóg
Pierwszy w historii film z udziałem papieża Franciszka - już w kinach!
więcej »
Kolejówka mówi NIE bezrobociu !
25 kwietnia siedlecka „Kolejówki”, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, organizuje Dzień Otwarty dla wszystkich tegorocznych absolwentów gimnazjów.
więcej »
 

SONDA

 

Biblia w moim życiu....

jest najważniejszą książką, po którą często sięgam

stanowi drogowskaz, jak nie zagubić się w labiryncie życia

to księga, w której znajduję odpowiedzi na wszelkie nurtujące mnie pytania

czuję, że nie dorosłem/am do lektury Pisma Świętego

jest żywym słowem BogaLITURGIA SŁOWA


Piątek
Czytania:
Dz 9, 1-20; Ps 117 (116), 1b-2
Ewangelia:
J 6, 52-59

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR