16 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch

Pogoda: Siedlce

Numer 33
16-22 sierpnia 2018r.

menu

NEWS

Centrum przesiadkowe w Siedlcach - od września! Szczegóły w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmowy

 
 

Rozmowa ECHA

12 lipca 2017 r.

Oddani w służbę życiu


fot. ARCHIWUM

Rozmowa z Katarzyną Suchoń i Grażyną Mikołajczuk z diakonii życia Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej

Działalność naszej diakonii to uświadamianie, jakim złem jest aborcja, ale też otwieranie oczu na wartość czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, bo szacunek do życia zaczyna się na etapie narzeczeństwa. Antykoncepcja to jakby pierwszy krok w stronę aborcji. Przyzwolenie na nią. To mit, że antykoncepcja jest „mniejszym złem”. Jeśli jest na nią przyzwolenie, idzie za tym konkretna postawa mężczyzny. Kobietę zaczyna traktować jak przedmiot użycia, a nie jako równą sobie osobę. Postawa antykoncepcyjna, niestety, doprowadzi do tego, że łatwiejsze wydaje się zabicie dziecka niż pohamowanie swoich popędów.

Jakimi drogami doszły Panie do posługi w diakonii życia Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie (DK RŚŻ), pełnionej od roku?

Katarzyna Suchoń: Informacje z ruchów pro-life interesowały mnie - można powiedzieć - od zawsze. Jestem nauczycielem przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Od siedmiu lat pracuję też w Katolickiej Poradni Rodzinnej w parafii Zbuczyn. Wraz z mężem należymy do DK, jesteśmy zaangażowani w pracę duszpasterstwa rodzin.

Grażyna Mikołajczuk: Mnie również ten temat interesuje m.in. z racji zawodu, ponieważ jestem położną; należę również razem z mężem do DK. Zaproszona do posługi diakonii, wiedziałam, że chcę i muszę się zmierzyć z tym zadaniem. W zasadzie w szeregach osób należących do oazy nie jest to trudne, ponieważ w kwestiach obrony życia poczętego wszyscy myślą podobnie i mówią jednym językiem.

 

Działania diakonii życia widać w Siedlcach od ponad 20 lat.

KS: Diakonię tę powołał w 1981 r. ks. Franciszek Blachnicki, założyciel RŚŻ. W 1995 r. Wiesława i Ryszard Ziółkowscy jej formowanie w Siedlcach zaczęli od szerzenia idei Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wsparli ich w tym Krystyna i Szczepan Borutowie. W 1997 r. dzięki nim po raz pierwszy w Siedlcach przeszedł Marsz w Obronie Życia. Rokrocznie ma on miejsce w Święto Młodzianków, zarazem stanowi podsumowanie trwającej dziewięć miesięcy duchowej adopcji, podejmowanej 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

GM: Każdego 25 dnia miesiąca w tych parafiach, gdzie podejmowana jest duchowa adopcja, m.in. w parafii Bożego Ciała, odmawiany jest Różaniec. Modlitwą otaczamy dzieci poczęte, a zagrożone aborcją. Lista działań diakonii jest dłuższa - od 2008 r. diakonia życia organizuje 15 października pochówek dzieci przedwcześnie urodzonych w specjalnej mogile na cmentarzu przy ul. Janowskiej. Dzięki temu ich rodzice mają gdzie pomodlić się i zapalić lampkę.

KS: Warto zareklamować na łamach „Echa” jeszcze jedną inicjatywę. W kościele św. Józefa znajdują się relikwie św. Marii Beretty Molli, sprowadzone m.in. za sprawą działaczy naszej diakonii. Uroczysty odpust ma miejsce w kwietniu, a 28 dnia każdego miesiąca odbywa się błogosławieństwo mam spodziewających się dziecka.

 

Co w realnym wymiarze diakonia życia może zrobić dla obrony nienarodzonych?

GM: Hasłem diakonii są słowa: „Oddajcie się w służbę życiu”. Jako pierwsza armia, która staje do walki o prawo do życia dzieci nienarodzonych, musimy być dobrze przygotowani. Uczymy się: uczestniczymy w konferencjach i w rekolekcjach. Staramy się organizować szkolenia dla członków RŚŻ, ale też obejmować nimi ludzi spoza niego.

KS: Dzieło duchowej adopcji dowodzi również, że ogromne znaczenie ma modlitwa. Wśród osób należących do RŚŻ esemesem przekazywane są wezwania o modlitwę np. w intencji osoby rozważającej aborcję. Te prośby krążą i są omadlane.

Polem mojego działania jest poradnia życia rodzinnego, gdzie przygotowuję narzeczonych do sakramentu małżeństwa, ucząc m.in. metod naturalnego planowania rodziny.

 

Niejeden katolik pytany dzisiaj o antykoncepcję stwierdzi, że jest to tzw. mniejsze zło…

KS: Działalność naszej diakonii to uświadamianie, jakim złem jest aborcja, ale też otwieranie oczu na wartość czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, bo szacunek do życia zaczyna się na etapie narzeczeństwa. Antykoncepcja to jakby pierwszy krok w stronę aborcji. Przyzwolenie na nią. To mit, że antykoncepcja jest „mniejszym złem”. Jeśli jest na nią przyzwolenie, idzie za tym konkretna postawa mężczyzny. Kobietę zaczyna traktować jak przedmiot użycia, a nie jako równą sobie osobę. Postawa antykoncepcyjna, niestety, doprowadzi do tego, że łatwiejsze wydaje się zabicie dziecka niż pohamowanie swoich popędów.

 

Czytelniczki poradników dla kobiet pouczane są, że „tabletka dzień po” nie jest środkiem wczesnoporonnym. A środki wczesnoporonne nie mają nic wspólnego z aborcją…

KS: Tabletka po w środowiskach medycznych jest nazywana oględnie antykoncepcją awaryjną, co nie zmienia faktu, że prowadzi do usunięcia z organizmu matki człowieka we wczesnym stadium życia, jakim jest zarodek. Środki wczesnoporonne uznajemy za wczesną aborcję, ponieważ ich stosowanie równoznaczne jest z wywołaniem poronienia.

 

Na ile na świadomość kobiet odnośnie tego, czym jest aborcja, ma wpływ ta oględna terminologia?

KS: Prof. Włodzimierz Fijałkowski, w którego wykładzie miałam możliwość kiedyś uczestniczyć, mówił, że terminologia jest kwestią podstawową. Gdyby dziecko od samego początku jego istnienia nazywać dzieckiem, matka broniłaby jego życia za wszelką cenę. Ale na to nowe życie mówi się często bezosobowo: „komórka” albo „płód”. Ze zlepkiem komórek trudno nawiązać relację, pokochać.

GM: Uśmiercenie dziecka we wczesnym stadium rozwoju określa się powszechnie jako zabieg. Pojęcie „zabieg” ma wydźwięk pozytywny - ma na celu usunąć skutki chorobowe, zwalczyć ból, podnieść komfort życia. Kiedy nazwiemy rzecz po imieniu: morderstwo, odebranie życia - brzmi to inaczej i budzi inne skojarzenia. Ale z ust pielęgniarek, lekarza padają słowa inne: płód, zarodek, terminacja ciąży. To oczywiste, że mniej to razi, na pewno nie skłoni do refleksji, nie obudzi sumienia.

KS: Kobieta poddająca się aborcji jest ponadto zapewniana, że lekarz się nią zaopiekuje, że wszystko będzie dobrze. Prawda o tym, na czym polega aborcja, jest zawoalowana po to, żeby nie poczuła dyskomfortu z powodu uśmiercenia własnego dziecka.

GM: Środowiska proaborcyjne bardzo pilnują terminologii. W filmie Grzegorza Brauna „Nie o Mary Wagner” lekarz, mówiąc o technice aborcji, określa dziecko jako „produkt zapłodnienia”. Nazwanie aborcji morderstwem - co robią działacze pro-life - rodzi w tych ludziach agresję.

 

Kim jest dla Pań Mary Wagner? W Polsce prasa pisała, że „nachodzi” ona pacjentki klinik dla kobiet…

GM: Wchodzi ona do klinik aborcyjnych jak do paszczy lwa, ponieważ pracują tam ludzie ukierunkowani na jedno. W moim odczuciu - to współczesna bohaterka.

KS: Ludzie traktują M. Wagner jak dziwaczkę czy osobę szaloną. Ja uważam, że Pan Bóg potrzebuje takich szaleńców. W obliczu prześladowań trudno zachować zimną krew, a na twarzy Mary zawsze gości spokój - to osoba niezwykle uduchowiona i rozmodlona. Nigdy nie mówi źle o tych, którzy ją aresztują czy sądzą. Myślę, że przepełnia ją Boży pokój, o którym Jezus powiedział: „Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”.

 

Atak na obrońców życia jest też atakiem na wiarę?

KS: Trudno nam, wierzącym, mówić o życiu bez odniesienia do Boga - Stwórcy. Podobnie jest z M. Wagner, wychowanej w katolickiej rodzinie, która często wskazuje na różaniec.

GM: W ogóle można zaobserwować, że w środowiskach proaborcyjnych jest ogromna agresja. Nawet jeśli działacze pro-life nie mówią o Bogu, ci ludzie w podtekście nawiązują do tego. Jest takie ukierunkowanie: ktoś, kto staje w obronie życia, to z pewnością katolik, moherowy beret. Trzeba mu „dołożyć”.

KS: Na lekcjach wychowania do życia w rodzinie nie mówi się o Bogu, bo nie przewiduje tego podstawa programowa. Na jednej z lekcji, poświęconej metodom naturalnego planowania rodziny, zaznaczyłam tytułem wstępu: „teraz powiem o tym, co jest mi szczególnie bliskie”. Jeden z chłopaków krzyknął: „Aha, o Jezusie!”. Moi uczniowie mają często odruch „posądzania” mnie o katolicyzm. Przypomniały mi się wtedy słowa jednego z moich wykładowców z KUL, który powtarzał nam: „Zawsze będzie widać, że jesteście katolikami”.

GM: Uważam, że reakcja uczniów to dobry objaw - ochrzczone społeczeństwo potrafi rozeznać, że to, co dobre, zarezerwowane jest dla Pana Boga. Złe jest to, co poza Bogiem…

 

Dawać świadectwo - czy w przypadku obrońcy życia jest to proste?

GM: Kiedy słucham osób myślących inaczej, zaskakuje mnie, z jaką łatwością narzucają swoje argumenty. Czasami trudno nam się odezwać, zabrać głos, przeciwstawić się, a czasami potrzebujemy świętego spokoju i jest to bardzo ludzki odruch.

KS: Trudno jest nakłaniać kogoś do swoich poglądów. Ale ja nie tracę nadziei, że jeśli ktoś myślący jak ja, wycofany, a może nawet wykluczony z tego powodu, usłyszy moją opinię, zyskuje pewność, że warto głośno stawać w obronie życia.

 

Do kogo najłatwiej trafić, podejmując temat obrony życia nienarodzonych?

KS: Kiedy rozmawiam z uczniami na temat metod regulacji poczęć, odnoszę niejednokrotnie wrażenie, że dzieciaki w gimnazjum mają bardziej poukładane myślenie niż dorośli. Nasza przodująca feministka pytana o to, kiedy zaczyna się życie, odpowiada: „to zależy”. W Kanadzie za początek życia uznają moment narodzenia dziecka. A nasza młodzież wie - sama z siebie - że życie zaczyna się w momencie zapłodnienia.

 

W Polsce widać dużo zmian skutkujących wzmocnieniem rodziny. Czy skowronki zmian dostrzegają też obrońcy życia?

KS: Nie przeszły wprawdzie propozycje całkowitego zakazu aborcji, rząd obiecał jednak pomoc kobietom spodziewającym się dziecka, które może urodzić się chore. Od 1 stycznia br. rozszerzone zostały kompetencje podlegających ośrodkom pomocy rodzinie asystentów rodziny. Ich zadaniem jest teraz dodatkowo wspieranie rodziny dziecka, u którego w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. To ważne, żeby przyszli rodzice w takiej sytuacji wiedzieli, że nie są sami, że mogą liczyć na pomoc, poradnictwo itd.

Doceniamy te zmiany, pamiętając o słowach Matki Bożej, która w Fatimie zwracała uwagę na to, że rodzina wystawiona jest współcześnie na wiele ataków, stanowi główne pole walki.

 

Jakie obszary działania są dzisiaj najtrudniejsze dla działacza pro-life, ale też szerzej: dla katolika?

GM: W Siedlcach jest łatwo, bo tutaj wszyscy, począwszy od prezydenta, są pro-life. Oczywiście część społeczeństwa myśli inaczej, ale obrońcy życia na pewno nie są piętnowani. RŚŻ przygotowuje nas do tego, by żyć zgodnie z zasadami wiary i iść jedną drogą. W codziennym życiu funkcjonuje jednak inny schemat: nie miesza się ścieżek zawodowych ze ścieżkami wiary, toteż ludzie wierzący chodzą często dwiema drogami. Osoba głośno manifestująca swoją wiarę na pewno ma małe szanse na zrobienie kariery. Katolik nie chce się dopasować i to widać w jego postawie. Współczesny świat - niestety - nie lubi takich ludzi.

KS: To ewangeliczne, że na tych, którzy więcej wiedzą, spoczywa większa odpowiedzialność. A jednak pokusa, by się dopasować, nie wychylać, jest bardzo silna. Łatwiej byłoby żyć, gdyby się o pewnych rzeczach nie wiedziało. Stąd nasz niegasnący podziw dla M. Wagner, że mimo aresztowań nie traci poczucia misji.

 

Dziękuję za rozmowę.

Monika Lipińska

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II


W czwartek 26 lipca parafia św. Anny w Wohyniu przeżywała odpust parafialny, podczas którego wprowadzono do kościoła relikwie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.(Fot. Adam Tokarski)

FOTOGALERIA

Na pątniczym szlaku


Obdarowani Duchem Świętym - z tym hasłem idą do Matki, by dziękować, przepraszać, prosić i uczyć się od Maryi zaufania Bogu. 38 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę wyruszyła! (Fot. Joanna Szubstarska, Iza Chajkaluk)

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Hosanna Festival
Chcesz spędzić rewelacyjnie ostatni weekend wakacji? Mamy coś dla Ciebie! Dwa dni wypełnione brzmieniem muzyki z przesłaniem, radością i tańcem razem ze wspaniałymi ludźmi, dla których Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem! A może jesteś uzdolniony muzycznie: grasz lub śpiewasz?
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Złota jesień
19 sierpnia w Suchożebrach już po raz 11 odbędzie się festyn rodzinny „Złota jesień” połączony z Gminnymi Dożynkami.
więcej »
Święto plonów
19 sierpnia w Mokobodach odbędą się Gminne Dożynki na terenach zielonych za kościołem. Podczas dożynek na scenie wystąpi Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru - zespół Basta, a także zespół Skolim i dzieci z jednostek oświatowych.
więcej »
Dożynki parafialne
26 sierpnia, po raz piąty parafia pw. św. Bartłomieja w Grębkowie zaprasza na Dożynkowy Festyn Parafialny.
więcej »
Dożynki gminne
26 sierpnia w Rzeczycy odbędą się Gminne Dożynki w gminie Międzyrzec Podlaski. Po Mszy św. o 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie dożynek na placu przy remizie OSP.
więcej »
Powiatowe święto plonów
26 sierpnia w Wodyniach odbędą się Dożynki Powiatu Siedleckiego. Oficjalne otwarcie i ceremonia dzielenia chleba odbędą się o 13.15, a poprzedzone będą uroczystą Mszą św.
więcej »
Dni Ryk i gminne dożynki
Główną atrakcją Dni Ryk 2018 będzie zespół Zakopower. Doroczne święto miasta poprzedzi obchody gminnych dożynek.
więcej »
Wrota wolności
W niedzielę 9 września, o 13.00, na terenie przy prochowni w Kobylanach odbędzie się VI Letni Festiwal Biegów WROTA WOLNOŚCI.
więcej »
Dni z Doradztwem Rolniczym
W dniach 1-2 września na terenach Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach odbędą się XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z XIV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
więcej »
 

POLECAMY


Drzwi do Bożej prawdy
Jeśli nasze próby lektury Pisma Świętego kończyły się niepowodzeniem, możemy zacząć w inny sposób. Autorzy „Biblii opowiedzianej” postanowili swoimi słowami zrelacjonować tę trudną księgę.
więcej »
Piękno uwiecznione
Zwiedzenie wiecznego miasta to pragnienie wielu osób. Tym, dla których pozostaje w sferze marzeń, polecamy albumy w szczególny sposób przybliżające piękno i majestat Watykanu.
więcej »
 

SONDA

 

100 dni abstynencji na 100-lecie niepodległości

Propozycja polskich biskupów pięknie wpisuje się w obchody odzyskania niepodległości.

Obawiam się, że to zadanie, które przerośnie Polaków.

Jeśli ktoś podejmuje abstynencję w konkretnej intencji, wytrzyma 100 dni bez alkoholu.

Nie podejmuję takich zobowiązań, bo nie piję.LITURGIA SŁOWA


Czwartek XIX tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Ez 12, 1-12; Ps 78 (77), 56-57. 58-59. 61-62 ;
Mt 18, 21 – 19, 1

Ewangelia:
Mt 18, 21 – 19, 1

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR