16 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Pogoda: Siedlce

Numer 46
15-21 listopada 2018r.

menu

NEWS

Jak świętowaliśmy 11 listopada? Przegląd relacji w bieżącym wydaniu ECHA!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Diecezja

 
 

Paulińskie jubileusze

23 sierpnia 2017 r.

Budowanie wiary


fot. JS

20 sierpnia we włodawskiej parafii pw. św. Ludwika obchodzono rocznicę poświęcenia parafialnej świątyni.

Przed 231 laty bp Jan Chryzostom Kaczkowski dokonał uroczystej konsekracji kościoła. Podczas uroczystej sumy przeor i proboszcz parafii pw. św. Ludwika o. Dariusz Cichor OSPPE wspomniał, że pokolenia włodawian w tym właśnie miejscu wchodziły przez chrzest św. do Kościoła. Były umacniane mocą Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, wielu grzeszników uzyskało łaskę pojednania z Bogiem i bliźnimi. - Tutaj przodkowie słuchali słowa Bożego, uczestniczyli w Eucharystii, spożywając Ciało i Krew Chrystusa. Tutaj także zawierali małżeństwa, chrzcili swoje dzieci, a zmarłych odprowadzali stąd na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie - wyjaśniał.

W trakcie homilii o. D. Cichor zwrócił uwagę, że Kościołem w pełnym znaczeniu tego słowa jest wspólnota złożona z żywych ludzi wyznających wiarę w Chrystusa. - Tę zaś wspólnotę, której budowie nie ma końca, wznosimy zbiorowym wysiłkiem wiary, nadziei i miłości i przyozdabiamy autentycznym życiem chrześcijańskim w realiach szarej codzienności - dodał.

 

Po wieczne czasy

Rok 2017 dla włodawskich paulinów upływa pod znakiem wspomnienia ważnych rocznic. W tym roku przypada jubileusz urzędowego powierzenia parafii św. Ludwika zakonnikom miejscowego klasztoru. Stało się to 1 lipca 1717 r., gdy przebywający na Jasnej Górze biskup łucki Joachim Przebendowski podpisał dekret o inkorporacji tejże parafii do konwentu włodawskiego. - Jednak już wcześniej, bo od 1707 r. - za aprobatą bp. Aleksandra Wyhowskiego - paulini sprawowali regularną służbę Bożą nie tylko we własnym, początkowo drewnianym kościele, ale też duszpasterstwo w rozległej parafii - mówi przeor i proboszcz parafii pw. św. Ludwika. - Należy wspomnieć, że w 1705 r. wielki pożar Włodawy zniszczył miasto wraz z kościołem parafialnym i kościołem paulinów. W 1706 r. przechodzące przez Włodawę wojska szwedzkie dopełniły miary zniszczenia. Wraz z miejską farą spłonęły wówczas dokumenty metrykalne. Proboszcz ks. Kazimierz Krukowiecki przeniósł się do wsi Wyryki pod Włodawą, a kuria diecezji łuckiej powierzyła paulinom prowadzenie duszpasterstwa na zasadzie tzw. tymczasowej komendy. Dopiero w 1717 r., mocą wspomnianego wyżej dekretu bp. J. Przebendowskiego, związano parafię św. Ludwika - „po wieczne czasy” - z konwentem paulinów - objaśnia o. D. Cichor.

 

Rozwój kultu

W parafii zakonnicy pełnili służbę Bożą we własnym kościele, opiekowali się przytułkiem dla osób starszych i chorych, prowadzili nauczanie w miejscowej szkółce. Powołali też do istnienia stowarzyszenie religijne pod  nazwą Bractwa Pięciu Ran Pana Jezusa, a wkrótce również Bractwo Trójcy Świętej. - Wydaje się, że obie te wspólnoty odegrały dużą rolę w integracji środowiska i przez dziesięciolecia włączały wiernych świeckich w głębsze życie religijne - stwierdza przeor włodawskiej wspólnoty. - Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa, założone około 1750 r., okazało się trwałym i niezwykle popularnym elementem duszpasterstwa we Włodawie i wywarło ogromny wpływ na całe pokolenia parafian. Jego działalności nie przerwały ani kasata klasztoru w 1864 r., ani też rosyjskie zakazy udziału w stowarzyszeniach religijnych w okresie zaborów - tłumaczy.

Paulini szerzyli we Włodawie kult Matki Bożej Jasnogórskiej skupiony wokół kopii cudownego wizerunku częstochowskiego, który znajdował się w kaplicy kościoła wybudowanego w latach 1740-1765. Obraz, zachowany do dzisiaj, otaczany był niegdyś kultem jako słynący niezwykłymi łaskami. Rozwijano ponadto kult patrona zakonu paulińskiego - św. Pawła Pustelnika, św. Tekli Pustelnicy, św. Walentego oraz św. Józefa.

 

Kasata klasztoru

O. D. Cichor potwierdza, że wspaniała barokowa świątynia przyciągała wiernych reprezentacyjną architekturą oraz gustownym wyposażeniem wnętrza, nad realizacją którego pracowali znakomici artyści polscy XVIII w., m.in.: Maciej Polejowski, Michał Filewicz oraz Gabriel Sławiński, autor fresków pokrywających wnętrze świątyni, jak również wybitny malarz warszawski Szymon Czechowicz, autor obrazów przedstawiających postaci patronów bocznych ołtarzy.

Kres pracy duszpasterskiej paulinów we Włodawie położyła kasata klasztoru w listopadzie 1864 r. W ramach represji po upadku powstania styczniowego kilku ojców w białych habitach przewieziono furmankami na Jasną Górę. Do opieki nad wspólnotą pozostawiono jedynie o. Narcyza Michalskiego, który występował w randze administratora parafii we Włodawie i pobliskim Orchówku. Budynek poklasztorny, oprócz części przeznaczonej na mieszkania księży, służył odtąd jako siedziba urzędów administracji publicznej. Od 1867 r. duszpasterstwo we Włodawie prowadzili kapłani diecezji lubelskiej, gdyż diecezja podlaska została w tymże 1867 r. przez władze rosyjskie zlikwidowana. - Kapłani diecezjalni, wśród których nie brakowało wybitnych osobowości, troszczyli się o parafialną świątynię, a przede wszystkim o umocnienie wiary w sercach rzymskich katolików oraz byłych unitów, których na siłę przyporządkowano do prawosławia. To dzięki ich wytężonej pracy wierni Włodawy i okolic zachowali nienaruszoną wiarę, nadzieję na lepsze czasy i miłość do Boga i Polski w czasie I wojny światowej, okresie dwudziestolecia międzywojennego, czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, a następnie pod panowaniem reżimu komunistycznego - podkreśla o. D. Cichor.

 

Odbudowa wspólnoty

Powrót paulinów do ich dawnej siedziby we Włodawie nastąpił w 1992 r. za aprobatą ówczesnego ordynariusza diecezji siedleckiej bp. Jana Mazura, przy wydatnym wsparciu bp. Władysława Skomoruchy i staraniach ks. infułata Kazimierza Korszniewicza.

- Paulini mieli świadomość, że praca duszpasterska w środowisku włodawskim będzie mogła rozwinąć się w oparciu o gorliwe głoszenie słowa Bożego i intensywne życie sakramentalne, jak również powołanie do istnienia wspólnot ludzi świeckich, którzy mają możliwość udziału w permanentnej formacji do dojrzałej wiary - mówi o zakonnikach, którzy obejmowali kościół i parafię po 125 latach nieobecności, jej obecny proboszcz. - Obecnie funkcjonują w parafii trzy wspólnoty neokatechumenalne, liczna grupa Odnowy w Duchu Świętym, 23 koła Żywego Różańca, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, kręgi Domowego Kościoła, młodzieżowa wspólnota oazy Ruchu Światło-Życie. Z myślą o dzieciach i młodzieży powołano do życia Eucharystyczny Ruch Młodych - dodaje. W parafii działa także krąg biblijny. Ojcowie oraz katecheci podejmują zajęcia katechetyczne w miejscowych szkołach, a także obowiązki kapelańskie w miejscowym szpitalu powiatowym. Współpracują również z kapłanami dekanatu włodawskiego.

 

Liczne dzieła

Klasztor i parafia nawiązały także współpracę z włodawskim muzeum „Zespół Synagogalny”, uwidaczniającą się chociażby przy okazji realizacji kolejnych edycji znanego w Polsce Festiwalu Trzech Kultur. W kościele św. Ludwika i w klasztorze odbywają się sympozja, wystawy oraz koncerty muzyki dawnej. W ciągu roku organizowane są koncerty muzyki ze zbiorów archiwalnych Jasnej Góry, dzięki którym słuchacze mogą podziwiać nieznane dotąd perełki polskiej muzyki religijnej związanej z narodowym sanktuarium Królowej Polski.

Ponadto paulini podejmują w zabytkowym kompleksie kościelno-klasztornym liczne prace konserwatorskie w celu przywrócenia wnętrzu świątyni dawnej świetności.

- Budowanie wiary w sercach parafian i tworzenie we Włodawie wspólnoty ludzi autentycznie żyjących wiarą w Chrystusa uważają paulini obecnie pracujący na terenie parafii św. Ludwika za swój najważniejszy cel - podkreśla o. D. Cichor.


Na Jasnej Górze i w Leśnej Podlaskiej

Rok 2017 jest czasem jubileuszy w zakonie paulinów. Dla całego Zakonu św. Pawła Pustelnika najważniejszą rocznicą staje się 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów będzie uroczysta Msza św. sprawowana na Jasnej Górze 26 sierpnia z udziałem Episkopatu, przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzeszy pielgrzymów, którzy przybędą tego dnia do sanktuarium Królowej Polski z różnych stron naszej ojczyzny. Przygotowywano się do tych obchodów poprzez wystawy o charakterze historycznym, sympozja, cykle spotkań formacyjnych i duszpasterskich, a także pielgrzymki z parafii, w których duszpasterstwo prowadzą paulińscy zakonnicy. Inicjatywy te przyczyniły się z pewnością do głębszego zrozumienia idei królowania Maryi nad polskim narodem w Jej jasnogórskim wizerunku.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w tym roku także w sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Wspólnota przeżywa bowiem 90 rocznicę powrotu do Leśnej Podlaskiej cudownego obrazu Maryi - Matki Jedności. Obchody rocznicowe zaplanowano na 26 września, a poprzedzą je rekolekcje maryjne. Eucharystii odpustowej będzie przewodniczył generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski.

JS

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wolność tańcem malowana


„Polskie DNA - wolność tańcem malowana” - widowisko muzyczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ - zainaugurowało cykl wydarzeń wpisujących się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczny spektakl został wystawiony w sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach 8 listopada. Chętnie będą mogli obejrzeć go także 11 i 27 listopad. [fot. Jarosław Grudziński]

FOTOGALERIA

100 lat Niepodległej


Siedleckie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainaugurowała Msza św. w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pw. św. Józefa. Uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta, organizacje społeczne, szkoły, służby mundurowe i samorządowcy. Po zakończeniu Eucharystii uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest ona umiejscowiona na obelisku, który powstał staraniem wszystkich siedleckich parafii. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Wolności, gdzie miał miejsce dalszy ciąg jubileuszowych obchodów. [fot. Witold Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Otwórz się na cud uzdrowienia
Współczesny świat różni się od tego, któremu stawiał czoło za czasów swojego ziemskiego życia Jezus. Osiągnęliśmy ogromne postępy w dziedzinie medycyny, psychologii oraz opieki zdrowotnej. Jednak zdobycze te nie pozwoliły rozwiązać wszystkich problemów, z jakimi borykają się ludzie.
więcej »
Na tak!
Brak właściwych granic ochronnych w życiu każdego to poważny problem, a ból spowodowany agresją ze strony innych jest ogromny.
więcej »
Rekolekcje dla małżeństw
W dniach 16-18 listopada w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla małżeństw ph. Świętość w codziennym życiu.
więcej »
Przegląd Teatrów Obrzędowych
17 listopada, o 10.00, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach odbędzie się II Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
To ty, szare Podlasie, rodzona ma kraino
Świętując jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, warto skupić uwagę na tym, co działo się sto lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj żyjemy. Książka „Tak rodziła się Niepodległość. Południowe Podlasie 1918” odsłania przed czytelnikiem panoramę wydarzeń sprzed wieku.
więcej »
 

SONDA

 

Światowy Dzień Ubogich jest okazją do...

pomocy potrzebujących

uświadomienia sobie, że bieda ma różne twarze

lekcją dzielenia się z drugim człowiekiem

przypomnienie, że miłosierdzie można czynić gestem i słowem

naukę, że czasem mniej znaczy więcejLITURGIA SŁOWA


Piątek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR