21 lutego 2018 r. Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus

Pogoda: Siedlce

Numer 7
15-21 lutego 2018r.

menu

NEWS

24 lutego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się III Diecezjalny Kongres Różańcowy.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmaitości

 
 

Konferencja

22 listopada 2017 r.

Rodzicielstwo to misja


fot. LA

Liczymy, że świadomość nt. zdrowia prokreacyjnego wpłynie na zwiększenie zdrowia naszej populacji, a jednocześnie - zdrowia prokreacyjnego kolejnych pokoleń - mówił prezes zarządu Fundacji Świętych Joachima i Anny, rozpoczynając konferencję „Zadbaj o swoje dzieci, dbając o siebie, czyli zdrowie prokreacyjne”, która odbyła się w Siedlcach 17 listopada.

Na konferencję organizowaną przez Fundację Świętych Joachima i Anny, działającą przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym, z udziałem Instytutu Ochrony Zdrowia, przybyli przedstawiciele wielu instytucji, stowarzyszeń i szkół. Nie brakowało młodych ludzi, którzy byli adresatami wielu poruszanych tematów. Uczestników powitali przedstawiciele Fundacji, informując o swoich działaniach, tj. konferencjach oraz spotkaniach warsztatowych organizowanych w celu zwiększenia świadomości nt. zdrowia prokreacyjnego dla osób w wieku 18-45 lat.

- Głównym celem projektu jest podkreślenie ryzyk, czynników, które wpływają na niepłodność: jak są diagnozowane, jak im przeciwdziałać i leczyć niepłodność. Chcielibyśmy, aby uczestnicy zmniejszyli lęk przed szukaniem pomocy, wiedzieli, gdzie ją uzyskać. Liczymy, że zwiększenie zdrowia prokreacyjnego wpłynie na zwiększenie zdrowia naszej populacji i jednocześnie na zwiększenie zdrowia prokreacyjnego kolejnych pokoleń - sygnalizował prezes zarządu Fundacji Damian Chaciak.

 

Prywatna sprawa

Spotkanie rozpoczęła wykładem „Zdrowie prokreacyjne a planowanie rodziny” dr Bożena Bassa z wydziału studiów nad rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

- Prokreacja to rodzicielstwo, a rodzicielstwo stanowi urzeczywistnienie miłości małżeńskiej - definiowała, podkreślając, że obok zdrowia niezmiennie zaliczane jest do cenionych wartości. - Współcześnie dokonują się istotnie przemiany kulturowe, które zmieniają odniesienie do rodzicielstwa - mówiła, omawiając przyczyny załamania sytuacji demograficznej, m.in. w Polsce. - Panuje przekonanie, że rodzicielstwo jest prywatna sprawą, sprawą wyboru małżonków. Nie patrzy się na nie jak na misję. To prawo wyboru obwarowane jest przez prawa reprodukcyjne i seksualne, które próbuje się zaliczyć do podstawowych praw człowieka - wyliczała prelegentka. Zapewnienie - w imię tak pojętych praw - edukacji seksualnej nastolatkom, dostępu do antykoncepcji czy aborcji, stosowania technik sztucznego rozrodu, jak też rozwój technik wspomaganego rozwoju, tj. planowanie płci i wyglądu dziecka - zmienia nastawienie do dziecka i do rodzicielstwa.

 

Potrzebna rzetelna wiedza

Dr B. Bassa zwróciła też uwagę na kwestię stosowanie środków antykoncepcyjnych jako jednej z podstawowych propozycji w zakresie planowania rodzicielstwa. - Spotykam kobiety, które przez wiele lat stosowały antykoncepcję hormonalną. „Czujemy się oszukane” - mówią dzisiaj, nie mogąc począć dziecka - dzieliła się spostrzeżeniem. Przedstawiła również skutki uboczne metody in vitro, przynoszącej cały szereg komplikacji zdrowotnych - zarówno w odniesieniu do zdrowia kobiety, jak i dziecka.

Dr Bassa zwróciła też uwagę, że - według badań - to nie służba zdrowia czy dostępność do leczenia mają wpływ na zdrowie człowieka. W 60-70% determinuje je styl życia i zachowania zdrowotne. - Łono mamy jest pierwszym środowiskiem życia dziecka. Trzeba, by łona kobiet były zdrowe, żeby dzieci miały dobry start życiowy - podkreślała znaczenie świadomości ról rodzicielskich, praw biologicznych warunkujących płodność, jak też kwestii moralnych.

- Troska o zdrowie prokreacyjne jest troską o dziecko - podkreślała, mówiąc, jak ważne jest promowanie piękna macierzyństwa, wiedzy o płodności, wiedzy o czynnikach zagrażających zdrowiu, w tym szkodliwości środków antykoncepcyjnych.

 

Wolimy chować głowę w piasek?

Uczestnicy konferencji mieli następnie okazję wysłuchanie wielogłosu w ramach panelu dyskusyjnego pt. „Promocja zdrowia a zdrowie prokreacyjne” prowadzonego przez dziennikarkę Halinę Pilonis. Uczestnicy - dr Ewa Frodis z Breast Cancer Unit w Szwecji, położna Ewa Prokurat, duszpasterz rodzin ks. dr Jacek Sereda, dr Ewa Jówko z Instytutu Edukacji na wydziale humanistycznym UPH - odnieśli się do kwestii „sukcesu prokreacyjnego” z różnej perspektywy. Jednogłośnie zwrócili uwagę na fakt, że zapewnienie dzieciom podstaw edukacji w zakresie zdrowia prokreacyjnego to rola rodziców.

E. Frodis omówiła różnice w podejściu do badań profilaktycznych w Polsce i w Szwecji. Polak woli nie poddawać się im w obawie, że przy ich okazji „coś się znajdzie”. Szwed wierzy w skuteczność służby zdrowia, profilaktyki, szczepień i autorytet lekarza. - To ważne, by człowiek, dowiadując się, że jest chory, uzyskał informację, gdzie ma się udać po pomoc - diagnozowała polskie bolączki dr Frodis.

Dr E. Jówko scharakteryzowała wyniki badań przeprowadzonych przez studenckie koło naukowe pedagogiki zdrowia nt. profilaktyki. Badaniu poddano grupę studentów UPH. - O ile świadomość dotycząca wiedzy nt. nowotworów piersi jest zadowalająca, to jeśli chodzi o samobadanie piersi - kobiety wiedzą, że trzeba je robić, ale nie potrafią - referowała dr Jówko. Druzgocące okazują się wyniki ankiety dotyczącej badań ginekologicznych i cytologii. Blisko 70% respondentek - młodych kobiet nie robiło cytologii. Gros studentek nigdy w życiu nie było u ginekologa.

 

Dorastanie do prokreacji

- Podlegamy pewnemu napięciu. Liczy się to, co jest dziś, a mało myślimy o tym, co będzie - ks. J. Sereda rozpoczął od ogólnej refleksji nt. tendencji odsuwania od siebie myślenia o skutkach braku troski o własne zdrowie. Dowodził również, że spojrzenie na kwestie związane z przygotowaniem do prokreacji tylko od strony fizjologii organizmu człowieka - to za mało. - Tam, gdzie jest miłość, jest też doświadczenie zdrowia - przekonywał. - Tajemnica życia jest… tajemnicą. Rozmawiamy o zdrowiu prokreacyjnym od strony medycznej, ale musimy się pochylić nad tym, że tajemnica życia nie zależy od nas do końca. My możemy w niej tylko współuczestniczyć - mówił. - Dorastanie do odpowiedzialnej prokreacji to dorastanie do miłości - mówił, przestrzegając przed odnoszeniem pojęcia „miłość” - do seksu. Przyznał zarazem, że tematy związane z seksualnością to ciągle temat tabu. - Młode dziewczyny pracujące z doradcą życia rodzinnego są zaskoczone, że zależność troski o właściwe dorastanie w wymiarze seksualnym ma przełożenie na prokreację - odwołał się do konkluzji płynącej z kursów dla kandydatów do małżeństwa. Równie ważne jak kwestia „wtajemniczenia” jest - kto uczy zrozumienia seksualności i jakim językiem o tym mówi. Ks. Sereda, pytany o to, w jaki sposób Kościół zachęca do tego, by rodziny były dzietne, stwierdził: - Otwartość na życie jest ściśle powiązana z tajemnicą wiary człowieka w Boga. Cała Europa zachodnia dba o styl życia, jednak dzieci rodzi się mało. Tajemnica rodzicielstwa zakrzewia się więc w tajemnicy Bożych planów. Człowiek jest wezwany do otwartości na życie. Prokreacja jest czymś więcej niż tylko spełnianiem swoich marzeń - uwrażliwiał duszpasterz rodzin.

 

Dziecko z miłości

E. Prokurat, mierząc się z pytaniem o to, w jaki sposób położna może wesprzeć podjęcie decyzji o kolejnym dziecku, wyjaśniła, że stara się pokazać rodzicom, z którymi współpracuje m.in. w ramach kursów przygotowujących do porodu, piękno rozwijającego się dziecka. Skutek? Zmiana ich spojrzenia na przebieg ciąży. Odsunięcie obaw kobiety o swoje ciało, o ból związany z porodem, na rzecz dziecka. - Cała medycyna skupia się dzisiaj na tym, by zapobiegać bólowi, a odchodzi od tego, by poród traktować jako zjawisko naturalne - przekonywała. Podzieliła się też spostrzeżeniem, że przyczyny rezygnacji z kolejnego dziecka zwykle związane są ze sferą egzystencjalną i ekonomiczną. - Małżonkowie twierdzą często, że posiadanie dziecka to: ciężka praca, odpowiedzialność, poświęcenie, duże wydatki, zobowiązanie na całe życie, rezygnacja z siebie - cytowała argumenty przytaczane przez jej rozmówców. - Jeśli kobieta rodzi dzieci z miłości, nie jest to poświęcenie, tylko życie, które kocha - zaznaczyła położna, dzieląc się swoim doświadczeniem bycia mamą, co nigdy nie zmusiło jej do rezygnacji z własnych pasji.

LA

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Spektakl o unitach


Już po raz 16 w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbyła się premiera spektaklu nawiązującego do prześladowań i męczeństwa unitów, zatytułowanego „Są obok nas”. Jego scenariusz przygotowała Ewa Strok, która też wyreżyserowała spektakl. [fot. P. Stefaniuk]

FOTOGALERIA

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem


Na deskach sceny Włodawskiego Domu Kultury zaprezentowało się 19 zespołów w tym dwa z Białorusi i cztery z Ukrainy. Przyjechali śpiewacy m.in. z Wyryk, Woli Uhruskiej, Zabłocia, Kamienia czy Dorohuska. Organizatorami wydarzenia kulturalnego było starostwo powiatowe, WDK, a także Fundacja Wrota Europy. [fot. JS]

PATRONAT "ECHO"


„Pielgrzym pokoju”
Rozpoczął się pierwszy etap Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Hasło tegorocznej, 14 już rywalizacji brzmi „Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju”.
więcej »
 

POLECAMY


Być sobą
Kazania bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFM Cap nieodmiennie od lat przyciągają swoją lekkością, a zarazem szczerą troską, żarliwością, miłością do Kościoła i ojczyzny, wyrażanymi w prosty, bezpośredni sposób.
więcej »
Prawdziwa historia
Film pt. „Moją miłość” - fabularna opowieść o Rachel Joy Scott, pierwszej spośród 13 ofiar strzelaniny w Columbine High School - w kinach od 2 marca!
więcej »
Trudne miejsca w Ewangelii
Książka Gianfranco Ravasiego „Trudne miejsca w Ewangelii. Skandalizujące słowa Jezusa” jest znakomitą podpowiedzią dla ludzi pragnących czytać słowo Boże, rozumieć je i żyć nim na co dzień!
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Środa
Czytania:
Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19
Ewangelia:
Łk 11, 29-32

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR