18 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Aniela, Klaudyna, Roman

Pogoda: Siedlce

Numer 46
15-21 listopada 2018r.

menu

NEWS

Jak świętowaliśmy 11 listopada? Przegląd relacji w bieżącym wydaniu ECHA!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmaitości

 
 

Podsumowanie projektu

17 stycznia 2018 r.

Dojrzałość okresem jest złotym


fot. ARCH. FUNDACJI

Projekt fundacji DONUM „Dojrzałość okresem jest złotym” był realizowany jako jedyny w województwie mazowieckim w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

- Konkursowa inicjatywa zakładała podjęcie działań skierowanych do seniorów. Zgodnie z wymogami należało nawiązać współpracę z pięcioma UTW wybranymi spośród już istniejących bądź nowo powstałych - przypomina Ewa Elżbieta Jarocka, prezes fundacji DONUM. Chęć uczestnictwa w projekcie wyraziły uniwersytety działające w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Zbuczynie i Łosicach. Cztery pierwsze funkcjonują przy miejscowych ośrodkach kultury. Łosicki UTW im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej działa jako stowarzyszenie.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się 24 kwietnia w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Podjęte działanie zakładało aktywizację intelektualną seniorów z uwzględnieniem ich pasji i zainteresowań. - W ramach realizacji projektu zaplanowałam cykl zajęć warsztatowych oraz wykładów audytoryjnych z wielu dziedzin nauki - wyjaśnia prezes fundacji DONUM. Ostateczny kształt zadania - co podkreśla - był wynikiem szczegółowych konsultacji z koordynatorami delegowanymi przez poszczególne uniwersytety, podjętych już na etapie opracowywania projektu. - Każdy UTW miał zaplanowaną pulę spotkań pozwalających na zaproszenie ciekawych ludzi, pasjonatów i naukowców, którzy przenieśli słuchaczy w nieznane rejony naukowe, geograficzne czy artystyczne - uściśla E. Jarocka. Pytana o dziedziny cieszące się szczególnym zainteresowaniem odbiorców wskazuje m.in. na zajęcia naukowe, komputerowe czy usprawniające - w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Uznanie wśród odbiorców wzbudziła tematyka zdrowotna, ale także zagadnienia dotyczące podróży, filozofii bądź artystyczne, np. rękodzielnictwo, jak również wokalne, m.in. emisji głosu. Poruszane podczas warsztatów kwestie psychologiczne ukierunkowane były na pomoc w codziennym funkcjonowaniu... Wszystkim zaś spotkaniom przyświecał cel pokoleniowej integracji oraz wymiany doświadczeń.

Nadziei, że nawiązane podczas realizacji zadania kontakty i znajomości będą w przyszłości procentowały, nie kryli uczestnicy gali finałowej zorganizowanej 11 grudnia. Tym razem gościnnych progów beneficjentom projektu realizowanego przez fundację DONUM udzielił Sokołowski Ośrodek Kultury.

 

Radość z jesieni życia

„«Dojrzałość okresem jest złotym» - rozumie to już każdy z nas, więc chcemy rozsądnie i mądrze, z pożytkiem wypełnić ten czas. Bo od nas zależy tak wiele, wystarczy potrzeby swe znać, pokonać zmęczenie, obawy i sprawdzić, co los chce nam dać…”. Potwierdzeniem słów, jakie wybrzmiały podczas spotkania wieńczącego projekt, stała się część artystyczna, podczas której słuchacze poszczególnych UTW zaprezentowali umiejętności nabyte w ramach zajęć warsztatowych. O sukcesie działania inspirowanego przez MNiSW świadczy także wysoka frekwencja. W zadaniu realizowanym przez fundację DONUM uczestniczyło… 1,2 tys. seniorów! - To bardzo dużo - potwierdza E. Jarocka, wyjawiając, iż najliczniej reprezentowaną społecznością były Siedlce. Tutejszy UTW liczy bowiem aż 840 słuchaczy. W samych warsztatach udział wzięło ok. 600 osób. Koordynatorzy, jak i sami uczestnicy zajęć przyznają, iż powodzenie przedsięwzięcia to efekt ambitnego i bardzo atrakcyjnego programu, ale też możliwości bezpłatnego udziału w cennych spotkaniach.

- Każdy miał szansę znalezienia tego, co go szczególnie interesuje. Jedni wybrali malarstwo, inni mogli uczęszczać na warsztaty filcowania - Danuta Kalinowska z sokołowskiego UTW nie ukrywa, iż jej marzeniem od zawsze był taniec i śpiew. - Dziś miałam okazję… - wskazuje na finałową galę. - I tylko Panu Bogu dziękować, że pozwala nam wejść w tym wieku na scenę o własnych siłach i cieszyć się tą jesienią życia - powtarza za panią Ewą, pomysłodawczynią cennej, aktywizującej seniorów inicjatywy.

 

Z nadzieją na kontynuację

Słów uznania pod adresem E. Jarockiej oraz wszystkich uczestników projektu nie krył także uczestniczący w gali finałowej poseł Marek Zagórski. - Chciałbym pogratulować tym wszystkim, którzy odważyli się wyjść z domu - podkreślił z uwagą, iż zgoda na działanie to zawsze pierwszy krok wiodący do sukcesu, czego przykładem stały się występy artystyczne przedstawicieli poszczególnych UTW. - To wszystko, co dokonało się w ramach projektu, ma wymiar personalny, ale też istotny dla rządu - przypomniał, zdradzając, iż działania ukierunkowane na grupę odbiorczą, jaką są seniorzy, będą kontynuowane…

Prezes fundacji DONUM zapytana, czy jest zadowolona z realizacji projektu, odpowiada, że zadowolenie tak naprawdę wyrazili seniorzy. - Jestem wzruszona. Mam radość w sercu - wyznaje, dodając, iż wiele efektów z pewnością będzie odroczonych w czasie, a pozostaną też niewypowiedziane, ukryte w sercach i wspomnieniach…

- 4 grudnia minął termin składania wniosków na projekt w nowym rozdaniu. Moim marzeniem jest, by UTW powstał także w Mordach - zdradza E. Jarocka z nadzieją, że pozyskane fundusze pozwoliłyby zaktywizować nową grupę seniorów.


MOIM ZDANIEM

 

Joanna Janus - koordynator UTW w Siedlcach

 

Listę chętnych do uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach projektu, m.in. teatralnych, psychologicznych i muzycznych, zamknęliśmy już pierwszego dnia. Ciekawą propozycją okazały się zajęcia z rękodzieła artystycznego. Wzięło w nich udział ponad 20 osób, a dzięki pozyskanym środkom mogliśmy zakupić konieczne materiały i zatrudnić instruktora. Dopełnieniem części warsztatowej stały się wykłady audytoryjne. Szczególnym powodzeniem wśród słuchaczy cieszyła się zwłaszcza prelekcja medyczna nt. chorób oczu u osób starszych. Udział w projekcie pozwolił zatem naszemu UTW na poszerzenie oferty programowej, jak również cenną wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że nawiązana przy okazji realizacji zadania współpraca będzie kontynuowana… Trudniej zestarzeć się, kiedy jest się aktywnym. Seniorzy mówią, że młodość przychodzi z wiekiem! Osobiście uczę się od nich cierpliwości i pasji życia. Nasi słuchacze są zachwyceni tym projektem i liczą na więcej…


Alina Simanowicz - koordynator UTW w Sokołowie Podlaskim

 

Kiedy wiosną otrzymaliśmy propozycję przystąpienia do projektu „Dojrzałość okresem jest złotym” organizowanego przez fundację DONUM, nie wahaliśmy się z przyjęciem zaproszenia. Udział w przedsięwzięciu okazał się dla naszego uniwersytetu nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem; stanowił też spore wyzwanie… Z uwagi na fakt, iż zarówno zajęcia warsztatowe, jak i wykłady były finansowane ze środków pozyskanych przez fundację, mieliśmy niebywałą szansę poszerzenia oferty programowej. Mogliśmy również zakupić potrzebny sprzęt i materiały niezbędne do pracy podczas warsztatów. Nasi słuchacze uczestniczyli w zajęciach filcowania, plastycznych, muzycznych, wokalnych oraz gimnastyce dla seniora. W ramach projektu odbyło się także dziewięć wykładów, w tym - na inaugurację - z prelekcją ph. „Wojna w Syrii” wystąpił u nas Wojciech Kempa, naoczny świadek działań zbrojnych w Aleppo. Warto dodać, że funkcjonujący od 2004 r. sokołowski uniwersytet był pierwszym, poza Warszawą, UTW działającym na Mazowszu.


Joanna Handzel - koordynator UTW w Zbuczynie

 

Na propozycję przystąpienia - jako jeden z pięciu podmiotów - do projektu zareagowaliśmy bardzo entuzjastycznie. W ramach realizacji zadania przeprowadziliśmy szereg zajęć i wykładów. Nasi słuchacze mieli okazję wzięcia udziału m.in. w warsztatach komputerowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak zajęcia usprawniające. W piątkowej gimnastyce kręgosłupa uczestniczyła 33-osobowa grupa seniorów. Pod hasłem wykładów audytoryjnych odbywały się z kolei ciekawe spotkania z przedstawicielami różnych dziedzin wiedzy. Prelegenci poruszali tematy edukacji, zdrowia, aktywności itp. Nie lada atrakcją okazała się wizyta Bogdana Kalusa, aktora grającego m.in. rolę Hadziuka w popularnym serialu „Ranczo”. Gościliśmy także mówcę motywacyjnego Łukasza Krasonia. W wykładach uczestniczyli słuchacze zarówno naszego UTW, jak i pozostałych beneficjentów projektu. Uniwersytet w Zbuczynie działa już sześć lat. Tworzą go ludzie otwarci na wiedzę i nowe doświadczenia…


Marian Czmoch - koordynator UTW w Łosicach

 

Gdyby nie wsparcie finansowe fundacji DONUM otrzymane w ramach realizacji projektu „Dojrzałość okresem jest złotym”, o takiej skali atrakcji, jakie zapewniliśmy naszych słuchaczom, moglibyśmy tylko pomarzyć! Jesteśmy specyficznym uniwersytetem - działamy na bazie stowarzyszenia i utrzymujemy się ze składek członkowskich. Zwyczajnie nie byłoby więc nas stać na zaproszenie takich gości, jak choćby aktorka Katarzyna Żak - Solejukowa z „Rancza”. W ramach wykładów odwiedził nas także dr Jan Borkowski - były ambasador w Królestwie Niderlandów. Oprócz spotkań z ciekawymi ludźmi słuchacze UTW im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach komputerowych czy językowych. Przy uniwersytecie działa chór. Sporym powodzeniem cieszyły się także zajęcia fitness. Dzięki udziałowi w projekcie pozyskaliśmy również sprzęt multimedialny. Jako UTW działamy dopiero drugi rok. Wsparcie fundacji zapewniło nam po prostu dobry start.


Barbara Kąkol - koordynator UTW w Węgrowie

 

W ramach projektu słuchacze mogli wysłuchać siedmiu wykładów audytoryjnych. Ponadto grupa 25 osób uczestniczyła w warsztatach psychologicznych, a 13 chętnych podczas zajęć rękodzielniczych zgłębiało sztukę robienia biżuterii. Członkowie zespołu instrumentalno-wokalnego Art Senior, działającego przy naszym uniwersytecie, brali udział w warsztatach wokalnych. Dużym zainteresowaniem cieszył się także kurs nauki języka angielskiego oraz spotkania odbywające się w ramach klubu filmowego. W ofercie programowej UTW ważnym - i bardzo cenionym przez naszych słuchaczy - punktem są wykłady. Dzięki pozyskanym środkom finansowym mogliśmy pozwolić sobie na zaproszenie znanych i ciekawych gości. Z prelekcjami wystąpili m.in. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk - członek senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, oraz prof. Longin Pastusiak. Gościliśmy także aktora Stanisława Górkę, a wysoka frekwencja podczas wszystkich spotkań potwierdza wielką wartość projektu, w którym braliśmy udział.

AW

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wolność tańcem malowana


„Polskie DNA - wolność tańcem malowana” - widowisko muzyczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ - zainaugurowało cykl wydarzeń wpisujących się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczny spektakl został wystawiony w sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach 8 listopada. Chętnie będą mogli obejrzeć go także 11 i 27 listopad. [fot. Jarosław Grudziński]

FOTOGALERIA

100 lat Niepodległej


Siedleckie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainaugurowała Msza św. w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pw. św. Józefa. Uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta, organizacje społeczne, szkoły, służby mundurowe i samorządowcy. Po zakończeniu Eucharystii uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest ona umiejscowiona na obelisku, który powstał staraniem wszystkich siedleckich parafii. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Wolności, gdzie miał miejsce dalszy ciąg jubileuszowych obchodów. [fot. Witold Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Otwórz się na cud uzdrowienia
Współczesny świat różni się od tego, któremu stawiał czoło za czasów swojego ziemskiego życia Jezus. Osiągnęliśmy ogromne postępy w dziedzinie medycyny, psychologii oraz opieki zdrowotnej. Jednak zdobycze te nie pozwoliły rozwiązać wszystkich problemów, z jakimi borykają się ludzie.
więcej »
Na tak!
Brak właściwych granic ochronnych w życiu każdego to poważny problem, a ból spowodowany agresją ze strony innych jest ogromny.
więcej »
Rekolekcje dla małżeństw
W dniach 16-18 listopada w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla małżeństw ph. Świętość w codziennym życiu.
więcej »
Przegląd Teatrów Obrzędowych
17 listopada, o 10.00, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach odbędzie się II Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
To ty, szare Podlasie, rodzona ma kraino
Świętując jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, warto skupić uwagę na tym, co działo się sto lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj żyjemy. Książka „Tak rodziła się Niepodległość. Południowe Podlasie 1918” odsłania przed czytelnikiem panoramę wydarzeń sprzed wieku.
więcej »
 

SONDA

 

Światowy Dzień Ubogich jest okazją do...

pomocy potrzebujących

uświadomienia sobie, że bieda ma różne twarze

lekcją dzielenia się z drugim człowiekiem

przypomnienie, że miłosierdzie można czynić gestem i słowem

naukę, że czasem mniej znaczy więcejLITURGIA SŁOWACzytania:
; ;

Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR