11 grudnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

Pogoda: Siedlce

Numer 49
06-12 grudnia 2018r.

menu

NEWS

Zachęcamy do lektury!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Świecka Wspólnota Pasjonistowska

14 lutego 2018 r.

Wspólnota wokół krzyża


fot. ARCHIWUM

Włączeni w dzieło Męki Pana Jezusa Chrystusa - tak najkrócej scharakteryzować można Świecką Wspólnotę Pasjonistowską (ŚWP). Powołana została z myślą o tych, którzy pragną żyć duchowością Męki Pańskiej i wspierać dzieło misji podjęte przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża.

Świecka Wspólnota Pasjonistowska (ŚWP) istnieje od niedawna. Formalne zatwierdzenie statutu przez zgromadzenie oraz Stolicę Apostolską miało miejsce w 2010 r. Jednak już wcześniej przy domach zakonnych odbywały się spotkania osób świeckich, które chciały żyć charyzmatem i duchowością pasjonistowską - w oparciu o założenia św. Pawła od Krzyża i sługi Bożej Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi - założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża. W Polsce ŚWP działają niemal przy każdym z domów zakonnych sióstr pasjonistek. Liczą od pięciu do dwudziestu osób, gromadząc kobiety, mężczyzn, młodzież i całe rodziny.

Są otwarte na każdego, kto w duchu zrozumienia ideałów charyzmatu, duchowości i misji zgromadzenia jest gotów podjąć pracę nad sobą.

 

Z miłości do Męki Pana Jezusa

W naszej diecezji Świecka Wspólnota Pasjonistowska gromadzi się przy domu zakonnym Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Siedlcach. Powstała w 2013 r. Obecnie kieruje nią s. Katarzyna Balcerzak. Proszona o przybliżenie zadań określonych w statucie, wskazuje przede wszystkim na realizację chrześcijańskiego powołania i wezwania do świętości - w świetle żywej i wdzięcznej pamiątki męki Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej. Dokonuje się to w łączności z Rodziną Pasjonistowską - którą ŚWP współtworzy ze zgromadzeniem ojców pasjonistów i sióstr pasjonistek. Członkowie wspólnoty podejmują się czynienia memoria passjonis, tj. pamiątki Męki Pańskiej - doświadczeniem własnego życia, propagowania jej, przekazywania innym poprzez modlitwę i działanie. Przyjmują Matkę Bolesną jako mistrzynię i przewodniczkę i starają się naśladować Jej posłuszeństwo względem planu Bożego - mówi s. K. Balcerzak.

 

Bogactwo treści

Siedlecka wspólnota, do której obecnie należy 13 osób, realizuje konkretny program formacyjny. Spotyka się raz w miesiącu, zwykle w drugi piątek. Spotkania często poprzedza Eucharystią; ich schemat bywa różny, a wypełnia go prawdziwe bogactwo treści. Jest czas m.in. na modlitwę, rozważanie Pisma Świętego, poznawanie nauki Kościoła, świętych pasjonistowskich. Temat i przebieg nierzadko określa kalendarz liturgiczny. I tak np. z okazji święta Matki Bożej Bolesnej w Mszy św. odprawionej w kaplicy sióstr pasjonistek uczestniczyli członkowie ŚWP wraz z rodzinami. W styczniu wspólnota włączyła się w czuwanie modlitewne przy relikwiach bł. s. Józefiny Bakhity (patronki współczesnych ofiar handlu ludźmi i różnych form zniewolenia) goszczących u sióstr pasjonistek. Spotkanie przed Wielkim Postem poświęcone było przybliżeniu idei i formy medytacji Męki Pańskiej.

Każdy, kto bierze udział w spotkaniach ŚWP, przyznaje, że owocem spotkań jest pogłębienie życia religijnego, świadome i owocniejsze kształtowanie go.

 

Wypłynąć na głębię

- Program wspólnoty ukierunkowany jest na to, aby pomóc jej członkom w odkryciu w sobie powołania do życia charyzmatem Męki Pańskiej, czego potwierdzeniem jest przyjęcie serca pasjonistowskiego, a następnie złożenie ślubu Męki Pańskiej i boleści Matki Najświętszej, który - jako czwarty - składają nasze zgromadzenia zakonne - precyzuje s. Katarzyna, odwołując się do wymowy tego swoistego godła. W sercu, z którego wyrasta krzyż, umieszczony jest napis: „JESU XPI PASSIO” - Męka Jezusa Chrystusa. - W słowach tych zawiera się program życia w świetle krzyża: zobowiązuję się do pamiętania o Męce Pańskiej, do życia w duchu wdzięczności, wynagrodzenia, uczenia się włączania swoich doświadczeń w dzieło męki Pana Jezusa i dzielenia się tym z innymi - tłumaczy pasjonistka.

W siedleckiej wspólnocie obecnie jedna osoba przygotowuje się do przyjęcia serca pasjonistowskiego.

 

Dla tych, co szukają miłości

Pytana o rolę kierującej ŚWP, s. K. Balcerzak stwierdza, że w żadnym wypadku nie czuje się jak nauczyciel. - Każdy z przychodzących na spotkania ma swoje doświadczenie krzyża, głębokie przemyślenia dotyczące Męki Pańskiej i przeżywania swoich cierpień w bliskości cierpiącego Chrystusa. Dzielimy się tym i wzajemnie ubogacamy - tłumaczy. A ponieważ spotkanie nie ma nic wspólnego z wykładem, przygotowanie się do niego wymaga przede wszystkim przemodlenia zaplanowanych do omówienia treści. I asystencji Ducha Świętego.

- Z krzyżem żyjemy na co dzień, krzyż jest zawieszony nad drzwiami w każdym niemal domu, przechodzimy obok niego, żegnamy się. To dla nas oczywiste, że Jezus umarł na krzyżu dla naszego odkupienia. Gdyby jednak przeciętnego katolika zapytać, w jaki sposób ta prawda przekłada się na „chleb” jego życia, zapewne miałby problemy z odpowiedzią. Niestety często nie rozumiemy Tajemnicy Krzyża, a może nawet boimy się tej tajemnicy... A bywa również, że nie potrafimy modlić się Męką Pańską - mówi. Dodaje też, że idea pracy formacyjnej ŚWP, w którą wpisuje się ślub Męki Pańskiej, może nasuwać myśl o cierpiętnictwie, nieustannym chyleniu głowy połączonym z biciem się w piersi, słowem - czymś „nieżyciowym”, a już zupełnie nie dla wyzwolonego człowieka XXI wieku. - Tymczasem Męka Pańska to źródło Miłości. Tej miłości, której pragniemy w najgłębszych pokładach naszej egzystencji, której szukamy w świecie i często doświadczamy rozczarowania, bo jej tam nie ma..., za którą tęsknimy, która nas najbardziej rozwija, spełnia, leczy i uwalnia ... Tajemnica Męki Pańskiej to Tajemnica Bożej Miłości dla każdego z nas na dziś... W niej jest sens - puentuje s. Katarzyna.


ŚWIADECTWO

Alicja Skolimowska

Do Świeckiej Wspólnoty Pasjonistowskiej należę od chwili jej powołania. Informację o naborze do grupy tworzonej przez siostry pasjonistki usłyszałam w kościele, podczas ogłoszeń. Stwierdziłam, że skoro pojawia się przede mną taka możliwość, należę do parafii, na terenie której siostry mają swój dom, czemu nie skorzystać z tej propozycji - tym bardziej że odpowiada mi duchowość tego zgromadzenia. Co więcej - jestem zelatorką koła różańcowego, któremu patronuje Matka Boża Bolesna, tak mocno obecna w duchowości pasjonistowskiej.

Lubię spotkania ŚWP i bardzo czekam na każde kolejne. Dzięki poznaniu nauki św. Pawła od Krzyża i Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi mam poczucie nieustannego rozwoju, duchowego wzrastania i bliskości z Bogiem. Nieustannie uczę się łączyć swoje osobiste trudności i cierpienia z Chrystusem cierpiącym. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża zachęcała do życia według jednego ducha, jednego serca i jednaj woli, we wzajemnej miłości - tak też staram się żyć na co dzień, w gronie swoich bliskich. Wiem, że najwięcej miłości wypływa z męki Pana Jezusa, Jego śmierci. Mam też świadomość tego, że jestem owocem miłości Ukrzyżowanego. Dlatego chcę podążać drogą świętości w świetle tego charyzmatu, żyć i szerzyć dzieło Męki Pańskiej - największe dzieło Bożej miłości względem człowieka. Tym bardziej, że - jak mówił św. Paweł - męka Pana Jezusa objawia miłość i rozpala miłość.

Mój dzień powszedni to normalne życie. Mam rodzinę, zajmuję się wnuczkami, dużo czasu przeznaczam na modlitwę. Codziennie proszę Pana Jezusa o wskazówki, podpowiedź, co czynić, by lepiej poznać samą siebie, by dla innych być wzorem postępowania, znakiem Jego miłości. Bardzo bliska mojemu sercu jest Matka Boża Bolesna. To moja mistrzyni i przewodniczka. Pozwala przezwyciężać różne próby życia, jak też stawać się bezpośrednim znakiem przyjęcia tych, którzy potrzebują mojej pomocy - czy w najbliższej rodzinie, czy wśród ludzi, których spotykam na swej drodze. Np. w ubiegłym roku wraz z siostrami uczestniczyłam w nocnym czuwaniu zorganizowanym przez sieć Bakhita w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, podczas którego modliliśmy się za ludzi zagubionych i ofiary handlu ludźmi. Na miarę możliwości staram się wspierać przedsięwzięcia organizowane przez siostry pasjonistki, jak zbiórka pieniędzy przez kolędników misyjnych. Cieszę się, że w ten sposób mam okazję z jednej strony dać innym cząstkę siebie, a z drugiej - włączyć się w misję zgromadzenia.

Jesteśmy tylko ludźmi, racjonalnie patrzącymi na świat. Żeby być blisko Boga, trzeba rzeczywiście dbać o swoje życie duchowe, chcieć poznać głębię modlitwy i uczyć się jej. Takim zadaniem jest teraz dla mnie medytacja męki Pana Jezusa. Wierzę, że to Pan Bóg kieruje naszymi krokami, pomaga też dokonywać wyborów, poszukiwać. Warto szukać nowych ścieżek do Pana Boga. Uważam, że na tym polega nasze życie - chodzi przecież o zbawienie nasze i naszych bliskich.

Monika Lipińska

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Jubileusz KSM diecezji siedleckiej


W dniach 24-25 listopada odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Znamy laureatów


Mirosław Roguski, Mieczysław Zawadzki, Mieczysław Gaja, Małgorzata i Waldemar Gujscy - to tegoroczni laureaci nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w trzech dziedzinach: szeroko pojęta działalność artystyczna; twórczość i dorobek literacki, naukowy i publicystyczny; działalność patriotyczno-społeczno-humanitarna. [fot. W. Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Rekolekcje w sieci
„Kościół jest dobry” - czyli nic co Boskie nie jest im obce” to tytuł tegorocznych rekolekcji adwentowych przygotowanych przez www.profeto.pl.
więcej »
Chatka z piernika
Do 14 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach przyjmuje zgłoszenia do konkursu pt. Chatka z piernika w bożonarodzeniowej szacie.
więcej »
Grają i pomagają
W grudniu rusza trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2018/2019. Więcej szczegółów na stronie www.betlejemwpolsce.pl.
więcej »
 

POLECAMY


To ty, szare Podlasie, rodzona ma kraino
Świętując jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, warto skupić uwagę na tym, co działo się sto lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj żyjemy. Książka „Tak rodziła się Niepodległość. Południowe Podlasie 1918” odsłania przed czytelnikiem panoramę wydarzeń sprzed wieku.
więcej »
Myśl właściwie
Abp Fulton J. Sheen - to jeden z najbardziej charyzmatycznych duchownych w historii amerykańskiego Kościoła. Płomienny mówca, wybitny kaznodzieja i wielka osobowość telewizyjna.
więcej »
 

SONDA

 

Czy czas Adwentu jest nam potrzebny?

tak, to czas na refleksję w zabieganym świecie

nie, Adwent nic nie zmienia

najważniejsza jest chęć odmienienia życia w oczekiwaniu na Boże Narodzenie

to okazja do stanięcia w prawdzie wobec Boga i samego siebie, a przez to do nawróceniaLITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR