17 października 2018 r. Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

Pogoda: Siedlce

Numer 41
11-17 października 2018r.

menu

NEWS

Dlaczego tegoroczne wybory będą inne od tych sprzed czterech lat? W bieżącym wydaniu ECHA podajemy informacje o zmianach w zasadach głosowania.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Opinie

 
 

Wzorem św. Józef

14 marca 2018 r.

Ojcostwo - inżynieria duchowości


fot. ARCHIWUM

„Bóg nie chciał, aby Jego Syn miał jedynie doświadczenie więzi tylko z Nim, z Bogiem Ojcem, więc postawił na ludzkiej drodze swego Syna człowieka, który był jak ojciec - Józefa!”. Pisze o tym o. Augustyn Pelanowski, kapłan Zakonu Paulinów, w książce „Dom Józefa”.

Bóg pragnął, aby Jezus wychowywał się w pełnej i szczęśliwej rodzinie. Pomimo że Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa, stał się dla Niego ziemskim opiekunem, a dla Maryi - mężem. „Józef, przyjmując Maryję za małżonkę i zgadzając się na wychowanie Jezusa, budzi się z ciemności do zupełnie nowej, jaśniejącej wizji przyszłości. Mamy tu do czynienia z przebudzeniem do zupełnie nowego widzenia rzeczywistości i do możliwości dostrzeżenia nowego sensu” - tłumaczy o. A. Pelanowski, dodając, że „misja Józefa jest aktualna, jemu Bóg zleca opiekę nad samotnymi matkami i osamotnionymi dziećmi. On jest skutecznym i wpływowym posłańcem Boga we wszystkich okolicznościach życia rodziny”.

Józef buduje dom dla Jezusa i Jego Matki. Nie tylko w sensie fizycznym. - Dom w biblijnym rozumieniu nie oznacza tylko murów, ale bardziej więzi rodzinne. Dom to jest rodzina; to przestrzeń, gdzie budują się więzi pomiędzy ojcem, matką, dziećmi; gdzie można budować miłość - zaznacza zakonnik. Autor podkreśla, że „mając dwanaście lat, Jezus zdumiewa kapłanów w świątyni swoją błyskotliwą inteligencją i przejrzystością wypowiedzi, które wprawiały ich w zakłopotanie. Jezus był Bogiem, ale musiał nauczyć się od człowieka być człowiekiem”.

 

Co znaczy być ojcem?

„Ojciec to ktoś, kto tłumaczy, wyjaśnia, kładzie podwaliny, fundamenty myślenia i wyjaśnia sens życia. Ojciec to ktoś, kto buduje, a nie rujnuje życie dziecka. Stąd właśnie Józef nazwany został w Biblii «tekton», czyli budowniczy, murarz, może nawet we współczesnym sensie: inżynier! Ojcostwo to inżynieria duchowości - konstruowanie dziecku sensu życia, by mogło wiedzieć, kim jest i po co żyje!” - wyjaśnia o. A. Pelanowski. „Imię Józefa kojarzy nam się przede wszystkim z rolą ojcostwa - z rolą kogoś, kto wspiera dziecko w przekraczaniu własnych ograniczeń, by poszerzać jego istnienie, rozwijać je i pomagać mu odnajdywać swoją tożsamość na drodze doświadczenia i pouczenia” - pisze autor.

Paulin podkreśla, że rodzic również musi odkryć swoją tożsamość. Szczególnie dzisiaj, kiedy brakuje dobrych ojców, współczesnemu chłopakowi może być trudno przeistoczyć się w mężczyznę, a później w ojca. Często popada w egoizm, skupiając się na własnym „ja”. „A mężczyzna jest wojownikiem i musi sobie stawiać wymagania, żeby czuć satysfakcję istnienia. Jeśli nie walczy, nie czuje, że zdobywa, że jest człowiekiem honoru. Kupując kolejne gadżety, pogłębia w sobie pustkę egzystencjalną” - tłumaczy o. Augustyn, przestrzegając jednocześnie: „mężczyzna, który nie wchodzi w swoją misję przekraczania ciągle pojawiających się ograniczeń, który nie jest zdobywcą, tylko przeistacza się w schematyczne zachowania przypominające mechaniczne działanie maszyny, przestaje być sobą - przestaje być mężczyzną, ojcem, synem. Skupiony na sobie, a nie na Bogu - może pozostać jedynie jako Piotruś Pan”.

 

Trwać w więzi z Bogiem

Jak pisze o. Augustyn, św. Józef „nie czuł się nigdy pusty, gdyż był ubogacony Echem Boga, Chrystusem narodzonym z Jego małżonki. Im bardziej każdy z ojców potrafi dostrzec w swoim dziecku podobieństwo do Jezusa, tym wyraźniej odkryje w sobie ubogacenie sensem usuwającym pustkę. Jeśli ojcowie narzekają na pustkę, na frustrację i rozczarowanie, to tylko dlatego, że nie uczynili nic, by ich dzieci nabrały podobieństwa do Jezusa”. Ojciec powinien stawiać granice swojej rodzinie, granice nie zniewalające, tylko chroniące. Jeśli ojciec nie odkrył więzi z Bogiem, wtedy nie wie, kim jest - również dzieci nie będą wiedziały. „Najważniejsze to trwać w więzi z Bogiem, który jest ojcem. Jeśli mężczyzna odkryje tę bliską, intymną, zażyłą więź, nie ma problemu z własną tożsamością, nie ma problemu ze swoją rodziną. Wszystkie inne problemy wtedy znikają. Dlatego, że uczestniczy we wszechmocy Bożej, nie próbuje sam jej wygenerować. Nikt z nas nie będzie nadczłowiekiem. Jesteśmy ludźmi słabymi, potrzebującymi interwencji boskiej, bo jest nam za ciężko wszystkim, a szczególnie mężczyznom” - zauważa paulin.

 

Patron rodziny

„Modląc się do św. Józefa, można odzyskać jedność rodziny, wyprosić sobie własny dom, odwagę życia i pokonywania ciemności bezsensu. Można wybłagać odwagę do przyjęcia potomstwa, uratować zagrożone życie dzieci będące jeszcze pod sercem matki, a nawet uprosić środki finansowe na utrzymanie rodziny. Wszystko to stało się, gdy Józef opiekował się Maryją i Jezusem. Chronił brzemienną Matkę, by mogła szczęśliwie wydać na świat i wychowywać Dziecko, uratował ich od ścigających morderców nasłanych przez Heroda, zbudował dom i utrzymywał swoją pracą całą rodzinę” - pisze o. Pelanowski.

Na szczególną uwagę zasługuje również „zupełnie nowa wersja małżeństwa” Józefa i Maryi, „które stawia na duchową jedność i wierność obywającą się nawet bez seksualności. Związek duchowy pomiędzy tą Kobietą i tym Mężczyzną jest decydujący. Uczucia są ważniejsze niż ciało, dzięki czemu ich miłość jest tak ogromna, że nie mają potrzeby żyć ciałem - a wszystko to dlatego, że w ich relacji najważniejsze miejsce zajął Duch Święty” - zauważa autor książki. Ponadto Józef „stanowi przykład i naukę dla naszej epoki i naszego świata w zupełnie innym sensie. Jego czyste odniesienie do Małżonki nie było wyrazem lęku przed poczęciem, ale efektem nadmiaru miłości, jakiej użyczył im Bóg, pojawiając się między nimi jak ich własny Syn”.

O co więc dziś trzeba się modlić? - pyta o. Pelanowski. „O ojców i za ojców - do Boga Ojca, aby dał dobrych mężów, dobrych synów, prawdziwych mężczyzn, prawdziwych ojców! Ludzi dlatego świętych, ponieważ się poświęcają. Opieczętowanych zbawieniem z powodu opieki, jaką mają dla swych rodzin! Niech każdy ojciec, o którego się modlimy, będzie dla was nieporównywalny i niepowtarzalny”.


OKIEM DUSZPASTERZA: ks. prałat Jacek Plota, kustosz i proboszcz sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Święty Józef - patron mężczyzny, męża, ojca

 

W ostatnich latach kult św. Józefa Kaliskiego bardzo się rozszerza. Do narodowego sanktuarium w Kaliszu przybywają liczne pielgrzymki z diecezji i z całej Polski. Św. Józef ma też licznych ukrytych czcicieli i wielu chętnie obiera go sobie za orędownika u Boga. Z racji Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa, który został ustanowiony przez papieża Franciszka i trwa do 6 stycznia 2019 r., w naszym sanktuarium można uzyskać odpust zupełny. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego, dzięki któremu darowane są nam kary doczesne, jest nawiedzenie naszego sanktuarium, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i przyjęcie Komunii św. Odpust możemy ofiarować za siebie lub za osobę zmarłą.

W sanktuarium znajduje się obraz św. Józefa Kaliskiego. Przedstawia on na pierwszym planie Świętą Rodzinę, nie zaś samego Józefa. Trzymają się za ręce i ukazani są w drodze. To obraz bardzo głęboko teologiczny. Powstał z prywatnego objawienia - sparaliżowanemu mężczyźnie, który modlił sie do św. Józefa o łaskę zdrowia lub o rychłą śmierć, we śnie ukazał się św. Józef i obiecał mu zdrowie. W zamian zlecił namalowanie obrazu według podanych wskazówek i umieszczenie go w kolegiacie kaliskiej. I tak się stało. Wydarzenie miało miejsce prawie 400 lat temu. Chory został uzdrowiony.

Dostrzegam niezwykłe ożywienie ruchu pielgrzymkowego. Św. Józef jest patronem mężczyzny, męża, ojca. Dzięki swoim wspaniałym cechom, które zostały ukazane w Piśmie Świętym - mąż sprawiedliwy, głowa rodziny, mąż Maryi - stanowi wspaniały wzór dla współczesnego mężczyzny. Św. Józef stał się na nowo aktualny w dzisiejszych czasach i jest nadzieja, że świat odda mu się w opiekę. Obecnie odradzają się pielgrzymki mężczyzn, dawniej częściej pielgrzymowały kobiety. W lipcu pielgrzymują mężczyźni ze wspólnoty Lew Judy. To ekstremalna forma pielgrzymki przeznaczonej tylko dla dorosłych mężczyzn; w sierpniu dociera pielgrzymka mężczyzn z Częstochowy; przyjeżdżają również małe grupki, a przy naszym sanktuarium działa Bractwo św. Józefa. 19 marca obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym roku sumie odpustowej będzie przewodniczył abp Józef Kowalczyk. Serdecznie zapraszamy pielgrzymów z Podlasia.

Monika Król

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

VIII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn


Hasło „Bóg - Honor - Ojczyzna” towarzyszyło uczestnikom Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn, zgromadzonym w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich. [fot. Jarosław Kurzawa]

FOTOGALERIA

Ars sacra El Greca


Siedem obrazów pędzla hiszpańskiego mistrza z XVI w. - El Greca, które przyjechały do Siedlec z katedry w Toledo oraz muzeów w Wiedniu i Walencji, można oglądać w siedleckim Muzeum Diecezjalnym. Otwarcie wystawy „Ars sacra El Greca” poprzedziła uroczysta gala zorganizowana w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 4 października. Na wystawie czynnej do końca listopada - obok „naszej” „Ekstazy św. Franciszka” - prezentowane są dzieła: „Św. Weronikę z chustą”, „Ukrzyżowanie z widokiem Toledo”, „Św. Franciszek w ekstazie”, „Ukrzyżowanie”, „Św. Franciszek z bratem Leonem medytujący o śmierci” czy „Św. Franciszek z bratem Leonem”. Wystawę przygotowano w związku z setnymi rocznicami: odzyskania niepodległości i erygowania MD w Siedlcach. [fot. Urząd Miasta]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
OSG 2018
IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 odbędzie się w dniach 18-19 października br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.
więcej »
Książka jako lekarstwo na samotność
„Książka dla Hospicjum” - finał akcji organizowanej przez Caritas Diecezji Siedleckiej planowany jest na 13 października, kiedy to przypada Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
Ten cenny czas
18 października, o 12.00, w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca projekt TEN CENNY CZAS.
więcej »
 

POLECAMY


Dzielimy się słowem
Za kilka miesięcy odbędzie się setne Nocne Czuwanie Młodych. Z tej okazji organizatorzy przygotowują specjalną książkę.
więcej »
Papiestwo było mu pisane?
W tym roku mija 40 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czego nie wiemy o kulisach konklawe, które dało światu Jana Pawła II? Dlaczego kardynał z Krakowa został wybrany akurat w 1978 r.?
więcej »
 

SONDA

 

Różaniec w moim życiu...

to modlitwa, która dodaje mi sił

jest wyrazem dziecięcej ufności we wstawiennictwo Maryi

to modlitwa, bez której nie wyobrażam już sobie życia

jest sposobem na przedstawianie Bogu próśb i podziękowań

piękno i sens tej modlitwy odkrywam każdego dniaLITURGIA SŁOWA


Środa XXVII tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Ga 5, 18-25; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 ;
Łk 11, 42-46

Ewangelia:
Łk 11, 42-46

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR