15 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Maria, Napoleon, Stefan

Pogoda: Siedlce

Numer 33
16-22 sierpnia 2018r.

menu

NEWS

Centrum przesiadkowe w Siedlcach - od września! Szczegóły w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Kościół

 
 

Triduum Paschalne

21 marca 2018 r.

Włączeni w Boskie Tajemnice


fot. ARCHIWUM

Weszliśmy w najważniejszy tydzień całego roku. Będziemy patrzeć na Jezusa i dzieło Jego zbawczej misji. Po raz kolejny jesteśmy zaproszeni do udziału w misterium, w którym niebo łączy się z ziemią.

Są tacy, dla których Triduum Paschalne kojarzy się tylko z długą odprawą. Nierzadko wielu z nas wymiguje się od udziału w liturgii, bo „jeszcze trzeba posprzątać, ugotować, upiec, coś załatwić…”. A szkoda, bo jeśli zostaniemy w domu, na pewno stracimy. Nie można tłumaczyć się, że nie do końca rozumiemy to, co będzie działo się na ołtarzu. Dziś mamy wiele okazji i możliwości, by poszerzyć swoją wiedzę o Triduum. W ostatnich latach pojawiło się mnóstwo artykułów, książek i internetowych konferencji na ten temat. Jeśli czegoś nie wiemy, szukamy odpowiedzi wszędzie, gdzie tylko się da, dlaczego więc nie robić tak samo w dziedzinie wiary?

Stoimy u progu wydarzeń, które dotyczą nie tylko tego, co już się wydarzyło. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa będą oddziaływać na nas do końca świata. To nie jest przeszłość! Podczas Triduum szczególnie mocno słychać wołanie: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Jezus zginął za nas, by nas zbawić… to jest najważniejsza nowina.

 

Patrz i słuchaj

Triduum Paschalne, jeśli odpowiednio się do niego przygotujemy i podejdziemy z wiarą, wciąga jak wir. Oddziałuje na wszystkie nasze zmysły, porusza serce, pomaga zbliżyć się do Boga. Najpierw dotyka oczu. Trudno nie zauważyć zmienionego wystroju kościoła, ołtarza przechowania i Bożego grobu; czerwone ornaty przypominają o przelaniu Najdroższej Krwi Jezusa. Ogołocony ołtarz wskazuje na uniżenie naszego Pana. Umycie nóg, wzniesiony do adoracji krzyż, Najświętszy Sakrament w delikatnym śnieżnobiałym welonie, paschał palący się w ciemnym kościele - te znaki mają przeogromną głębię.

W tych dniach warto otworzyć także swoje uszy. Bogactwo modlitw, czytań, hymnów i psalmów, które mówią o dziele zbawienia, jest zaskakujące i poruszające. Uderza nawet sama melodia, pauzy, akcenty. Wszystko mówi nam, że uczestniczymy w czymś niepojętym. Przykład? Chociażby wielkopiątkowe czytanie o słudze Pańskim z Księgi Izajasza i Męka Pańska czy obrzęd poświęcenia ognia, kiedy to słyszymy: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność”. O tym szczególnym czasie mówią także momenty ciszy, brak organów i tępy dźwięk kołatek, które zastępują dzwony. Ukoronowaniem jest Orędzie Wielkanocne i śpiew „Alleluja”. Wszystko to mówi o wielkości, miłości i potędze naszego Boga.

 

Kochać obecnością

Podczas Triduum jesteśmy też zachęceni do dotknięcia Pana. W tej wielkiej Liturgii nie tylko przyjmujemy Go do swego serca, ale także oddajmy Mu cześć, całując Jego krzyż, klękając przy Jego grobie i przyjmując na siebie wodę święconą podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. W tym czasie aktywne mają być także nasze usta i język. Warto włączać się do śpiewu i uwielbiać Pana za wszystko, co dla nas wycierpiał. Trzeba wspomnieć także o kadzidle. Jego zapach i dym mają symbolizować naszą modlitwę.  

Trzeba zrobić wszystko, by uczestniczyć w Triduum Paschalnym. Czy wobec dzieła zbawienia, totalnego cierpienia, które wziął na siebie Jezus, ogromu wylanej przez Niego Krwi, doświadczenia samotności i odrzucenia jest coś ważniejszego? I nawet jeśli nie wszystko rozumiemy, przyjdźmy w te dni do swojego kościoła. Obecność też jest modlitwą; obecnością i skupieniem również można oddać cześć i chwałę swemu Bogu. W życiu i śmierci Chrystusa można odnaleźć siebie. Warto się w Nim zanurzyć. Tylko w Jezusie zmartwychwstaniemy. To jest sens świętowania! „Wspomnijcie na mękę Moją i jeżeli nie wierzycie słowom Moim, wierzcie przynajmniej ranom Moim” (Dz 379) - tymi słowami Jezus zaprasza ciebie i mnie do wspólnego przeżywania misterium Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.


Czas zbawienia i wyboru Chrystusa

Rozmowa z s. dr Iwoną Kopacz ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, redaktor naczelną miesięcznika „Od Słowa do Życia” i biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

 

Siostro, dlaczego Triduum Paschalne jest takie ważne?

Dokument na temat roku liturgicznego, w którym została określona ranga i ważność poszczególnych obchodów liturgicznych, tak definiuje Triduum Paschalne: „Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Takie znaczenie, jakie niedziela ma w tygodniu, uroczystość Wielkanocy ma w roku liturgicznym” (Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 18). Pierwsi chrześcijanie początkowo świętowali zmartwychwstanie Chrystusa w każdą niedzielę. Stąd przywołany wyżej dokument podkreśla, że Triduum Paschalne w roku liturgicznym jest tym, czym niedziela w tygodniu. Oznacza to, że tak jak niedziela jest, czy powinna być, wyróżniona w chrześcijańskim przeżywaniu czasu, tak Triduum Paschalne powinno być dla nas nie tylko szczytem roku liturgicznego, lecz także jego swoistym początkiem - źródłem, z którego treści i przeżywania czerpiemy, aby przeżywać inne okresy roku liturgicznego. Można zatem powiedzieć, że do przeżywania Triduum powinniśmy przygotowywać się cały rok, łącznie z Adwentem i okresem Bożego Narodzenia (Narodzenia Pańskiego), gdyż Wcielenie dokonało się właśnie ze względu na mające się dokonać dzieło Odkupienia, a nie odwrotnie. To znaczy, że tajemnica Wcielenia, którą celebrujemy w okresie Adwentu i Narodzenia Pańskiego, dokonała się właśnie dlatego, że była konsekwencją decyzji Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy postanowili zbawić człowieka. Odkupienie nie jest wynikiem Wcielenia - tego, że Syn Boży stał się człowiekiem, lecz Wcielenie jest w służbie Odkupienia.

 

Te trzy dni są tak naprawdę jedną wielką całością…

 

Warto pamiętać, że świętowanie Wielkanocy nie rozpoczyna się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego ani nawet podczas celebracji Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę wieczorem, lecz jest nierozerwalnie związane z celebracją Męki i Śmierci, która rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, trwa przez cały Wielki Piątek, Wielką Sobotę i kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W naszej rachubie czasu są to cztery dni, ale celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek wieczorem przynależy już do obchodów Wielkiego Piątku Męki Pańskiej.

Liturgia każdego dnia koncentruje naszą uwagę na jednym z etapów misterium paschalnego, lecz jeśli chodzi o całość, to jest to jedna celebracja, którą rozpoczynamy znakiem krzyża w Wielki Czwartek wieczorem, a kończymy dopiero błogosławieństwem po procesji rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania. Celebracja Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej ani nie rozpoczyna się znakiem krzyża, ani też nim nie kończy. A to oznacza, że jest nadal kontynuowana.

Aby zatem przygotować się do przeżywania tych dni, powinniśmy zakończyć wszelkie zewnętrzne przygotowania do świąt (sprzątanie, pieczenie, gotowanie itp.) przed Wielkim Czwartkiem, zostawiając do zrobienia w następnych dniach jedynie to, co konieczne, tak jak czynimy w każdym tygodniu w niedzielę. Czas od Wielkiego Czwartku wieczorem powinien być przeznaczony na pogłębioną refleksję nad tajemnicami naszej wiary, modlitwę i czuwanie przy naszym Panu, który za nas oddaje swoje życie. Misterium Paschalne - jak sama nazwa wskazuje (misterium - coś tajemniczego, niezgłębionego) - jest tajemnicą. Jednak nie taką, której nie możemy poznać, ale taką, w którą każdego roku możemy wchodzić coraz głębiej, poznając coraz bardziej to, co stanowi podstawę naszej wiary.

Dlatego też mówimy, że są to święte dni - dni naszego zbawienia. Nie ma bowiem Zmartwychwstania bez Męki i Śmierci i nie możemy myśleć jedynie o Męce i Śmierci, nie odnosząc ich do Zmartwychwstania, w którym znajdują one swoje wypełnienie.

 

Czym jest Pascha i jak ją powinniśmy przeżywać?

 

Pascha oznacza przejście. W naszym wypadku jest to przejście od śmierci grzechu do życia w łasce Bożej. Izraelici podczas Paschy zostali wyprowadzeni z niewoli i my, na ich wzór, również jesteśmy wyprowadzani z niewoli grzechu przez Chrystusa, naszego Pana. On jest światłem, które rozprasza nasze ciemności - jak śpiewamy podczas poświęcenia ognia, na początku Wigilii Paschalnej. On jest Tym, który daje nam życie, jak wyznajemy podczas obrzędów odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Ważne jest, aby przeżywając te dni i uczestnicząc w celebracjach, nie zapominać o tym, że nie tylko mamy być uczuciowo blisko z Chrystusem i z Nim współcierpieć, lecz mamy przede wszystkim przeżywać te święte dni jako czas, w którym dokonuje się moje osobiste zbawienie. Czas, w którym ja, osobiście, świadomie i dobrowolnie po raz kolejny wybieram Chrystusa jaka Pana swojego życia. Tak przeżyte Triduum Paschalne będzie nie tylko sentymentalnym wspominaniem tego, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu, lecz będzie miało realny wpływ na moje życie tu i teraz, gdyż pamiętając o cenie, jaką Jezus zapłacił za moje grzechy, będzie kształtowało moją codzienność i przypominało mi o tym, że każdy grzech jest zerwaniem więzi z Bogiem, a każda odpowiedź na łaskę przybliża mnie do coraz pełniejszego spotkania z Nim i prowadzi do doświadczenia prawdziwej radości Zmartwychwstania nie tylko w dniu Wielkanocy, ale każdego dnia w ciągu całego roku liturgicznego.

 

Dziękuję za rozmowę.

AWAW

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II


W czwartek 26 lipca parafia św. Anny w Wohyniu przeżywała odpust parafialny, podczas którego wprowadzono do kościoła relikwie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.(Fot. Adam Tokarski)

FOTOGALERIA

Na pątniczym szlaku


Obdarowani Duchem Świętym - z tym hasłem idą do Matki, by dziękować, przepraszać, prosić i uczyć się od Maryi zaufania Bogu. 38 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę wyruszyła! (Fot. Joanna Szubstarska, Iza Chajkaluk)

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Hosanna Festival
Chcesz spędzić rewelacyjnie ostatni weekend wakacji? Mamy coś dla Ciebie! Dwa dni wypełnione brzmieniem muzyki z przesłaniem, radością i tańcem razem ze wspaniałymi ludźmi, dla których Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem! A może jesteś uzdolniony muzycznie: grasz lub śpiewasz?
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
500 lat parafii w Kodniu
14 i 15 sierpnia upłyną w Kodniu pod znakiem obchodów jubileuszu 500 lat istnienia parafii.
więcej »
Dni Sarnak
14 i 15 sierpnia gmina Sarnaki świętuje. Program zapowiada się ciekawie - każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
więcej »
Złota jesień
19 sierpnia w Suchożebrach już po raz 11 odbędzie się festyn rodzinny „Złota jesień” połączony z Gminnymi Dożynkami.
więcej »
Święto plonów
19 sierpnia w Mokobodach odbędą się Gminne Dożynki na terenach zielonych za kościołem. Podczas dożynek na scenie wystąpi Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru - zespół Basta, a także zespół Skolim i dzieci z jednostek oświatowych.
więcej »
Dożynki parafialne
26 sierpnia, po raz piąty parafia pw. św. Bartłomieja w Grębkowie zaprasza na Dożynkowy Festyn Parafialny.
więcej »
Dożynki gminne
26 sierpnia w Rzeczycy odbędą się Gminne Dożynki w gminie Międzyrzec Podlaski. Po Mszy św. o 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie dożynek na placu przy remizie OSP.
więcej »
Powiatowe święto plonów
26 sierpnia w Wodyniach odbędą się Dożynki Powiatu Siedleckiego. Oficjalne otwarcie i ceremonia dzielenia chleba odbędą się o 13.15, a poprzedzone będą uroczystą Mszą św.
więcej »
Dni Ryk i gminne dożynki
Główną atrakcją Dni Ryk 2018 będzie zespół Zakopower. Doroczne święto miasta poprzedzi obchody gminnych dożynek.
więcej »
 

POLECAMY


Drzwi do Bożej prawdy
Jeśli nasze próby lektury Pisma Świętego kończyły się niepowodzeniem, możemy zacząć w inny sposób. Autorzy „Biblii opowiedzianej” postanowili swoimi słowami zrelacjonować tę trudną księgę.
więcej »
Piękno uwiecznione
Zwiedzenie wiecznego miasta to pragnienie wielu osób. Tym, dla których pozostaje w sferze marzeń, polecamy albumy w szczególny sposób przybliżające piękno i majestat Watykanu.
więcej »
 

SONDA

 

100 dni abstynencji na 100-lecie niepodległości

Propozycja polskich biskupów pięknie wpisuje się w obchody odzyskania niepodległości.

Obawiam się, że to zadanie, które przerośnie Polaków.

Jeśli ktoś podejmuje abstynencję w konkretnej intencji, wytrzyma 100 dni bez alkoholu.

Nie podejmuję takich zobowiązań, bo nie piję.LITURGIA SŁOWA


Środa XIX tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab ;
Ps 45,7.10-12.14-15

Ewangelia:
Łk 1,39-56

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR