15 października 2018 r. Imieniny obchodzą: Jadwigi, Teresy, Brunona

Pogoda: Siedlce

Numer 41
11-17 października 2018r.

menu

NEWS

Dlaczego tegoroczne wybory będą inne od tych sprzed czterech lat? W bieżącym wydaniu ECHA podajemy informacje o zmianach w zasadach głosowania.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Kościół

 
 

Jubileusz zgromadzenia

11 kwietnia 2018 r.

Przystanek jubileuszowy w Trąbkach


fot. ARCH. ZSB

Trwa rok jubileuszowy Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek, którego powstanie nierozłącznie wiąże się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. „Dla nas to przede wszystkim czas wyrażania wdzięczności Panu Bogu - za otrzymane łaski oraz dobrym ludziom, przyjaciołom, dobrodziejom - za ofiarną pomoc i życzliwość” - podkreślają siostry sens świętowania setnej rocznicy urodzin zgromadzenia.

Jednym z przystanków rocznicowych obchodów była parafia św. Józefa w Trąbkach - jedyna w diecezji siedleckiej placówka, gdzie posługują benedyktynki misjonarki: s Chryzanta i s. Witolda. W niedzielę, 18 marca, przed każdą Mszą św., z historią zgromadzenia i jego działalnością zapoznawała wiernych s. Dobrawa. Przed uroczystą sumą młodzież z kółka teatralnego Rapsodia wystawiła spektakl pt. „Okruchy wspomnień”, przygotowany pod kierunkiem s. Witoldy. Scenariusz - zogniskowany wokół historii Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i współczesnej posługi - napisały absolwentki gimnazjum, a zarazem byłe uczennice s. Witoldy, uczestniczki zajęć kółka teatralnego, we współpracy z siostrą.

Uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez wielu księży przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Proboszcz parafii ks. kan. Jan Grochowski przywitał ordynariusza diecezji siedleckiej, matkę generalną, siostry licznie reprezentujące zgromadzenie i pozostałych gości, wśród których nie zabrakło m.in. burmistrza Pilawy Albiny Łubian, sołtysa Trąbek Marianny Górskiej, dyrektora gimnazjum Andrzeja Skierkowskiego, i zaprzyjaźnionych ze zgromadzeniem osób świeckich. W oprawę liturgii włączyli się uczniowie szkoły i parafianie. Po Mszy św. przełożona generalna m. Marcelina Kuśmierz dziękowała księdzu biskupowi, księdzu proboszczowi i obecnym kapłanom oraz miejscowej ludności za życzliwość, dobrą współpracę z siostrami i wspólną modlitwę. Jubileuszowe spotkanie zakończył obiad i wręczenie pamiątek wszystkim gościom.

Świętowanie trwało jeszcze we wtorek 20 marca. Tego dnia spektakl „Okruchy w wspomnień” mieli okazję obejrzeć uczniowie Szkoły Podstawowej w Trąbkach.

 

Modlitwa i praca

Ks. kan. J. Grochowski przypomina, że proboszczem parafii św. Józefa w 2000 r., tj. wówczas, gdy siostry benedyktynki misjonarki zamieszkały w wyremontowanej organistówce, był ks. kan. Franciszek Hołda. - Siostry zżyły się z wspólnotą parafialną, a ona z siostrami - przyznaje, nawiązując do rocznicowych uroczystości, które były prawdziwym świętem dla społeczności lokalnej, ale też gminnej.

Chociaż wspólnotę zakonną tworzą w Trąbkach tylko dwie siostry, ich posługa, jak też osobowość, zostawia trwały ślad w codziennym życiu parafii. S. Witolda pracuje w szkole. Prowadzi też grupę teatralną, przygotowuje młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Organizuje tygodniowe warsztaty teatralne połączone ze zwiedzaniem i wyprawami górskimi, ogniska i rowerowe eskapady dla uczniów. Dużo podróżuje. Nie boi się trudu - co ostatnio potwierdziła udziałem w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, pokonując 51 km.

S. Chryzanta pełni obowiązki zakrystianki; dba o kościół i dekoracje kwiatowe przy ołtarzach. Dużo apostołuje, spotyka się z rodzinami i ludźmi starszymi. Angażuje się też duszpastersko, m.in. bierze udział w spotkaniach Koła Biblijnego. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem pracy na misjach, w Ekwadorze i Brazylii, gdzie spędziła dziesięć lat.


Założycielką Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek jest m. Jadwiga Józefa Kulesza pochodząca z Karabelówki na Podolu. Ze względu na utrudnienia w funkcjonowaniu zakonów będące skutkiem ukazu carskiego z 1864 r. nowicjat odbyła w Przemyślu, zaś profesję zakonną potajemnie złożyła w 1902 r. w Wilnie. Kilka lat później wyjechała do Rzymu, gdzie znalazła się u boku założycielki czynnej gałęzi benedyktynek, bł. m. Kolumby Gabriel. Ok. 1912 r. otrzymała misję, by udać się w rodzinne strony i założyć filię nowego zgromadzenia na Podolu. Tutaj spotkała Jadwigę Aleksandrowicz, która powierzyła jej troskę o założony przez siebie sierociniec. S. Jadwigę zaczęły wspierać wolontariuszki, które z czasem stały się pierwszymi kandydatkami do życia zakonnego. Za datę powstania Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek przyjęto pierwsze obłóczyny, które miały miejsce 24 czerwca 1917 r. w Białej Cerkwi k. Kijowa. Przełożoną nowej wspólnoty została m. Jadwiga, a ks. Antoni Jagłowski - kapelanem. Siostry, poza opieką nad osieroconymi wskutek wojny dziećmi, podejmowały również katechizację i różne formy oddziaływania apostolskiego, zwłaszcza wobec dziewcząt.

Nowy układ granic po II wojnie światowej, zmusił siostry do przeniesienia się wraz z dziećmi na teren obecnej Polski. Obecnie zgromadzenie rozwija swoją działalność apostolską w kraju i za granicą, podejmując różnego rodzaju prace w myśl Reguły św. Benedykta: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”.


Siły czerpię z codziennej modlitwy

PYTAMY S. Witoldę, benedyktynkę misjonarkę ze wspólnoty w parafii św. Józefa w Trąbkach

 

18 lat to wystarczający okres czasu, by wrosnąć w społeczność parafialną?

 

Wydaje mi się, że dość długi, żeby wypracować dobre relacje. Ludzie są względem nas bardzo życzliwi i otwarci. Cieszą się, że tę społeczność współtworzą siostry. Parafia jest niesamowicie prężna zarówno duchowo, jak i materialnie, o co dba ksiądz proboszcz. Dzieje się tutaj naprawdę dużo. Staramy się dokładać do tego swoją cegiełkę. Możemy liczyć na pomoc parafian np. w przygotowaniach do różnych uroczystości. My natomiast służymy ludziom radą, ale też modlitwą. Zakorzenione jest to przekonanie, że siostry niosą taką pierwszą pomoc modlitewną i proszą nas o to.

 

Jedną z form działalności apostolskiej jest praca na rzecz dzieci i młodzieży…

 

Mamy ku temu sporo okazji, ponieważ żyjemy wśród ludzi. Od 33 lat pracuję jako katecheta. Staram się swoim uczniom poświęcać czas, okazywać serce - to najważniejsze, odpowiadać na trudne problemy i próbować doradzić w trudnych sprawach, gdy o to proszą.

 

Prowadzi Siostra również grupę teatralną. Skąd zamiłowanie do teatru?

 

Z potrzeby serca - ale bardziej dzieci niż mojej. Już wiele lat temu przy okazji przygotowywania jasełek stwierdziłam, że dzieci bardzo lubią, jak coś się dzieje, lubią też występować na scenie. Pracując w Biłgoraju, kierowałam grupą teatralną działającą pod nazwą Rapsodia. Kiedy siedem lat temu rozpoczynałam posługę w Trąbkach, rzuciłam hasło: zakładam kółko teatralne. Przyszło ok. 25 osób. Ale już rok później - na 130 gimnazjalistów naszej szkoły zgłosiło się 40 uczniów. Z dylematem, jak zaangażować to grono do jednego przedstawienia - a każdy chciał mieć rolę, zaczęłam organizować takie właśnie liczne widowiska. Koło teatralne przygotowuje oprawę - czy to uroczystości, jak Dzień Papieski, czy nabożeństw, jak Droga Krzyżowa. Często też wyjeżdżamy; reprezentujemy szkołę np. podczas Dni Pilawy, bierzemy udział w konkursach profilaktycznych, przeglądach teatrów itd. Chodzi nie tyle o to, żeby coś zdobyć. Zależy mi na tym, by dzieci zobaczyły, że można działać, dobrze się przy tym bawić, żyć mądrze i pożytecznie.

 

Jak dzisiaj wygląda sprawa powołań do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek?

 

Jest nas dużo mniej niż pięć lat temu, ale każde zgromadzenie zakonne dotyka co jakiś czas taki kryzys. Powody tego stanu rzeczy? Wydaje mi się, że dzisiaj ludzie młodzi mają więcej obaw. Nie są też systematyczni w tym, co robią. Potrafią jednorazowo skrzyknąć się, zorganizować jakąś akcję w kościele czy na innych frontach, ale o konsekwencję w dążeniu do celu jest ciężko. Myślę, że jest to w ogóle bolączka naszych czasów.

Nasze zgromadzenie nigdy nie słynęło z licznych powołań, a jednak zawsze funkcjonowało tak jak trzeba - według charyzmatu i ducha matki założycielki. Z Bożą pomocą radzimy sobie.

 

Siostra decyzję o życiu zakonnym podjęła, mając zaledwie 16 lat.

 

Już w V kl. szkoły podstawowej wiedziałam, że będę siostrą. Były to jednak inne czasy. Wydaje mi się też, że młodzież szybciej dojrzewała emocjonalnie, psychicznie. Dzisiaj zgromadzenia zakonne już nie przyjmują kandydatów w tak młodym wieku.

Mojemu wyborowi drogi życia sprzyjała atmosfera w moim domu rodzinnym, w którym wielką wagę przykładało się do celebrowania świąt i uroczystości, przede wszystkim - udziału w Mszy św., w gronie bliższej i dalszej rodziny. Myślę też, że to rodzice wyprosili mi ten dar powołania. Nie znałam żadnego zgromadzenia zakonnego ani życia poza światem. Pierwszymi siostrami, które poznałam dzięki koleżance ze szkoły średniej, były benedyktynki misjonarki. To moja „pierwsza i ostatnia miłość”.

 

Skąd Siostra bierze siły do codziennej posługi, w której tak bardzo liczy się empatia i umiejętność wsparcia słowem, a przy tym wyczucie i delikatność?

 

Przede wszystkim siłę czerpię z modlitwy. Kiedy moi uczniowie proszą w różnych sytuacjach, by trzymać za nich kciuki, odpowiadam: mogę się tylko pomodlić. Tak jest od lat - nie wyjdę do szkoły, dopóki nie pomodlę się za tych, do których posyła mnie Bóg, tj. za dzieci, które uczyłam, uczę i które będę uczyła.

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony.

Dziękuję za rozmowę.

LA

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

VIII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn


Hasło „Bóg - Honor - Ojczyzna” towarzyszyło uczestnikom Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn, zgromadzonym w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich. [fot. Jarosław Kurzawa]

FOTOGALERIA

Ars sacra El Greca


Siedem obrazów pędzla hiszpańskiego mistrza z XVI w. - El Greca, które przyjechały do Siedlec z katedry w Toledo oraz muzeów w Wiedniu i Walencji, można oglądać w siedleckim Muzeum Diecezjalnym. Otwarcie wystawy „Ars sacra El Greca” poprzedziła uroczysta gala zorganizowana w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 4 października. Na wystawie czynnej do końca listopada - obok „naszej” „Ekstazy św. Franciszka” - prezentowane są dzieła: „Św. Weronikę z chustą”, „Ukrzyżowanie z widokiem Toledo”, „Św. Franciszek w ekstazie”, „Ukrzyżowanie”, „Św. Franciszek z bratem Leonem medytujący o śmierci” czy „Św. Franciszek z bratem Leonem”. Wystawę przygotowano w związku z setnymi rocznicami: odzyskania niepodległości i erygowania MD w Siedlcach. [fot. Urząd Miasta]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
OSG 2018
IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 odbędzie się w dniach 18-19 października br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.
więcej »
Książka jako lekarstwo na samotność
„Książka dla Hospicjum” - finał akcji organizowanej przez Caritas Diecezji Siedleckiej planowany jest na 13 października, kiedy to przypada Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
Ten cenny czas
18 października, o 12.00, w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca projekt TEN CENNY CZAS.
więcej »
 

POLECAMY


Dzielimy się słowem
Za kilka miesięcy odbędzie się setne Nocne Czuwanie Młodych. Z tej okazji organizatorzy przygotowują specjalną książkę.
więcej »
Papiestwo było mu pisane?
W tym roku mija 40 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czego nie wiemy o kulisach konklawe, które dało światu Jana Pawła II? Dlaczego kardynał z Krakowa został wybrany akurat w 1978 r.?
więcej »
 

SONDA

 

Różaniec w moim życiu...

to modlitwa, która dodaje mi sił

jest wyrazem dziecięcej ufności we wstawiennictwo Maryi

to modlitwa, bez której nie wyobrażam już sobie życia

jest sposobem na przedstawianie Bogu próśb i podziękowań

piękno i sens tej modlitwy odkrywam każdego dniaLITURGIA SŁOWA


Poniedziałek XXVIII tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7 ;
Łk 11, 29-32

Ewangelia:
Łk 11, 29-32

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR