18 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

Pogoda: Siedlce

Numer 33
16-22 sierpnia 2018r.

menu

NEWS

Centrum przesiadkowe w Siedlcach - od września! Szczegóły w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmaitości

 
 

Nowe prawo łowieckie

9 maja 2018 r.

Sołtysi nieprzygotowani do szacowania szkód


fot. ARCHIWUM

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy Prawa łowieckiego. Jednak nowa ustawa była wprowadzona tak szybko, że rolnicy i sołtysi mają wiele wątpliwości.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie od 1 kwietnia wnioski o szacowanie szkód należy składać do organu wykonawczego gminy (czyli do magistratu lub do sołtysa) właściwego ze względu na miejsce ich wyrządzenia, a nie jak było dotychczas do koła łowieckiego. Kwestia ta podczas ostatniej sesji rady gminy Biała Podlaska wywołała wiele kontrowersji i pytań, na które starał się odpowiedzieć nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina. Z przepisów jasno wynika, że rolnik może żądać od koła łowieckiego odszkodowania za straty wywołane w czasie polowania oraz za te wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Jednak wniosek o oszacowanie takiego odszkodowania należy złożyć nie w kole łowieckim, ale w urzędzie gminy. Tam trzyosobowy zespół - złożony z rolnika, na którego ziemi doszło do szkody, przedstawiciela koła łowieckiego, czyli zazwyczaj zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, oraz sołtysa, a jeśli w gminie nie ma sołectw, to urzędnika gminy - oszacuje straty. Ma na to siedem dni od złożenia wniosku. Sołtys lub urzędnik będzie musiał powiadomić gospodarza i koło łowieckie o terminie szacowania w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Co ważne, jeżeli na miejscu szkód nie zjawi się przedstawiciel koła łowieckiego lub rolnik, to liczenie nie będzie wstrzymane. Ma to uniemożliwić ewentualne opóźnianie wypłacenia odszkodowania przez koło.

Komisja będzie musiała w protokołach zawrzeć informacje na temat zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaju i stanu uprawy oraz jej areału. Należy też podać szacunkowy obszar lub masę uszkodzonych płodów. W protokole z szacowania ostatecznego musi znaleźć się też informacja o procencie zniszczonej uprawy oraz wysokości odszkodowania. Na jego wypłatę koło łowieckie ma 30 dni. W sprawie wielkości kwoty rolnik będzie mógł się odwołać do nadleśniczego. Ma on tydzień na przeprowadzenie własnego szacowania szkód. A w nim może brać udział poszkodowany gospodarz, sołtys, myśliwy z koła łowieckiego, a także członek izby rolniczej.

Rolnik będzie mógł także wyłączyć swoje ziemie z obwodu łowieckiego. Żeby to zrobić, musi wysłać w tej sprawie zgłoszenie do starostwa powiatowego. Jednak wówczas koło łowieckie nie będzie musiało wypłacać odszkodowania za ewentualne szkody łowieckie na tej ziemi.

Koło łowieckie może zostać pozbawione dzierżawy obwodu, jeśli nie wywiązuję się z planu odłowu. Uchwalone prawo łowieckie umożliwia wypowiedzenie umowy dzierżawy kołu łowieckiemu w trakcie jej trwania. Może do tego dojść, jeżeli koło nie pozyska co najmniej 80% liczby zwierzyny grubej określonej w rocznym planie łowieckim.

Umożliwiono także zmianę rocznego planu łowieckiego w kilku sytuacjach, w tym w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, która podlega obowiązkowemu zwalczaniu, czyli np. zwiększenie w planie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).

 

Na szacowaniu po prostu się nie znają

Sołtysi są zaniepokojeni nowymi obowiązkami, przyznając, iż na szacowaniu szkód łowieckich po prostu się nie znają. Zastanawiają się też, czy dodatkowe kompetencje będą odpłatne, czy też mają wykonywać je społecznie.

- Ustawa mówi o przedstawicielu urzędu gminy, nie musi to być więc sołtys, samorząd może poprosić sołtysów albo zatrudnić biegłych urzędników od szacowania szkód. To już leży w gestii samorządów - tłumaczył nadleśniczy Bylina.

Wójt gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk stwierdził, że sołtysi są organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, czyli sołectwa, więc to oni są zobligowani do tego, by wziąć udział w komisji szacującej szkody. Oczywiście przejdą wcześniej odpowiednie szkolenia.

Z kolei ministerstwo środowiska odpowiada: „Gdyby obowiązek ten nałożony został tylko i wyłącznie na sołtysa, pojawiłby się problem braku podmiotu szacującego w sytuacji jego urlopu, choroby, czy innej nieprzewidzianej okoliczności. Ponadto oczywiste jest, że sołtysem nie zostają wyłącznie rolnicy, a wręcz przeciwnie - są to głównie osoby z tą gałęzią gospodarki niezwiązane. Możliwe jest zatem udzielenie przez sołtysa pełnomocnictwa odpowiedniej osobie do szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania. Może to być dowolna osoba, np. rzeczoznawca, specjalista z izby rolniczej czy sąsiedniego koła łowieckiego” - informuje zespół komunikacji medialnej w resorcie środowiska.

Zdaniem Leszka Świętalskiego ze Związku Gmin Wiejskich RP sołtys nie ma osobowości ani przymiotów pracownika administracji, ani tym bardziej osoby prawnej. - Sygnalizowaliśmy, że może być powszechna odmowa sołtysów w zakresie uczestniczenia w procesie szacowania szkód - podkreślił przedstawiciel ZGW RP, przypominając, że zdecydowana większość sołtysów pracuje zawodowo i to nie w rolnictwie, ale poza nim. - Dlatego o kwestiach szkód łowieckich ma czasem mgliste pojęcie. W urzędach gmin poprzez zmianę zadań własnych nie mamy obecnie pracowników, którzy potrafią rozróżnić we wstępnym etapie wzrostu pszenicę od pszenżyta czy innego zboża - stwierdził L. Świętalski.

 

W takiej postaci? Nie do przyjęcia!

Obowiązek szkoleń sołtysów został scedowany na Lasy Państwowe. Na Lubelszczyźnie będzie je organizowała Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Na ten rok zaplanowano 85 szkoleń dla ponad 2,2 tys. osób w województwie lubelskim. Waldemar Danieluk, kierownik referatu rolnego w bialskim urzędzie gminy, podkreślił, że na razie nie ma żadnych rozporządzeń wykonawczych w tej kwestii, dlatego nie wiadomo, skąd będą pochodziły fundusze na ten cel, a także kto i ile będzie płacić sołtysom za ich udział w komisji. - Nie jest możliwe, by w takiej postaci ta ustawa weszła w życie - zauważył, podkreślając, iż samorządom narzuca się nowe obowiązki bez wskazania środków na ich realizację.

 

Na razie bez zmian

Nadleśniczy T. Bylina poinformował, że do wejścia w życie rozporządzeń do ustawy szacowanie szkód łowieckich odbywa się na starych zasadach, a wszelkie opłaty pokrywają koła łowieckie. Natomiast jednodniowe szkolenia dla sołtysów, organizowane przez Lasy Państwowe, będą miały miejsce w ośrodku leśnym w Janowie Lubelskim. Koszt dojazdu uczestników pokrywa urząd gminy, resztę kosztów - organizator.

MD

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II


W czwartek 26 lipca parafia św. Anny w Wohyniu przeżywała odpust parafialny, podczas którego wprowadzono do kościoła relikwie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.(Fot. Adam Tokarski)

FOTOGALERIA

Na pątniczym szlaku


Obdarowani Duchem Świętym - z tym hasłem idą do Matki, by dziękować, przepraszać, prosić i uczyć się od Maryi zaufania Bogu. 38 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę wyruszyła! (Fot. Joanna Szubstarska, Iza Chajkaluk)

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Hosanna Festival
Chcesz spędzić rewelacyjnie ostatni weekend wakacji? Mamy coś dla Ciebie! Dwa dni wypełnione brzmieniem muzyki z przesłaniem, radością i tańcem razem ze wspaniałymi ludźmi, dla których Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem! A może jesteś uzdolniony muzycznie: grasz lub śpiewasz?
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Złota jesień
19 sierpnia w Suchożebrach już po raz 11 odbędzie się festyn rodzinny „Złota jesień” połączony z Gminnymi Dożynkami.
więcej »
Święto plonów
19 sierpnia w Mokobodach odbędą się Gminne Dożynki na terenach zielonych za kościołem. Podczas dożynek na scenie wystąpi Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru - zespół Basta, a także zespół Skolim i dzieci z jednostek oświatowych.
więcej »
Dożynki parafialne
26 sierpnia, po raz piąty parafia pw. św. Bartłomieja w Grębkowie zaprasza na Dożynkowy Festyn Parafialny.
więcej »
Dożynki gminne
26 sierpnia w Rzeczycy odbędą się Gminne Dożynki w gminie Międzyrzec Podlaski. Po Mszy św. o 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie dożynek na placu przy remizie OSP.
więcej »
Powiatowe święto plonów
26 sierpnia w Wodyniach odbędą się Dożynki Powiatu Siedleckiego. Oficjalne otwarcie i ceremonia dzielenia chleba odbędą się o 13.15, a poprzedzone będą uroczystą Mszą św.
więcej »
Dni Ryk i gminne dożynki
Główną atrakcją Dni Ryk 2018 będzie zespół Zakopower. Doroczne święto miasta poprzedzi obchody gminnych dożynek.
więcej »
Wrota wolności
W niedzielę 9 września, o 13.00, na terenie przy prochowni w Kobylanach odbędzie się VI Letni Festiwal Biegów WROTA WOLNOŚCI.
więcej »
Dni z Doradztwem Rolniczym
W dniach 1-2 września na terenach Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach odbędą się XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z XIV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
więcej »
 

POLECAMY


Drzwi do Bożej prawdy
Jeśli nasze próby lektury Pisma Świętego kończyły się niepowodzeniem, możemy zacząć w inny sposób. Autorzy „Biblii opowiedzianej” postanowili swoimi słowami zrelacjonować tę trudną księgę.
więcej »
Piękno uwiecznione
Zwiedzenie wiecznego miasta to pragnienie wielu osób. Tym, dla których pozostaje w sferze marzeń, polecamy albumy w szczególny sposób przybliżające piękno i majestat Watykanu.
więcej »
 

SONDA

 

100 dni abstynencji na 100-lecie niepodległości

Propozycja polskich biskupów pięknie wpisuje się w obchody odzyskania niepodległości.

Obawiam się, że to zadanie, które przerośnie Polaków.

Jeśli ktoś podejmuje abstynencję w konkretnej intencji, wytrzyma 100 dni bez alkoholu.

Nie podejmuję takich zobowiązań, bo nie piję.LITURGIA SŁOWA


Sobota XIX tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 ;
Mt 19, 13-15

Ewangelia:
Mt 19, 13-15

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR