17 października 2018 r. Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

Pogoda: Siedlce

Numer 42
18-24 października 2018r.

menu

NEWS

Dlaczego tegoroczne wybory będą inne od tych sprzed czterech lat? W bieżącym wydaniu ECHA podajemy informacje o zmianach w zasadach głosowania.

STRONA GŁÓWNA


Podgląd chwilowo niedostępny

Archiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmaitości

 
 

Nowe prawo łowieckie

9 maja 2018 r.

Sołtysi nieprzygotowani do szacowania szkód


fot. ARCHIWUM

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy Prawa łowieckiego. Jednak nowa ustawa była wprowadzona tak szybko, że rolnicy i sołtysi mają wiele wątpliwości.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie od 1 kwietnia wnioski o szacowanie szkód należy składać do organu wykonawczego gminy (czyli do magistratu lub do sołtysa) właściwego ze względu na miejsce ich wyrządzenia, a nie jak było dotychczas do koła łowieckiego. Kwestia ta podczas ostatniej sesji rady gminy Biała Podlaska wywołała wiele kontrowersji i pytań, na które starał się odpowiedzieć nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina. Z przepisów jasno wynika, że rolnik może żądać od koła łowieckiego odszkodowania za straty wywołane w czasie polowania oraz za te wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Jednak wniosek o oszacowanie takiego odszkodowania należy złożyć nie w kole łowieckim, ale w urzędzie gminy. Tam trzyosobowy zespół - złożony z rolnika, na którego ziemi doszło do szkody, przedstawiciela koła łowieckiego, czyli zazwyczaj zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, oraz sołtysa, a jeśli w gminie nie ma sołectw, to urzędnika gminy - oszacuje straty. Ma na to siedem dni od złożenia wniosku. Sołtys lub urzędnik będzie musiał powiadomić gospodarza i koło łowieckie o terminie szacowania w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Co ważne, jeżeli na miejscu szkód nie zjawi się przedstawiciel koła łowieckiego lub rolnik, to liczenie nie będzie wstrzymane. Ma to uniemożliwić ewentualne opóźnianie wypłacenia odszkodowania przez koło.

Komisja będzie musiała w protokołach zawrzeć informacje na temat zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaju i stanu uprawy oraz jej areału. Należy też podać szacunkowy obszar lub masę uszkodzonych płodów. W protokole z szacowania ostatecznego musi znaleźć się też informacja o procencie zniszczonej uprawy oraz wysokości odszkodowania. Na jego wypłatę koło łowieckie ma 30 dni. W sprawie wielkości kwoty rolnik będzie mógł się odwołać do nadleśniczego. Ma on tydzień na przeprowadzenie własnego szacowania szkód. A w nim może brać udział poszkodowany gospodarz, sołtys, myśliwy z koła łowieckiego, a także członek izby rolniczej.

Rolnik będzie mógł także wyłączyć swoje ziemie z obwodu łowieckiego. Żeby to zrobić, musi wysłać w tej sprawie zgłoszenie do starostwa powiatowego. Jednak wówczas koło łowieckie nie będzie musiało wypłacać odszkodowania za ewentualne szkody łowieckie na tej ziemi.

Koło łowieckie może zostać pozbawione dzierżawy obwodu, jeśli nie wywiązuję się z planu odłowu. Uchwalone prawo łowieckie umożliwia wypowiedzenie umowy dzierżawy kołu łowieckiemu w trakcie jej trwania. Może do tego dojść, jeżeli koło nie pozyska co najmniej 80% liczby zwierzyny grubej określonej w rocznym planie łowieckim.

Umożliwiono także zmianę rocznego planu łowieckiego w kilku sytuacjach, w tym w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, która podlega obowiązkowemu zwalczaniu, czyli np. zwiększenie w planie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).

 

Na szacowaniu po prostu się nie znają

Sołtysi są zaniepokojeni nowymi obowiązkami, przyznając, iż na szacowaniu szkód łowieckich po prostu się nie znają. Zastanawiają się też, czy dodatkowe kompetencje będą odpłatne, czy też mają wykonywać je społecznie.

- Ustawa mówi o przedstawicielu urzędu gminy, nie musi to być więc sołtys, samorząd może poprosić sołtysów albo zatrudnić biegłych urzędników od szacowania szkód. To już leży w gestii samorządów - tłumaczył nadleśniczy Bylina.

Wójt gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk stwierdził, że sołtysi są organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, czyli sołectwa, więc to oni są zobligowani do tego, by wziąć udział w komisji szacującej szkody. Oczywiście przejdą wcześniej odpowiednie szkolenia.

Z kolei ministerstwo środowiska odpowiada: „Gdyby obowiązek ten nałożony został tylko i wyłącznie na sołtysa, pojawiłby się problem braku podmiotu szacującego w sytuacji jego urlopu, choroby, czy innej nieprzewidzianej okoliczności. Ponadto oczywiste jest, że sołtysem nie zostają wyłącznie rolnicy, a wręcz przeciwnie - są to głównie osoby z tą gałęzią gospodarki niezwiązane. Możliwe jest zatem udzielenie przez sołtysa pełnomocnictwa odpowiedniej osobie do szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania. Może to być dowolna osoba, np. rzeczoznawca, specjalista z izby rolniczej czy sąsiedniego koła łowieckiego” - informuje zespół komunikacji medialnej w resorcie środowiska.

Zdaniem Leszka Świętalskiego ze Związku Gmin Wiejskich RP sołtys nie ma osobowości ani przymiotów pracownika administracji, ani tym bardziej osoby prawnej. - Sygnalizowaliśmy, że może być powszechna odmowa sołtysów w zakresie uczestniczenia w procesie szacowania szkód - podkreślił przedstawiciel ZGW RP, przypominając, że zdecydowana większość sołtysów pracuje zawodowo i to nie w rolnictwie, ale poza nim. - Dlatego o kwestiach szkód łowieckich ma czasem mgliste pojęcie. W urzędach gmin poprzez zmianę zadań własnych nie mamy obecnie pracowników, którzy potrafią rozróżnić we wstępnym etapie wzrostu pszenicę od pszenżyta czy innego zboża - stwierdził L. Świętalski.

 

W takiej postaci? Nie do przyjęcia!

Obowiązek szkoleń sołtysów został scedowany na Lasy Państwowe. Na Lubelszczyźnie będzie je organizowała Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Na ten rok zaplanowano 85 szkoleń dla ponad 2,2 tys. osób w województwie lubelskim. Waldemar Danieluk, kierownik referatu rolnego w bialskim urzędzie gminy, podkreślił, że na razie nie ma żadnych rozporządzeń wykonawczych w tej kwestii, dlatego nie wiadomo, skąd będą pochodziły fundusze na ten cel, a także kto i ile będzie płacić sołtysom za ich udział w komisji. - Nie jest możliwe, by w takiej postaci ta ustawa weszła w życie - zauważył, podkreślając, iż samorządom narzuca się nowe obowiązki bez wskazania środków na ich realizację.

 

Na razie bez zmian

Nadleśniczy T. Bylina poinformował, że do wejścia w życie rozporządzeń do ustawy szacowanie szkód łowieckich odbywa się na starych zasadach, a wszelkie opłaty pokrywają koła łowieckie. Natomiast jednodniowe szkolenia dla sołtysów, organizowane przez Lasy Państwowe, będą miały miejsce w ośrodku leśnym w Janowie Lubelskim. Koszt dojazdu uczestników pokrywa urząd gminy, resztę kosztów - organizator.

MD

Powrót

STRONA GŁÓWNA


Podgląd chwilowo niedostępny

Archiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

VIII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn


Hasło „Bóg - Honor - Ojczyzna” towarzyszyło uczestnikom Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn, zgromadzonym w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich. [fot. Jarosław Kurzawa]

FOTOGALERIA

Ars sacra El Greca


Siedem obrazów pędzla hiszpańskiego mistrza z XVI w. - El Greca, które przyjechały do Siedlec z katedry w Toledo oraz muzeów w Wiedniu i Walencji, można oglądać w siedleckim Muzeum Diecezjalnym. Otwarcie wystawy „Ars sacra El Greca” poprzedziła uroczysta gala zorganizowana w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 4 października. Na wystawie czynnej do końca listopada - obok „naszej” „Ekstazy św. Franciszka” - prezentowane są dzieła: „Św. Weronikę z chustą”, „Ukrzyżowanie z widokiem Toledo”, „Św. Franciszek w ekstazie”, „Ukrzyżowanie”, „Św. Franciszek z bratem Leonem medytujący o śmierci” czy „Św. Franciszek z bratem Leonem”. Wystawę przygotowano w związku z setnymi rocznicami: odzyskania niepodległości i erygowania MD w Siedlcach. [fot. Urząd Miasta]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
OSG 2018
IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 odbędzie się w dniach 18-19 października br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
Ten cenny czas
18 października, o 12.00, w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca projekt TEN CENNY CZAS.
więcej »
 

POLECAMY


Dzielimy się słowem
Za kilka miesięcy odbędzie się setne Nocne Czuwanie Młodych. Z tej okazji organizatorzy przygotowują specjalną książkę.
więcej »
Papiestwo było mu pisane?
W tym roku mija 40 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czego nie wiemy o kulisach konklawe, które dało światu Jana Pawła II? Dlaczego kardynał z Krakowa został wybrany akurat w 1978 r.?
więcej »
 

SONDA

 

Różaniec w moim życiu...

to modlitwa, która dodaje mi sił

jest wyrazem dziecięcej ufności we wstawiennictwo Maryi

to modlitwa, bez której nie wyobrażam już sobie życia

jest sposobem na przedstawianie Bogu próśb i podziękowań

piękno i sens tej modlitwy odkrywam każdego dniaLITURGIA SŁOWA


Środa XXVII tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Ga 5, 18-25; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 ;
Łk 11, 42-46

Ewangelia:
Łk 11, 42-46

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR