19 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian

Pogoda: Siedlce

Numer 33
16-22 sierpnia 2018r.

menu

NEWS

Centrum przesiadkowe w Siedlcach - od września! Szczegóły w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Rozmaitości

 
 

PCK we Włodawie

16 maja 2018 r.

Społecznik i krwiodawca


fot. PIXABAY.COM

Kiedy młodzi chłopcy przychodzili do wojska, prowadziłem z nimi nie tylko zajęcia sanitarne, ale i rozmowy na temat honorowego dawstwa krwi - wspomina Tomasz Korneluk, honorowy krwiodawca, przez kilkadziesiąt lat związany z Polskim Czerwonym Krzyżem.

W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, osiem lat później zmieniła nazwę na Polski Czerwony Krzyż. Urodzony na Starym Siole w 1931 r. Tomasz Korneluk zaangażowany był w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża od 1951 r. Z organizacją związany był przez kilkadziesiąt lat, w tym 12 lat poświęcił na pracę jako prezes zarządu rejonowego PCK we Włodawie i dziesięć - w zarządzie wojewódzkim PCK w Chełmie.

T. Korneluk, będąc żołnierzem zawodowym w korpusie służby zdrowia, swoją pracę łączył z pomocą potrzebującym. - Po służbie w jednostce wojskowej udawałem się na drugą służbę, do PCK - mówi o tamtym okresie. W 1963 r. zorganizował pierwszy na Lubelszczyźnie Klub Honorowych Dawców Krwi w Jednostce Wojskowej 4883 we Włodawie. Należeli do niego żołnierze służby zasadniczej oraz osoby z kadry zawodowej. Był jego prezesem przez 27 lat. - Kiedy co roku młodzi chłopcy przychodzili do wojska, prowadziłem z nimi nie tylko zajęcia sanitarne, ale i rozmowy na temat honorowego dawstwa krwi. Zachęcałem do oddawania krwi - opowiada pan Tomasz. Za swoją działalność na rzecz PCK otrzymał wiele medali i odznaczeń. W 1992 r. został uhonorowany najważniejszym odznaczeniem za zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża - Kryształowym Sercem.

T. Korneluk angażował się w pracy służbowej jako szef Izby Chorych w JW 4883. Placówka wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsca w licznych konkursach, nawet na szczeblu ogólnopolskim. Za tę działalność został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. - Zamiłowanie do pomocy mam po ojcu Bazylim, który wywieziony w 1914 r. na Syberię, przeszedł tam szkolenie medyczne - opowiada pan Tomasz. I uzupełnia: - Niejednokrotnie ratował moje zdrowie. Przekazywał mi też wiedzę medyczną, aż do swojej śmierci w 1947 r.

Jako społecznik pan Tomasz chętnie angażuje się w inicjatywy podejmowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. Jest m.in. autorem artykułów na temat historii PCK i pogotowia ratunkowego we Włodawie czy publikacji opracowywanych przez TPZW, np. „Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XIX wieku”.

 

Początki PCK we Włodawie

We Włodawie Polski Czerwony Krzyż funkcjonował od 1923 r., niosąc pomoc humanitarną i wspomagając najbiedniejszych mieszkańców. Do 1939 r. organizacja ta roztaczała opiekę leczniczą w szpitalach, sanatoriach i przychodniach lekarskich. PCK prowadził także charytatywną akcję opiekuńczą nad inwalidami wojennymi, starcami i sierotami. Szkolił zawodowe kadry pielęgniarskie i społeczne rezerwy pielęgniarskie, tzw. siostry pogotowia. W latach II wojny światowej współpracę z Radą Główną Opiekuńczą i Polskim Czerwonym Krzyżem nawiązali duchowni: ks. Józef Sobiesiak - proboszcz parafii pw. św. Ludwika we Włodawie i ks. Władysław Malawski - kapitan kapelan I Rejonu ZWZ-AK z parafii św. Jana Jałmużnika z Orchówka. PCK, działając w podziemiu, pomagał potrzebującym. We wrześniu 1939 r. kadry sanitarne niosły pomoc rannym żołnierzom Wojska Polskiego i ludności cywilnej. Kiedy okupant niemiecki zatrzymał środki finansowe i zaopatrzenie materiałowe oraz zlikwidował placówki lecznicze i opiekuńcze, działalność PCK w mieście została wstrzymana. Nadal funkcjonował szpital. PCK działał w podziemiu do 1944 r.

Dysponowano małymi funduszami. Pomoc nadeszła z USA w ramach programu „UNRA”. PCK aktywnie włączył się w opiekę nad dziećmi, organizował kwesty uliczne, zbierając odzież, artykuły spożywcze i różne przedmioty. Organizacja zaangażowała się w poszukiwania osób oraz lokalizację grobów znajdujących się na terenie powiatu. Po 1944 r. zaczęły powstawać szkolne koła PCK. W 1945 r. zorganizowano letnie kolonie dla najmłodszych.

Do 1954 r. biuro zarządu PCK miało siedzibę w budynku plebanii prawosławnej, w pomieszczeniu o powierzchni 9 m. Prezesem był wówczas instruktor sanitarny Tomasz Jurecki. - W tym samym budynku w trzech pomieszczeniach mieściła się Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, powstała pod patronatem PCK - wspomina T. Korneluk. - W 1951 r., po kursie PCK, który odbyłem w Zamościu, miałem możliwość podjęcia pracy we włodawskim pogotowiu ratunkowym. Jednak już w 1952 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej w Morągu, w woj. olsztyńskim. Tam pracowałem w Izbie Chorych, sprawowałem opiekę nad sierotami w domu dziecka. Korzystałem z doświadczenia pracy we Włodawie. Przypominałem sobie dzieci przebywające w sierocińcu w Orchówku. Do tej pory żyje tam mężczyzna, który był takim osieroconym dzieckiem - opowiada pan Tomasz. - Kiedy w Morągu zauważyłem, że dzieci śpią na starych, śmierdzących słomianych siennikach, zorganizowałem drużynę mężczyzn z 94 pułku piechoty i sienniki zostały wyniesione. Postarałem się, aby władze wojewódzkie dowiedziały się o trudnej sytuacji materialnej sierot i warunkach, w jakich żyją. Pomagałem, jak mogłem. W Morągu byłem 11 lat. Potem wróciłem do Włodawy - mówi T. Korneluk.

 

Pomoc w trudnych latach

Istotnym zadaniem była współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań PCK, która polegała na szukaniu zaginionych na terenie powiatu włodawskiego. Teren był rozległy, powiat liczył 233 miejscowości i 160 sołectw; do tego dochodził brak dróg, telefonów i elektryczności. Tę działalność prowadzono do końca lat 90.

Od 1962 r. zaczęto tworzyć punkty opieki nad samotnymi chorymi w domu. Działalność opiekuńczą wspierała młodzież szkolna, pomagając osobom niepełnosprawnym czy organizując bożonarodzeniowe oraz noworoczne występy w Domu Spokojnej Starości w Różance. - Wraz z młodzieżą, głównie licealistami, udawaliśmy się także na włodawskie cmentarze, m.in. groby polskiego wojska oraz cmentarz jeńców radzieckich, który znajduje się na terenie Włodawy, aby porządkować te miejsca - wspomina pan Tomasz. Młodzież angażowała się także w akcje społeczne w ramach obchodów Tygodnia PCK i czerwonokrzyskiej wiosny. Pomocą w wychowaniu młodych ludzi służyli samodzielni instruktorzy młodzieżowi.

W 1968 r. prezesem PCK został Julian Palus. Do 1986 r. działał zarząd miejsko-gminny PCK, potem powstał zarząd rejonowy PCK we Włodawie. W okresie stanu wojennego działalność organizacji do 1982 r. była ograniczona, mimo że funkcjonowało biuro PCK. W tym samym roku prezesem zarządu PCK został chor. sztabowy służby zdrowia T. Korneluk. Zorganizowano np. dożywianie najuboższej grupy społeczeństwa. - Postarałem się w tym czasie o środki finansowe z zarządu wojewódzkiego PCK, aby przygotowywać 150 obiadów dziennie - opowiada pan Tomasz. - Część posiłków spożywano na miejscu, pozostałe były roznoszone przez 58 sióstr PCK opiekujących się chorymi w domu, a także 35 osób, które sprawowały opiekę w ramach pomocy sąsiedzkiej - dodaje.

Włodawski PCK miał problemy z utrzymaniem pomieszczeń, w których mieściło się biuro zarządu. Obecnie znajduje się ono w ratuszu przy ul. Piłsudskiego.

Przy PCK we Włodawie istnieje Klub Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Włodawski PCK bierze m.in. udział w ogólnopolskim turnieju „Młoda krew ratuje życie”. Do konkursu włączają się dwie placówki ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Kolorówce. W 2016 r. zawiązał się Klub Honorowych Dawców Krwi, którego jednym z celów jest zaszczepienie w młodych ludziach nawyku dzielenia się krwią.

Joanna Szubstarska

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II


W czwartek 26 lipca parafia św. Anny w Wohyniu przeżywała odpust parafialny, podczas którego wprowadzono do kościoła relikwie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.(Fot. Adam Tokarski)

FOTOGALERIA

Na pątniczym szlaku


Obdarowani Duchem Świętym - z tym hasłem idą do Matki, by dziękować, przepraszać, prosić i uczyć się od Maryi zaufania Bogu. 38 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę wyruszyła! (Fot. Joanna Szubstarska, Iza Chajkaluk)

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Hosanna Festival
Chcesz spędzić rewelacyjnie ostatni weekend wakacji? Mamy coś dla Ciebie! Dwa dni wypełnione brzmieniem muzyki z przesłaniem, radością i tańcem razem ze wspaniałymi ludźmi, dla których Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem! A może jesteś uzdolniony muzycznie: grasz lub śpiewasz?
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Złota jesień
19 sierpnia w Suchożebrach już po raz 11 odbędzie się festyn rodzinny „Złota jesień” połączony z Gminnymi Dożynkami.
więcej »
Święto plonów
19 sierpnia w Mokobodach odbędą się Gminne Dożynki na terenach zielonych za kościołem. Podczas dożynek na scenie wystąpi Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru - zespół Basta, a także zespół Skolim i dzieci z jednostek oświatowych.
więcej »
Dożynki parafialne
26 sierpnia, po raz piąty parafia pw. św. Bartłomieja w Grębkowie zaprasza na Dożynkowy Festyn Parafialny.
więcej »
Dożynki gminne
26 sierpnia w Rzeczycy odbędą się Gminne Dożynki w gminie Międzyrzec Podlaski. Po Mszy św. o 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie dożynek na placu przy remizie OSP.
więcej »
Powiatowe święto plonów
26 sierpnia w Wodyniach odbędą się Dożynki Powiatu Siedleckiego. Oficjalne otwarcie i ceremonia dzielenia chleba odbędą się o 13.15, a poprzedzone będą uroczystą Mszą św.
więcej »
Dni Ryk i gminne dożynki
Główną atrakcją Dni Ryk 2018 będzie zespół Zakopower. Doroczne święto miasta poprzedzi obchody gminnych dożynek.
więcej »
Wrota wolności
W niedzielę 9 września, o 13.00, na terenie przy prochowni w Kobylanach odbędzie się VI Letni Festiwal Biegów WROTA WOLNOŚCI.
więcej »
Dni z Doradztwem Rolniczym
W dniach 1-2 września na terenach Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach odbędą się XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z XIV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
więcej »
 

POLECAMY


Drzwi do Bożej prawdy
Jeśli nasze próby lektury Pisma Świętego kończyły się niepowodzeniem, możemy zacząć w inny sposób. Autorzy „Biblii opowiedzianej” postanowili swoimi słowami zrelacjonować tę trudną księgę.
więcej »
Piękno uwiecznione
Zwiedzenie wiecznego miasta to pragnienie wielu osób. Tym, dla których pozostaje w sferze marzeń, polecamy albumy w szczególny sposób przybliżające piękno i majestat Watykanu.
więcej »
 

SONDA

 

100 dni abstynencji na 100-lecie niepodległości

Propozycja polskich biskupów pięknie wpisuje się w obchody odzyskania niepodległości.

Obawiam się, że to zadanie, które przerośnie Polaków.

Jeśli ktoś podejmuje abstynencję w konkretnej intencji, wytrzyma 100 dni bez alkoholu.

Nie podejmuję takich zobowiązań, bo nie piję.LITURGIA SŁOWA


Niedziela XX tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Prz 9, 1-6; Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 ;
Ef 5, 15-20

Ewangelia:
J 6, 51-58

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR