19 czerwca 2018 r. Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

Pogoda: Siedlce

Numer 24
14-20 czerwca 2018r.

menu

NEWS

W numerze relacja z uroczystości jubileuszowych 200-lecia diecezji siedleckiej.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Kościół

 
 

Pogrzeb ks. K. Kusyka

23 maja 2018 r.

W każdym widział brata


fot. Monika Jabłkowska/podlasie24

Był człowiekiem wielkiego serca i dwóch miłości: Boga i człowieka - to słowa najczęściej powtarzane podczas uroczystości pogrzebowych zmarłego 15 maja ks. prałata Konstantego Kusyka (1937- 2018), wieloletniego wychowawcy i byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, z którym związał 52 z 56 lat swej kapłańskiej posługi.

Już w czwartek 17 maja w kaplicy WSD w Nowym Opolu rozpoczęło się czuwanie modlitewne przy zmarłym. Mszę św. żałobną odprawioną tego dnia sprawowało - pod przewodnictwem rektora ks. kan. dr. Piotra Paćkowskiego - ponad 160 kapłanów. Homilię wygłosił siostrzeniec ks. K. Kusyka - ks. prof. dr hab. Artur J. Katolo. W Eucharystii uczestniczyła również rodzina zmarłego, siostry albertynki, klerycy, osoby świeckie. W piątek 18 maja, o 13.30, rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy.

Ordynariusz diecezji siedleckiej przywitał wszystkich zgromadzonych, którym ks. Kusyk - jak zaznaczył - w ciągu swego kapłańskiego życia służył modlitwą, mądrością i miłością: rodzinę, bp. Henryka Tomasika - pasterza Kościoła radomskiego, studenta i przyjaciela żegnanego w tym dniu kapłana, licznie reprezentowane prezbiterium Kościoła siedleckiego z bp. Piotrem Sawczukiem na czele, społeczność WSD, osoby życia konsekrowanego, władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, prezydenta Siedlec i wiernych świeckich. O modlitwie i duchowej łączności zapewnił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

 

Należał do Pana

Bardzo ciepłą, przepełnioną wdzięcznością i opatrzoną wieloma osobistymi wspomnieniami homilię wygłosił bp H. Tomasik. Na początku nawiązał do fragmentu Listu do Rzymian: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i śmierci należymy do Pana” (Rz 14,7-8). Podkreślił, że odczytywać je należy przede wszystkim jako hymn ku czci Jezusa Chrystusa, który żył i umarł na krzyżu nie dla siebie - ale „dla nas i dla naszego zbawienia”, stając się dla człowieka przewodnikiem w drodze do zbawienia. Kaznodzieja wskazał, że styl życia będący znakiem rozpoznawczym każdego chrześcijanina, którego uczył Pan Jezus, wybrał śp. ks. K. Kusyk.

Przypomniał biografię zmarłego, zwłaszcza fakty dotyczące jego kapłańskiej posługi. Podkreślił przede wszystkim silny związek ks. Konstantego ze wspólnotą seminaryjną, w której był wychowawcą, wykładowcą, moderatorem, zastępcą rektora, rektorem, ojcem duchownym. I przy której był obecny do końca. Podzielił się też osobistym wspomnieniem z czasu, gdy ks. Kusyk rozpoczynał tę drogę jako prefekt - „delikatnie, a zarazem roztropnie kierujący sercami alumnów”: - Drogi ks. Konstanty, pragnę podziękować ci za nadzwyczajną troskę za młodego seminarzystę, który z powodu choroby musiał spędzić wigilię Bożego Narodzenia w seminarium, a pierwszego dnia świąt być odwiezionym do kliniki w Warszawie - byłeś przy nim cały czas - powiedział. Mówił również o pomocy, na jaką ze strony ks. K. Kusyka mógł liczyć jako duszpasterz akademicki, katechizując w domu przy ul. Kościuszki, w którym ks. Konstanty w tym czasie mieszkał. - Był niezwykle ważnym wsparciem. Pojawiał się zawsze, kiedy był potrzebny… Studenci mówili o nim „ksiądz sąsiad” - przypomniał.

 

Żył dla innych

- Wszyscy podziwialiśmy zatroskanie księdza prałata o wspólnotę seminaryjną, jak też bardzo konkretne umiejętności związane z pieczą o gmach seminarium. Niezwykłego taktu wymagało utrzymanie dobrych relacji z dobrodziejami, którzy ofiarowali grunt pod budowę WSD - zauważył bp H. Tomasik, odnosząc się do pełnionego przez śp. ks. Konstantego od 1 września 1990 r. urzędu prorektora, a następnie rektora. Z humorem wspomniał sposób, w jaki wykładowca łączył wrodzoną subtelność z koniecznością egzekwowania wiedzy od studentów. - Do historii przejdzie jedna z najwyższych form upomnienia podczas egzaminów: „Ależ braciszku, to jest naprawdę bardzo ważne!” - cytował duszpasterz diecezji radomskiej.

- Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za ks. prałata, za jego zaangażowanie w różne wymiary życia diecezji i każdego człowieka. Cały czas żył dla innych! - zaakcentował, wyliczając rozliczne formy zaangażowania i pełnione funkcje, m.in. członka Rady Duszpasterskiej, Rady Kapłańskiej i Rady Konsulatorów wielu kadencji, kierownika Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego dla księży, wicedyrektora i wykładowcy Kolegium Teologicznego w Siedlcach (Instytutu Teologicznego), wikariusza biskupiego ds. formacji permanentnej księży, diecezjalnego egzorcysty, diecezjalnego duszpasterza pielgrzymów i turystów.

Bp H. Tomasik przywołał też moment zwolnienia ks. K. Kusyka z posługi wykładowcy w WSD w 2007 r. - Po tym zwolnieniu mówiono żartobliwie: „Ks. prałat K. Kusyk został zwolniony z ks. Kusyka”. Tak mocno identyfikowano osobę księdza prałata z seminarium - zauważył. Charakteryzując zmarłego, odwołał się do słów wiersza ks. Jana Twardowskiego „Nie przyszedłem pana nawracać”.

 

Widział dobro

- Żegnamy kapłana, który był zatroskany o Kościół powszechny i Kościół lokalny, kapłana żyjącego duchem Ewangelii - dyskretnego w tym, co dotyczyło relacji osobowych, i zdecydowanego wówczas, gdy chodziło o duże sprawy. Żegnamy ojca duchownego, który dostrzegał dobro i ufał w szczerość rozmówcy. Szczerego przyjaciela wobec współpracowników i wychowawców seminaryjnych. Kapłana - który do tysięcy Mszy św. celebrowanych w ciągu życia dołączył proste: „co Bóg da” w doświadczeniu choroby. Chrześcijaństwo to przede wszystkim Jezus Chrystus, który żył nie dla siebie. Chrześcijaństwo to Jezus Chrystus z tajemnicą krzyża i zmartwychwstały Chrystus, który mówi: „Ja jestem drogą”, który mówi: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. O takie mieszkanie w domu Ojca prosimy dzisiaj miłosiernego Boga dla ks. prałata K. Kusyka - zakończył bp Tomasik.

 

Dobroć i pokora

Na zakończenie Eucharystii kanclerz kurii ks. kan. Jan Babik odczytał list przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny w Nowym Mieście n. Pilicą. Pożegnania wygłosili też księża reprezentujący seminarium duchowne, kapitułę katedralną, kolegów z rocznika, rodzinę.

Ks. P. Paćkowski podziękował wszystkim troszczącym się o śp. ks. K. Kusyka w ostatnim, trudnym ze względu na chorobę okresie życia: pracującym i mieszkającym w WSD księżom oraz siostrom albertynkom. Odczytał również list rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, kończący się znamiennymi słowami: „Wspominamy go jako człowieka całym sercem oddanego ludziom. (…) Funkcje, które pełnił, nie przeszkodziły mu pozostać człowiekiem dobrym i pokornego serca. Diecezja siedlecka poniosła wielką stratę”.

Po Mszy św. ciało śp. ks. K. Kusyka złożono na cmentarzu centralnym.

LA

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Jubileusz diecezji


7 czerwca kolegiatę janowską podniesiono do rangi bazyliki mniejszej. W Eucharystii wziął udział cały polski episkopat. [fot. AWAW]

FOTOGALERIA

Jerycho Młodych


Za nami kolejne Jerycho Młodych. Tegorocznej edycji patronował św. Stanisław Kostka. Spotkanie, które minęło pod znakiem modlitwy i tańca, zgromadziło ok. 700 osób. [fot. AWAW]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Kultura bez Granic
1 lipca na terenach rekreacyjnych przy kąpielisku w Kobylanach odbędzie się XV Przegląd Folklorystyczny „Kultura bez Granic”.
więcej »
Rocznica śmierci Orlika
24 czerwca w Rykach odbędą się uroczystości religijne i patriotyczne pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości.
więcej »
 

POLECAMY


Sięgając do korzeni
Każdy jubileusz jest okazją do sięgnięcia do korzeni, do lepszego uświadomienia sobie fundamentów własnej tożsamości. Obchody 200-lecia diecezji siedleckiej stały się inspiracją do powstania i wydania wielu dzieł naukowych prezentujących i dokumentujących jej historię.
więcej »
Z troską o relacjach
Kolejny - po książkach: „Bóg, Biblia, Mesjasz” i „Kościół, Żydzi, Polska” - wywiad-rzeka przeprowadzony przez Grzegorza Górnego i Rafała Tichego z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim to pozycja poświęcona zawiłościom w relacjach Kościoła z Żydami i judaizmem.
więcej »
 

SONDA

 

Czerwiec to dla mnie....

miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

czas wyczekiwania wakacji

najpiękniejszy miesiąc w roku

okazja do refleksji nad szybko mijającym czasem

miesiąc jak każdy innyLITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
1 Krl 21, 17-29; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 11 i 16
Ewangelia:
Mt 5, 43-48

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR