Aktualności
Budowa mostu na Tocznej wkracza w nowy etap

Budowa mostu na Tocznej wkracza w nowy etap

Starania miejsko-gminnego samorządu zmierzające do budowy nowego mostu na rzece Toczna wkroczyły w nowy etap. Jest już gotowy projekt i pozwolenie na budowę.

Pozyskano również źródło finansowania przedsięwzięcia. Jak informuje burmistrz Mariusz Kucewicz, projekt „Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach” został wybrany do dofinansowania kwotą ponad 3,4 mln zł z urzędu marszałkowskiego. – Zadanie będzie realizowane w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Przyznana przez sejmik kwota stanowi 60% całkowitej szacunkowej wartości projektu – cieszy się włodarz. – Jak tylko podpiszemy umowę o dofinansowanie, ogłosimy przetarg na realizację zadania – dodaje. W ramach inwestycji powstaną: nowa jezdnia, chodniki i ścieżka rowerowa.

Budowa drogi oraz mostu łączącego ul. Myśliwską i tereny położone w okolicy ul. Parcele to strategiczne rozwiązanie dla poprawy komunikacji w mieście. To jedna z ważniejszych inwestycji samorządu łosickiego w ciągu ostatnich lat. Inwestycja pozwoli odciążyć centrum miasta poprzez skierowanie części aut na drogę krajową K 19 w kierunku Lublin – Białystok oraz poprawi ruch lokalny. 

Tadeusz Nieścioruk