Aktualności
Czy powstanie bezpłatna szkoła rodzenia?

Czy powstanie bezpłatna szkoła rodzenia?

Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie chce, aby zarząd powiatu sfinansował koszty funkcjonowania szkoły rodzenia. Starosta jest otwarty na inicjatywę, ale w ramach opracowanego i zatwierdzonego przez radę powiatu programu polityki społecznej.

Z inicjatywą utworzenia w szpitalu szkoły rodzenia wystąpił powołany niedawno ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Paweł Pawłowicz. W piśmie do dyrektora SP ZOZ ordynator zwrócił się o sfinansowanie kosztów funkcjonowania szkoły, a konkretnie zapłatę ok. 1,7 tys. zł miesięcznie brutto położnej.

„Celem szkoły rodzenia jest przygotowanie pacjentek do porodu, zapoznanie ich z technikami rodzenia oraz opieką i pielęgnacją nad noworodkiem. Szkoła byłaby bezpłatna dla pacjentek. Zajęcia są kierowane do kobiet w ciąży po 25 tyg. i odbywałyby się w szpitalu dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Niezbędne materiały szkoleniowe i edukacyjne są już w posiadaniu oddziału ginekologiczno-położniczego”- uzasadniał ordynator.

Dyrektor SP ZOZ Krzysztof Żochowski jest pełen uznania dla pomysłu szefa oddziału. – Utworzenie publicznej szkoły rodzenia w szpitalu, w którym funkcjonuje oddział ginekologiczno-położniczy i poradnia położniczo-ginekologiczna, zwiększyłoby atrakcyjność naszej placówki, a przede wszystkim umożliwiłoby kompleksową realizację opieki nad pacjentkami w ciąży i zapewniło ciągłość opieki. W ramach zajęć pacjentki będą mogły zwiedzić oddział oraz zapoznać się z personelem. W ten sposób, mamy nadzieję, zachęcimy przyszłe mamy do podjęcia decyzji o porodzie w naszym szpitalu – uważa dyrektor. 

Więcej w papierowym wydaniu EK

JAWA