Aktualności
Gminy z certyfikatem

Gminy z certyfikatem

Gminy Krzywda i Piszczac uzyskała wpis do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Program ERR promuje i wspiera przedsiębiorstwa i instytucje, które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Główny kierunek działań ERR to rozwój programu Euro Renoma, którego misją jest promowanie etyki w biznesie oraz prezentowanie opinii uczestników programu w ważnych kwestiach gospodarczych. Celem programu staje się wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji, a także zwiększenie liczby firm działających zgodnie z prawem, z odpowiedzialnością prawną i cywilną oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumiały dla każdego. Certyfikat Euro Renoma jest na bieżąco, całodobowo, aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu, a ponadto stanowi ważny element budowy trwałego zaufania do certyfikowanej instytucji i zapewnia najbardziej aktualną informację o uczciwości, jakości i rentowności danego podmiotu.

MLS