16 lutego 2019 r. Imieniny obchodzą: Danuta, Juliana, Daniel

Pogoda: Siedlce

Numer 7
14-20 lutego 2019r.

menu

NEWS

W jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o wsparcie z PFRON? Szczegóły w bieżącym numerze ECHA!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmowy

 
 

Rozmowa ECHA

29 listopada 2017 r.

Kecharitomene - i wszystko jasne


fot. ARCHIWUM

Rozmowa z ks. dr. Dariuszem Ostałowskim, wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Niepokalane Poczęcie to chyba najmniej zrozumiała uroczystość maryjna. W liturgii 8 grudnia usłyszymy Ewangelię o zwiastowaniu, co może prowadzić do zamieszania. „Niepokalane Poczęcie” rozumie się często jako poczęcie Jezusa w łonie Maryi za sprawą Ducha Świętego… To błędne rozumowanie, czym innym jest bowiem Niepokalane Poczęcie, a czym innym poczęcie Jezusa za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi, które jest zwiastowaniem. Niemiej jednak najważniejszą bezpośrednią przesłankę prowadzącą nas do wniosku o Niepokalanym Poczęciu Maryi znajdziemy w słowach anioła ze sceny zwiastowania: „Raduj się Pełna Łaski” (Łk 1,28). Stąd ten tekst ewangeliczny jest czytany w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

Co to znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta?

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus (Niewyrażalny Bóg) papież Pius IX w Bazylice św. Piotra w Rzymie. W tym dokumencie Ojciec Święty napisał: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. To znaczy, że Bóg ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie zwiastowania uchronił Maryję przed grzesznością. Matka Boża była więc poczęta w łasce uświęcającej i wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego. Łaska została dana Maryi nie tylko dla udoskonalenia Jej osoby, ale w związku z Jej misją macierzyńską.

 

Czy Biblia mówi coś na ten temat?

Bezpośredniego zwrotu, że Maryja jest Niepokalanym Poczęciem, w Piśmie Świętym nie mamy. Biblia mówi o Niej: „Pełna łaski” (Łk 1,28). Bibliści dochodzą do wniosku, że Kecharitomene - Pełna Łaski, to nowe imię, jakie Boski posłaniec nadaje Maryi. Zgodnie z semickim rozumieniem imienia ono Ją najdoskonalej określa, jest z Nią tożsame. To imię wskazuje, że od początku jest Kecharitomene. Zapowiedziana już w księdze Rodzaju i u Izajasza (7,14) od zawsze istnieje w zamyśle Boga, jak Mądrość (Prz 8). Przygotowana i gotowa na przyjęcie Syna Bożego - samą Łaskę.

Kościół naucza, że wypadało, aby Ta, która miała stać się „Matką swojego Stworzyciela” i Zbawiciela świata, była w sposób szczególny przygotowana przez Boga. „Niepokalanie Poczęta” oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie Bogu, wewnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa.

 

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu był przez wiele lat kwestią sporną w Kościele. Dlaczego?

Teologiczny spór na ten temat toczył się już od pierwszych wieków. Za uznaniem niezwykłego przywileju Maryi opowiadali się już św. Justyn (100-167), św. Ireneusz (ok. 140-200), a zwłaszcza św. Augustyn (354-430), którzy wskazywali na szczególną rolę i wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi, nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII w. w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Tomasz z Akwinu (1224-1274), zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie, ponieważ przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. bł. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 r. papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat, mówiąc do Bernardety Soubirous: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

 

Co dla nas oznacza Niepokalane Poczęcie? Jaki jest sens tego dogmatu?

Wolność od grzechu pierworodnego i doskonałość nie sprawiają, że Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz przeciwnie - Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest nieporównywalna z niczym, ponieważ to, co ludzi dzieli, co oddala ich od siebie, to przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm, którego w Maryi nie było. Dlatego jest Ona Matką nie tylko kochającą, ale też rozumiejącą i współczującą. Prawda o Niepokalanym Poczęciu to dla wszystkich chrześcijan znak ukazujący, jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowieku, a także jakie ma plany wobec każdego z nas: chce doprowadzić do pełni człowieczeństwa i świętości.

 

Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego. Jeśli Matka Boża jest Niepokalanie Poczęta, dlaczego Pan Bóg nie zachował Jej od cierpienia, które przecież jest skutkiem grzechu?

Maryja jako jedyna spośród ludzi została zachowana od grzechu pierworodnego i dlatego nigdy nic nie łączyło Jej ze światem grzechu. Była zbawiona w sposób doskonały. Mimo to nie była wolna od cierpień i śmierci jako następstw grzechu pierworodnego. Jego następstwa fizyczne same w sobie nie zawierają żadnej niedoskonałości moralnej. Maryja została zbawiona od grzechu pierworodnego ze względu na swoje współdziałanie w odkupieniu, które dokonało się głównie przez mękę i śmierć Chrystusa. Było więc czymś odpowiednim, by Matka Boża była solidarnie złączona z Chrystusem, uczestnicząc w misterium odkupienia poprzez cierpienie, którego doświadczała.

 

Jak mamy dzisiaj opowiadać ludziom o Niepokalanym Poczęciu? Jak ich przekonać, że to ważny dogmat?

W celebrowaniu maryjnych świąt nie możemy zapominać o tym, czego uczy nas liturgia: iż zawsze uwielbiamy Trójjedynego Boga razem z Tą, której Wszechmocny uczynił wielkie rzeczy. Kontemplujemy Maryję nie tylko jako naszą orędowniczkę, ale też jako zapowiedź i porękę tego, co nas czeka, gdyż dla Niej zbawienie już się dokonało. Tak jak modlimy się w kolekcie na tę uroczystość: „Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana”.

Św. Jan Paweł II mówił: „Wpatrujmy się w Niepokalaną jak w Gwiazdę Przewodnią na mrocznym niebie ludzkich oczekiwań i niepewności (…). Cała nasza nadzieja skupia się na Niej: wokół tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, w której mocą Bożego wybrania zostaje przezwyciężone pierwotne dziedzictwo grzechu”. Oznacza to, że mamy każdego dnia wpatrywać się w piękno Niepokalanie Poczętej i w Jej Niepokalanym Sercu znajdować siłę do dążenia do świętości mimo wszystko i wbrew wszystkiemu, czyli: panującej modzie, naszej przeszłości, nakazom i zakazom świata. Świętość powinna być naszym największym celem i nic nie może stanąć na przeszkodzie w jej osiągnięciu.

 

Dlaczego to święto poprzedza Boże Narodzenie?

Odpowiedź jest bardzo prosta. 8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które jest jednym z najstarszych świąt maryjnych. Jego początki sięgają V w., kiedy to w Jerozolimie poświęcono bazylikę w miejscu narodzenia Maryi. Zatem dziewięć miesięcy wcześniej musiało zaistnieć poczęcie Maryi. Dokonując prostych obliczeń, otrzymujemy 8 grudnia jako dzień Niepokalanego Poczęcia Maryi.

 

Z uroczystością Niepokalanego Poczęcia wiąże się też tzw. godzina łaski. Choć to wciąż w Kościele pewna nowość, wielu ludzi ją praktykuje. Proszę przybliżyć, na czym ona polega?

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia, od 12.00 do 13.00, ma miejsce „godzina łaski”. W 1947 r. we włoskim Montichiari Matka Boża, objawiając się pielęgniarce Pierinie Gilli, powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono «godzinę łaski» dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta «godzina» była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej «godziny łaski». Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

 

Mówi się, że 8 grudnia, między 12.00 a 13.00, niebo stoi nad nami otworem, że to godzina, gdy wszystko jest możliwe. Jak właściwie przeżyć ten czas?

To rzeczywiście szczególna godzina i trzeba dobrze wykorzystać ten czas. Im więcej spędzimy go z Maryją, tym więcej spłynie na nas łask. Postarajmy się ofiarować Niepokalanej całą godzinę i przybliżyć do Jej Niepokalanego Serca, aby otrzymać ze skarbca obietnice, które nam zostawiła. Jeśli to możliwe, módlmy się w kościele, uczestnicząc w Eucharystii, lub w miejscach wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zacznijmy modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi, która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników. Szczególnie prośmy za kapłanów, a także tych, którzy porzucili Kościół. Módlmy się dla nich o łaskę nawrócenia. Zachęcajmy do tego nabożeństwa inne osoby. Dzielmy się tą informacją oraz przesłaniem Maryi z innymi. Serce i miłość do Matki Bożej podpowie nam, jak ten czas dobrze wykorzystać.

 

Dziękuję za rozmowę.

Jolanta Krasnowska

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Uroczystości w Pratulinie


23 stycznia w pratulińskim sanktuarium odbyły się doroczne uroczystości z racji wspomnienia bł. Męczenników Podlaskich. Wydarzeniu towarzyszyło poświęcenie Domu Pielgrzyma. Uroczystościom przewodniczyli kard. Kazimierz Nycz oraz bp Kazimierz Gurda i bp Piotr Sawczuk. [fot. AWAW]

FOTOGALERIA

Dzień Życia Konsekrowanego


Każdy dzięki Duchowi Świętemu odkrywa swój własny sposób ofiarowania się Ojcu Niebieskiemu. Własny, ale otrzymany i przyjęty od Boga; własny, ale jednocześnie potwierdzony przez Kościół, w którym jest obecny i działa Boży Duch; własny, ale w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, bowiem żadne ofiarowanie siebie poza Chrystusem nie może być przyjęte przez Ojca. Tylko Jego ofiara została przyjęta - podkreślił bp Kazimierz Gurda w homilii podczas Eucharystii sprawowanej w święto Ofiarowania Pańskiego. [fot. M. Król]

PATRONAT "ECHO"


Bal karnawałowy 2019
Caritas Diecezji Siedleckiej Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej organizuje już po raz 17 bal karnawałowy skierowany do osób z niepełnosprawnością.
więcej »
Warsztaty biblijne
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Warszawie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych wraz z katechetami do udziału w pierwszej edycji warsztatów biblijnych pt. „Poznaj list św. Pawła do Rzymian”.
więcej »
Tropem Wilczym
3 marca, po raz piąty we Włodawie, odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie są biegi na dystansie 5 km oraz na symbolizującym datę śmierci ostatniego z wyklętych odcinku 1963 m.
więcej »
 

POLECAMY


O oczekiwaniu i obecności
Jedyną właściwą odpowiedzią na tę dojmującą tęsknotę jest Bóg. Papież Benedykt XVI przypomina, że chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Pana, jednocześnie już żyjąc tym, czego się spodziewają.
więcej »
O księżach z krwi i kości
Dlaczego jedni stawiają księży na świeczniku, a drudzy wdeptują ich w ziemię? Bo nie rozumieją, czym jest kapłaństwo i kim tak naprawdę jest kapłan.
więcej »
Unici przed kamerą
31 stycznia zakończyły się zimowe zdjęcia do filmu „Z ziemi podlaskiej”. Produkcja przybliża wstrząsające losy naszych unitów.
więcej »
 

SONDA

 

Wyrzucanie żywności uważam za...

grzech

marnotrawstwo

problem współczesnego świata

nieodpowiedzialność

nie uważam tego za coś złegoLITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR