17 czerwca 2019 r. Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

Pogoda: Siedlce

Numer 24
13-19 czerwca 2019r.

menu

NEWS

Bp Piotr Sawczuk nowym biskupem drohiczyńskim

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Formacja

2 stycznia 2019 r.

SMS do nieba


fot. PIXABAY.COM

Jeżeli nie możesz oddać się dłuższej modlitwie, wzywaj Jezusa w ciągu całego dnia - zachęcał św. o. Pio. Akt strzelisty - nazywany też pobożnym westchnieniem, krótką żarliwą modlitwą - jest jak esemes: krótki, szybki, często wypowiedziany ukradkiem.

O tym, że można zwracać się do Boga aktami strzelistymi, Dorota usłyszała od spowiednika. Wyznała, że powtarzającym się w jej życiu duchowym niedociągnięciem jest brak czasu na modlitwę. Trójka małych dzieci, praca zawodowa, dom… Zabieganej mamie z trudem udawało się wykraść parę minut na to, by wieczorem uklęknąć i złożyć ręce. - Niech się pani modli aktami strzelistymi. Ja najczęściej powtarzam „Jezu, ufam Tobie” - usłyszała przy kratkach konfesjonału. Tak zaczęło się wysyłanie esemesów do nieba - jak dzisiaj mówi o swoim przywiązaniu do tych paru słów, którymi w ciągu całego dnia przypomina o sobie Panu Bogu. Do jej ulubionych należy też cytat z Listu św. Pawła do Filipian: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”, jak też „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Rz 8,31b), które - twierdzi z przekonaniem - budują ducha i dodają sił.

A wspominając prostą dobrą radę otrzymaną podczas spowiedzi 15 lat temu, dodaje, że to od niej zaczęło się jej zainteresowanie „Dzienniczkiem” św. s. Faustyny i kult Bożego Miłosierdzia.

 

Doraźna pomoc

„O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran” - to ulubione wezwanie s. Katarzyny Pyl, służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, modlącej się wieloma aktami strzelistymi. - Modlitwę tę zaczerpnęłam z Koronki do Ran Pana Jezusa, która szczególnie przypadła mi do gustu, a że często ją praktykowałam, zagościła na dobre w mej pamięci i w sercu - przyznaje. I opowiada o tym, jak do tego doszło: - Pewnego dnia, gdy moja cierpliwość została wystawiona na poważniejszą próbę, a emocje podsuwały niezbyt chrześcijańskie rozwiązania w stosunku do sprawcy tego wzburzenia, zaczęłam szukać ratunku w modlitwie. I wtedy właśnie pojawiła się błogosławiona myśl o przebaczeniu i ofiarowaniu, a wraz z nią niejako automatycznie z głębi serca wypłynął ten akt strzelisty: „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia…”. Skutek był natychmiastowy, cała złość gdzieś się ulotniła, a w jej miejsce zagościły radość i pokój - wspomina. - Od tej pory często ratuję się w ten sposób od ataku złości i innych negatywnych emocji, a także stosuję ten akt modlitewny jako formę wynagrodzenia za grzechy bliźnich, którzy nie myślą nawet o tym, że ranią Najświętsze Serce Pana Jezusa. Na przykład, gdy słyszę na ulicy wulgarne słowa, od razu modlę się o przebaczenie i miłosierdzie Chrystusa dla tych, którzy tak czynią. Wierzę głęboko, że Ten, który „do końca nas umiłował”, okaże swą litość i nie policzy im tego grzechu - mówi s. Katarzyna.

 

Modlitwa jak strzała

Św. Łukasz ewangelista przypomina, że Pan Jezus w przytoczonej przez niego przypowieści o wdowie i sędzi zachęcał, by zawsze się modlić i nie ustawać (Łk 18,1). Oznacza to, że wznosić myśli ku Bogu trzeba - i można - nieustannie, niezależnie od pory dnia, rodzaju zajęć czy miejsca, w którym jesteśmy. Św. Mateusz zwraca z kolei uwagę na to, że wartości modlitwy nie da się mierzyć ilością wypowiedzianych słów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie” (Mt 6,7a).

Nazwę „akt strzelisty” przypisuje się św. Augustynowi. Św. Piotr z Alkantary pisał: „…dobrą pomocą jest powtarzanie krótkich modlitewek, które św. Augustyn nazywa strzelistymi, gdyż utrzymują one serce w czujności i rozniecają w nim żar ducha”. „Królestwo Boże jest w wewnątrz was. Odnawiajcie więc tę wiarę, kiedy uczycie się, pracujecie, jecie, kładąc się spać, wstając. Dokonujcie westchnień miłości ku Bogu” - zachęcał św. Paweł od Krzyża: Z kolei o. Pio z Pietrelciny radził w jednym z listów: „proszę was, abyście często odnawiali czystą intencję wzbudzoną na początku; co jakiś czas odmawiajcie akty strzeliste, które jak strzały trafiają w serce Boga i zmuszają Go (…) do udzielenia nam swojej łaski i swojej pomocy we wszystkim”.

„Akty strzeliste nie paraliżują pracy, podobnie jak bicie serca nie przeszkadza ruchom” - oceniał św. Josemaria Escrivá. A bł. Matka Teresa z Kalkuty w całej swej prostocie podpowiadała, że praca nie przeszkadza w modlitwie ani modlitwa nie przeszkadza w pracy. „Potrzeba tylko zwykłego wzniesienia myśli ku Niemu. Wystarczy, że powiemy: «Kocham Cię, Boże, ufam Ci, wierzę w Ciebie, potrzebuję Cię teraz». Właśnie takie zwyczajne słowa. To są cudowne modlitwy”. W opinii św. Maksymiliana Marii Kolbego „akty strzeliste podtrzymują i oczyszczają duszę. Przyczyniają się one do powiększenia zdroju łask. Ileż to aktów w ciągu dnia i nocy po przebudzeniu można odmówić! Są one bardzo ważne w życiu duchownym; podsycają je, jak drewna podkładane do ognia”.

Piękne świadectwo siły rażenia krótkich westchnień daje św. s. Faustyna, pisząc w „Dzienniczku” m.in.: „Przez ten akt poddania ustąpiły te straszne udręki”, „Wyczułam, że przez ten akt oddałam Bogu wielką chwałę”, „Rozkrzyżowałam ręce i chociaż słów nie mówiłam, jednak aktem woli trwałam”.

 

„Spocznij, Jezu, w sercu moim”

We wszystkich charakterystykach aktu strzelistego podkreślana jest przede wszystkim skrótowość wypowiedzi. Jednak liczą się również towarzyszące słowom szeptanej modlitwy: wiara, ufność, intencja zadośćuczynienia, prośby itd. Warto podkreślić, że chociaż akty strzeliste pomagają zachować stałą łączność z Bogiem, to nie da się nimi zastąpić codziennej pogłębionej modlitwy.

Skarbnicą modlitewnych wezwań jest Pismo Święte, np. „Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28), „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17), „Strzeż mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj” (Ps 17,8), „Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, do Ciebie się uciekam” (Ps 143,9). Mogą to być słowa zaczerpnięte z dłuższych modlitw, np. litanii - „O, serce św. Józefa, czuwaj nad nami”, „Matko łaski Bożej, módl się za nami”, pieśni - „Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”. Wiele przykładów aktów strzelistych podsuwa nam św. s. Faustyna: „Jezu, ufam Tobie”, „Jezu, rozpal serce moje miłością”, „Wszystko dla Jezusa”, „Spocznij, Jezu, w sercu moim”, „Maryjo, złącz mnie z Jezusem”, „O mój Jezu, miłosierdzia”. Warto wsłuchać się w natchnienia swojej duszy i znaleźć słowa z niej wypływające, adekwatne do jej stanu, najbardziej w danym momencie sugestywne.


OKIEM DUSZPASTERZA

Ks. Grzegorz Reiss, marianin z parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu

Jako marianin modlę się najczęściej aktem: „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie wybawieniem i obroną”. Powtarzam też: „Jezu, ufam Tobie”, jak również modlitwę do Michała Archanioła - krótką i bardzo skuteczną.

Polecając modlitwę aktami strzelistymi, chcę podkreślić, że chodzi o to, by przeżyć dzień w nieustannej obecności z Bogiem. Tymczasem ze względu na liczne obowiązki związane z nauką, pracą, prowadzeniem domu itd. nie mamy zbyt wiele czasu na modlitwę. Trzeba pragnąć bliskości Pana Boga i o niej pamiętać. Dlatego w moim przekonaniu akt strzelisty to nie tylko słowa, ale powierzanie Bogu wszystkich czynności, modlitwa każdą chwilą dnia.

Zachęcam, by rano, zaraz po otwarciu oczu, uświadomić sobie obecność Pana Boga. Warto wstać w Jego obecności i powierzyć Mu wszystko, co przed nami, a w ciągu dnia wielokrotnie przypominać sobie o Bogu, „wzdychać” do Niego. Aktem strzelistym jest też modlitwa gestu. Przechodząc obok kościoła, siadając do posiłku - zrób znak krzyża. Ucałuj Biblię, medalik, który nosisz na piersiach, albo krzyżyk zdjęty ze ściany, mówiąc krótko: „Jezu wspomóż. Kocham Cię”.

Aktywizuj swoją wiarę przez Ducha Świętego. Boisz się czegoś? Proś: Duchu Święty, przyjdź z darem odwagi. Potrzebujesz rozeznania? Proś: Duchu Święty, daj mi mądrość. Nie umiesz czegoś? Wołaj o dar umiejętności. Czeka cię trudna rozmowa, podjęcie ważnej decyzji? Mów: Oświeć mnie, daj mi swoje światło. To działa! Na tym właśnie polega chodzenie w obecności Pana Boga. To styl życia. Akty strzeliste wyrażają mój wybór stylu życia.

Staraj się tak żyć, by wszystko przypominało ci o Bogu. Polska jest piękna, ponieważ usiana została znakami Bożej obecności: krzyżami i kapliczkami. Tylko w parafii Skórzec mamy ich ok. 200 - uwiecznił je na zdjęciach ks. Tadeusz Mierzwiński. Każdy przydrożny krzyż przypomina, że Jezus mnie zbawił. Mijając go, powiedz: „Dziękuję Ci, Panie Jezu. Kocham Cię. Uwielbiam Cię”.

Aktem strzelistym jest też oddanie Bogu wszystkiego, co w ciągu dnia mnie spotyka, chwil radosnych i trudnych. Ofiarowanie cierpienia w intencji chorych - nadaje sens memu bólowi.

Jezuita o. Marko Rupnik, teolog, autor mozaik w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, mówi o nieustannej pamięci Boga. Tak jak obrączka na ręce powinna żonie czy mężowi przypominać o małżonku, o przysiędze miłości i wierności, o łasce Bożej uaktywnionej w sakramencie małżeństwa, tak samo jest z pamięcią o Panu Bogu. Przypominają nam o Nim różne rzeczy. Chiara Lubich powtarzała, że najprostszą drogą do Boga jest drugi człowiek. Jana Paweł II również mówił, że nie można poznać Chrystusa bez człowieka.

LI

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wernisaż w parku


14 czerwca w parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej otwarto plenerową wystawę fotografii prof. Leszka Mądzika pt. „Sacrum Miejsca”. Częścią wernisażu była etiuda teatralna „Maski”. [fot. AWAW]

FOTOGALERIA

Moda na pomaganie


Co i dla kogo mogę zrobić - na te pytania można było znaleźć odpowiedź podczas III Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych. Pogoda dopisała, stąd też zainteresowanie piknikiem NGO, który odbył się 6 czerwca na siedleckim placu Sikorskiego, było spore. Choć idea spotkania co roku jest taka sama, czyli prezentacja oferty oraz wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi z regionu, zmienia się zarówno grono uczestników, jak i wystawiające się grupy. A warto pamiętać o tym, że w tego typu formacjach, których głównym celem jest wsparcie codziennego życia mieszkańców regionu, działają tysiące osób, poświęcając swój czas. [fot. JAG]

PATRONAT "ECHO"


XXVII Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka
16 sierpnia pielgrzymi z całej Polski wyruszą z białostockiej katedry do Ostrej Bramy w Wilnie. Podczas dziewięciodniowego zmagania się z trudem i wysiłkiem pątnicy doświadczą także niezwykłej gościnności.
więcej »
Siedlce dla Jezusa
20 czerwca, tj. w uroczystość Bożego Ciała, o 19.00, na płycie lodowiska OSiR przy ul. B. Prusa 6 odbędzie się koncert uwielbienia „Siedlce dla Jezusa - Mój Tata, mój bohater”.
więcej »
Kultura bez Granic
29 czerwca na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach w gminie Terespol odbędzie się festiwal Kultura bez Granic. To już 16 edycja imprezy, której celem jest prezentacja folkloru polsko-białoruskiego pogranicza.
więcej »
Spływy kajakowe
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zaprasza 20 czerwca, od 11.00, na spływ kajakowy Zielawą na trasie Wisznice - Studzianka na dystansie 20 km.
więcej »
IV Łosicki Wieczór Chwały
W uroczystość Bożego Ciała odbędzie się IV Łosicki Wieczór Chwały. „Chcemy szczególnie uwielbić Boga i dziękować Mu za dar Jego Najświętszej Krwi i Ciała. Przeżyjcie go razem z nami!” - zachęcają organizatorzy.
więcej »
100 lat niech żyje nam!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy na radosne świętowanie kolejnych urodzin Niepodległej na osiedlu Jarmołówka w Rykach!
więcej »
Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski
W weekend 22-23 czerwca przy ul. Leśnej (plac naprzeciw urzędu miasta) w Nałęczowie odbędzie się kolejna odsłona festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”.
więcej »
Upamiętnią rocznicę
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach zaprasza do świętowania 73 rocznicy śmierci mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”.
więcej »
 

POLECAMY


Droga wymagająca nieustannej wiary
Często wstawiennictwo nie przynosi wyrazistego, widzialnego owocu, a prośby kierowane do Boga wydają się czymś naiwnym i nieskutecznym, jakby trafiały w pustkę… A jednak modlitwa wstawiennicza zawsze ma gigantyczne znaczenie w przestrzeni duchowej!
więcej »
Niezłomna wola niepodległości
Bitwa o Monte Cassino stała się symbolem waleczności i zwycięstwa polskich żołnierzy w II wojnie światowej.
więcej »
Łuków dla Jezusa
20 czerwca, w Boże Ciało, o 19.00, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie rozpocznie się koncert uwielbieniowy ph. Łuków dla Jezusa.
więcej »
 

SONDA

 

Czerwiec to dla mnie....

miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

czas wyczekiwania wakacji

najpiękniejszy miesiąc w roku

okazja do refleksji nad szybko mijającym czasem

miesiąc jak każdy innyLITURGIA SŁOWA


Poniedziałek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR