16 lipca 2019 r. Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

Pogoda: Siedlce

Numer 28
11-17 lipca 2019r.

menu

NEWS

20 lipca, o 12.00, odbędzie się ingres bp. Piotra Sawczuka do drohiczyńskiej katedry.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Diecezja

 
 

Setne urodziny parafii

8 maja 2019 r.

Czas wdzięczności za jubileusz


fot. ARCHIWUM

W tym roku mija 100 lat od utworzenia parafii Świętej Rodziny i św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie. Erygował ją 20 kwietnia 1919 r., w dzień Zmartwychwstania Pańskiego, biskup podlaski Henryk Przeździecki. Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na niedzielę 19 maja.

5 kwietnia 1919 r. bp H. Przeździecki wydał dekret, na mocy którego od parafii Gończyce odłączono wioski: Milanów, Nowiny, Rozalin, Stefanów, Sobolew A, Sobolew Place, Sobolew Stację, Sobolew Folwark i Walerków Folwark i połączono w samodzielną parafię Sobolew. W pierwszej połowie XV w. mieszkańcy Sobolewa i okolic należeli do parafii w Kochowie znajdującej się w granicach diecezji krakowskiej. W 1681 r. Anna z Oleśnickich Zbąska przeniosła drewniany parafialny kościółek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Kochowa do Maciejowic, co pociągnęło za sobą również przeniesienie parafii. W 1819 r. kościół w Maciejowicach spłonął, a w 1821 r. z inicjatywy ordynata Stanisława hr. Zamoyskiego pobudowano nową, murowaną świątynię. Po niespełna 60 latach nowo wybudowany kościół został rozbudowany na obiekt sakralny w stylu neogotyckim. 3 lipca 1886 r. - z inicjatywy właściciela dóbr sobolewskich Zygmunta Łaskiego oraz urzędników stacji kolejowej - Sobolew przyłączono do parafii Gończyce.

Odłączenie się Sobolewa od Maciejowic potwierdził dekret konsystorza z 22 maja 1887 r. oraz protokół rozgraniczenia z 4 marca 1888 r. Sobolew z przyległymi wioskami był do 1919 r. częścią parafii Gończyce, co jednak nie wykluczało znacznego wpływu na życie religijne sobole wian proboszcza maciejowickiego ks. Adolfa Pleszczyńskiego.

 

Pierwsze kroki nowej wspólnoty

W czerwcu 1912 r. dziekan garwoliński ks. Wincenty Supren w imieniu biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego dokonał poświęcenia nowego cmentarza w Sobolewie. 1 kwietnia 1914 r. do Sobolewa przybył ks. Leon Kalinowski, który objął zarząd tworzącej się tu parafii. Stanęły przed nim zadania o charakterze prawnym, logistycznym, materialnym, a także religijnym, które należało rozwiązać przed erygowaniem parafii, i to w trudnych, nieprzewidywalnych warunkach wojennych. Ks. Kalinowski oparł swoją koncepcję tworzenia parafii na istniejącej drewnianej kaplicy na skraju wsi, zbudowanej w 1643 r. i przeznaczonej na potrzeby religijne dworu i mieszkańców. 23 grudnia 1914 r. za pośrednictwem gubernatora lubelskiego wydany został ukaz carski pozwalający na remont i rozbudowę tejże kaplicy W pierwszym etapie robót dokonano wymiany posadzki i drewnianych elementów wyposażenia. Po usilnych staraniach 28 września 1915 r. administrator diecezji lubelskiej i podlaskiej polecił prowadzenie ksiąg stanu cywilnego ks. Kalinowskiemu. W listopadzie 1915 r., po wyjściu Moskali, ks. Kalinowski rozpoczął rozbudowę kaplicy. W lipcu 1916 r. stanęły już dwie wieże kościelne. Powiększenie kaplicy i budowa wież były wykonywane bez budowniczego i planów. Pracami przewodził ksiądz, a parafianie wykonywali roboty bezpłatnie. Jednocześnie powiększono plebanię, uzyskując odpowiedni materiał z pokładów armatnich, które pozostały po działaniach wojennych.

 

Erygowanie parafii

W 1918 r. ks. L. Kalinowski wystąpił z projektem budowy nowego, murowanego kościoła. 24 września 1918 r. papież Benedykt XV przywrócił diecezję podlaską, a 9 grudnia tegoż roku bp Henryk Przeździecki przyłączył Sobolew (filia cum cura animarum) do dekanatu garwolińskiego. 5 kwietnia 1919 r. biskup podlaski wydał dekret, na mocy którego od parafii Gończyce odłączono wioski: Milanów, Nowiny, Rozalin, Stefanów, Sobolew A, Sobolew Place, Sobolew Stację, Sobolew Folwark i Walerków Folwark i połączono w samodzielną parafię Sobolew. Parafię sobolewską uroczyście erygowano 20 kwietnia 1919 r., w dzień Zmartwychwstania Pańskiego. 5 maja 1919 r. ks. Kalinowski otrzymał stanowisko proboszcza parafii Malowa Góra. Inne gromady wystąpiły z prośbą o włączenie ich wsi do parafii Sobolew.

27 września 1926 r. probostwo w Sobolewie objął ks. Julian Roszkiewicz, kierujący życiem duchowym parafian przez 21 lat i prowadzący swoją społeczność przez meandry dziejowe, m.in. okupację niemiecką. Oprócz budowy nowych organów kościelnych (1931 r.) i „domu katolickiego” (1932 r.), ks. Roszkiewicz uporządkował kwestie logistyczne parafii.

W wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 r. spłonęła plebania i wszystkie zabudowania gospodarcze należące do parafii. Znane były ogółowi zasługi ks. Roszkiewicza w okresie okupacji, aktywnego w konspiracji (kapelan miejscowej placówki AK), a także wysyłającego sukcesywnie do głodującego getta wozy konne z żywnością na swój koszt i zachęcającego innych parafian do akcji pomocy.

 

Kaplica św. Stanisława Kostki

W dniach 7-8 czerwca 1949 r., podczas wizytacji w Sobolewie, bp Ignacy Świrski wypowiedział ważne, proste i inspirujące słowa, później często wspominane: „Kościół w Sobolewie powinien stać przy kolei, gdzie jest kilkadziesiąt domów murowanych i rozwija się handel i gdzie są instytucje społeczne, jak sąd, szkoła i inne, należy o tym myśleć, aby zdobyć plac, gromadzić materiały i myśl tej budowy parafianom często przypominać (…)”. Sugestia księdza biskupa była realizowana w powolnym tempie, ale systematycznie, w późniejszym czasie.

28 września 1962 r. bp I. Świrski erygował dekretem kaplicę publiczną (oratorium publicum) pw. św. Stanisława Kostki, umieszczoną w domu parafialnym w Sobolewie. W dekrecie stwierdził: „Zezwalamy na odprawianie w tejże kaplicy Mszy świętej oraz wykonywanie innych funkcji liturgicznych, szczególnie dla młodzieży szkolnej w porze zimowej. Przypominamy i zobowiązujemy każdorazowego księdza proboszcza parafii Sobolew, aby rzeczona kaplica była utrzymywana z pietyzmem w stałym i należytym porządku, jak tego wymagają przepisy prawa kościelnego”. W grudniu 1962 r. w kaplicy św. Stanisława Kostki zainstalowano ołtarz. Podczas wizytacji dziekańskiej 29 stycznia 1968 r. stwierdzono, że parafia iczy 3813 wiernych.

 

Nowy kościół

Lata 80 były przełomem w życiu religijnym Sobolewa. Pierwszym, znamiennym wydarzeniem tego okresu była inicjatywa Bolesława Russaka, byłego dowódcy placówki Armii Krajowej w gminie Sobolew, w sprawie umieszczenia w kościele tablicy pamiątkowej ku czci poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy AK. 17 kwietnia 1980 r. dekretem wyraził na to zgodę Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

W 1981 r. funkcję proboszcza parafii Sobolew objął ks. Marian Pyrka. Nowy proboszcz przypomniał wskazówki bp. I. Świrskiego i podjął dzieło budowy nowej świątyni w centrum miejscowości.

Projekt kościoła wykonał warszawski architekt Kazimierz Tessar, a ostateczną decyzję zezwalającą na budowę uzyskano w lipcu 1983 r. Natychmiast parafianie przystąpili do robót ziemnych. Kamień węgielny, wyjęty z grobu św. Piotra Apostoła i poświęcony przez Jana Pawła II, wmurowano 29 czerwca 1984 r.

Prace fachowe wykonywali miejscowi rzemieślnicy, społecznie pomagali mieszkańcy, a nawet ochotnicy z sąsiednich parafii. Przychodzili wszyscy: emeryci i młodzież, rolnicy, nauczyciele i kolejarze. Parafianie okazywali swoją hojność także w datkach pieniężnych na budowę nowej świątyni. Powstawał kościół dwunawowy, z zapleczem katechetycznym. Jednocześnie obok świątyni wznoszono plebanię. Od 27 sierpnia 1987 r. rozpoczęte dzieło kontynuował z wielkim zaangażowaniem nowy proboszcz ks. Jan Jaworski. Konsekracja kościoła odbyła się 3 czerwca 1990 r., a pierwszą Mszę św. odprawił w nim bp Jan Mazur. Świątynia otrzymała tytuł Świętej Rodziny.

Dzisiaj na terenie parafii istnieją trzy kręgi małżeństw Domowego Kościoła, dziecięca i młodzieżowa wspólnota Ruchu Światło-Życie, wspólnoty różańcowe oraz Wspólnota Krwi Chrystusa. Przy ołtarzu posługują ministranci i lektorzy. W parafii istnieje chór i dziecięca schola. Od listopada 2013 r. proboszczem liczącej ponad 4,5 tys. wiernych parafii jest ks. kan. dr Andrzej Oworuszko.

WAJ NA PODST. OPRAC. W. KOSTECKIEGO


PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH - 19 maja 2019 r.

12.30 - ingres księdza biskupa i powitanie gości

13.00 - uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu transmitowana przez TV Polonia

Ok. 14.30 - agapa dla wszystkich uczestników liturgii i zaproszonych gości

15.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 - koncert pieśni religijno-patriotycznych w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie

16.45 - historia parafii w obrazach - program artystyczny w wykonaniu Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodni”

17.30 - koncert rodzeństwa Czarneckich

18.00 - koncert ks. Stefana Ceberka

19.00 - modlitwa uwielbienia za dar jubileuszu

Waldemar Jaroń

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 

15 lipca 2019 r.

Jubileuszowe świętowanie
27 lipca odbędą się jubileuszowe, 50 Dni Sławatycz. więcej »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Siedlce dla Jezusa


W radosnej atmosferze uwielbienia blasku chwały Boga przebiegały koncerty i spotkania uwielbieniowy organizowane w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 20 czerwca, w wielu miejscowościach naszego regionu. [fot. MK]

FOTOGALERIA

Diecezjalny Dzień Chorego


2 lipca w kodeńskim sanktuarium świętowano odpust ku czci Matki Bożej Kodeńskiej. Tradycyjnie został on połączony z Diecezjalnym Dniem Chorego. Centralnym punktem obchodów była suma odpustowa, której przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Po Mszy św. ordynariusza udzielił zgromadzonym błogosławieństwa lourdzkiego. Ostatnim punktem było poświecenie nowej figury Matki Niepokalanej. Została ona umieszczona przed klasztorem ojców oblatów. [fot. AWAW]

PATRONAT "ECHO"


XXVII Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka
16 sierpnia pielgrzymi z całej Polski wyruszą z białostockiej katedry do Ostrej Bramy w Wilnie.
więcej »
Słoneczne lato
28 lipca na rynku w centrum miasta Mordy odbędzie się jubileuszowa, 20 edycja festynu „Słoneczne lato”.
więcej »
Dla każdego
Atrakcje dla starszych i młodszych oraz moc zabawy - tak zapowiadają się tegoroczne Dni Łosic. Impreza odbędzie się w dniach 19-21 lipca.
więcej »
Hańsk pszczelarstwem stoi
Wójt gminy Hańsk, Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej, Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie, Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie zapraszają na XV Festyn „Dzień Pszczelarza” poświęcony pamięci ks. Jana Dolinowskiego Odbędzie się on w niedzielę 21 lipca.
więcej »
 

POLECAMY


By pamięć trwała
Trudno o przykład większego męstwa i poświęcenia niż obrona Lwowa w latach 1918-1919. Kiedy „wielka wojna” dobiegła końca, mieszkańcy tego pięknego miasta w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 1918 r., wyszli rankiem na ulice.
więcej »
 

SONDA

 

I znowu wakacje...

to czas wypoczynku i ładowania akumulatorów

spędzam je w ruchu - kocham sport!

planuję wyjazd na własną rękę - nie ufam biurom podróży

nie lubię wakacji - nudzę się latem

czas jak każdy innyLITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR