12 listopada 2019 r. Imieniny obchodzą: Renata, Witold, Konrad

Pogoda: Siedlce

Numer 45
07-13 listopada 2019r.

menu

NEWS

Zachęcamy naszych drogich czytelników do śledzenia cyklu artykułów pt. Zza klauzury. Pierwszy odcinek przybliżający życie i duchowość siedleckich sióstr sakramentek już w bieżącym wydaniu!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Historia

 
 

Promocja książki

29 października 2019 r.

Na przestrzeni dziejów


fot. LI

To książka ważna dla lokalnej społeczności. Pokazuje fragment dziejów małej ojczyzny wpisany w dzieje Polski i Europy - mówił dr Wiesław Charczuk, omawiając zawartość publikacji „Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów”.

Jej promocja odbyła się w piątek 25 października w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Przybyli na nią autorzy artykułów zamieszczonych w książce, jak też wielu gości, głównie znawcy i pasjonaci lokalnej historii. Wszystkich powitał dyrektor GOK Krzysztof Boruta, a w klimat spotkania wprowadził zespół UliBabki. Redaktor prowadzący publikacji dr W. Charczuk przypomniał, że książka jest pokłosiem konferencji popularnonaukowej, która odbyła się w Zbuczynie 11 września 2018 r. z okazji 600-lecia parafii św. Stanisława i Aniołów Stróżów. Swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki, jak i zorganizowania spotkania promocyjnego. Wytłumaczył następnie, że o ile większość tekstów powstała na kanwie referatów wygłoszonych podczas ubiegłorocznej konferencji, to artykuł autorstwa prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Joanny Kalagi z Instytutu Archeologii dołączony został ze względu na nowatorskie ustalenia odnośnie grodziska w Krzesku-Królowej Niwie datowanego na VII w., a więc terenu do 1919 r. należącego do parafii Zbuczyn.

- Autorami artykułów są osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe, wojsko, szkołę i parafię Zbuczyn. Warto podkreślić wysoki poziom tekstów zamieszczonych w publikacji. Wszystkie zostały poddane recenzji naukowej, a ich wydanie zostało objęte patronatem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Teksty są bardzo ciekawe, poparte bogatą wiedzą źródłową i literaturą - sygnalizował dr Charczuk, dodając, że chociaż książka - jak sugeruje tytuł - została poświęcona parafii Zbuczyn i jej dziejom, wachlarz tematyczny artykułów jest bardzo szeroki, co z punktu widzenia czytelnika może stanowić tylko atut tego wydawnictwa.

- Parafię Zbuczyn zdefiniowaliśmy jako terytorium w zmiennych ramach organizacji kościelnej i administracyjnej. Granice parafii i miejscowości Zbuczyn kształtowały się na przestrzeni wieków, ale kluczową rolę w tym procesie odegrały wydarzenia lat 1795-1918 i 1918-2018. Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów to historia zmian i trwania, wydarzeń o znaczeniu doniosłym, często ponadregionalnym, i tych drobnych, jednostkowych, często prywatnych, ludzkich dramatów, radości, zwątpienia i nadziei - precyzuje redaktor w słowie wstępnym do książki.

 

Różne, dlatego ciekawe

Publikację otwiera artykuł „Z dziejów Krzeska-Królowej Niwy we wczesnym średniowieczu” J. Kalagi. Tekst dr. Rafała Dmowskiego, dyrektora Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, został poświęcony postaci plebana zbuczyńskiego Kacpra Kazimierza Cieciszowskiego, który został biskupem, a w marcu 1826 r. - następcą zmarłego metropolity mohylewskiego. Mjr Andrzej Chojnacki, szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie, ukazał dzieje Zbuczyna i okolicznych miejscowości w pierwszym ćwierćwieczu XIX w. Artykuł „Tajemnica marmurowych tablic” rzuca światło na losy czterech XVII-wiecznych tablic epitafijnych  z sanktuarium kodeńskiego. Dziwnym zrządzeniem losu, ale zapewne nieprzypadkowo, znalazły się w zbuczyńskim kościele, gdzie 100 lat czekały na odnalezienie, co w 2017 r. stało się udziałem ówczesnego proboszcza ks. kan. Stanisław Chodźki, obecnie kierującego parafią w Rykach. Tekst pióra Krzysztofa Koziestańskiego koncentruje uwagę na księżach pracujących w parafii zbuczyńskiej w latach 1818-1939.

Książkę zamykają opracowania dotyczące gminy i parafii Zbuczyn w pierwszej połowie XX w. Tekst Natalii Kondraciuk, nauczyciela historii w miejscowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, ukazuje społeczeństwo Zbyczyna w dwudziestoleciu międzywojennym; autorka skupiła się na problematyce ekonomicznej i socjologicznej. Kolejny autor - Jacek Odziemczyk, nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Sokołowie Podlaskim, pisze o dziejach gminy Zbuczyn w czasie walki Polaków o zachowanie niepodległości w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Ostatni tekst, autorstwa W. Charczuka, dotyczy sytuacji parafii Zbuczyn w czasie II wojny światowej. Autor swoje rozważania skoncentrował na działalności stowarzyszeń, polityce restrykcyjnej okupanta wobec duchowieństwa i parafian, jak też ukazał ich postawę, działania, indywidualne losy osób oraz wydarzenia związane z przebiegiem walk na terenie gminy i parafii. Opracowanie zamykają wykazy tabel, map, rycin i załączniki, na które składają się dokumenty archiwalne. Opatrzone zostało również bibliografią, w której ujęto źródła wykorzystane przez autorów.

 

Ważna książka

- Chciałbym podkreślić, że jest to książka ważna dla lokalnej społeczności. Pokazuje fragment dziejów małej ojczyzny wpisany w dzieje Polski i Europy. Stało się to możliwe dzięki autorom i pracy, jaką włożyli w jej powstanie. Pozwala na lepsze poznanie mikroświata określonego w tytule - zakończył dr Charczuk.

Uczestnicy spotkania promocyjnego mieli tego dnia okazję otrzymać książkę „Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów” w prezencie, jak też zdobyć na pamiątkę autografy autorów. Z kolei dla tych, którzy dołożyli swoją cegiełkę do publikacji, udział w wydarzeniu pozwolił przywołać wspomnienia. - Jest mi niezmiernie miło, że mogłam przyczynić się do powstania tej książki - mówiła J. Kalaga. - Zaczynałam tutaj swoją pracę archeologiczną, a ten artykuł jest zwieńczeniem mojej działalności. Mogłam ponownie spojrzeć na grodzisko. Mieszkańcom Krzeska i okolic dziękuję za wielką życzliwość - dodała.


Opracowanie monografii „Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów” to podkreślenie faktu, że historia w każdym wymiarze jest refleksją nad przeszłością. To nie tylko jedna z najstarszych dyscyplin naukowych, ale również fundament naszych poszukiwań odpowiedzi na pytanie „Kim jesteśmy?”. By na nie odpowiedzieć, historia odwołuje się do tego, co pewne i nieodwracalne, czyli do przeszłości. Zawsze jednak punktem wyjścia i punktem dojścia w refleksji historycznej jest teraźniejszość i nasza egzystencja „tu i teraz”. Historia jest więc jednym z filarów humanistycznego myślenia i wykształcenia.

Z recenzji prof. KUL ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego

LI

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

III Forum Miłosierdzia


9 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się III Forum Miłosierdzia, zorganizowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Wydarzenie było formą podziękowania darczyńcom, którzy na co dzień wspierają organizację. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Czas rozwinąć skrzydła


23 października już po raz czwarty odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej „Cantate Deo” organizowany przez Katolicką Szkołę Podstawową im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Z roku na rok konkurs wzbudza coraz większe zainteresowanie. Co spowodowane jest nie tylko atrakcyjnymi nagrodami, ale przede wszystkim profesjonalnym przygotowaniem. [fot. Monika Król]

PATRONAT "ECHO"


Przegląd teatrów obrzędowych
23 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach po raz trzeci odbędzie się Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
 

POLECAMY


Szlakiem kontrowersji
Jezuita o. Zygmunt Kwiatkowski SJ, duszpasterz i rekolekcjonista, przez ponad 30 lat był misjonarzem w Syrii i na Bliskim Wschodzie. O objawieniach, jakie miały miejsce we wspólnocie Sióstr Służebnic Eucharystii w japońskim mieście Akita, opowiedział po odbyciu kilku duszpasterskich wypraw do tego egzotycznego kraju.
więcej »
Święte patrzenie
Kontemplacja Chrystusa i świata stworzonego przez Boga ma przemieniającą i uzdrawiającą moc - uświęca nasze patrzenie.
więcej »
Randka małżeńska
17 listopada w kościele św. Józefa w Siedlcach odbędzie się spotkanie ph. Randka małżeńska dla młodych małżeństw.
więcej »
 

SONDA

 

11 listopada to dla mnie...

okazja do uczczenia wolnej i niepodległej Polski

dzień pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie dla dobra kraju

okazja, by poczuć dumę z powodu bycia Polaka

święto wszystkich patriotów, którzy kochają swoją ojczyznę

przypomnienie o triadzie: Bóg - Honor - OjczyznaLITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR