25 maja 2020 r. Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Pogoda: Siedlce

Numer 21
21-27 maja 2020r.

menu

NEWS

W najnowszym wydaniu: siedem konkursów, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody książkowe. Zachęcamy do udziału!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Region

 
 

Region

29 października 2019 r.

Szkoła wolna od Tęczowego Piątku


fot. PIXABAY.COM

W ostatni piątek października w szkołach miało być „tęczowo”. - To próba wrogiego przejęcia szkół - alarmuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. - Na każdą tego typu akcję dyrektorzy muszą mieć zgodę rodziców - podkreśla Adam Skup, dyrektor siedleckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Od trzech lat Kampania Przeciw Homofobii organizuje akcję „Tęczowy piątek”. Inicjatywa budzi liczne wątpliwości prawne, ponieważ m.in. podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ponadto treści przekazywane uczniom podczas akcji - zdaniem Ordo Iuris - wykraczają poza obowiązującą w szkołach podstawę programową, a nawet stoją z nią w sprzeczności. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji całość działań wychowawczych szkoły powinna być spójna i „wspierać wychowawczą rolę rodziny”, „promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności” oraz „kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne”. Kilka dni przed kolejną edycją „Tęczowego piątku” na jednym z portali społecznościowych poinformowano o planach włączenia się w akcję I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach. „Chcemy pokazać wszystkim należącym do tęczowej mniejszości osobom związanym z Prusem, że nie są same.

Zachęcamy do pokazania swojego wsparcia poprzez założenie tego dnia tęczowej przypinki, naklejki czy kolorowych ubrań” - poinformowali organizatorzy. Podkreślono także, że jest to inicjatywa uczniowska. W ramach wydarzenia miały odbyć spotkania z przedstawicielami mniejszości LGBT.

- Otrzymaliśmy wiele telefonów od zaniepokojonych rodziców dzieci uczęszczających do „Prusa”. Wyrażali swoje zbulwersowanie akcją. Nie było ani jednego głosu zachwalającego inicjatywę - przyznaje A. Skup. I dodaje, że kuratorium zapytało dyrektora liceum, czy zostały „dochowane wszelkie procedury”. - Czy podjęte działania zostały ujęte w programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2019/20? Czy przeprowadzono diagnozę występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, której wyniki mają stanowić podstawę opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego, a jeśli tak, to kiedy i przez kogo taka diagnoza została przeprowadzona? Czy akcja została uzgodniona z radą rodziców? Jeśli tak, to czy rodzice wyrazili zgodę, czy sprzeciw? - wylicza A. Skup. - W przypadku „Prusa” zabrakło konsultacji z rodzicami. W związku z tym nie mogliśmy zaakceptować decyzji dyrektora bez uzgodnienia ze statutowymi organami w szkole, jakim jest rada rodziców i rodzice po prostu - tłumaczy dyrektor siedleckiej delegatury MKO.

 

Wszystkich uczniów traktujemy jednakowo

Władze siedleckiego „Prusa”, ustosunkowując się do inicjatywy, stwierdziły, że „żadna taka akcja nie była uzgadniana ze szkołą i nie będzie miała miejsca”. „Szkoła, zgodnie z zasadami przyjętymi w statucie, opierając edukację na tradycyjnych wartościach, szanuje poglądy i godność osobistą wszystkich uczniów, traktując ich jednakowo, stosując zasady tolerancji i akceptacji dla odmienności, swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób” - ogłosił Andrzej Kopiec, dyrektor liceum na stronie placówki. Dodał jednocześnie, że tego dnia z inicjatywy uczniów należących do mniejszości „przez trzy godziny w czytelni szkolnej uczniowie Prusa mający problemy ze swoją osobowością będą mogli indywidualnie porozmawiać z uczniami o podobnych odczuciach”. A. Kopiec podkreślił jednak, iż działanie to nie jest wspierane przez żadną organizację zewnętrzną, nie uczestniczą w nim żadne osoby spoza szkoły, a lekcje będą odbywać się zgodnie z ustalonym tygodniowym planem.

Jak wynika z informacji kuratorium, w żadnej ze szkół podległych siedleckiej delegaturze nie zorganizowano akcji „Tęczowy piątek”. - Złożyliśmy zapytania do dyrektorów placówek z powiatów: sokołowskiego, węgrowskiego, łosickiego, garwolińskiego i siedleckiego. Otrzymaliśmy od nich odpowiedź, że takie inicjatywy nie są podejmowane - mówi A. Skup. 

Czy szkoły mają obowiązek informowania kuratorium o tego typu akcjach przeprowadzonych na ich terenie? - Szkoły muszą dochować procedur, jeżeli chcą organizować podobne inicjatywy. Takie działania mieszczą się w szkolnych programach profilaktyczno-wychowawczych, które zatwierdzają rodzice. Bez uzyskania zgody rodziców nie ma miejsca na podobne akcje - zaznacza dyrektor siedleckiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

 

Wrogie przejęcie szkół?

Zdaniem Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris akcja „Tęczowy piątek” jest „próbą dokonania wrogiego przejęcia szkół”. - Odbywa się z oczywistym naruszeniem przepisów prawa oświatowego i bez wiedzy rodziców, którym Konstytucja RP zastrzega pierwszeństwo wychowawcze, a więc prawo do decydowania o wychowaniu dzieci zgodnie z przekonaniami - argumentował Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, podczas konferencji poświęconej akcji. Podkreślił, że „przepisy prawa oświatowego uniemożliwiają organizacjom zewnętrznym prowadzenia na terenie szkoły - bez wiedzy i konsultacji z rodzicami - jakichkolwiek inicjatyw i akcji, nie tylko prowadzonych bezpośrednio przez pracowników organizacji zewnętrznych, ale stanowiących także część kampanii koordynowanych przez te organizacje”.

Z kolei adwokat Rafał Dorosiński z Ordo Iuris stwierdził, że akcja ma charakter manipulacyjny. Przypomniał, że według Kampanii przeciw Homofobii, „Tęczowy Piątek” ma na celu „pokazać młodzieży LGBT, że w szkole jest miejsce również dla niej - że każdy i każda może czuć się w niej bezpiecznie i w pełni realizować swój potencjał”. W ocenie R. Domosińskiego już w tak sformułowanym celu można zauważyć manipulację. - Próbuje się wprowadzić pojęcie młodzieży LGBT, tak jakby pewnego rodzaju skłonności, ewentualne przemyślenia w przestrzeni swojego życia płciowego, miały być cechą wrodzoną, którą można porównać np. do koloru skóry, co jest oczywiście nieprawdą w świetle badań naukowych - stwierdził. Utożsamianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole z wyrażeniem pełnej akceptacji co do preferencji seksualnych jest, zdaniem R. Dorosińskiego, nieuprawnione. - Czym innym jest bezpieczeństwo, a czym innym akceptacja wyborów życiowych. Tego rodzaju zachowania, preferencje nie są trwałe, nie są niezmienne. Twierdzenie, że jedna na dziesięć osób jest homoseksualna, nie ma żadnego potwierdzenia w badaniach - zaznaczył adwokat.

Ordo Iuris przypomina, że rodzice mają możliwość reakcji w przypadku prób podważania ich konstytucyjnych praw i propagowania wśród uczniów zideologizowanych treści, niezgodnych z prawdą. Na stronie instytutu można znaleźć materiały, które mają pomóc rodzicom i uczniom w egzekwowaniu ich praw.


Uchronić dzieci przed demoralizacją

Stanowisko w sprawie ogólnopolskiej inicjatywy ,,Tęczowy piątek” zajęła także siedlecka kuria diecezjalna. W wydanym oświadczeniu podkreśla, że „szkoła pełni rolę pomocniczą w procesie wychowania młodego pokolenia i nie może podejmować działań sprzecznych z wartościami, na których opiera się wychowanie w rodzinach. Cytuje także oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski z 22 października 2019 r., w którym przypomniane zostało, iż „należy pamiętać, że wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole (art. 48 ust. 1 Konstytucji). Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Rodzice mają prawo decydować, kto wchodzi na teren szkoły, z jakim programem wychowawczym”.

„Wynika z tego, że «podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, pozapolityczną, organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców»” - wyjaśnia w komunikacie ks. Jacek Świątek, dyrektor diecezjalnego biura prasowego. I podkreśla: „W obliczu podejmowanych działań w rękach rodziców są wystarczające narzędzia, dzięki którym możliwe jest uchronienie ich dzieci przed demoralizacją i działaniami niepożądanymi. Natomiast dyrektorzy i nauczyciele nie mają prawnych możliwości działania przeciwko ideałom wychowawczym, kierującym rodzicami dziecka. Nie mogą również podejmować działań poza plecami rodziców”.

HAH

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Święto w cieniu pandemii


Ze względu na pandemię obchody 229 rocznicy Konstytucji 3 Maja w naszym regionie - podobnie jak w całej Polsce - były skromne.

FOTOGALERIA

Podwójne święto


10 maja w parafii św. Stanisława BM w Rossoszu obchodzono odpust ku czci patrona wspólnoty. Uroczystość była połączona z instalacją jego relikwii. [fot. AWAW]

PATRONAT "ECHO"


Przez okno kwarantanny
Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, siedleckie starostwo oraz Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach zapraszają mieszkańców powiatu siedleckiego do udziału w konkursie fotograficznym „Przez okno kwarantanny”.
więcej »
Recytacją po angielsku
Zapraszamy dzieci w wieku 5 i 6 lat do udziału w II Miejskim Przeglądzie Recytatorskim z języka angielskiego „A Sea of the words” organizowanego przez Szkołę Językową Eurolingua oraz Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach.
więcej »
​V Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet
Już po raz piąty w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet. Tym razem w centrum uwagi będą kobiety jako bohaterki codzienności.
więcej »
Eurosong 2020
Do młodzieży i dzieci, którzy chcieliby pochwalić się swoim talentem wokalnym, skierowany jest III Przegląd Piosenki Optymistycznej „Eurosong 2020”.
więcej »
 

POLECAMY


Totus Tuus!
Ogłoszony przez polski parlament Rok św. Jana Pawła II w 100-lecie jego urodzin to doskonała okazja do refleksji nad dziełem oraz spuścizną naszego wielkiego rodaka.
więcej »
Godzina Święta ze św. Janem Pawłem II
Jedną z najpiękniejszych praktyk nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa jest Godzina Święta.
więcej »
 

SONDA

 

Za co kochamy nasze mamy?

za to, że urodziły nas i zawsze są obok

za ich mądrą, pełną poświęcenia miłość

za świadectwo życia w bliskości Boga i przekazywany nam świat wartości

za gotowość do wybaczania i zawsze otwarte serca

za to że są - tak po prostu!LITURGIA SŁOWA


Poniedziałek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR