28 lutego 2020 r. Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary

Pogoda: Siedlce

Numer 9
27-04 marca 2020r.

menu

NEWS

Adopcja kapłana na Wielki Post jako przejaw odpowiedzialności wiernych za los Kościoła i księży. Na czym polega ta inicjatywa? Jak się w nią włączyć i dlaczego jest tak cenna? Odpowiedź w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Opinie

 
 

Przybywa małżeństw różnowyznaniowych

5 lutego 2020 r.

Uczucia mieszane


fot. PIXABAY.COM

W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba małżeństw zawieranych przez katolików z osobami należącymi do innych wyznań i religii, a także takimi, które nie identyfikują się z żadną wspólnotą religijną.

Na początku siła uczucia pozwala wierzyć młodym ludziom, że każdą przeszkodę da się pokonać. Jednak z czasem może się okazać, iż ta ziemska miłość - bez miłości względem Boga, bez wspólnych religijnych praktyk - bywa złudna, zmienna i nietrwała. Kościół katolicki, troszcząc się o przyszłych „mieszanych” małżonków, stawia na jeszcze lepsze przygotowanie do ślubu. Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca, zostały zawarte w „Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”.

Różnice do pogodzenia?

Kiedy zakochują się w sobie, zwykle nie rozmawiają o wspólnej przyszłości. Dopiero po zaręczynach zaczynają myśleć nad poważniejszymi sprawami, a pierwsze schody pojawiają się w momencie planowania ślubu. W którym kościele ma się odbyć? U panny młodej czy pana młodego? Jak się później wspólnie modlić? Które święta obchodzić? Gdzie ochrzcić dzieci?

Ewa i Andrzej poznali się na studiach w Lublinie. Ona katoliczka, on prawosławny. Najpierw wzięli ślub cywilny tylko w obecności świadków. Kilka miesięcy później stanęli przed ołtarzem w katolickiej parafii panny młodej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, Ewa oświadczyła, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby dzieci zostały ochrzczone i wychowane w jej wierze, co Andrzej przyjął do wiadomości. - Pierwsze miesiące wspólnego życia pokazały, że jeśli naprawdę kocha się drugą osobę, to wszelkie różnice da się pogodzić. Nie licytowaliśmy się „moja religia”, „twoja religia”. Ja chodziłam do kościoła, on do cerkwi. Dużo rozmawialiśmy na temat wiary. Byliśmy szczęśliwi. Do dnia, kiedy na świat przyszło pierwsze nasze dziecko - wyznaje Ewa. - Przed ślubem ustaliliśmy, że dzieci będą ochrzczone w Kościele katolickim, co zresztą oświadczyłam, prosząc biskupa o zgodę na zawarcie małżeństwa z moim prawosławnym mężem. Kiedy na świecie pojawił się Paweł, mąż zaczął tłumaczyć, że chciałby, by syn został jednak ochrzczony w cerkwi. Mówił, iż popełnił błąd, dając mi nadzieję na wychowanie dzieci w wierze katolickiej - opowiada.

Ostatecznie Paweł, a potem Marysia zostali ochrzczeni w Kościele katolickim. - Nie chcę przytaczać, jakich argumentów użyłam, by mąż wyraził zgodę na chrzest katolicki, jak wyglądały spotkania z naszymi rodzicami, jak gorzkie słowa wówczas padły - mówi Ewa, dodając, iż „pertraktacje” te wiele ją kosztowały.

 

Trudna jedność

- Gniew, złość, smutek, niechęć - uczucia, które pojawiły się w moim małżeństwie od momentu chrztu pierwszego dziecka, miały z czasem przygasnąć, ale wiem, że już nigdy nie będzie tak, jak dawniej, choć wydawać by się mogło, iż zmieniło się niewiele. W zasadzie nadal zależy nam na tym samym: na zdrowiu naszych bliskich, szczęściu, miłości. Ale nie ma między nami czegoś, co jest w małżeństwach jednowyznaniowych: jedności, poczucia wspólnoty. Żadne z nas nie przypuszczało wcześniej, jak bardzo będzie to trudne - Ewa nie kryje rozgoryczenia.

 

Za dużo ustępstw i podziałów

Od swojego męża usłyszała, że brakuje mu wzruszenia w jej oczach, gdy w święta Bożego Narodzenia w jego rodzinnym domu wszyscy pozdrawiają się z Rożdiestwom. Brakuje radości, kiedy podczas Wielkanocy, którą spędzają u jego rodziny, wita się bliskich słowami Christos Woskresie (Chrystus Zmartwychwstał).

- A mi bardzo brakuje męża, kiedy sama idę na Pasterkę czy Rezurekcję - dodaje kobieta. - Między nami z jednej strony czegoś brakuje, z drugiej mamy czegoś za dużo: otóż za dużo nas dzieli, w zbyt wielu sytuacjach zmuszeni jesteśmy do kompromisów i ustępstw - podkreśla Ewa, a wszystkim młodym, którzy biorą pod uwagę ślub z osobą innego wyznania, radzi, by dobrze się zastanowili. - I choć mówi się, iż z Bożą pomocą wszystko się uda, że miłość pokona każdą przeszkodę, to codzienne życie bywa naprawdę trudne - zaznacza.

 

Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli

Rozmowa z ks. dr. Jackiem Seredą, duszpasterzem rodzin diecezji siedleckiej

 

Od czerwca będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące przygotowania do małżeństwa. W dokumencie pojawiły się też szczegółowe wytyczne na temat procedury w kwestii tzw. małżeństw mieszanych i im podobnych. Na czym będą one polegały?

Sugestia jest taka, by nupturienci rozpoczęli przygotowania do sakramentu małżeństwa wcześniej niż obecnie. W tej chwili prawo kanoniczne mówi o trzech miesiącach, natomiast nowy dokument o sześciu. Ponadto w dekrecie znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące małżeństw mieszanych, czyli osób, które dzisiaj z racji migracji i szeroko pojętej wędrówki ludów wiążą się z osobą innego wyznania. Te regulacje są bardzo potrzebne, ponieważ przybywa w naszym regionie zwłaszcza związków katolika lub katoliczki z osobą wyznania prawosławnego. Do kurii również przychodzą zapytania dotyczące procedury czy przygotowania takich osób.

 

Ja wygląda takie przygotowanie?

Przebiega na kilku płaszczyznach i polega m.in. na przybliżeniu narzeczonym, czym jest małżeństwo sakramentalne, które wypływa z Bożego zamysłu. Przypominamy, że to trwały związek kobiety i mężczyzny, którego celem jest szczęście i zrodzenie potomstwa. Jeden ze znajomych opowiadał mi, iż miał w grupie przygotowujących się do ślubu narzeczonych parę: katoliczka i muzułmanin. Mężczyzna uczestniczył w spotkaniach w kaplicy, wychodząc, kiedy pozostali uczestnicy zaczynali się modlić. Przyznał, że był zadziwiony troską, z jaką Kościół katolicki patrzy na przyszłych małżonków, ponieważ w kraju, z którego pochodzi, większą uwagę przykłada się do przygotowań związanych ze ślubem cywilnym.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie przez osobę innej wiary, iż nie będą przeszkadzała w ochrzczeniu dziecka i jego religijnym wychowaniu. Kościół chce mieć też pewność, że jego wierni mają świadomość, iż ciąży na nich obowiązek wytrwania w wierze, co wcale nie jest proste.

 

Na jakie trudności mogą napotkać małżonkowie różnych wyznań?

Podczas przygotowania akcentujemy, że brak jedności wiary może mieć przełożenie na przyszłe życie, ponieważ im więcej nas łączy, tym mniej nas dzieli. Chcemy, by katolicy byli tego świadomi. Zwracają na to uwagę także nowe wytyczne: „Małżeństwa mieszane, czyli małżeństwa zawierane przez katolików z ochrzczonymi niekatolikami, są zabronione bez wyraźnego zezwolenia ordynariusza. Zakaz ten motywowany jest przede wszystkim trudnościami w istotnych sferach, jakie z dużym prawdopodobieństwem mogą napotkać małżonkowie, których dzielą różnice wyznaniowe. Dramat podziału chrześcijan przenosi się w tym przypadku na ich własną rodzinę. Potencjalne trudności, z jakimi muszą się zmierzyć małżonkowie, to przede wszystkim: rozbieżności w pojmowaniu małżeństwa, zagrożenie wierności względem własnego Kościoła i niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego, utrudnienie praktyki wiary, trudność w religijnym wychowaniu potomstwa. Kościół udziela zezwolenia na zawarcie tego rodzaju małżeństwa, jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna oraz wykluczone zostaje realne niebezpieczeństwo utraty wiary katolickiej przez katolickiego małżonka, a także zagwarantowane są jego prawa w odniesieniu do praktykowania wiary i wychowania potomstwa” - czytamy w dekrecie. W jego dalszej części jest mowa, że nie można „kierując się być może źle pojętym ekumenizmem, przemilczać wobec narzeczonych tego, że zawierane małżeństwo niesie dla obojga identyczne wymagania co do nierozerwalności i wierności, niezależnie od zapatrywań strony niekatolickiej lub niewierzącej, a zatem będzie ono dla obojga jedno i nierozerwalne, nawet gdyby strona niekatolicka lub niewierząca wyznawała inne przekonania. Jeśli obie strony są ochrzczone, ich małżeństwo będzie też sakramentalne”.

 

Nowe wytyczne pokazują, że droga przygotowania do małżeństwa nie jest drogą formalizmu. A jak wygląda taki „mieszany” ślub?

Jest on możliwy po odpowiednim przygotowaniu i otrzymaniu specjalnych pozwoleń od biskupa. Jeśli do sakramentu przystępują osoby ochrzczone, to liturgia ma miejsce podczas Mszy św. W przypadku gdy jest to ślub osoby ochrzczonej z nieochrzczoną, przepisy mówią, iż powinien on odbyć się poza Eucharystią. Wygląda to w ten sposób, że jest liturgia słowa, ceremonia zaślubin i błogosławieństwo.

 

A sama przysięga? W Kościele katolickim małżonkowie wypowiadają m.in. słowa: „Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”.

Bywa różnie. Zależy od nastawienia człowieka. Ochrzczeni, protestanci czy prawosławni mają podobne doświadczenie Boga, bo już sam chrzest wprowadza ich w życie Boże. Dlatego te finalne słowa „Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący…” są dla niech naturalne. Natomiast w przypadku, gdy druga osoba jest np. muzułmaninem, zwrot ten jest przez nią pomijany.

 

Dziękuję za rozmowę.

MD

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Kolejna rocznica


Siedleckie uroczystości upamiętniające 77 rocznicę ratowania Dzieci Zamojszczyzny odbyły się w niedzielę 2 lutego. Organizatorem obchodów jest Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Szpacze Trele-Morele


1 lutego po raz czwarty odbył się przegląd piosenki kabaretowo-biesiadnej. Impreza stała się już lokalną tradycją, co potwierdza wysoka frekwencja i udział zespołów z odległych krańców regionu Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.

PATRONAT "ECHO"


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w 24 Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej odbywającym się w roku szkolnym 2019/2020.
więcej »
Jarmark na Kazimierza
5 marca na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się Jarmark na Kazimierza - coroczna impreza plenerowa.
więcej »
Święto Kobiet
8 marca mieszkańcy miasta będą celebrować to szczególne święto. O 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się IX Gminny Dzień Kobiet.
więcej »
Pamięci wyklętych
W niedzielę 1 marca ulicami miasta przejdzie II Siedlecki Marsz Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie rozpocznie Msza św. w kościele pw. św. Stanisława o 10.15. Start marszu zaplanowany jest na 11.30.
więcej »
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w sali konferencyjnej urzędu gminy w Terespolu odbędą się Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
więcej »
IV Ogólnopolski Konkurs Pieśni Legionowej
Przesłuchania do IV Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Legionowej odbędą się 22 marca, od 10.00, w gmachu Parafialnego Muzeum Ziemi Trojanowskiej, które - obok parafii św. Bartłomieja w Korytnicy - jest organizatorem eliminacji powiatowych.
więcej »
Turniej tańca
W sobotę 28 marca w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach przy ul. Szkolnej odbędzie się XVII Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego.
więcej »
Inwestycja w moją przyszłość
27 lutego odbędzie się II Powiatowa Konferencja Edukacyjna „Inwestycja w moją przyszłość”. Rozpocznie się o 14.00 w Łosickim Domu Kultury.
więcej »
Różaniec Mężczyzn po raz pierwszy
7 marca, w pierwszą sobotę miesiąca, w Siedlcach odbędzie się Różaniec Mężczyzn.
więcej »
Gość oczekiwany
Koło Teatralne działające przy parafii pw. św. Anny w Kodniu zaprasza na spektakl zatytułowany „Gość oczekiwany” na podstawie dramatu Zofii Kossak-Szczuckiej. Widowisko zaprezentowane zostanie 19 i 26 kwietnia, o 14.00 i o 16.00.
więcej »
 

POLECAMY


Godny naśladowania
Proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego to wskazanie, że Prymas Tysiąclecia był postacią, którą Pan Bóg postawił światu, a w szczególności nam, Polakom, jako wzór do naśladowania.
więcej »
Nowenna do św. Józefa
We wtorek 10 marca w parafii Szpaki rozpocznie się tegoroczna nowenna ku czci św. Józefa.
więcej »
Dzieci to nasz skarb!
Lada dzień ukaże się niewielka książeczka pt. „Jak jest w Kodniu?”. Publikacja zawiera dialogi o. Damian Dybały z dziećmi.
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Piątek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR