28 lutego 2020 r. Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary

Pogoda: Siedlce

Numer 9
27-04 marca 2020r.

menu

NEWS

Adopcja kapłana na Wielki Post jako przejaw odpowiedzialności wiernych za los Kościoła i księży. Na czym polega ta inicjatywa? Jak się w nią włączyć i dlaczego jest tak cenna? Odpowiedź w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Opinie

 
 

Co dalej z polskim sądownictwem?

5 lutego 2020 r.

Konieczny jest konsensus


fot. PIXABAY.COM

O zamieszaniu wokół ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości w Polsce mówi Łukasz Bernaciński, analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wydaje się, że wszystkie strony konfliktu wokół reform polskiego wymiaru sprawiedliwości obdarzają się wzajemnie brakiem zaufania i przez to uciekają także do pozamerytorycznych środków przekonywania opinii publicznej o swoich racjach. Podejmowane działania są często odpowiedzią na ruchy „drugiej strony” i osłabiają autorytet wymiaru sprawiedliwości, co jest szkodliwe i niebezpieczne w długookresowej perspektywie. Niestety ucierpi na tym przede wszystkim społeczeństwo, a szczególnie te osoby, które szukają w sądach wiążącego rozstrzygnięcia sporu prawnego w ich konkretnej sprawie.

Przeciętny Polak nie ma pojęcia, czego dotyczy spór, jaki obecnie rozgrywa się na niwie polskiego sądownictwa. Czy może Pan pokrótce - o ile się da - powiedzieć, w czym problem?

Genezą wspomnianego „zamieszania” jest przyjęte na początku transformacji ustrojowej założenie, że „środowisko sędziowskie oczyści się samo”. W rzeczywistości sędziowie nie stanęli na wysokości zadania i nie wykluczyli ze swoich kręgów osób, które nie posiadają kompetencji etycznych do sprawowania urzędu sędziego. W związku z tym obecny rząd próbuje przeprowadzić spóźnione o 30 lat reformy, które pozwolą na jakąkolwiek zewnętrzną kontrolę wymiaru sprawiedliwości oraz wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

 

Czy opozycja słusznie nazywa wprowadzane zmiany „ustawą kagańcową”?

Trzeba pamiętać, że pojęcie „ustawy kagańcowej” funkcjonowało już wcześniej w historii prawa obowiązującego na ziemiach polskich. Nazywano tak ustawę parlamentu niemieckiego z 1908 r., która zakazywała odbywania zgromadzeń publicznych i publicznego używania języka polskiego. Ustawa weszła w życie w nieco złagodzonej formie względem pierwotnego projektu i powyższy zakaz obowiązywał w miejscowościach, w których Polacy stanowili mniej niż 60% mieszkańców. Publiczne używanie języka polskiego było dozwolone także w czasie kampanii wyborczej, a więc raz na pięć lat. Porównywanie aktualnych reform uchwalanych przez demokratycznie wybrany polski parlament do ustawodawstwa parlamentu państwa zaborczego jest niewłaściwe i wyraża brak szacunku przede wszystkim dla Polaków, którzy na początku XX w. walczyli o zachowanie polskiej kultury, języka, tożsamości wbrew prowadzonej germanizacji.

 

Posłowie prawicy swój projekt nowelizacji tłumaczą tym, że chcą uniknąć chaosu prawnego i podważania decyzji jednych sędziów przez drugich. Jak podkreślają, przepisy są wzorowane na rozwiązaniach francuskich i niemieckich… Skąd więc oburzenie na forum Unii Europejskiej?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 19 listopada 2019 r. wskazał na szereg okoliczności, które należy brać pod uwagę, oceniając, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest wystarczająco niezależna od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Dalej Trybunał podkreślił, że żadna z wymienionych okoliczności sama z siebie nie potwierdza upolitycznienia KRS, ale ich łączne rozpatrywanie może doprowadzić do przekonania o zależności KRS od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wyrok ten przywodzi na myśl pojawiające się czasem w dyskursie publicznym głosy, jakoby kopiowanie rozwiązań prawnych z krajów zachodniej Europy było bezskuteczne, ponieważ tam jest inna kultura prawna niż w Polsce, w której te same rozwiązania będą inaczej wykorzystywane. W takich komentarzach pobrzmiewa tak naprawdę negatywna ocena polskiej demokracji, a nie polskiej kultury prawnej.

 

Dość niedawno na czołówki mediów przebiło się stwierdzenie Komisji Weneckiej, że „Niektóre z poprawek mogą być postrzegane jako dalsze podważanie niezależności sądownictwa w Polsce” (poprawki z grudnia 2019), a „wolność słowa i wolność słowa sędziów są poważnie ograniczone”. Ale ta sama komisja napisała też, że „stare instytucje sądownicze w Polsce de facto odmówiły uznania nowych” (reforma z 2017 r.). Dlaczego więc chwilę później Parlament Europejski przyjmuje rezolucję nt. łamania praworządności w Polsce?

Wydaje się, że wszystkie strony konfliktu wokół reform polskiego wymiaru sprawiedliwości obdarzają się wzajemnie brakiem zaufania i przez to uciekają także do pozamerytorycznych środków przekonywania opinii publicznej o swoich racjach. Podejmowane działania są często odpowiedzią na ruchy „drugiej strony” i osłabiają autorytet wymiaru sprawiedliwości, co jest szkodliwe i niebezpieczne w długookresowej perspektywie. Niestety ucierpi na tym przede wszystkim społeczeństwo, a szczególnie te osoby, które szukają w sądach wiążącego rozstrzygnięcia sporu prawnego w ich konkretnej sprawie.

 

Punktem zwrotnym miało być potkanie wszystkich klubów parlamentarnych u Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także zwołanie okrągłego stołu. Czy są szanse na wyjście z impasu?

Ostatnie działania, których bohaterami byli sejm, Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, to nic innego, jak dalsza eskalacja sporu, który po uchwale trzech izb Sądu Najwyższego przekroczył granicę bezpiecznego funkcjonowania państwa. Obecnie żaden obywatel nie ma pewności, że zapadłe w jego sprawie orzeczenie, w którego wydaniu brał udział sędzia powołany z udziałem KRS w nowym składzie, nie zostanie podważone.

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami klubów sejmowych czy planowana przez Polską Akademię Nauk organizacja okrągłego stołu w sprawie sądownictwa nie przyniosą pozytywnych rezultatów, jeśli nie będzie woli porozumienia ze strony przedstawicieli sędziów i rządu. Konieczny jest konsensus tych osób, ponieważ to one będą realizowały zapadłe ustalenia. Trudno sobie wyobrazić, by stosowały rozwiązania, w przyjęciu których nie brały udziału. Wydaje się zatem, że to już nie czas na prowadzenie debat, lecz na mediacje.

 

Wiele osób, które zetknęły się z wymiarem sprawiedliwości w naszym kraju, ma o nim złe zdanie. Często czują się skrzywdzone, bo choć były niewinne, sprawiedliwości tam nie znalazły…

Teoretycznie 50% osób, które były stroną procesu sądowego, powinno być zadowolonych z rozstrzygnięcia, a 50% niezadowolonych, ponieważ zazwyczaj ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. W rzeczywistości odsetek osób zadowolonych nie osiągnie 50%, ponieważ nawet jeśli ktoś proces wygrał, to często nie w takim stopniu, jak przewidywał (np. zasądzone odszkodowanie było niższe niż żądane) i dlatego jest niezadowolony z rozstrzygnięcia. Jednak liczne głosy oburzenia są słuszne i trafne, ponieważ procesy toczą się niekiedy latami, wyroki są uchylane, a sprawy przekazywane do ponownego rozpoznania, niekiedy przeciąga się uzyskanie dowodu z opinii biegłego, ekspertyz kryminalistycznych czy badania DNA. Problem pogłębiają celowe obstrukcje procesowe, które stanowią element strategii procesowej stron. Nie można jednak zapominać, że najważniejszym elementem emocjonalnej oceny, czy wyrok był sprawiedliwy, jest sposób prowadzenia postępowania przez sąd i stosunek sędziego do człowieka, z którym styka się na sali sądowej. Dzieje się tak, ponieważ strony utożsamiają rozstrzygnięcie z osobą, która prowadziła postępowanie i podpisała wyrok.

 

Z jakimi kwestiami, problemami prawnymi do Ordo Iuris zgłaszają się ludzie? Czy te przypadki potwierdzają, że w instytucjach wymiaru sprawiedliwości zdarzają się patologie?

Dzięki zaangażowaniu prawników Instytutu Ordo Iuris do domów wracają dzieci niesłusznie odebrane rodzicom. Udzielamy wsparcia lekarzom, farmaceutom, pielęgniarkom i położnym, którzy wykonują swoją pracę zgodnie z własnym sumieniem i doświadczają przez to trudności. Występujemy także jako obrońcy wolności słowa, zgromadzeń oraz innych praw człowieka i obywatela. Jednak najbardziej newralgiczną sferą zaangażowania prawników Ordo Iuris jest obrona prawa do życia każdego człowieka, ponieważ niezgodne z prawem działania w tym obszarze mają nieodwracalne, tragiczne konsekwencje.

 

Dziękuję za rozmowę.

JAG

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Kolejna rocznica


Siedleckie uroczystości upamiętniające 77 rocznicę ratowania Dzieci Zamojszczyzny odbyły się w niedzielę 2 lutego. Organizatorem obchodów jest Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Szpacze Trele-Morele


1 lutego po raz czwarty odbył się przegląd piosenki kabaretowo-biesiadnej. Impreza stała się już lokalną tradycją, co potwierdza wysoka frekwencja i udział zespołów z odległych krańców regionu Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.

PATRONAT "ECHO"


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w 24 Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej odbywającym się w roku szkolnym 2019/2020.
więcej »
Jarmark na Kazimierza
5 marca na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się Jarmark na Kazimierza - coroczna impreza plenerowa.
więcej »
Święto Kobiet
8 marca mieszkańcy miasta będą celebrować to szczególne święto. O 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się IX Gminny Dzień Kobiet.
więcej »
Pamięci wyklętych
W niedzielę 1 marca ulicami miasta przejdzie II Siedlecki Marsz Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie rozpocznie Msza św. w kościele pw. św. Stanisława o 10.15. Start marszu zaplanowany jest na 11.30.
więcej »
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w sali konferencyjnej urzędu gminy w Terespolu odbędą się Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
więcej »
IV Ogólnopolski Konkurs Pieśni Legionowej
Przesłuchania do IV Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Legionowej odbędą się 22 marca, od 10.00, w gmachu Parafialnego Muzeum Ziemi Trojanowskiej, które - obok parafii św. Bartłomieja w Korytnicy - jest organizatorem eliminacji powiatowych.
więcej »
Turniej tańca
W sobotę 28 marca w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach przy ul. Szkolnej odbędzie się XVII Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego.
więcej »
Inwestycja w moją przyszłość
27 lutego odbędzie się II Powiatowa Konferencja Edukacyjna „Inwestycja w moją przyszłość”. Rozpocznie się o 14.00 w Łosickim Domu Kultury.
więcej »
Różaniec Mężczyzn po raz pierwszy
7 marca, w pierwszą sobotę miesiąca, w Siedlcach odbędzie się Różaniec Mężczyzn.
więcej »
Gość oczekiwany
Koło Teatralne działające przy parafii pw. św. Anny w Kodniu zaprasza na spektakl zatytułowany „Gość oczekiwany” na podstawie dramatu Zofii Kossak-Szczuckiej. Widowisko zaprezentowane zostanie 19 i 26 kwietnia, o 14.00 i o 16.00.
więcej »
 

POLECAMY


Godny naśladowania
Proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego to wskazanie, że Prymas Tysiąclecia był postacią, którą Pan Bóg postawił światu, a w szczególności nam, Polakom, jako wzór do naśladowania.
więcej »
Nowenna do św. Józefa
We wtorek 10 marca w parafii Szpaki rozpocznie się tegoroczna nowenna ku czci św. Józefa.
więcej »
Dzieci to nasz skarb!
Lada dzień ukaże się niewielka książeczka pt. „Jak jest w Kodniu?”. Publikacja zawiera dialogi o. Damian Dybały z dziećmi.
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Piątek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR