12 maja 2021 r. Imieniny obchodzą: Joanna, Dominik, Pankracy

Pogoda: Siedlce

Numer 18
06-12 maja 2021r.

menu

NEWS

W najnowszym numerze: „Dajmy młodym Słowo” - materiały formacyjne dla tych, co przed i po przyjęciu bierzmowania.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmowy

 
 

Rozmowy ECHA

21 kwietnia 2021 r.

Cierpienie nie uszlachetnia


fot. PIXABAY.COM

O sensie cierpienia i jego wartości, założeniach i planach działania nowo powstałego duszpasterstwa chorych diecezji siedleckiej - w rozmowie z ks. Pawłem Siedlanowskim, diecezjalnym duszpasterzem chorych, asystentem stowarzyszenia Apostolstwo Chorych, dyrektorem Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci.

Cierpienie nie uszlachetnia, nikt z nas go nie chce i nikt do niego nie dąży. Chronimy siebie, bliskich przed nim, nie wolno godzić się na jego zadawanie. Ale jest, przychodzi, dotyka nas - nasze ciała i dusze - czasem w najmniej oczekiwanym momencie. Raz uderza niczym nagła fala tsunami, gwałtownie zmiatając z powierzchni ziemi plany, nadzieje, innym razem przychodzi jako zapowiedziany gość. Tak było, jest i będzie. Taka jest najgłębsza prawda o ludzkiej naturze. Wracając do zdania z początku: owszem, cierpienie nie uszlachetnia. To bliskość Boga, miłość uszlachetnia! Gdy towarzyszy cierpieniu, gdy staje się jedno z Przedwieczną Miłością, poddaną okrutnie próbie na Golgocie, może zaprowadzić człowieka w zupełnie nową rzeczywistość.

Niekiedy chrześcijaństwu zarzuca się gloryfikowanie cierpiętnictwa, przekonywanie, że może być ono piękne, twórcze itp. Tymczasem cierpienie zawsze będzie złe, obce ludzkiej naturze…

 

Kiedy umierał ks. Józef Tischner, bardzo przy tym cierpiąc, jeden z przyjaciół zapytał go: „Czy cierpienie uszlachetnia?”. Nie mogąc już mówić, pokręcił przecząco głową. Nie uszlachetnia... Cierpienie nie uszlachetnia, nikt z nas go nie chce i nikt do niego nie dąży. Chronimy siebie, bliskich przed nim, nie wolno godzić się na jego zadawanie. Ale jest, przychodzi, dotyka nas - nasze ciała i dusze - czasem w najmniej oczekiwanym momencie. Raz uderza niczym nagła fala tsunami, gwałtownie zmiatając z powierzchni ziemi plany, nadzieje, innym razem przychodzi jako zapowiedziany gość. Tak było, jest i będzie. Taka jest najgłębsza prawda o ludzkiej naturze.

Wracając do zdania z początku: owszem, cierpienie nie uszlachetnia. To bliskość Boga, miłość uszlachetnia! Gdy towarzyszy cierpieniu, gdy staje się jedno z Przedwieczną Miłością, poddaną okrutnie próbie na Golgocie, może zaprowadzić człowieka w zupełnie nową rzeczywistość. Gdy Zmartwychwstały objawiał się swoim uczniom, uwiarygadniał się przez swoje rany. One pozostały, ale już nie bolały! Przeżywanie swojego cierpienia z Chrystusem nie sprawia, że cierpienie znika. Ale dokonuje się zasadnicza zmiana: Jezus przynosi pokój, zabiera rozpacz. Choroby, samotność, dolegliwości związane ze starością zyskują zbawczy sens.

 

Od zawsze istniała w świecie swoista dychotomia: zdrowi i chorzy, poruszający się wartko w nurcie życia i pozostający na jego peryferiach. Jak my, zdrowi, mamy postrzegać cierpienie, przemijanie?

 

Nic nie jest dane raz na zawsze. Całe życie coś tracimy: beztroskie dzieciństwo, kolorową młodość, dzieci, które opuszczają dom rodzinny, pracę, zdrowie, stajemy nad grobami rodziców, przyjaciół. Anna Kamieńska pisała: „Dzieje człowieka to kolejne wygnania z wielu rajów, to kolejne zamykanie się za nami bram, bezpowrotnie, na zawsze. Nie ma powrotów. Nigdy”. Nie wolno stracić z horyzontu spojrzenia tej prawdy, bo zamienimy się w ślepców.

 

Jak możemy pomóc chorym?

 

Na tysiąc sposobów! Cytując św. Jana Pawła II i papieża Franciszka: trzeba uruchomić „wyobraźnię miłosierdzia”, otworzyć oczy, zejść z „wygodnej kanapy”. Miłość podpowie, co należy robić. Nie chodzi o „dychę” wrzuconą do puszki Caritas czy WOŚP, za którą kupujemy sobie abonament na tzw. święty spokój przez kolejnych 12 miesięcy. Raczej o konkretne działania, miłość, o coś, co nazywam „solidarnością bólu”.

 

Jaką rolę w tym kontekście może odegrać powołane do istnienia diecezjalne duszpasterstwo chorych?

 

Choć struktura - w takim kształcie - jest nowa, służba chorym, niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku zawsze stanowiła kluczowych kierunek zainteresowania Kościoła. Trudno zliczyć wszystkie działania, instytucje powołane do realizacji tego celu. W szpitalach służą chorym kapelani, każdego roku od lat chorzy spotykają się 2 lipca w sanktuarium kodeńskim na Diecezjalnym Dniu Chorych. Powołanie struktur nowego duszpasterstwa stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania - nowe, inne niż te sprzed ćwierć wieku. Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat pocovidowy. Nasze społeczeństwo gwałtownie się starzeje, narasta problem samotności, liczba duchowych zranień. Zapewne znajdujemy się w przededniu dyskusji o eutanazji itd. Nie możemy być wobec tego wszystkiego obojętni.

 

Wolą bp. Kazimierza Gurdy stał się Ksiądz odpowiedzialny za duszpasterstwa chorych, jest Ksiądz także asystentem diecezjalnym Apostolstwa Chorych. Jakie są plany na przyszłość?

 

Przede wszystkim zachować to, co było dobre, sprawdzone, co zostało wpisane głęboko w diecezjalną tradycję. Z wielkim szacunkiem patrzę na cichą, pokorną pracę kapelanów szpitali, hospicjów, domów opieki, zakładów opiekuńczo-leczniczych, ofiarną pracę lekarzy i pielęgniarek, wolontariuszy, opiekunów medycznych. To fundament - mocny, trwały dla wszelkich nowych działań. Aktualnie zbieramy gremium osób, które roboczo nazywam radą konsultacyjną. Chodzi o to, by uciekać od „papierowych” gestów czy akcyjności, która może i jest medialna, widowiskowa, ale niewiele wnosi. Aby mierzyć się z realnymi potrzebami ludzi chorych.

 

Spróbujmy kolejno przyjrzeć się aspektom działania. A zatem: organizacja i komunikacja.

 

Jest już wykupiona domena strony internetowej www.duszpasterstwochorych.pl, aktualnie powstaje jej projekt. W najbliższych tygodniach sukcesywnie będzie wypełniana treścią. „Echo Katolickie” udostępnia nam swoje łamy, myślę, że wejdziemy też we współpracę z radiem i diecezjalną telewizją internetową. Chciałbym uruchomić serwis esemesowy dla chorych. Idea jest następująca: osoby, które zgłoszą takową chęć, otrzymają codziennie SMS np. z krótką myślą, która pomoże przeżyć godnie dzień, z zaproszeniem do udziału w nabożeństwach online, spotkaniach, wykładach, albo też intencję do modlitwy w konkretnej sprawie, o którą poprosi np. ksiądz biskup itp. Trudno przecenić wartość cierpienia, ofiary i modlitwy takiej „Bożej armii”. W przyszłości można pomyśleć o utworzeniu diecezjalnego telefonu zaufania dla chorych. Narasta gwałtownie problem samotności wśród ludzi chorych i nie tylko, często ich krzyk jest niemy, niesłyszalny. W tej chwili szukamy środków na ten cel w instytucjach zewnętrznych.

 

Kolejna kwestia: ludzie…

 

Moim marzeniem jest powołanie do istnienia w miastach i małych miejscowościach grup wolontariatu. Statut stowarzyszenia Apostolstwo Chorych przewiduje obecność tzw. członków wspierających. Chodzi o to, by w różnych miejscach w diecezji zbierać ludzi, którzy będą docierać do chorych na tyle, na ile to możliwe, służyć im. Ten model działania mamy dobrze przepracowany w hospicjum dla dzieci - wolontariusze nie tylko niosą konkretną pomoc, ale stają się ambasadorami Bożej sprawy. Planujemy od maja, o ile ograniczenia pandemiczne zelżeją, serię otwartych szkoleń i warsztatów dla osób opiekujących się przewlekle chorymi w domach. Dużą wagę chciałbym nadać promocji pięknej duchowości Apostolstwa Chorych. Do jednego z majowych numerów „Echa” zostaną załączone (w formie insertów) deklaracje przystąpienia do apostolstwa, opowiem o jego charyzmacie. Będziemy też o nim mówili podczas Diecezjalnego Dnia Chorych w Kodniu.

 

Jakie inne wydarzenia są w planach?

 

Wolą księdza biskupa jest, aby przywrócić w diecezji rangę Światowego Dnia Chorego obchodzonego 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Proponuję w stały grafik wydarzeń diecezjalnych wpisać konferencję naukową poświęconą problematyce opieki nad chorymi, opiece paliatywnej, kwestiom związanym ze starzeniem się społeczeństwa i tego wszystkiego, co w tych konkretnych sytuacjach może zaproponować Kościół. Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci taką konferencję już zaplanowała - miała się odbyć w ubiegłym roku, ale pandemia pokrzyżowała nam szyki. Czekamy na lepsze czasy. Od kilku lat organizowany jest w Polsce tzw. Areopag Etyczny. Dyskutowane są na nim (w kluczu wartości chrześcijańskich) aktualne kwestie związane z etyką pracy z osobami chorymi. Zaproszenie skierowane jest szczególnie do lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, studentów medycyny, pielęgniarstwa, wolontariuszy, ludzi zainteresowanych problematyką. Mamy w Siedlcach dwie wyższe uczelnie kształcące pielęgniarki, średnią szkołę medyczną - uważam, że warto włączyć je w wydarzenie, aby kształtować wrażliwość i sumienia, tworzyć elity.

 

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Warecka

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

FACEBOOK

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 

11 maja 2021 r.

I Diecezjalny Kongres Służby Liturgicznej
22 maja, o 10.00, rozpocznie się I Diecezjalny Kongres Służby Liturgicznej. więcej »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Diecezjalny Dzień Rodziny


Trzeba przez pośrednictwo Maryi Królowej prosić Boga, aby w naszych rodzinach zapanowała miłość. Ona jest fundamentem i motywem każdego małżeństwa i każdej rodziny, szczególnie katolickiej - podkreślił bp Kazimierz Gurda podczas Diecezjalnego Dnia Rodziny, który odbył się w Parczewie. W niedzielę 9 maja do bazyliki mniejszej przybyli narzeczeni, małżeństwa i rodziny z dziećmi. Tego dnia obchodzono także 20 rocznicę koronacji cudownego obrazu MB Królowej Rodzin.

FOTOGALERIA

IV Ojcowski Poligon Duchowy


17 kwietnia w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie odbył się IV Ojcowski Poligon Duchowy. Organizatorami spotkania - ph. „Wychowanie do wiary i męstwa” - były Kluby Ojca z Siedlec, Łukowa i Łosic. W programie „poligonu” były m.in.: konferencja wygłoszona przez dr. hab. Mieczysława Guzewicza, konsultora rady ds. rodziny KEP, oraz świadectwo Krzysztofa Plażuka, ojca trójki dzieci, przeniesionego do rezerwy podpułkownika Wojska Polskiego. Pielgrzymi wzięli udział również w nabożeństwie Drogi Światła. Zwieńczeniem, a zarazem punktem kulminacyjnym wydarzenia była Eucharystia sprawowana o północy.

PATRONAT "ECHO"


Fulla na ekranie
„Świętych obcowanie” - to tytuł filmu o życiu i mistycznych doświadczeniach Fulli Horak. Ruszyła zbiórka pieniędzy umożliwiających powstanie dokumentu.
więcej »
Jubileuszowa edycja
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej informują, że z uwagi na trwające obostrzenia planowana na 19 maja część pisemna konkursu nie odbędzie się w formie stacjonarnej, tylko online!
więcej »
...bo Niepodległa jest dla wszystkich
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach realizuje projekt pt. „... bo Niepodległa jest dla wszystkich”.
więcej »
Eurolingua dzieciom
12 czerwca, o 17.00, w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbędzie się XVIII Gala Charytatywna Hot Summer Party 2021 w ramach akcji „Dzieci Eurolingua - Dzieciom lokalnie i międzynarodowo”.
więcej »
Z Matką nadziei
W dniach 4-5 czerwca odbędzie się IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: „Z Maryją, Matką nadziei”.
więcej »
 

POLECAMY


W drodze do Pana Boga
Wspólnota wiary jest konieczna, aby łaska wiary nie została zmarnowana i pierwsze zakochanie w Bogu przemieniło się w dojrzałą miłość do Pana i braci - pisze bp Adam Bab, polecając książkę ks. Krzysztofa Kralki SAC.
więcej »
Na styku nauki i wiary
Stygmaty, nienaruszone rozkładem ciała po śmierci, objawienia, profetyczne sny, cudowne uzdrowienia… Począwszy od Jezusa i jego pierwszych uczniów, a skończywszy na współczesnych mistykach, cuda ubarwiają całą historię Kościoła katolickiego.
więcej »
Piękny projekt
W Roku Rodziny Amoris Laetitia duszpasterstwo rodzin naszej diecezji wychodzi z propozycją zatytułowaną „Rodzinna niedziela”. Pierwsza z nich, której tematem będzie „Małżeństwo i rodzina - piękny Boży projekt”, zaplanowana została na 16 maja.
więcej »
 

SONDA

 

Miesiąc z Maryją...

uczestniczę w nabożeństwach majowych

kojarzy się mi z wiosną i polnymi kapliczkami

odmawiam Litanię loretańską

nabożeństwo do Maryi nie powinno ograniczać się do jednego miesiąca

maj to miesiąc jak każdy innyLITURGIA SŁOWA


Środa
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR