22 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Pogoda: Siedlce

Numer 3
17-23 stycznia 2019r.

menu

NEWS

Najnowsze badania przeprowadzone przez włoskich naukowców potwierdzają, że „człowiek, który został okryty Całunem Turyńskim, został wcześniej ukrzyżowany”. Określają też dokładne miejsce ciosu, zadanego włócznią, która przebiła bok Jezusa i potwierdzają autentyczność śladów krwi znajdujących się na Całunie. Więcej w bieżącym wydaniu ECHA...

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Za wstawiennictwem św. Antoniego

6 czerwca 2012 r.

Święty z leśnej kaplicy

Od ponad 200 lat ludzie przychodzą do leśnych kaplic w Turowie, by wypraszać potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Antoniego Padewskiego.

- W Turowie pracuję od niedawna, ale mogę zaświadczyć, że kult św. Antoniego jest tu żywy. Będę starał się ożywić go jeszcze bardziej, szczególnie wśród młodego pokolenia - mówi ks. Jerzy Cąkała, proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Turowie.

Stopa na pniu

Kult świętego zaczął się rozwijać z początkiem XIX w. Wiąże się z przekazywaną drogą ustną opowieścią o objawieniu św. Antoniego miejscowemu chłopu w turowskim lesie. Na znak tego spotkania na pniu drzewa, na którym siedzieli, odcisnął on swoją stopę i obiecał opiekować się okolicą. Chłop, chcąc upamiętnić spotkanie, zbudował wraz z przyjaciółmi drewnianą kapliczkę. Pod jej ołtarzem znalazł się pień z odciskiem pozostawionym przez św. Antoniego. - Do tego miejsca pielgrzymowali licznie nie tylko mieszkańcy Turowa, ale też okolicznych wiosek. Za przyczyną św. Antoniego doznawali licznych łask, m.in. uzdrowień - podkreśla ks. Jerzy.

W 1908 r. mieszkańcy Turowa wybudowali drugą kaplicę, murowaną, w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus na jednym ręku, w drugim zaś trzymającego lilię. 26 listopada 1910 r. biskup lubelski Franciszek Jaczewski, administrator diecezji podlaskiej, wydał dekret zezwalający na sprawowanie tu nabożeństw i sakramentów świętych. Ustalony też został termin odpustu ku czci św. Antoniego: od początku jest to pierwsza niedziela czerwca. Jednakże bp Jaczewski nakazał wiernym, by w największe święta uczestniczyli w liturgii w kościele parafialnym w Radzyniu Podlaskim. Kult świętego rozwijał się, aż 20 grudnia 1936 r. bp Henryk Przeździecki erygował w Turowie parafię pod wezwaniem św. A. Padewskiego. - Dziś liczy ona 1 tys. 150 wiernych. Drugą uroczystość odpustową obchodzimy więc 13 czerwca, w liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy - podkreśla proboszcz.

Święty aktualny dziś

Przez ponad 200 lat ludzie przychodzili do leśnych kaplic modlić się za wstawiennictwem św. Antoniego, ale też dbali o te miejsca, m.in. prowadząc remonty kaplic. Ks. J. Cąkała zwraca uwagę, że w jednej z nich - od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni - odbywają się zmianki kółek różańcowych.

- Starając się ożywić kult świętego, odprawialiśmy tu częściej nabożeństwa majowe, a obecnie czerwcowe. Do pielęgnowania kultu św. Antoniego w tym miejscu staram się zachęcać przede wszystkim dzieci i młodzież, wskazując na cnoty, jakimi odznaczał się święty z czasów średniowiecza, a które są aktualne do dziś - podkreśla ks. Cąkała.

Uroczystości odpustowe w tym roku zgromadziły wyjątkowo dużą liczbę parafian i pielgrzymów. - Dzieci, które przystąpiły po raz pierwszy do Komunii św., ofiarowały piękny ornat z wizerunkiem św. Antoniego. Natomiast do liturgicznego wspomnienia świętego, przypadającego 13 czerwca, przygotowujemy się poprzez dziewięciotygodniową nowennę. Jest ona odprawiana we wtorki i połączona z odczytywaniem intencji wiernych. Jest ich coraz więcej i są coraz głębsze - mówi kapłan.

Zabytek to wyzwanie

Z kapliczką w lesie związane są ważne wydarzenia historyczne - w jej pobliżu miała miejsce jedna z walk powstania listopadowego. Mogiły powstańców potwierdzał przez lata drewniany krzyż z tabliczką, zamieniony na murowany nagrobek, a następnie pomnik. W otoczeniu obu kaplic pochowani są także mieszkańcy Turowa, którzy zginęli z rąk hitlerowców bądź zmarli w czasie drugiej wojny światowej.

Niedawno ponadstuletnią kaplicę odwiedziła komisja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Został sporządzony obszerny protokół i niebawem zostanie ona wpisana na listę zabytków. - Dla parafii to wyzwanie, bo kaplica wymaga remontu i konserwacji. Planujemy też zmianę mogiły powstańców z 1831 r. Jest już wstępny projekt pomnika - głazu - podsumowuje ks. Jerzy.


Jeżeli szukasz cudów Antoniego...

PYTAMY O. prof. Andrzeja Derdziuka, teologa moralistę z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

 Św. Antoni Padewski ma też przydomek „lizboński” i jest szczególnie czczony w Portugalii…

Ferdynand, bo takie imię nosił przed wstąpieniem do zakonu, urodził się w 1190 albo 1191 r. w Lizbonie. Przez siedem lat uczęszczał do szkoły przykatedralnej, a ok. roku 1209 wstąpił do Kanoników Regularnych Św. Augustyna w Lizbonie. Tam też otrzymał gruntowne wykształcenie. Następnie przeniósł się do klasztoru Świętego Krzyża w Coimbrze, gdzie przyjął świecenia kapłańskie. W 1219 r. zetknął się z sześcioma franciszkanami i zapragnął przyłączyć się do nich. Niestety, nie mógł. Kiedy zobaczył ponownie ciała zamordowanych franciszkanów - męczenników za wiarę, chęć wyjazdu na misje wzmogła się w nim jeszcze bardziej. Jednak w 1221 r., gdy wsiadł na statek, ten został porwany przez burzę, Antoni zachorował, zaś statek zacumował nie w Hiszpanii, lecz na Sycylii. Antoni pojawił się wówczas na „Kapitule Namiotów” w Asyżu, tj. spotkaniu, które św. Franciszek organizował dla franciszkańskich braci z Włoch.

Spotkanie ze św. Franciszkiem było bardzo ważne w jego życiu…

Zarówno podczas „Kapituły Namiotów”, jak i potem, gdy przebywał już we franciszkańskim klasztorze na pustelni, Antoni ukrywał swoją wiedzę i wykształcenie; został zwykłym braciszkiem. Ujawnił się dopiero podczas jednej z dysput teologicznych, prowadzonych między franciszkanami a dominikanami. Kiedy żaden z franciszkanów nie czuł się na siłach, by podjąć dysputę, „wypchnięto” św. Antoniego, a ten zaczął przemawiać. Od tego czasu rozpoczyna się jego kaznodziejskie tourne. W 1223 r. św. Franciszek z Asyżu pisze list do Antoniego, nazywając go „biskupem i nauczycielem teologii”, i prosi, by ten nauczał braci teologii. Stał się on jednym ze znaczących kaznodziejów zakonu. Głosił kazania w północnych Włoszech, ale także we Francji. Spisano 77 jego kazań. Każde z nich liczyło ok. 30 stron, ponieważ trwało kilka godzin.

Kazania te były podobno bardzo skuteczne?

Były mądre, długie i odwołujące się do wielu wątków biblijnych. Zarazem tak skuteczne, że z Antonim chodziło po 30 spowiedników, którzy spowiadali ludzi skruszonych pod wpływem jego nawoływań do pokuty. Analiza kazań pokazuje, że był to człowiek, który potrafił głęboko czytać Pismo Święte i doskonale je rozumiał. Sięgając zaś do nauczania Ojców Kościoła oraz do nauk filozofów greckich, potrafił - co było nowością - pokazywać człowieka, który dzięki Chrystusowi odkrywa swoje powołanie do tego, aby być obrazem Trójcy Przenajświętszej. Św. Antoni głosił miłość Ojca, pokorę i uniżenie Chrystusa, a także uświęcające działanie Ducha Świętego. Kładł nacisk na cnotę miłości, którą - jego zdaniem - powinien posiadać każdy człowiek. Ona bowiem udoskonala wszystkie cnoty i staje się drogą do prawdziwego poznania rzeczywistości. Podkreślał, że tylko uczynki naznaczone miłością zasługują na życie wieczne. Zwracał też szczególną uwagę na przykazania, które są wyrazem odpowiedzi na Bożą miłość. Znamienny jest fakt, iż św. Antoni w czasach, kiedy rodziły się dopiero dyskusje na temat sakramentów, a nauka o nich nie była jeszcze w pełni sformułowana, głosił bardzo integralną naukę o sakramentach. Zwracał uwagę na ich działanie zbawcze, pokazując je nie tylko jako święte znaki, ale jako spotkanie z Chrystusem.

Ostatnie lata życia świętego związane są z Padwą.

Po śmierci św. Franciszka Antoni został przełożonym jednej z prowincji franciszkańskiej. Przez ostatnie lata swego życia był związany z Padwą, tu też w 1231 r. dostał ataku serca i zmarł w wieku zaledwie 36 lat. Stąd też nazwany został św. Antonim Padewskim. W niespełna rok po śmierci, 30 maja 1232 r., papież Grzegorz IX dokonał kanonizacji Antoniego, m.in. ze względu na liczne cuda, które działy się przy jego grobie. W tymże roku rozpoczęto budowę bazyliki św. Antoniego w Padwie. Kiedy dokonano rozpoznania zwłok Antoniego przy przenoszeniu jego ciała z kościoła NMP do bazyliki w 1256 r., odkryto, że aparat głosowy świętego jest niezniszczony. Ciało uległo rozkładowi, ale zachowały się język i krtań, które traktowane są jako relikwie.

Św. Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami?

Był otwarty na działanie Ducha Świętego, stąd je posiadał. Miał więc dar przenikania sumień; wiedział, co kryje się w człowieku. Posiadał niezwykły dar słowa, które było tak skuteczne, że poruszało wnętrze człowieka. Po dziś dzień uzupełniane są kroniki z informacjami o uzdrowieniach za przyczyną świętego; posiadał on bowiem dar uzdrawiania. W Polsce miejscem, gdzie ukazał się św. Antoni w XVII w. jest Radecznica na Zamojszczyźnie, dziś sanktuarium oo. bernardynów. Tam m.in. odnotowuje się liczne przypadki uzdrowień. Trzeba także wspomnieć o charyzmacie jedności - święty potrafił bowiem znajdować jedność pomiędzy pracą i modlitwą, ale też między różnymi społecznościami w Kościele. Był mediatorem, podejmował zabiegi jednania skłóconych ludzi bądź całych miast, do których przychodził z orędziem Bożego słowa.

Małgorzata Kołodziejczyk

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

New Year’s Party


W sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbył się koncert noworoczno-charytatywny pod nazwą „New Year’s Party 2019”. Wydarzeniu towarzyszył szereg atrakcji. Na scenie wystąpili słuchacze Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego „Eurolingua” oraz podopieczni domów dziecka, na rzecz których organizowana jest akcja charytatywna „New Year’s Party 2019”. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Pamięć o unitach


Doroczne uroczystości upamiętniające męczeństwo Unitów Podlaskich zainaugurowała Msza św. w kościele parafialnym w Drelowie pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. Następnie w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie został wystawiony spektakl pt. „Matka Boska od Unitów” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. Unitów Drelowskich.

PATRONAT "ECHO"


 

POLECAMY


O oczekiwaniu i obecności
Jedyną właściwą odpowiedzią na tę dojmującą tęsknotę jest Bóg. Papież Benedykt XVI przypomina, że chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Pana, jednocześnie już żyjąc tym, czego się spodziewają.
więcej »
Cuda wciąż się zdarzają
Cuda miały miejsce nie tylko w pierwszych wiekach Kościoła. Mają miejsce także dzisiaj i są potwierdzeniem prawdy Ewangelii - przekonywał o. Dolindo, któremu sam Jezus podyktował słowa jednej z najskuteczniejszych modlitw.
więcej »
O księżach z krwi i kości
Dlaczego jedni stawiają księży na świeczniku, a drudzy wdeptują ich w ziemię? Bo nie rozumieją, czym jest kapłaństwo i kim tak naprawdę jest kapłan.
więcej »
X Pielgrzymka Amazonek do Matki Bożej Kodeńskiej
Jubileuszowa pielgrzymka odbędzie się w niedzielę 3 lutego. Centralnym punktem uroczystości będzie Msza św. pod przewodnictwem biskupa siedleckiego.
więcej »
 

SONDA

 

Czego uczą nas bł. Męczennicy Podlascy?

że są wartości, których za wszelką cenę trzeba bronić, nawet za cenę życia

że wierność Bogu bardzo dużo kosztuje

zaufania mimo wszystko - z wiarą, że wyda ono błogosławione owoce

są wzorem odwagi - także, a może zwłaszcza, dla młodych ludzi

trudno powiedzieć - unici żyli w innych czasach, borykali się z innymi problemamiLITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR