18 września 2019 r. Imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef

Pogoda: Siedlce

Numer 37
12-18 września 2019r.

menu

NEWS

Zachęcamy do lektury!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Opinie

 
 

Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Rykach

13 czerwca 2012 r.

www.rykiak.pl


fot. ARCH.

Z myślą o popularyzacji dziedzictwa ideowego Armii Krajowej członkowie ryckiego koła związku zadecydowali o stworzeniu strony internetowej. Zgodnie z zamysłem ma ona stanowić główne i oficjalne źródło informacji o całorocznej pracy środowiska.

Jak podkreśla prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach Krystian Pielacha, strona stanie się platformą podtrzymywania pamięci o walce narodowowyzwoleńczej polskiego społeczeństwa w latach okupacji niemieckiej i okresu stalinowskiego, prowadzonej m.in. przez zgrupowanie partyzanckie AK-WiN mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”. Systematycznie aktualizowana, w najbliższym czasie zostanie wzbogacona o kolejne wartościowe materiały historyczne. Autorem graficznej części przedsięwzięcia jest uczeń ryckiego liceum Krzysztof Łukasiak.

Upamiętnienie

Celem istniejącego od 1991 r. stowarzyszenia kombatanckiego jest m.in. badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii i dziedzictwa ideowego AK. Zadania statutowe koło realizuje m.in. przez coroczne upamiętnianie rocznic związanych z walką i męczeństwem żołnierzy zgrupowania mjr. Bernaciaka, ubieganie się o pomoc socjalną dla kombatantów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, jak również występowanie do odpowiednich instancji o nadanie medali i odznaczeń zasłużonym w walce o niepodległość oraz pracy na rzecz koła.

Zaangażowani

Ryckie koło liczy 61 członków, w tym 26 zwyczajnych i 35 nadzwyczajnych. Członkiem zwyczajnym może zostać żołnierz AK lub innej organizacji wymienionej w statucie ŚZŻAK. Natomiast status członka nadzwyczajnego przysługuje m.in. wdowom i wszystkim zainteresowanym aktywną działalnością wewnątrzzwiązkową. Stąd apel o wstępowanie w członkowskie szeregi skierowany do każdego, komu leży na sercu utrwalania pamięci o czynie niepodległościowym żołnierzy AK i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.


3 PYTANIA

Krystian Pielacha - prezes Koła ŚZŻAK w Rykach

Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach zostało powołane do istnienia w 1991 r. Wśród statutowych celów stowarzyszenia pojawia się zapis o obronie dobrego imienia AK, opiece nad rodzinami żołnierzy, trosce o ideowe dziedzictwo czy współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi kombatantów. Jak w praktyce członkowie koła realizują jego założenia?

W ostatnich latach praca koła koncentrowała się na upamiętnianiu miejsc walki i męczeństwa Mariana Bernaciaka oraz jego żołnierzy, organizowaniu obchodów rocznic środowiskowych, pomocy kombatantom, a także promocji walki niepodległościowej przy różnego rodzaju kulturalnych imprezach. Regularne uczestniczenie w świętach państwowych, jak 3 maja czy 11 listopada, postrzegaliśmy jako szansę wzmacniania więzi z lokalną społecznością. Najbliższe plany dotyczą ukierunkowania działań na edukację młodzieży powiatu ryckiego.

Od tego roku kołu patronuje osoba mjr. Mariana Bernaciaka. Kto był inicjatorem nazwania stowarzyszenia imieniem „Orlika”?

W lutym, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, została mi powierzona funkcja prezesa koła AK. Pierwszy wniosek, jaki przedłożyłem, dotyczył kwestii nadania imienia stowarzyszeniu. Podczas głosowania uzyskał on całkowite poparcie członków. To z naszej strony wyraz czci i hołdu tak wielkiemu bohaterowi.

Śladem aktywności koła jest nowo powstała strona internetowa. Co przyświecało jej założeniu i jakie są oczekiwania związane z jej funkcjonowaniem?

Powodem stworzenia strony internetowej była potrzeba łatwego dotarcia do osób zainteresowanych podstawowymi informacjami z codziennego życia naszego środowiska oraz wszelkimi podejmowanymi inicjatywami - czyli co, gdzie i kiedy… Za pośrednictwem strony planujemy też promować wartości patriotyczne i lokalną historię, zwłaszcza okres walki narodowowyzwoleńczej prowadzonej przez zgrupowanie partyzanckie „Orlika”. Liczymy, że inicjatywa ta pomoże nam pozyskać nowych współpracowników, przede wszystkim młodzież. Dlatego też powstaną na stronie zakładki, do współtworzenia których zaproszeni będą wszyscy chętni.

WA

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Święto Żelaznej Dywizji


W dniach 6-8 września żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka uczcili pierwszą rocznicę powstania swojej jednostki. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w katedrze. W programie obchodów był też piknik, mecz piłki nożnej, konferencja naukowa, a także defilada pododdziałów. [fot. M. Król]

FOTOGALERIA

By dzielić się chlebem


8 września na placu przy świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwowie odbyło się święto plonów gminy Trzebieszów. Dożynki rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną. Po Eucharystii uczestnicy święta plonów przejechali do Karwowa, gdzie uformowano korowód prowadzony przez jadących bryczką starostów dożynkowych i orkiestrę dętą OSP Trzebieszów. Za nimi niesiono piękne wieńce przygotowane przez mieszkańców sołectwa Karwów, Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety z Pasją” z Celin, sołectwa Szaniawy-Matysy i Szaniawy-Poniaty oraz Płudy.

PATRONAT "ECHO"


Mężczyźni w Pratulinie
W niedzielę 6 października pratulińskie sanktuarium będzie miejscem 9 Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszy hasło: „Bądź odporny jak uderzone kowadło”.
więcej »
Hosanna Festival
W dniach 20-22 września w Siedlcach odbędzie się XXVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival. Wstęp wolny! Zachęcamy do udziału!
więcej »
 

POLECAMY


Unici na ekranie
21 września w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbędzie się premiera filmu „Modlitwa o Polskę. Z ziemi podlaskiej”, opowiadającego o losach i męczeństwie naszych unitów.
więcej »
Książka o alzheimerze
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oraz Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zapraszają 25 września na spotkanie z Glorią Hide - autorką książki „Usypiając ojca”.
więcej »
 

SONDA

 

Plon, niesiemy plon...

dożynki to piękna staropolska tradycja

święto plonów jest okazją do podziękowania Panu Bogu za Jego wielką miłość i dobroć oraz rolnikom za trud ich pracy

do świętowania rozumianego jako integrowanie społeczności każda okazja jest dobra

dożynki to lekcja dla młodego pokolenia, jak pielęgnować pamięć o dziedzictwie i tradycjach przodków

dopóki będziemy pielęgnować dawne zwyczaje, Polska nie zginie!LITURGIA SŁOWA


Środa
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR