18 stycznia 2022 r. Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata

Pogoda: Siedlce

Numer 2
13-19 stycznia 2022r.

menu

NEWS

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania ECHA! W numerze m.in. fotorelacja z Orszaków Trzech Króli, jakie przeszły ulicami naszych miast i wsi.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Polecamy

 
 
Warsztat Józefa

Na czas tegorocznego adwentu Profeto.pl przygotowało rekolekcje adwentowe zatytułowane „Warsztat Józefa”. Siedmioodcinkowy cykl oparty został o list papieża Franciszka z okazji kończącego się Roku św. Józefa „Patris corde”.

Wideorozważania prowadzi znany duet: ks. Michał Olszewski SCJ - twórca grupy medialnej i prezes Fundacji Profeto i o. Michał Legan OSPPE - rzecznik prasowy sanktuarium na Jasnej Górze i wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. M. Olszewski zwraca uwagę na myśl papieża Franciszka przypominającego, że gdy Kościół w całej swojej historii wiele razy miał kłopoty, mówił: „Idźmy do Józefa - on nam pomoże”. „A dlaczego mamy iść do Józefa? On jest zarządcą spichlerza, a tym spichlerzem jest Jezus - to On jest ziarnem, On może nas nakarmić” - dodaje o. M. Legan.

Poszczególne odcinki rekolekcji „Warsztat Józefa” będą ukazywały się od 2 grudnia w kolejne poniedziałki i czwartki Adwentu na portalu profeto.pl.

Zapowiedź znajdą Państwo na stronie internetowej: https://youtu.be/nAHFwMqlrBA.

Zachęcamy do adwentowej formacji - „ze św. Józefem”!


Adwentowe rekolekcje „Warsztat Józefa” - Odcinek 1 - ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.

O zwyczajności i męskości św. Józefa rozmawiają w pierwszym odcinku rekolekcji adwentowych „Warsztat Józefa” ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.

Ks. Michał Olszewski mówi, że dla niego najważniejsze jest to, że papież zwraca uwagę na zwyczajność św. Józefa. A o. Michał Legan wskazuje na piękną metodę Ojca Świętego, który każdy rozdział zaczyna od Józefa, a nieodmiennie kończy na Jezusie.

Papież Franciszek nazywa św. Józefa „ojcem umiłowanym”, czyli takim, którego my kochamy. - Czy zatem ten list i ta postać są dla mężczyzn, bo mężczyźni rzadko lubią mówić o miłości? Mężczyźni wolą myśleć o działaniu, dokonywaniu wielkich czynów, przeprowadzaniu zmian i rewolucji, o budowaniu i tworzeniu. A tutaj Józef, który kochał. Czy to jest postać dla mężczyzn XXI w.? - zastanawia się o. M. Legan i, odpowiadając, podkreśla, że kochanie to nie jest czynność pasywna, a bardzo aktywna, co wyrażało się w postawie św. Józefa, który jest człowiekiem wielkich czynów. - Dużo o miłości - „ojcowskie serce”, „ojciec umiłowany” - ale równie dużo o wielkim męskim wysiłku - dodaje paulin z Jasnej Góry.

Pierwszy odcinek rekolekcjihttps://youtu.be/l5Pm1WeV2gs


Adwentowe rekolekcje „Warsztat Józefa” - Odcinek 2 - „Ojciec czuły”

W drugim odcinku rekolekcji o czułości Józefa wobec Jezusa i Boga wobec człowieka, a także o tym, jak Kościół bywa nieczuły.

O. Michał Legan zauważa, że kategoria „czułości” w Kościele pojawiła się dzięki nauczaniu papieża Franciszka. Paulin zaznacza, że św. Józef z pewnością był czuły wobec Jezusa, ale jako ojciec pewnie też wyznaczał Mu granice. - Dzięki Józefowi możemy poznać serce Boga. On wie, że Jezus będzie potrzebował fizycznej obecności ojca na ziemi - mówi o. Legan.

Ks. Michał Olszewski zwraca uwagę, że czułość Józefa wobec Jezusa wynika z tego, czego sam doświadczył od Boga. Sercanin podkreśla, że ta prawda może być uzdrawiająca dla wielu trudnych chwil z naszego dzieciństwa.

Drugi odcinek rekolekcji: https://www.youtube.com/watch?v=HQXuNm0STTw


Adwentowe rekolekcje „Warsztat Józefa” - Odcinek 3 - „Ojciec posłuszny”

O posłuszeństwie Józefa wobec Boga i władzy świeckiej oraz wychodzeniu z mroków codzienności dzięki rozeznawaniu woli Bożej rozmawiają w trzecim odcinku rekolekcji ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.

Papież Franciszek pisze w liście „Patris corda”, że dzięki posłuszeństwu Józefa wobec słowa Bożego wydarzyła się historia Jezusa z Nazaretu. - Ile w moim życiu się wypełniło planów Bożych, bo byłem posłuszny słowu Bożemu, a ile - o zgrozo -  nie wypełniło się? - zastanawia się ks. M. Olszewski. - Od posłuszeństwa Józefa i Maryi zależało wielkie działo zbawienia świata i odkupienia ludzkości - dodaje o. M. Legan.

Paulin zwraca uwagę, że Józef, wypełniając rozporządzenie cezara Augusta, był zarówno posłuszny władzy świeckiej, jak i Bogu. I tego podwójnego posłuszeństwa od niego uczył się Jezus, co wybrzmiewa w Jego nauce: „Co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu”.


Adwentowe rekolekcje „Warsztat Józefa” - Odcinek 4 - „Ojciec przyjmujący”

W jaki sposób postawa Józefa wobec Maryi zainspirowała Jezusa i jakim wzorem jest dla współczesnych mężczyzn, a także o słowie, które Józef musiał wypowiedzieć - rozmawiają w czwartym odcinku rekolekcji adwentowych ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.

- To, co Józef zrobił wobec Maryi, zainspirowało Jezusa do opowiedzenia przypowieści o marnotrawnym synu - mówi ks. M. Olszewski, odwołując się do listu papieża Franciszka „Patris corde”. Ojciec Święty zwraca też uwagę, że w świecie pełnym przemocy wobec kobiet Józef jawi się jako mężczyzna delikatny i dający bezpieczeństwo Maryi.

O. M. Legan zauważa, że nie do końca prawdziwy jest pogląd, jakoby Józef nie wypowiedział na kartach Ewangelii żadnego słowa. Tymczasem anioł mówi wyraźnie: „nadasz Mu imię Jezus”. - Józef pewnego dnia musiał stanąć przed swoją rodziną i powiedzieć: „Jezus”. To jedno słowo musiał wypowiedzieć - zaznacza paulin, podkreślając, że to słowo jest egzorcyzmem, najpiękniejszą z modlitw i jedyną konstytucją Kościoła i życia wiecznego. - Józef wypowiedział esencję Ewangelii - dodaje o. Legan. 


Adwentowe rekolekcje „Warsztat Józefa” - Odcinek 5 - „Ojciec z twórczą odwagą”

O tym, na czym w życiu św. Józefa polegała twórcza odwaga, z czyją postawą można ją porównać na kartach Ewangelii i jak można ją realizować dzisiaj - rozmawiają w piątym odcinku rekolekcji adwentowych „Warsztat Józefa” ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.

- Kiedy papież Franciszek mówi, że sposobem na pokonanie życiowych ciemności jest ukochanie Jezusa ojcowskim sercem - takim, jakie miał Józef - to ma na myśli to, że mamy być zwyczajnymi ludźmi, bez szemrania przyjmować to, co niesie życie i wykazać się twórczą odwagą, czyli w tym, co niezrozumiałe w naszym życiu, uratować Jezusa i Maryję - wylicza ks. Olszewski.

Z kolei o. Legan zwraca uwagę na inną myśl papieża. Franciszek porównuje Józefa do czterech osób, które przyniosły paralityka do Jezusa. - Ma twórczą odwagę, która każe zauważyć ludzkie cierpienie, nie pogodzić się z nim, poszukać rozwiązania i zanieść cierpiącego człowieka tam, gdzie będzie miał szansę spotkać Jezusa. Twórcza odwaga, która sprawia, że z życia można uczynić arcydzieło - podkreśla paulin.


Adwentowe rekolekcje „Warsztat Józefa” - Odcinek 6 - „Ojciec - człowiek pracy”

O tym, że rzeczywistość Józefa dzielona między ciężką pracę a troskę o rodzinę może zbliżyć go do codzienności wielu współczesnych mężczyzn, rozmawiają w szóstym odcinku rekolekcji adwentowych „Warsztat Józefa” ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.

Ks. M. Olszewski wspomina, że od najmłodszych lat św. Józefa kojarzył bardziej z Józefem Robotnikiem niż Oblubieńcem NMP, ponieważ 1 maja swoje imieniny obchodził jego ojciec chrzestny. Sercanin podkreśla, że gdy w Profeto, którym kieruje, jest ciężko, to przywołuje św. Józefa, który patronuje właśnie ludziom pracy.

O. M. Legan zwraca uwagę, że życie większości mężczyzn dzieli się na czas spędzany w pracy i z rodziną. Podobnie było ze św. Józefem, co wybrzmiewa w dwóch liturgicznych wspomnieniach. Paulin z Jasnej Góry za papieżem Franciszkiem zaznacza, że człowiek ciężko pracujący upodabnia się do Boga Stwórcy.

Ks. M. Olszewski dodaje, że Józef nie uczynił się ofiarą losu, ale stał się sługą - najpierw Jezusa i Maryi, a przez nich całego Kościoła i każdego z nas. Sercanin opowiada też o cudach, które dzieją się za wstawiennictwem św. Józefa.


Adwentowe rekolekcje „Warsztat Józefa” - Odcinek 7 - „Ojciec w cieniu”

Dlaczego Józefa możemy nazwać „cieniem Ojca” i co to oznacza dla Kościoła i każdego wierzącego - rozmawiają w ostatnim już odcinku rekolekcji adwentowych „Warsztat Józefa” ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.

Nawiązując do powieści Jana Dobraczyńskiego, za którą papież Franciszek nazywa św. Józefa „cieniem Ojca”, o. Legan stwierdza, że Kościół żyje w blasku Józefa. - Wielkie postaci w historii Kościoła, w których blasku się ogrzewamy, same potrafiły usuwać się w cień - dodaje ks. Olszewski.

Józef jest cieniem Ojca z dwóch powodów. - Po pierwsze: samym sobą odzwierciedla kształt Boga Ojca - jest podobny do Boga Ojca. Po drugie, znika niezauważenie - pojawia się na kartach Ewangelii tylko wtedy, gdy wszystko od niego zależy - mówi o. Legan.

Dziękując za wspólny czas rekolekcji przygotowujących do Świąt Bożego Narodzenia, ks. Michał Olszewski zachęcił do medytacji nad osobą św. Józefa.Powrót

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

FACEBOOK

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Dzień był wesoły


Tegoroczne hasło Orszaku Trzech Króli „Dzień dziś wesoły!” miało pokazać, jak ważne dla każdego człowieka powinno być dobre, głębokie przeżywanie świąt i uroczystości. Mieszkańcy naszego regionu - idąc w orszaku czy gromadząc się na wspólnym kolędowaniu - wzięli sobie te słowa do serca i spędzili wspólnie radosne popołudnie.

PATRONAT "ECHO"


Diecezjalny Konkurs Wiedzy i Konkurs Plastyczny o bł. kard. S. Wyszyńskim
Wydział Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej organizuje konkurs wiedzy i konkurs plastyczny dla szkół podstawowych noszących imię Prymasa Tysiąclecia.
więcej »
Kolędowanie w Zbuczynie
19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie odbędzie się XIII Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Finał konkursu planowany jest na 26 stycznia.
więcej »
 

POLECAMY


Unikatowe dzieło
800 stron pasjonującej lektury, duży, albumowy format, znakomita jakość wydania czynią z „Historii Kościoła katolickiego w Polsce” pożądane uzupełnienie domowej biblioteczki, jak też potencjalnie świetny upominek dla pasjonatów przeszłości.
więcej »
Ojcowska miłość Najwyższego
Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje Bóg Ojciec? Jaki obraz naszego Stwórcy nosimy w swoim sercu? Jak często zwracamy się do Boga?
więcej »
 

SONDA

 

Za co kochamy babcie i dziadków?

za ich bezgraniczną i bezinteresowną miłość;

za czas poświęcany wnukom;

za to, że zawsze można na nich liczyć;

za ich mądrość i doświadczenie;

za to, że są...LITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR