10 kwietnia 2020 r. Imieniny obchodzą: Małgorzata, Michał, Makary

Pogoda: Siedlce

Numer 15
09-15 kwietnia 2020r.

menu

NEWS

Życzymy, aby czas radości Wielkiej Nocy stale nam przypominał, że miłość Jezusa Chrystusa jest silniejsza niż śmierć, nasz grzech i wszelkie zło. Niech rany Zmartwychwstałego pomogą nam patrzeć na nasze życie oczami nadziei.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Patronat "ECHO"

 
 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w 24 Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej odbywającym się w roku szkolnym 2019/2020.

Tematyka tegorocznych eliminacji obejmuje: Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian. Corocznie na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - organizatora OKWB - do pogłębionego studium Pisma Świętego odpowiada niemal 30 tys. uczniów z prawie 1,5 tys. szkół ponadpodstawowych z terenu całego kraju.

- Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 będzie skoncentrowany na problematyce Eucharystii. W 1 Liście do Koryntian występuje najstarszy opis ustanowienia Eucharystii (1 Kor 11,23-26), który powstał ok. 55 r. Św. Paweł odnosi do Eucharystii sformułowanie „Wieczerza Pańska” (1 Kor 11,20), ukazując jej wielką wartość dla wspólnoty korynckiej przeżywającej wewnętrzne konflikty i kryzysy - wyjaśnia Agnieszka Zalewska, główny koordynator OKWB. - Wierzymy, że lektura Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian pogłębi w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz obudzi pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba - dodaje.
Do udziału w konkursie zachęca także abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wyrażając wdzięczność „za zaangażowanie w organizację oraz trud włożony w zdobywanie i poszerzanie wiedzy biblijnej”, życzy uczestnikom, by obcowanie z Pismem Świętym pozwoliło odkrywać im coś znacznie ważniejszego niż tylko wiadomości o słowie Bożym - „samo Słowo Boże, które poprowadzi do jeszcze głębszego poznania, pokochania i naśladowania Boga oraz poznania prawdy o sobie”. Wtedy Słowo - co akcentuje - „stanie się prawdziwą lampą, światłem na ścieżkach ich życia”. 

Ocena według tych samych kryteriów
Eliminacje OKWB przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Zgłoszenia szkół przyjmowane są drogą internetową - poprzez elektroniczny formularz umieszczony na stronie: www.okwb.pl. 
Rejestracji placówek ponadpodstawowych mogą dokonać katecheci - do 28 lutego 2020 r. Pierwszy etap konkursu odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 12 marca. - Za przeprowadzenie eliminacji na tym poziomie odpowiadają katecheci na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatora. Pytania w ramach jednolitego w całej Polsce testu (wyboru) obejmą: Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz ze wstępami, przypisami i słownikiem pojęć - tłumaczy A. Zalewska, zastrzegając, iż odpowiedzi będą oceniane według tych samych kryteriów opracowanych w arkuszu odpowiedzi przez komisję konkursową pod kierunkiem biblisty ks. prof. Mirosława Wróbla, kierownika Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. 

Dla zwycięzców - atrakcyjne nagrody!
Organizatorzy przypominają, iż najlepsi mają szansę na podjęcie studiów (poza rekrutacją) w wielu renomowanych uczelniach wyższych na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą - jak zaznaczają - jest jednak spotkanie z żywym słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili z niego życiowy drogowskaz.
Przedstawiciele „Civitas Christiana” podkreślają jednocześnie, że OKWB to nie jest zwykły konkurs, bo dotyczy Bożego słowa, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. - Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Wielu uczestników przyznaje, że konkurs biblijny stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której prawdziwie poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia - podsumowuje A. Zalewska.


MOIM ZDANIEM 
Agnieszka Zalewska - główny koordynator OKWB

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności. 
Pomysłodawcą OKWB jest Sławomir Józefiak, przewodniczący rady nadzorczej „Civitas Christiana” i prezes Grupy INCO. Zwraca on uwagę, że wydarzenia towarzyszące temu biblijnemu dziełu na przestrzeni minionych lat utwierdzają w pewności, iż nie jest to tylko „sprawa ludzka”, ale pieczę nad nią sprawuje Opatrzność. Do końca nie odkryjemy też, jak wiele dobra dzieje się w sercach młodych sięgających po Pismo Święte. S. Józefiak przypomina jednocześnie, iż dla koordynatorów OKWB jest nie tylko zadaniem wynikającym z obowiązku, ale misją do spełnienia, a zarazem najlepszą drogą, jaką powinno podążać stowarzyszenie.Powrót

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRONAT "ECHO"


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w 24 Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej odbywającym się w roku szkolnym 2019/2020.
więcej »
XVI Konkurs Papieski
Hasło przewodnie tegorocznego, XVI Konkursu Papieskiego brzmi: „Życie i wolność - dar i zadanie”. Do spojrzenia na swoje życie w kontekście daru i zadania zaproszeni są młodzi ludzie z całej Polski.
więcej »
 

POLECAMY


Męska modlitwa
„Józef” to tytuł dziewiątego odcinka rekolekcji wielkopostnych pt. „Męska modlitwa” prowadzonych przez ks. Michała Olszewskiego SCJ i o. Michała Legana OSPPE. Bądźcie z nami. To czas wyjątkowy...
więcej »
24 godziny Męki Pańskiej
Niezwykły zbiór modlitw, medytacji i kontemplacyjnych wizji jednej z największych współczesnych mistyczek.
więcej »
Modlitwa do św. Rity w czasach koronawirusa
Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. Abp Renato Boccardo, ordynariusz diecezji Spoleto-Norcia, gdzie znajduje się sanktuarium św. Rity w Cascii, zachęca do modlitwy za wstawiennictwem patronki spraw trudnych i beznadziejnych.
więcej »
Wielki Post z ks. Dolindo Ruotolo
Książka stanowi wybór myśli, modlitw, tekstów ks. Dolindo, które mogą nam pomóc owocnie przeżyć okres Wielkiego Postu.
więcej »
 

SONDA

 

Który moment liturgii Triduum Paschalnego porusza cię najbardziej?

przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy

adoracja Krzyża

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wiglię Paschalną

procesja rezurekcyjna

nawiedzenie pustego GrobuLITURGIA SŁOWACzytania:
; ;

Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR