Aktualności
Nadal pomagają

Nadal pomagają

Władze gminy Łaskarzew wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w związku z utrzymującym się stanem epidemii, ponownie przystąpiły do realizacji program pn. „Wspieraj seniora”.

Przedsięwzięcie, podobnie jak w roku ubiegłym, jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 + w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, które decydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie same zaopatrzyć się w niezbędne artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej. Każdy senior, który potrzebuje pomocy, powinien zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” (tel. 22-505-11-11) lub bezpośrednio do GOPS w Łaskarzewie (tel. 25-684-68-14; 25-684-50-59). Po zweryfikowaniu zgłoszenia osoba potrzebująca pomocy otrzyma dane pracownika GOPS lub wolontariusza, który zgłosi się w umówionym terminie. Rzeczywisty koszty zakupów pokrywa senior, który jest zobowiązany do przekazania pieniędzy przed ich dokonaniem. Z kolei pomoc w postaci dostarczenia zakupów czy w załatwieniu choćby spraw urzędowych jest świadczona nieodpłatne. 

MLS