Kultura
Źródło: Tomasz Młynarczyk
Źródło: Tomasz Młynarczyk

Nic nie łączy tak jak kultura

21 marca Radzyński Ośrodek Kultury, Centrum Kultury w Lublinie, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym oraz Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE podpisały porozumienie o partnerstwie.

- Powstał nowy format współpracy na polu kultury, swego rodzaju „trójkąt lubelski”: Lublin - Radzyń Podlaski - Kazimierz Dolny - powiedział Robert Mazurek, dyrektor ROK. - Nic nie łączy lepiej niż kultura. Nasze ośrodki współpracują już od dawna. Chcemy, żeby to współdziałanie było szersze i głębsze - podkreślił. Na uroczyste podpisanie porozumienie przybyli: dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym Maksymilian Skrzeczkowski i prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Warszawie Jerzy Lużyński. Sygnatariuszem porozumienia był także dyrektor CK w Lublinie Rafał Koziński.

– Otwiera to duże pole do działania – zaznaczył M. Skrzeczkowski, chwaląc wcześniejszą współpracę z ROK oraz zwracając uwagę, iż podpisane porozumienie z pewnością ją rozszerzy i sformalizuje. Zapowiedział dalsze współdziałanie głównie w dziedzinie wystawienniczej. – Zasada „w jedności siła!” to dobra i sprawdzona metoda – zauważył M. Skrzeczkowski, informując o planach prezentacji dorobku radzyńskich twórców przede wszystkim na wystawach zewnętrznych, które cieszą się dużą popularnością. – Mam nadzieję, że nasze wieloletnie kontakty w dziedzinie promocji sztuki i fotografii stworzą nić szerokich powiązań. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy działali dużo aktywniej, bardziej efektywnie, na większym polu. Współpraca na pewno ułatwi pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo wspólne inicjatywy dają na to większe szanse – podkreślił dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.

 

Możliwość kontaktu z najwybitniejszymi

Natomiast J. Lużyński, prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE z Warszawy, wyraził satysfakcję, że w Radzyniu będzie prowadzona edukacja w dziedzinie szeroko pojętej percepcji i tworzenia obrazu. – Żyjemy w cywilizacji obrazu, który jest podstawowym nośnikiem informacji. Z obrazu pochodzi prawie 90% docierających do nas wiadomości. Tymczasem w szkole uczy się dzieci czytać i pisać, czasem myśleć, ale nie uczy się ich tworzenia ani percepcji obrazu – mówił, zapowiadając, iż w ramach współpracy radzynianie będą mieli możliwość kontaktu z najwybitniejszymi fotografami, ośrodkami sztuki, domami kultury.

Dyrektor ROK R. Mazurek podziękował Tomaszowi Młynarczykowi, instruktorowi kultury w ROK, który w znacznym stopniu przyczynił się do zawarcia porozumienia.

Na efekty współpracy nie trzeba było długo czekać. W dniu zawarcia porozumienia na pl. Potockiego otwarto wystawę „Warszawska. Niezwykłe zwykłe zdjęcia”.

MD