< Powrót
#NaszaFlaga

#NaszaFlaga


Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-III i IV-VIII szkół podstawowych z terenu całej Polski. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej, tj. przedstawienie swojej wizji artystycznej na jeden z wybranych tematów: „jak obchodzisz święto Konstytucji 3 maja?”, „jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja?”. Inne propozycje to zaprezentowanie flagi państwowej w kontekście małej ojczyzny lub wyrażenie miłości do niej. Można też przedstawić twórczo ważne wydarzenia z historii naszego kraju (np. chrzest Polski, bitwę pod Grunwaldem, odsiecz wiedeńską, odzyskanie niepodległości) albo zaprezentować wielkich rodaków, jak Mikołaj Kopernik czy Jan Matejko.

 

Temat i technika

Organizatorzy konkursu podkreślają, że na każdej pracy koniecznie musi znaleźć się polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Z kolei przy wyborze techniki panuje dowolność (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft czy techniki elektroniczne).

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy. Nagrody pieniężne – rozdawane w dwóch kategoriach wiekowych – przydzielane będą w formie stypendiów dla laureatów. Termin przesyłania prac konkursowych poprzez specjalny formularz na stronie internetowej www.naszaflaga.pl upływa 5 maja. Ogłoszenie wyników planowane jest na 26 maja.

 

Wywieś flagę!

Celem konkursu jest promowanie obchodów świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej, ale też przekazywanie wiedzy w zakresie ważnych wydarzeń i wybitnych postaci z historii naszego kraju. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 2059 uczniów!

W ramach inicjatywy – jak co roku – organizatorzy konkursu, tj. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, przygotowali również interaktywną mapę Polski, na której zaznaczane są miejsca, gdzie została wywieszona polska flaga. Chętni mogą zgłosić wywieszenie swojej flagi za pośrednictwem strony www.naszaflaga.pl. „Pokażmy, że są nas miliony!” – apelują organizatorzy akcji. Zachęcamy do udziału!