Aktualności
Przegląd twórczości ludowej

Przegląd twórczości ludowej

17 sierpnia, o 13.00, w amfiteatrze kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego „Wyspa Wisła” przy ul. Rekreacyjnej 1 rozpocznie się XI Przegląd Twórczości Ludowej.

 Udział w imprezie wezmą: ludowe zespoły i kapele śpiewacze, zespoły taneczne, ludowi muzycy, soliści, śpiewacy, muzykanci (skrzypkowie, harmoniści), gawędziarze oraz teatry ludowe z województwa lubelskiego i mazowieckiego. Organizatorami spotkania, którego głównym celem jest popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego zespołów oraz twórców ludowych, są: Wyspa Wisła – Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy oraz Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

MLS