Region
Źródło: DK
Źródło: DK

Punkty i modernizacja

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” pozyskał środki na utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w łosickich gminach, które do niego należą. Punkty powstaną w Łosicach, Huszlewie, Olszance, Sarnakach, Platerowie oraz Korczewie.

999 tys. zł

– Wniosek został złożony w lutym, czekaliśmy długo na decyzję. Na początku sierpnia zarząd województwa mazowieckiego ogłosił uchwałę, która podaje do wiadomości publicznej listę rankingową. Jesteśmy na tej liście na trzeciej pozycji i zatwierdzone zostało dofinansowanie w wysokości 999 tys. zł na utworzenie sześciu gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów – informuje Janusz Żuk, prezes ZK „Nieskażone Środowisko”.

Wkład, jaki do realizacji przedsięwzięcia wniosą gminy skupione w związku, to około 200 tys. zł. Punkty powstaną w gminach za rok, będą służyły mieszkańcom, aby mogli zostawić tam wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, nie czekając na wyznaczony termin ich zbiórki przez firmę odbierającą śmieci.

Rozbudowa składowiska

To nie wszystkie działania podejmowane przez związek komunalny. Dąży on także do modernizacji składowiska odpadów, jakim dysponuje. Od dawna przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do tego, aby mógł starać się o dofinansowanie na ten cel. Związek zamierzał się o nie ubiegać za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Na początku sierpnia MJWPU, powołując się na uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego, dokonała niestety zmiany harmonogramu naboru wniosków i tą zmianą wycofano nabór na rozbudowę składowisk odpadów na konto rozbudowy zakładów zagospodarowania. Była to jedna z możliwości pozyskania pieniędzy na rozbudowę, nie jedyna i nie ostatnia. Musimy teraz szukać innych źródeł. Są jeszcze pieniądze w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, z których zechcemy skorzystać, bo rozbudowa składowiska jest priorytetem dla istnienia i dalszej działalności związku – informuje prezes.

Decyzje – we wrześniu

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” wraz ze Spółką Komunalną Kom-Gaz wygrał przetarg na wywóz śmieci we wszystkich gminach, które są w nim skupione. Rozważany jest pomysł, aby przejął on od samorządów wszystkie obowiązki związane z gospodarką śmieciową, wymaga to jednak zgody każdego z nich. Jak informuje J. Żuk, decyzję o tym poszczególne rady gmin powinny podjąć już we wrześniu.

DK