Historia
16/2014 (981) 2014-04-16
Tak o starciu pod Białką zanotował ref. ros. Pawliszczew: „W guberni lubelskiej podpułkownicy Antuszewicz i Rombach dopadli 2 września w lasach ostrowskich (na wschód od Lubartowa) bandę Lutyńskiego i następnego dnia, ścigając ją do wsi Uhnin, wzięli 20 jeńców”.

Zapewne jednak tylko część uszła w kierunku Uhnina, bo J. S. Liniewski zapisał, że ok. 16.00 przygalopowali z Białki obaj dowódcy Jankowski i Zieliński z małym oddziałem i, zabawiwszy niewielką chwilę, pomaszerowali dalej. 2 września odbyła się w Carskim Siole narada poświęcona sytuacji w Polsce.