Aktualności
Są jeszcze pieniądze dla bezrobotnych

Są jeszcze pieniądze dla bezrobotnych

Jeszcze w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ma do rozdysponowania dla bezrobotnych kwotę 100 tys. zł na dotacje. Taką kwotę PUP otrzymał w listopadzie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Poinformowała o tym podczas sesji rady powiatu, 28 listopada, dyrektor urzędu pracyAnna Ilczuk. Środki, jakie otrzymał PUP, są przeznaczone na jednorazowe dotacje dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Mogą się o nie ubiegać osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy zaliczane są osoby do 25 i po 50 roku życia, długotrwale bezrobotni (zarejestrowani powyżej 12 miesięcy), bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz bezrobotni wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Ponadto o dotację mogą starać się osoby niepełnosprawne, a także ci, którzy po odbyciu kary wolności nie podjęli zatrudnienia. Dyrektor PUP A. Ilczuk zachęca do składania wniosków, ponieważ pieniądze te są do rozdyspoowania do końca 2013 r. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www. praca.radzyn.pl lub w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Chomiczewskiego 10, pokój nr 9.

Anna Wasak