Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Strategicznie i z perspektywą

Miasto Biała Podlaska przygotowuje się do kilkuletniego projektu dotyczącego rewitalizacji doliny Krzny. Inwestycja ma kosztować ok. 150 mln zł.

Prezydent Andrzej Czapski uważa, że projekt z rzeką w tle jest inny od dotychczas realizowanych przedsięwzięć. Zwraca uwagę na niezagospodarowe od wielu lat przestrzenie wokół Krzny. Z planami miasta zapoznał się już urząd marszałkowski. Teraz potrzebne są konsultacje zarówno w kręgu eksperckim, jak i w gronie mieszkańców. Projekt zatytułowano „Kompleksowa Rewitalizacja Doliny Rzeki Krzny”.

– Dzięki niemu nastąpi ożywienie społeczne i ekonomiczne terenów położonych w pobliżu rzeki. Wykorzystamy ich potencjał przyrodniczy i kulturowy. Projekt będzie miał charakter kompleksowy oraz wielozadaniowy. Z pewnością przeobrazi nasze miasto nie tylko w oczach mieszkańców, ale i odwiedzających nas gości – mówi prezydent. Projekt zakłada rewitalizację terenu położonego między ulicami Zamkową i Sidorską oraz Krzną. Jego przestrzeń zostanie uporządkowana, powstanie rynek owocowo-warzywny oraz miejsce na małą gastronomię. Władze miasta planują też dalszą rewitalizację parku Radziwiłłowskiego, budowę systemu ścieżek rowerowych i powstanie sieci parkingów dla jednośladów wraz z wypożyczalnią. Zapowiadają również utworzenie wespół z WWSiF kompleksu rekreacyjno-sportowego nad Krzną. W jego skład wejdą m.in. boiska, skatepark, obiekty do treningu wspinaczki, ścieżki rowerowo-rolkowe, tor do biegów i tory kajakowe. Nie zabraknie również terenów do spacerów i rodzinnych spotkań na łonie natury.

Pewne na 100%

Inwestycja w dużej części ma być sfinansowana dzięki dotacjom unijnym. Na wkład własny miasto musi znaleźć ok. 20-30 mln zł. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 do Polski trafi 82,5 mld zł. Województwo lubelskie otrzyma do swojej dyspozycji około 2 mld euro. W poprzednim okresie programowania do Białej Podlaskiej wpłynęło 175 mln zł. Jeśli dodać do tego dotacje pozyskane przez bialskie uczelnie, szpital i firmy prywatne, suma wzrośnie do ponad 372 mln zł. Dofinansowanie projektu dotyczącego Krzny jest pewne na 100%. Jego realizacja ma ruszyć już w przyszłym roku.

AWAW