Aktualności
Uwaga na bezpańskie zwierzęta

Uwaga na bezpańskie zwierzęta

W związku ze stwierdzeniem wścieklizny u martwego nietoperza, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał zarządzenie o wprowadzeniu na terenie miasta strefy zagrożenia chorobą.

 Nie ma jednak powodów do paniki, niebezpieczeństwo zarażenia się jest minimalne, trzeba jedynie przestrzegać podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Na obszarach objętych strefą psy powinny być prowadzone na smyczy, a dla kotów najbezpieczniejsze będzie pozostanie w domach. Najlepiej też nie zbliżać się do bezpańskich zwierząt, tylko od razu powiadomić odpowiednie służby. – Zwróćmy uwagę, aby nasze dzieci nie bawiły się z obcymi zwierzętami. Jeżeli dokarmiamy czworonogi, lepiej ich nie głaskać. Jeśli doszłoby do pokąsania lub podrapania rany, a także zanieczyszczenia śliną należy niezwłocznie dokładnie umyć skażone miejsce ciepłą wodą z mydłem oraz zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia – wyjaśnia Andrzej Grzywacz, naczelnik biura ochrony ludności. Stan podwyższonego zagrożenia będzie obowiązywał w mieście przez najbliższe trzy miesiące.

KO