Aktualności
Wnioski o dotacje odrzucone

Wnioski o dotacje odrzucone

Fiaskiem zakończyły się plany odnowienia parku miejskiego w Radzyniu Podlaskim oraz zmodernizowania ujęcia wody.

Na ostatniej sesji rady miasta burmistrz Jerzy Rębek poinformował, że wniosek o dotację na renowację parku został odrzucony przez urząd marszałkowski ze względów formalnych. Włodarz uważa, iż było to bezzasadne i zapowiedział złożenie odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dokumentację przygotowała przez firma z Lublina przy udziale pracowników urzędu miasta. – Wraz z moimi współpracownikami uważamy, że wniosek powinien być dopuszczony do oceny merytorycznej, ale tak się nie stało. Stąd taka reakcja z mojej strony – tłumaczył burmistrz.

Radny Marek Zawada zapytał o doświadczenie firmy w zakresie przygotowywania wniosków, albowiem nieuwzględnienie funduszu promocji czy też błędy finansowe w tabelach nie świadczą o profesjonalizmie. Zapytał też, jakie będą z tego tytułu konsekwencje dla biura doradczego, a także czy również to biuro pisało wniosek w sprawie pałacu Potockich. Radnego interesowała też wysokość zapłaty, którą firma otrzymała za to zlecenie.

J. Rębek odpowiedział, że wnioski przygotowywała profesjonalna firma z doświadczeniem. Precyzyjne dane na ten temat obiecał zaprezentować podczas konferencji prasowej. – Konsekwencje odrzucenia wniosku poniesiemy wszyscy. Trudno wyrokować, jaka będzie decyzja sądu – zaznaczył burmistrz, dodając, iż wie, co zrobi, gdy dowie się, kto w tej sprawie zawinił.

Przygotowanie wniosku na rewitalizację parku kosztowało 3,5 tys. zł, zaś pałacu Potockich – 17,3 tys. zł. Wykonywała je firma Aurum.

Akceptacji nie uzyskał również wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzeniu Podlaskim dotyczący modernizacji ujęcia wody. Powód? Niska ocena. – Jest mi bardzo przykro, ale zapewniam, że na tym nie poprzestaniemy. Jeśli nie w urzędzie marszałkowskim to będziemy starali się uzyskać dotację z innych źródeł, ponieważ dostawa wody to rzecz najistotniejsza – podkreślił J. Rębek.

MAKO