Aktualności
Z myślą o bezpieczeństwie pieszych

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych

Zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i zwrócić uwagę na stan przejść dla pieszych - to główne cele akcji przeprowadzonej przez grupę radnych, którzy rozdawali przechodniom odblaskowe opaski.

– Chcemy uświadomić dorosłym, młodzieży i dzieciom, jak ważną rzeczą dla bezpieczeństwa pieszych, ale i kierowców jest posiadanie elementu odblaskowego, który może uratować życie i zdrowie – mówił Robert Chojecki. – Jednocześnie zwracamy uwagę na zły stan nawierzchni przejść dla pieszych. Oznakowanie poziome jest zatarte, a oświetlenie niewystarczające. To niebezpieczne dla pieszych, ale i dla kierowców, którzy często dostrzegają przechodniów w ostatniej chwili – tłumaczył radny. – Na ulicach dwupasmowych, takich jak Brzeska, samochód ciężarowy może zasłonić wyprzedzającej go osobówce znak „przejście dla pieszych”. Przy zatartych i nieoświetlonych pasach kierowca osobówki, szczególnie przyjezdny, może nie być świadomy, że wyprzedza na przejściu. Śmiem twierdzić, że 80% przejść, jeśli chodzi o oznakowanie poziome, jest niewidocznych – zwrócił uwagę Janusz Cabaj, dodając, że w zeszłym roku z 36 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, aż 22 miały miejsce na przejściach.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA. 

HAH