Aktualności
Z unijnym wsparciem

Z unijnym wsparciem

Już niebawem trzy budynki w gminie Miastków Kościelny oraz sześć placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim przejdą kompleksową termomodernizację.

Przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego podpisali stosowne umowy z beneficjentami: wójtem Jerzym Jaroniem oraz burmistrzem Bogusławem Karakulą. W gminie Miastków Kościelny dzięki unijnemu wsparciu termomodernizację przejdą budynki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz urzędu gminy Miastków Kościelny. Prace budowlane w obydwu szkołach obejmą docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę drewnianej stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i modernizację instalacji CO. Z kolei termomodernizacja urzędu gminy polegać będzie m.in. na izolacji ścian, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku oraz stropodachu nad łącznikiem. W ramach inwestycji wymienione zostaną drzwi zewnętrzne i piec gazowy. Ponadto przewidziana jest modernizacja instalacji CO oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie, jakie na ten cel pozyskała gmina, wynosi ponad 1 mln zł. Z kolei do Sokołowa Podlaskiego trafi ponad 1,9 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na termoizolację budynków Publicznego Gimnazjum nr 1, Przedszkoli Miejskich nr 2 i 3 oraz Publicznych Szkół Podstawowych nr 2 i 4. Wsparcie unijne w wysokości ponad 700 tys. zł na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla oddziałów ginekologii, kardiologii oraz POZ otrzyma również sokołowski szpital. 

MLS