Aktualności
Zajrzyj do rodzinnej szuflady

Zajrzyj do rodzinnej szuflady

Archiwum Państwowe zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie edukacyjnym pt. Z rodzinnej szuflady. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie – dowolną techniką plastyczną lub multimedialną – pracy ilustrującej lub dokumentującej historię swojej rodziny. Opowieści rodzinne można przedłożyć w formie obrazu (prace nie większe niż 100 na 70 cm), tworząc komiks, pisząc reportaż lub odtwarzając drzewo genealogiczne. Dopuszczalne są filmy i multimedialne prezentacje – nie dłuższe niż dziesięciominutowe lub 30-slajdowe. Powstałe historie rodzinne przedstawione zostaną na pokonkursowej wystawie w czerwcu, w siedzibie organizatora konkursu. W pracach, które ocenią jurorzy Archiwum Państwowego, należy wykorzystać stare fotografie i dokumenty, pamiętniki, medale i przedmioty codziennego użytku. Prace trzeba dostarczyć najpóźniej do 26 maja na adres: Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. T. Kościuszki 7, 08-110 Siedlce. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy powstałej na podstawie zgłoszonych prac nastąpi 9 czerwca w siedzibie archiwum.

Zainteresowani powinni odwiedzić stronę internetową organizatora: www.siedlce.ap.gov.pl, skąd można pobrać formularz zgłoszeniowy i zapoznać się z regulaminem konkursu. Szczegółowe informacje nt. konkursu udzielane są pod nr. tel. 25-632-25-74 lub mailowo: kwerendy@siedlce.ap.gov.pl. 

LA