Aktualności
Zalew do rewitalizacji

Zalew do rewitalizacji

Burmistrz Łukowa oraz marszałek województwa lubelskie podpisał umowę w ramach której miasto otrzyma 10 mln zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację Zalewu Zimna Woda.

Prace związane z rewitalizacją akwenu oraz jego otoczenia mają być rozłożone na dwa lata a ich całkowity koszt zamknie się kwotą ponad 16 mln zł. W ramach inwestycji planowane jest m.in. adaptacja zdegradowanego budynku świetlico-stołówki na lokalne centrum animacji społecznej, budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz obiektów rekreacyjno-sportowych takich jak: boiska, miejsca do gry w szachy, pole do gry w bule, place zabaw, siłownie zewnętrzne, przebieralnie, wyciąg do nart wodnych, pomosty dla wędkarzy, wiaty przystankowe czy ścieżka rowerowa od ul. Turystycznej do Zalewu. Ponadto mają powstać oświetlone drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz przebudowane skrzyżowanie ul. Turystycznej i Zimna Woda. Jeśli przetarg na wyłonienie wykonawcy poszczególnych robót uda się rozstrzygnąć przed wakacjami, cały teren stanie się placem budowy, i tym samym mieszkańcy  z zalewu nie będą mogli korzystać przez co najmniej dwa lata. 

 

MLS