Aktualności
Zaproszenie na festyn

Zaproszenie na festyn

11 czerwca Warsztat Terapii Zajęciowej organizuje imprezę integracyjną pt. „Regionalna wioska. Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Spotkanie dla uczestników WTZ oraz zaprzyjaźnionych warsztatów odbędzie się na terenie placówki przy ul. Przechodniej 9a. Kocki WTZ istnieje od 2005 r. i prowadzony jest przez miejscowy oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Główny cel placówki to rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.

MLS